Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2020(REG)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0412/2012

Ingivna texter :

A7-0412/2012

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/01/2013 - 8.9
CRE 16/01/2013 - 8.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0015

Antagna texter
PDF 186kWORD 20k
Onsdagen den 16 januari 2013 - Strasbourg
Ändring av parlamentets arbetsordning om rangordningen för vice talmän som valts med acklamation
P7_TA(2013)0015A7-0412/2012

Europaparlamentets beslut av den 16 januari 2013 om ändring av artikel 15.2 i arbetsordningen avseende val av vice talmän (2012/2020(REG))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av en skrivelse från talmannen av den 3 september 2010,

–  med beaktande av tolkningen av artikel 13.1 i arbetsordningen, vilken antogs av utskottet för konstitutionella frågor den 15 juni 2011 och tillkännagavs i plenum den 22 juni 2011,

–  med beaktande av artiklarna 211 och 212 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor (A7-0412/2012),

1.  Europaparlamentet beslutar att införa nedanstående ändring i arbetsordningen.

2.  Europaparlamentet påminner om att ändringen träder i kraft den första dagen i nästa sammanträdesperiod.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att för kännedom översända detta beslut till rådet och kommissionen.

Nuvarande lydelse   Ändring
Ändring 1
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 2
När val inte har förrättats genom sluten omröstning ska rangordningen vara den ordning i vilken talmannen läst upp namnen.

När val har förrättats genom acklamation ska rangordningen bestämmas genom sluten omröstning.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy