Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2012/2908(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0004/2013

Debatai :

PV 16/01/2013 - 14
CRE 16/01/2013 - 14

Balsavimas :

PV 17/01/2013 - 12.6

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0027

Priimti tekstai
PDF 210kWORD 23k
Ketvirtadienis, 2013 m. sausio 17 d. - Strasbūras
Naujos gaisrų tekstilės fabrikuose aukos, ypač Bangladeše
P7_TA(2013)0027RC-B7-0004/2013

2013 m. sausio 17 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl nukentėjusiųjų per neseniai įvykusius gaisrus tekstilės gamyklose, ypač Bangladeše (2012/2908(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2001 m. EB ir Bangladešo bendradarbiavimo susitarimą,

–  primindamas savo 2010 m. lapkričio 25 d. rezoliucijas dėl žmogaus teisių, socialinių ir aplinkos apsaugos standartų tarptautiniuose prekybos susitarimuose(1) ir dėl įmonių socialinės atsakomybės tarptautinės prekybos susitarimuose(2),

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) ataskaitą „Socialinių teisių globalizacija. Tarptautinė darbo organizacija ir ne tik“,

–  atsižvelgdamas į TDO ataskaitą „Darbas pasaulio Pietų šalyse. Iššūkiai ir alternatyvos darbuotojams“,

–  atsižvelgdamas į TDO ataskaitą „Globalizacija, lankstumo didėjimas ir darbo sąlygos Azijoje ir Ramiojo vandenyno šalyse“,

–  atsižvelgdamas į savo 2011 m. kovo 9 d. rezoliuciją dėl globalizacijos erai pritaikytos pramonės politikos(3),

–  atsižvelgdamas į atnaujintas 2011 m. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) gaires tarptautinėms įmonėms,

–  atsižvelgdamas į TDO darbuotojų saugos ir sveikatos programą (2006, C-187) ir Konvenciją dėl darbuotojų saugos ir sveikatos (1981, C-155), kurių Bangladešas ir Pakistanas dar neratifikavo, taip pat į atitinkamas jų rekomendacijas (R–197); taip pat atsižvelgdamas į Konvenciją dėl darbo inspekcijos (1947, C-081), kurią pasirašė Bangladešas ir Pakistanas, ir į jos rekomendacijas (R–164),

–  atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Atnaujinta 2011–2014 m. ES įmonių socialinės atsakomybės strategija“ (COM(2011)0681),

–  atsižvelgdamas į JT verslo ir žmogaus teisių pagrindinius principus,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 ir 4 dalis,

A.  kadangi Bangladeše 2012 m. lapkričio 24 d. kilus gaisrui gamykloje „Tazreen“ , esančioje Dakos miesto Ašulijos rajone, žuvo mažiausiai 112 žmonių, o Pakistane, Karačyje, 2012 m. rugsėjo mėn. liepsnose žuvo 289 žmonės;

B.  kadangi per panašius nelaimingus atsitikimus visoje Pietų Azijoje kasmet žūva šimtai darbuotojų ir manoma, kad nuo 2005 m. apie 600 drabužių sektoriaus darbuotojų žuvo vien Bangladešo gamyklų gaisruose, nors daugelio jų buvo galima išvengti;

C.  kadangi sąlygos tekstilės gamyklose dažnai yra prastos, mažai dėmesio skiriama tokioms darbo teisėms, kurios pripažįstamos pagal TDO pagrindines konvencijas, ir dažnai menkai paisoma priešgaisrinės saugos taisyklių arba jų visai nesilaikoma; kadangi daugelis tokių gamyklų savininkų išvengia bausmės, todėl mažai rūpinasi darbo sąlygų gerinimu;

D.  kadangi Bangladeše yra daugiau kaip 5000 tekstilės gamyklų, kuriose dirba daugiau kaip 3,5 mln. žmonių, ir Bangladešas yra antras pasaulyje pagal eksporto apimtis gatavų drabužių eksportuotojas, nusileidžiantis tik Kinijai;

E.  kadangi ES rinka yra didžiausia Bangladeše gaminamų drabužių ir tekstilės gaminių importuotoja ir žinomos Vakarų įmonės pripažįsta, jog buvo sudariusios sutartis dėl drabužių tiekimo su gamyklos „Tazreen“ savininkais;

F.  kadangi didėjant darbo jėgos sąnaudoms kitose pasaulio dalyse gamyba, kuriai reikia žemos kvalifikacijos darbo jėgos, perkelta į Indiją, Pakistaną, Kambodžą, Vietnamą ir ypač Bangladešą – šiuo metu iki 75 proc. viso šalies eksporto sudaro drabužiai;

G.  kadangi tenka apgailestauti, kad kai kurios įmonės iš pradžių mėgino neigti, jog bendradarbiavo su Dakos įmone, kurioje kilo gaisras, ir tik vėliau pripažino, kad jų drabužiai pasiūti minėtoje gamykloje;

H.  kadangi per pastaruosius mėnesius didėja įtampa tarp Bangladešo vyriausybės ir darbuotojų teisių aktyvistų ir darbuotojai skundžiasi dėl mažų atlyginimų ir blogų darbo sąlygų;

I.  kadangi 2012 m. balandžio mėn. įvykdyta Aminulo Islamo, kritikavusio nesaugias drabužių pramonės gamyklų sąlygas Bangladeše, žmogžudystė vis dar neišaiškinta;

1.  išreiškia savo sielvartą dėl žuvusiųjų per neseniai įvykusius gamyklų gaisrus; reiškia užuojautą gedinčioms šeimoms ir sužeistiesiems; laiko visiškai nepriimtina, kad pastaraisiais metais Pietų Azijos gamyklų gaisruose žuvo šitiek darbuotojų;

2.  ragina Bangladešo ir Pakistano vyriausybes tęsti nuodugnius pastarųjų įvykių tyrimus ir imtis priemonių, kad būtų išvengta naujų tragedijų, taip pat, kad visi gamintojai laikytųsi sveikatos ir darbo saugos teisės aktų (visų pirma Darbo įstatymo (2006) nuostatų Bangladeše) ir būtų sukurta veiksminga ir nepriklausoma darbo inspekcijų ir pramonės pastatų inspekcijų sistema;

3.  teigiamai vertina Bangladešo priešgaisrinės ir pastatų saugos susitarimą, kurį sudarė profesinės sąjungos, NVO ir tarptautiniai tekstilės mažmenininkai ir kuriuo siekiama gerinti saugos standartus gamybos vietose bei susitariama mokėti už tokias priemones, visų pirma sukurti nepriklausomą inspektavimo sistemą ir aktyviai remti sveikatos ir saugos komitetų, į kurių sudėtį įeina kiekvienos gamyklos darbuotojų atstovai ir kurie privalomi pagal įstatymą, tačiau retai iš tikrųjų veikia, įsteigimą; ragina visus atitinkamus tekstilės prekių ženklų savininkus remti šias pastangas;

4.  primygtinai ragina visus suinteresuotuosius subjektus kovoti su korupcija tiekimo grandinėje, kuri yra akivaizdi daugelyje Pietų Azijos šalių, įskaitant slaptus saugos inspektorių ir gamyklų savininkų susitarimus; ragina dėti daugiau pastangų kovojant su tokia praktika;

5.  tikisi, kad už nusikalstamą aplaidumą ir kitokią nusikalstamą veiklą, susijusią su gaisrais, atsakingi asmenys bus patraukti atsakomybėn ir vietos valdžios institucijos ir gamyklų vadovai bendradarbiaus, kad būtų užtikrinta, jog visi nukentėjusieji galėtų visapusiškai pasinaudoti teisingumo sistema ir reikalauti žalos atlyginimo; palankiai vertina veiksmus, kurių ėmėsi Bangladešo ir Pakistano vyriausybės, kad paremtų nukentėjusiuosius ir jų šeimas;

6.  palankiai vertina Europos mažmenininkų veiksmus, kurie jau prisidėjo prie kompensacijų nukentėjusiesiems ir jų artimiesiems veiksmų, ir ragina kitus sekti jų pavyzdžiu; ragina, kad sužeistiesiems būtų teikiama nemokama medicininė reabilitacija ir būtų pasirūpinta žuvusių darbininkų išlaikytais šeimos nariais;

7.  ragina pagrindinių tarptautinių drabužių prekių ženklų savininkus kritiškai įvertinti savo tiekimo grandines ir bendradarbiauti su savo subrangovais siekiant gerinti profesinės sveikatos ir saugos standartus; ragina mažmenininkus, NVO ir kitus veikėjus, įskaitant, jeigu reikia, Komisiją, bendradarbiauti siekiant sukurti standartą dėl neprivalomo ženklinimo, kuriuo būtų patvirtinama, kad produktas pagamintas laikantis pagrindinių TDO darbo standartų;

8.  ragina Komisiją aktyviai skatinti užsienyje veikiančių ES įmonių privalomą atsakingą elgesį ir ypatingą dėmesį skirti tam, kad būtų užtikrintas griežtas jų teisinių įsipareigojimų, visų pirma, tarptautinių standartų ir taisyklių žmogaus teisių, darbo ir aplinkos apsaugos srityse, laikymasis;

9.  palankiai vertina iniciatyvas, kurias šiuo metu įgyvendina Komisija ir kuriomis siekiama remti gamyklų saugos Bangladeše gerinimą, pvz., projektą „Darbo standartų propagavimas gatavų drabužių sektoriuje“ ir bendradarbiavimą su Bangladešo priešgaisrine tarnyba ir civilinės gynybos direktoratu; ragina stiprinti tokį bendradarbiavimą ir jį plėsti įtraukiant, jeigu reikia, kitas regiono šalis;

10.  primena, jog reikia nuosekliai įgyvendinti aštuonias pagrindines TDO konvencijas; pabrėžia griežtų sveikatos ir saugos nuostatų svarbą darbuotojams, nepriklausomai nuo to, kurioje šalyje yra jų darbo vieta;

11.  ragina Europos išorės veiksmų tarnybą užtikrinti, kad ES delegacijose dirbantiems už prekybos klausimus atsakingiems pareigūnams būtų nuolat rengiami mokymai įmonių socialinės atsakomybės klausimais, visų pirma siekiant įgyvendinti JT principus „Ginti, gerbti ir taisyti“, ir kad ES delegacijos veiktų kaip ES informaciniai punktai, priimantys su ES įmonėmis ir jų patronuojamomis įmonėmis susijusius skundus;

12.  atkreipia dėmesį į svarbų vaidmenį, kurį galėtų atlikti darbuotojai ir profesinės sąjungos, pvz., visose gamyklose nuolat plėtojant saugos komitetus, kuriems vadovautų darbuotojai, taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad svarbu užtikrinti profesinių sąjungų prieigą prie gamyklų, kad darbuotojai būtų šviečiami, kaip jie gali ginti savo teises ir savo saugą, įskaitant jų teisę atsisakyti dirbti nesaugų darbą;

13.  palankiai vertina sėkmingas Bangladešo pastangas sumažinti dirbančių vaikų skaičių drabužių sektoriuje ir primygtinai ragina Pakistaną dėti daugiau pastangų siekiant įgyvendinti savo įsipareigojimą kovoti su vaikų darbu;

14.  primygtinai ragina Bangladešo valdžios institucijas deramai ištirti darbuotojų teisių aktyvisto Aminulo Islamo kankinimą ir nužudymą ir ragina tiek Bangladešo, tiek Pakistano vyriausybes panaikinti apribojimus, taikomus profesinių sąjungų veiklai ir kolektyvinėms deryboms;

15.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, ES specialiajam įgaliotiniui žmogaus teisių klausimais, Pakistano ir Bangladešo vyriausybėms ir parlamentams ir TDO generaliniam direktoriui.

(1) OL C 99 E, 2012 4 3, p. 31.
(2) OL C 99 E, 2012 4 3, p. 101.
(3) OL C 199 E, 2012 7 7, p. 131.

Teisinė informacija - Privatumo politika