Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/0251(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0431/2012

Texte depuse :

A7-0431/2012

Dezbateri :

PV 16/01/2013 - 17
CRE 16/01/2013 - 17

Voturi :

PV 17/01/2013 - 12.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0025

Texte adoptate
PDF 194kWORD 19k
Joi, 17 ianuarie 2013 - Strasbourg
Acord interimar de stabilire a unui cadru pentru un Acord de parteneriat economic între state din Africa de Est și de Sud și CE ***
P7_TA(2013)0025A7-0431/2012

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 17 ianuarie 2013 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea acordului interimar de stabilire a unui cadru pentru un Acord de parteneriat economic între state din Africa de Est și de Sud, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte (11699/2012 – C7-0193/2012 – 2008/0251(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (11699/2012),

–  având în vedere Acordul interimar de instituire a unui cadru pentru un acord de parteneriat economic între state din Africa de Est și de Sud, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte(1),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 207 alineatul (4), articolul 209 alineatul (2) și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C7-0193/2012),

–  având în vedere articolul 81 și articolul 90 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru comerț internațional și avizul Comisiei pentru dezvoltare (A7-0431/2012),

1.  aprobă încheierea acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale statelor din Madagascar, Mauritius, Seychelles și Zimbabwe.

(1) JO L 111, 24.4.2012, p. 2.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate