Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/0310(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0411/2012

Ingivna texter :

A7-0411/2012

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/01/2013 - 12.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0023

Antagna texter
PDF 188kWORD 19k
Torsdagen den 17 januari 2013 - Strasbourg
Avtal om partnerskap och samarbete mellan EU och Irak ***
P7_TA(2013)0023A7-0411/2012

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 17 januari 2013 om utkastet till rådets beslut om ingående av ett avtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Irak, å andra sidan (10209/2012 – C7-0189/2012 – 2010/0310(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (10209/2012),

–  med beaktande av utkastet till avtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Irak, å andra sidan (05784/2011),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artiklarna 79.3, 91, 100, 192.1, 194, 207 och 209 samt artikel 218.6 andra stycket led a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C7-0189/2012),

–  med beaktande av artiklarna 81 och 90.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för utrikesfrågor och yttrandet från utskottet för internationell handel (A7-0411/2012).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Irak.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy