Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/2908(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0004/2013

Dezbateri :

PV 16/01/2013 - 14
CRE 16/01/2013 - 14

Voturi :

PV 17/01/2013 - 12.6

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0027

Texte adoptate
PDF 212kWORD 24k
Joi, 17 ianuarie 2013 - Strasbourg
Victimele incendiilor care au avut loc recent în fabricile de textile, în special în Bangladesh
P7_TA(2013)0027RC-B7-0004/2013

Rezoluţia Parlamentului European din 17 ianuarie 2013 referitoare la victimele provocate recent de incendii ce au avut loc în fabrici de produse textile, îndeosebi în Bangladesh (2012/2908(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere Acordul de cooperare CE-Bangladesh din 2001,

–  reamintind rezoluțiile sale din 25 noiembrie 2010 referitoare la drepturile omului și standardele sociale și de mediu în acordurile comerciale internaționale(1) și Raportul său referitor la responsabilitatea socială a întreprinderilor în acordurile comerciale internaționale(2),

–  având în vedere raportul Organizației internaționale a muncii (OIM) intitulat „Globalizarea drepturilor sociale: Organizația internațională a muncii și perspectivele de viitor”,

–  având în vedere raportul OIM intitulat „Condițiile de muncă în sudul globalizat: provocări și alternative pentru lucrători”,

–  având în vedere raportul OIM intitulat „Globalizare, flexibilizare și condiții de muncă în Asia și Oceania”,

–  având în vedere Rezoluția sa din 9 martie 2011 referitoare la o politică industrială pentru era globalizării(3),

–  având în vedere Orientările actualizate ale OCDE pentru întreprinderile multinaționale din 2011,

–  având în vedere Cadrul promoțional al OIM pentru siguranță și sănătate la locul de muncă (2006, C-187) și Convenția privind securitatea și sănătatea lucrătorilor (1981, C-155), care nu au fost ratificate de Bangladesh și Pakistan, precum și recomandările respective ale acestor convenții (R-197); având în vedere de asemenea, Convenția privind inspecția muncii (1947, C-081), la care Bangladesh și Pakistan sunt părți semnatare și recomandările acesteia (R-64),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „O nouă strategie a UE (2011-2014) pentru responsabilitatea socială a întreprinderilor” (COM(2011)0681),

–  având în vedere Principiile directoare ale ONU privind comerțul și drepturile omului,

–  având în vedere articolul 110 alineatele (2) și (4) din Regulamentul de procedură,

A.  întrucât cel puțin 112 persoane și-au pierdut viața în urma incendiului izbucnit la fabrica Tazreen, cartierul Ashulia, Dhaka, Bangladesh la 24 noiembrie 2012 și 289 persoane au murit în urma unui incendiu la Karachi, Pakistan, în septembrie 2012;

B.  întrucât sute de lucrători își pierd viața anual în accidente similare pe tot cuprinsul Asiei de Sud, numai în incendiile din fabricile de textile din Bangladesh pierzându-și viața, din 2005 până în prezent, potrivit estimărilor, 600 de lucrători, multe din aceste incendii putând fi evitate;

C.  întrucât condițiile din fabricile de textile sunt deseori precare, acordându-se foarte puțină atenție drepturilor lucrătorilor, precum cele recunoscute de principalele convenții ale OIM și, deseori, fără respectarea, sau cu respectarea doar în mică măsură, a normelor de siguranță împotriva incendiilor; întrucât mulți proprietari de asemenea fabrici au rămas nepedepsiți, motiv pentru care nu au făcut mare lucru pentru a îmbunătăți condițiile de muncă;

D.  întrucât în Bangladesh există peste 5 000 de fabrici de textile, unde lucrează aproximativ 3,5 milioane de persoane, Bangladesh fiind al doilea producător mondial de haine de gata, China fiind singura țară aflată în fața ei;

E.  întrucât piața europeană este cea mai mare destinație de export pentru hainele și produsele textile din Bangladesh, companii occidentale de prim rang recunoscând că au contracte cu proprietarii fabricii Tazreen pentru furnizarea de confecții;

F.  întrucât creșterea prețului forței de muncă în alte zone ale lumii a dus la transferul muncilor de joasă calificare în India, Pakistan, Cambogia, Vietnam și, în mod special, Bangladesh, unde hainele reprezintă în prezent 75 % din exporturi;

G.  întrucât este regretabil că multe întreprinderi au încercat, la început, să nege faptul că au colaborat cu întreprinderea implicată în incendiul de la Dhaka, doar mai târziu recunoscând că hainele acestora fuseseră produse în fabrica respectivă;

H.  întrucât în ultimele luni tensiunile dintre guvernul Bangladeshului din activiștii pentru drepturile lucrătorilor au escaladat, lucrătorii denunțând salariile mici și condițiile proaste de muncă;

I.  întrucât asasinarea în aprilie 2012 a lui Aminul Islam, care criticase condițiile nesigure din industria textilă din Bangladesh, a rămas nerezolvată;

1.  își exprimă durerea față de pierderile de vieți omenești înregistrate în recentele incendii din fabrici; transmite condoleanțe familiilor îndoliate și persoanelor rănite; consideră total inacceptabil numărul de muncitori care au murit în incendiile din fabrici în ultimii ani în Asia de Sud;

2.  solicită guvernelor Bangladeshului și Pakistanului să continue investigațiile amănunțite în legătură cu ultimele evenimente și să implementeze măsuri pentru a preveni apariția unor asemenea tragedii, inclusiv asigurarea conformității tuturor producătorilor cu legislația în domeniul sănătății și siguranței (în special Legea muncii (2006) din Bangladesh) și înființarea unui sistem eficace și independent de inspecții în domeniul muncii și al clădirilor industriale;

3.  salută Acordul privind siguranța clădirilor și protecția contra incendiilor în Bangladesh semnat de o serie de sindicate, ONG-uri și retailerii internaționali multinaționali de textile menit să amelioreze standardele de siguranță la locul de muncă și să asigure finanțarea unor asemenea măsuri, îndeosebi prin înființarea unui sistem independent de inspecții și sprijinirea activă a creării de comitete pentru „sănătate și siguranță” cu participarea reprezentanților lucrătorilor în fiecare fabrică, care sunt obligatorii prin lege dar rareori funcționale; solicită tuturor mărcilor de textile implicate să susțină acest efort;

4.  îndeamnă toate părțile implicate să combată corupția din lanțul de distribuție care se observă în cazul multor națiuni din Asia de Sud, inclusiv cârdășia între inspectorii pentru siguranță și proprietarii de fabrici; solicită să se facă mai mult pentru combaterea acestor practici;

5.  speră ca cei responsabili de neglijență criminală și alte infracțiuni în legătură cu incendiile să fie aduși în fața justiției și ca autoritățile locale și conducerea fabricii să colaboreze pentru a garanta acces deplin la sistemul judiciar pentru toate victimele, permițându-le, astfel, să solicite compensații; salută măsurile luate de guvernele Bangladeshului și Pakistanului pentru a susține victimele și familiile acestora;

6.  salută acțiunea acelor retaileri europeni care au contribuit deja la schemele de compensare a victimelor și a familiilor acestora și îi încurajează și pe ceilalți să le urmeze exemplul; solicită reabilitarea medicală gratuită a celor răniți și îngrijirea membrilor familiilor lucrătorilor decedați aflați în întreținere;

7.  invită mărcile de confecții de prim rang să facă o analiză critică a lanțurilor lor de distribuție și să coopereze cu subcontractanții pentru a ameliora normele de sănătate și siguranță la locul de muncă; invită retailerii, ONG-urile și pe toți actorii implicați, inclusiv, după caz, Comisia, să colaboreze în vederea elaborării unei norme de etichetare voluntară pentru a asigura că un produs a fost fabricat cu respectarea standardelor de bază ale OIM;

8.  solicită Comisiei să promoveze activ obligativitatea unui comportament comercial responsabil în rândul companiilor din UE care operează în străinătate, punând un accent deosebit pe asigurarea unei conformități stricte cu obligațiile lor legale, îndeosebi cu standardele și normele internaționale în domeniile drepturilor omului, muncii și mediului;

9.  salută inițiativele prezente ale Comisiei vizând acordarea de sprijin în vederea ameliorării siguranței în fabricile din Bangladesh, de exemplu prin proiectul „Promovarea normelor de muncă în sectorul confecțiilor”, precum și prin colaborarea cu Direcția serviciului de luptă împotriva incendiilor și de protecție civilă din Bangladesh; solicită întărirea și extinderea acestei cooperări, în scopul includerii, dacă este cazul, și a altor țări din regiune;

10.  reamintește necesitatea implementării consecvente a celor opt convenții de bază ale OIM; subliniază importanța unor dispoziții solide sanitare și de securitate pentru lucrători, indiferent de țara în care lucrează;

11.  solicită Serviciului European de Acțiune Externă să se asigure că agenții comerciali ai UE din delegațiile UE beneficiază de formare periodică în domeniul RSI, în special în ceea ce privește implementarea cadrului „protecție, respectare și remediere” al ONU, și că delegațiile UE funcționează ca puncte de contact pentru plângerile având ca obiect companiile UE și subsidiarele acestora

12.  relevă că lucrătorii și sindicatele ar putea juca un rol important, de exemplu, în ceea ce privește dezvoltarea continuă, în toate fabricile, a comitetelor de siguranță conduse de lucrători, precum și importanța accesului sindicatelor la fabrici pentru a putea instrui lucrătorii cu privire la modul în care își pot proteja drepturile și siguranța, inclusiv dreptul de a refuza lucrul în condiții de nesiguranță;

13.  salută eforturile încununate de succes ale Bangladeshului de a reduce munca copiilor în sectorul textil și solicită Pakistanului să se implice mai mult în combaterea muncii copiilor;

14.  solicită autorităților din Bangladesh să cerceteze în mod corespunzător torturarea și asasinarea activistului pentru drepturile lucrătorilor Aminul Islam și solicită atât guvernului Bangladeshului, cât și guvernului Pakistanului, să ridice restricțiile în calea activităților sindicatelor și a negocierilor colective;

15.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate/Vicepreședinte al Comisiei Europene, Reprezentantului Special al UE pentru drepturile omului, Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU, guvernului și parlamentului Bangladeshului și Pakistanului, precum și Directorului general al OIM.

(1) JO C 99 E, 3.4.2012, p. 31.
(2) JO C 99 E, 3.4.2012, p. 101.
(3) JO C 199 E, 7.7.2012, p. 131.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate