21 mars 2013
P7_TA-PROV(2013)0013(COR01)
RÄTTELSE
till Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 16 januari 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/.../EU om ändring av direktiv 2003/41/EG om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut, direktiv 2009/65/EG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) och direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder när det gäller alltför stor förlitan på kreditbetyg
(COM(2011)0746 – C7-0419/2011 – 2011/0360(COD))

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 177kWORD 67k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy