Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/0360(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0220/2012

Texte depuse :

A7-0220/2012

Dezbateri :

PV 15/01/2013 - 15
CRE 15/01/2013 - 15

Voturi :

PV 16/01/2013 - 8.6
CRE 16/01/2013 - 8.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0013

Texte adoptate
PDF 279kWORD 22k
Miercuri, 16 ianuarie 2013 - Strasbourg
Organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) și administratorii fondurilor de investiții alternative ***I
P7_TA(2013)0013A7-0220/2012
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 ianuarie 2013 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/65/CE de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) și a Directivei 2011/61/UE privind administratorii fondurilor de investiții alternative în ceea ce privește încrederea excesivă acordată ratingurilor de credit (COM(2011)0746 – C7-0419/2011 – 2011/0360(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2011)0746),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 53 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7–0419/2011),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Băncii Centrale Europene din 2 aprilie 2012(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 23 mai 2012(2),

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului exprimat prin scrisoarea din 5 decembrie 2012 de aprobare a poziției Parlamentului, în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizul Comisiei pentru afaceri juridice (A7-0220/2012),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale, poziția Parlamentului.

(1) JO C 167, 13.6.2012, p. 2.
(2) JO C 229, 31.7.2012, p. 64.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 ianuarie 2013 în vederea adoptării Directivei 2013/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2003/41/CE privind activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale, a Directivei 2009/65/CE de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) și a Directivei 2011/61/UE privind administratorii fondurilor de investiții alternative în ceea ce privește încrederea excesivă acordată ratingurilor de credit
P7_TC1-COD(2011)0360

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Directiva 2013/14/UE.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate