Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/2515(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0027/2013

Texte depuse :

B7-0027/2013

Dezbateri :

PV 16/01/2013 - 17
CRE 16/01/2013 - 17

Voturi :

PV 17/01/2013 - 12.3
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0024

Texte adoptate
PDF 211kWORD 24k
Joi, 17 ianuarie 2013 - Strasbourg
Punerea în aplicare a AIPE dintre Comunitatea Europeană şi statele din Estul şi Sudul Africii având în vedere situaţia actuală din Zimbabwe
P7_TA(2013)0024B7-0027/2013

Rezoluţia Parlamentului European din 17 ianuarie 2013 referitoare la implementarea Acordului interimar de parteneriat economic (AIPE) între Comunitatea Europeană și statele din Africa de Est și de Sud, în contextul situației actuale din Zimbabwe (2013/2515(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere Acordul interimar de parteneriat economic între Madagascar, Mauritius, Seychelles și Zimbabwe, pe de o parte, și Comunitatea Europeană, pe de altă parte, care a fost aplicat cu titlu provizoriu începând cu 14 mai 2012

–  având în vedere Acordul de parteneriat dintre membrii grupului statelor din Africa, Caraibe și Pacific (ACP), pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000 (Acordul de la Cotonou),

–  având în vedere Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT), în special articolul XXIV,

–  având în vedere Declarația Mileniului a Organizației Națiunilor Unite din 8 septembrie 2000, care definește Obiectivele de dezvoltare ale mileniului (ODM);

–  având în vedere rezoluția sa din 25 martie 2009 referitoare la Acordul interimar de stabilire a unui cadru pentru un Acord de parteneriat economic între state din Africa de Est și de Sud, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte(1),

–  având în vedere comunicatul Summit-ului extraordinar la Comunității de dezvoltare a Africii de Sud din 1 iunie 2012,

–  având în vedere concluziile Consiliului din 23 iulie 2012 privind Zimbabwe și Decizia de punere în aplicare 2012/124/PESC a Consiliului referitoare la măsuri restrictive împotriva Zimbabwe(2),

–  având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât capitolul privind cooperarea comercială din Acordul de la Cotonou, în baza căruia UE a extins preferințele comerciale non-reciproce pentru țările ACP, a expirat la 31 decembrie 2007, iar din acel moment situația nu mai corespunde normelor Organizației Mondiale a Comerțului;

B.  întrucât acordurile de parteneriat economic (APE) sunt acorduri compatibile cu normele OMC, vizând sprijinirea integrării regionale prin dezvoltarea comerțului, dezvoltarea durabilă și reducerea sărăciei, promovând totodată, integrarea treptată a economiilor ACP în economia mondială;

C.  întrucât Madagascar, Mauritius, Seychelles și Zimbabwe sunt părți semnatare ale Acordului de la Cotonou; întrucât respectarea drepturilor omului reprezintă un element esențial al acordului de cooperare pentru dezvoltare dintre UE și țările ACP;

D.  întrucât acordurile interimare de parteneriat economic (AIPE) pot fi considerate ca un prim pas spre realizarea unor APE complete, datorită includerii nu numai a normelor privind comerțul cu mărfuri, ci și a capitolelor privind regulile de origine și protecția industriei incipiente;

E.  întrucât dispozițiile privind buna guvernare, transparența la nivelul funcțiilor politice și drepturile omului, în conformitate cu articolele 8, 11 (b), 96 și 97 din Acordul de la Cotonou, trebuie considerate drept parte a acestui AIPE dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Seychelles, Madagascar, Mauritius și Zimbabwe, pe de altă parte;

F.  întrucât, deși situația actuală a drepturilor omului și a democrației în Zimbabwe prezintă unele ameliorări, mai rămân multe provocări pentru cooperarea viitoare între Uniunea Europeană și Zimbabwe, în special privind implementarea integrală a Acordului politic global (APG) și încetarea tuturor formelor de hărțuire și de abuzuri ale drepturilor omului;

G.  întrucât redresarea economică din Zimbabwe este încă fragilă iar anumite politici ale statului reprezintă o amenințare pentru viitoarele relații economice dintre Uniunea Europeană și Zimbabwe,

H.  întrucât Zimbabwe afișează un dispreț flagrant față de acordurile internaționale și față de propriile sale legi, continuând să permită vânzarea ilegală de fildeș provenit de la elefanți;

1.  subliniază că UE trebuie să promoveze comerțul echitabil dintre aceasta și țările în curs de dezvoltare, bazat pe respectarea deplină a standardelor și condițiilor de muncă stabilite de OIM, și să asigure aplicarea standardelor sociale și de mediu de la cel mai înalt nivel posibil; consideră că astfel trebuie, de asemenea, să se plătească un preț corect pentru resursele și produsele agricole din țările în curs de dezvoltare;

2.  subliniază că intrarea în vigoare provizorie a AIPE reprezintă un pas important spre consolidarea parteneriatului dintre UE și cele patru țări africane în cauză, într-un cadru juridic stabil; subliniază importanța continuării negocierilor pentru a ajunge la un acord deplin, menit să încurajeze un comerț din ce în ce mai deschis și mai echitabil, investițiile și integrarea regională;

3.  consideră că intrarea în vigoare a Legii privind Comisia pentru drepturile omului din Zimbabwe reprezintă un pas încurajator făcut de guvern cu scopul de a îmbunătăți situația drepturilor omului în această țară și un progres din perspectiva foii de parcurs agreate, referitoare la desfășurarea de alegeri pașnice și credibile;

4.  invită Comisia să actualizeze negocierile cu celelalte șapte țări din regiune și să adopte o atitudine favorabilă dezvoltării, care să corespundă obiectivelor strategice și priorităților atât ale regiunii, cât și ale țărilor, cu respectarea normelor OMC;

5.  își exprimă totuși, îngrijorarea cu privire la abuzurile continue ale drepturilor omului și ale libertăților fundamentale în Zimbabwe, care subminează angajamentele asumate de guvernul de uniune națională din Zimbabwe în ultimii ani, și, în special, cu privire la recentele incidente de hărțuire a apărătorilor drepturilor omului, jurnaliști și membri ai societății civile din Zimbabwe; solicită guvernului din Zimbabwe să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că nimeni nu este supus hărțuirii sau intimidării pentru că se ocupă cu chestiuni care privesc drepturile omului;

6.  deplânge inexistența unei clauze puternice privind drepturile omului în cadrul AIPE și își reiterează solicitarea ca acordurile comerciale încheiate de UE să includă clauze obligatorii privind drepturile omului; regretă omisiunea unui capitol referitor la dezvoltarea durabilă și a unei cerințe de a respecta normele internaționale privind munca și mediul;

7.  subliniază faptul că libertatea de întrunire, de asociere și de exprimare sunt componente esențiale ale democrației, pentru care Zimbabwe s-a angajat pe deplin în temeiul AAP; atrage atenția asupra procedurii curente de aprobare, subliniind faptul că ratificarea a AIPE cu Uniunea Europeană constituie o oportunitate suplimentară de a reitera necesitatea aplicării integrale a acestor angajamente și obligații;

8.  subliniază faptul că, în aceste condiții, ar trebui menținută suspendarea cooperării pentru dezvoltare a UE (în conformitate cu articolul 96 din Acordul de la Cotonou), dar că UE rămâne angajată în sprijinirea populației locale;

9.  sprijină măsurile vizate, instituite în momentul de față de Uniunea Europeană ca răspuns la situația politică și cea a drepturilor omului în Zimbabwe, prin adoptarea unor decizii anuale care permit UE să mențină sub supraveghere constantă figurile politice de prim rang din guvernul din Zimbabwe; subliniază, de asemenea, că aceste măsuri nu vor fi afectate de AIPE;

10.  invită guvernul din Zimbabwe să ia măsurile necesare, inclusiv restabilirea statului de drept, democrația și respectarea drepturilor omului și, mai ales, realizarea unui referendum constituțional pașnic și credibil și a unor pregătiri electorale care să respecte normele internaționale, pentru ca măsurile vizate să poată fi suspendate;

11.  își reafirmă dorința de a utiliza toate instrumentele aflate la dispoziție în cazul în care ar apărea o deteriorare semnificativă a situației drepturilor omului, inclusiv, printre altele, utilizarea a dispozițiilor prevăzute la articolul 65 din acord (așa-numita clauză de neexecutare;

12.  invită delegația UE de la Harare să ofere în continuare asistență Guvernului de Uniune Națională din Zimbabwe, pentru a îmbunătăți situația drepturilor omului, astfel încât să se poată desfășura alegeri pașnice și credibile, în conformitate cu standardele pe care UE le așteptă de la oricare dintre partenerii săi comerciali;

13.  solicită guvernului din Zimbabwe să asigure identificarea și condamnarea celor implicați în exportul și comerțul ilegal cu fildeș și, în plus, să depună eforturi pentru o mai mare transparență la nivelul industriilor sale extractive, pentru a se asigura că bogăția provenită din exploatarea legală a resurselor naturale ale țării este pe deplin contabilizată și este în beneficiul tuturor cetățenilor din Zimbabwe;

14.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, Consiliului, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Serviciului European de Acțiune Externă, guvernului și parlamentului din Zimbabwe, precum și guvernelor Comunității de Dezvoltare a Africii de Sud.

(1) JO C 117 E, 6.5.2010, p. 129.
(2) JO L 54, 28.2.12, p. 20.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate