Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/0360(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0220/2012

Předložené texty :

A7-0220/2012

Rozpravy :

PV 15/01/2013 - 15
CRE 15/01/2013 - 15

Hlasování :

PV 16/01/2013 - 8.6
CRE 16/01/2013 - 8.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0013

Přijaté texty
PDF 284kWORD 22k
Středa, 16. ledna 2013 - Štrasburk
Subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) a správci alternativních investičních fondů ***I
P7_TA(2013)0013A7-0220/2012
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. ledna 2013 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/65/ES o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) a směrnice 2011/61/EU o správcích alternativních investičních fondů, pokud jde o nadměrné spoléhání na rating (COM(2011)0746 – C7-0419/2011 – 2011/0360(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2011)0746),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 53 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0419/2011),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky ze dne 2. dubna 2012(1),

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 23. května 2012(2),

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 5. prosince 2012 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanovisko Výboru pro právní záležitosti (A7-0220/2012),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 167, 13.6.2012, s. 2.
(2) Úř. věst. C 229, 31.7.2012, s. 64..


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 16. ledna 2013 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/.../EU, kterou se mění směrnice 2003/41/ES o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi, směrnice 2009/65/ES o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) a směrnice 2011/61/EU o správcích alternativních investičních fondů, pokud jde o nadměrné spoléhání na rating
P7_TC1-COD(2011)0360

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, směrnice 2013/14/EU.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí