Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0251(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0431/2012

Ingivna texter :

A7-0431/2012

Debatter :

PV 16/01/2013 - 17
CRE 16/01/2013 - 17

Omröstningar :

PV 17/01/2013 - 12.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0025

Antagna texter
PDF 192kWORD 19k
Torsdagen den 17 januari 2013 - Strasbourg
Interimsavtal om upprättande av en ram för ett avtal om ekonomiskt partnerskap mellan stater i östra och södra Afrika och EG ***
P7_TA(2013)0025A7-0431/2012

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 17 januari 2013 om utkastet till rådets beslut om ingående av interimsavtalet om upprättande av en ram för ett avtal om ekonomiskt partnerskap mellan stater i östra och södra Afrika, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan (11699/2012 – C7-0193/2012 – 2008/0251(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (11699/2012),

–  med beaktande av interimsavtalet om upprättande av en ram för ett avtal om ekonomiskt partnerskap mellan stater i östra och södra Afrika, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan(1),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artiklarna 207.4 och 209.2 samt artikel 218.6 andra stycket a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C7-0193/2012),

–  med beaktande av artiklarna 81 och 90.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel och yttrandet från utskottet för utveckling (A7-0431/2012).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Madagaskar, Mauritius, Seychellerna och Zimbabwe.

(1) EUT L 111, 24.4.2012, s. 2.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy