Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/0361(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0221/2012

Texte depuse :

A7-0221/2012

Dezbateri :

PV 15/01/2013 - 15
CRE 15/01/2013 - 15

Voturi :

PV 16/01/2013 - 8.5
CRE 16/01/2013 - 8.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0012

Texte adoptate
PDF 277kWORD 32k
Miercuri, 16 ianuarie 2013 - Strasbourg
Agențiile de rating de credit ***I
P7_TA(2013)0012A7-0221/2012
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 ianuarie 2013 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 privind agenţiile de rating de credit (COM(2011)0747 – C7-0420/2011 – 2011/0361(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2011)0747),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) şi articolul 114 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0420/2011),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul motivat prezentat de către Parlamentul Suediei în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, în care se susţine că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarităţii,

–  având în vedere avizul Băncii Centrale Europene din 2 aprilie 2012(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European din 29 martie 2012(2),

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului exprimat prin scrisoarea din 5 decembrie 2012 de aprobare a poziției Parlamentului, în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice şi monetare şi avizul Comisiei pentru afaceri juridice (A7-0221/2012),

1.  adoptă poziţia în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei, precum şi parlamentelor naţionale, poziţia Parlamentului.

(1) JO C 167, 13.6.2012, p. 2.
(2) JO C 181, 21.6.2012, p. 68.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 ianuarie 2013 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2013 al Parlamentului European și al Consiliului e modificare a Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 privind agențiile de rating de credit
P7_TC1-COD(2011)0361

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) nr. 462/2013.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate