Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/2890(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0534/2012

Rozpravy :

Hlasování :

PV 17/01/2013 - 12.7

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0028

Přijaté texty
PDF 216kWORD 24k
Čtvrtek, 17. ledna 2013 - Štrasburk
Doporučení hodnotící konference stran Smlouvy o nešíření jaderných zbraní týkající se vytvoření zóny bez zbraní hromadného ničení na Blízkém východě
P7_TA(2013)0028RC-B7-0534/2012

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. ledna 2013 o doporučeních hodnotící konference stran Smlouvy o nešíření jaderných zbraní ohledně vytvoření zóny bez zbraní hromadného ničení na Blízkém východě (2012/2890(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Catherine Ashtonové ze dne 24. listopadu 2012 o odložení helsinské konference o vytvoření zóny bez zbraní hromadného ničení na Blízkém východě,

–  s ohledem na pololetní zprávu o pokroku při provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení (2012/I)(1) ze srpna 2012,

–  s ohledem na tři semináře EU na téma „bezpečnost na Blízkém východě, nešíření zbraní hromadného ničení a odzbrojení“, které se konaly v červnu 2008 v Paříži, dále s ohledem na první seminář o Blízkém východě pořádaný konsorciem EU pro nešíření, který se konal ve dnech 6.–7. července 2011 v Bruselu, a na druhý seminář pořádaný konsorciem EU pro nešíření, který se konal ve dnech 5.–6. listopadu 2012 v Bruselu, jež měly za cíl připravit konferenci OSN o zóně bez zbraní hromadného ničení na Blízkém východě,

–  s ohledem na strategii Evropské unie proti šíření zbraní hromadného ničení, kterou schválila Evropská rada dne 12. prosince 2003,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2012/422/SZBP ze dne 23. července 2012 na podporu procesu vedoucího k vytvoření zóny bez jaderných zbraní a všech dalších zbraní hromadného ničení na Blízkém východě,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení ze dne 26. února 2004(2), 10. března 2005(3), 17. listopadu 2005(4) a 14. března 2007(5) o nešíření jaderných zbraní a jaderném odzbrojení, a ze dne 10. března 2010(6) o Smlouvě o nešíření jaderných zbraní,

–  s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN ze dne 13. prosince 2011 o vytvoření zóny bez jaderných zbraní v oblasti Blízkého východu,

–  s ohledem na zprávu generálního tajemníka OSN ze dne 6. října 2010 o riziku šíření jaderných zbraní na Blízkém východě,

–  s ohledem na závěrečný dokument z hodnotící konference stran Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, která se konala v roce 2010,

–  s ohledem na společné prohlášení z pařížského summitu pro Středomoří ze dne 13. července 2008,

–  s ohledem na čl. 110 odst. 2 a odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že konference o vytvoření zóny bez jaderných zbraní a všech dalších zbraní hromadného ničení na Blízkém východě, která se měla konat v prosinci 2012, byla odložena;

B.  vzhledem k tomu, že zrušení konference o zóně bez zbraní hromadného ničení na Blízkém východě, jejíž konání předpokládala hodnotící konference stran Smlouvy o nešíření jaderných zbraní z roku 2010, by mohlo mít negativní dopad na bezpečnost v oblasti a mezinárodní snahy o odstranění jaderných zbraní;

C.  vzhledem k tomu, že Smlouva o nešíření jaderných zbraní a zbraní hromadného ničení je úhelným kamenem mezinárodní bezpečnosti; vzhledem k tomu, že naprostou prioritou v oblasti bezpečnosti je zabránit tomu, aby jaderné zbraně získaly nebo používaly další státy, snížit světový jaderný potenciál a usilovat o svět bez jaderných zbraní;

D.  vzhledem k tomu, že závěrečný dokument hodnotící konference stran Smlouvy o nešíření jaderných zbraní z roku 2010 obsahuje dohodu o svolání konference o vytvoření zóny bez jaderných zbraní a dalších zbraní hromadného ničení na Blízkém východě v roce 2012, a vzhledem k tomu, že je tento proces naléhavě nezbytný k potvrzení platnosti Smlouvy o nešíření jaderných zbraní;

E.  vzhledem k tomu, že přípravy této konference probíhají již od jmenování finského státního tajemníka Jaakka Laajavy zprostředkovatelem pro tuto konferenci;

F.  vzhledem k tomu, že již existuje řada smluv o zónách bez jaderných zbraní pro jiné regiony ve světě, konkrétně pro Latinskou Ameriku a Karibik, jižní Pacifik, jihovýchodní Asii, Afriku a Střední Asii; vzhledem k tomu, že Mongolsko samo vyhlásilo bezjaderný status, který byl uznán přijetím rezoluce Valného shromáždění OSN o mezinárodním bezpečnostním a bezjaderném statusu Mongolska; vzhledem k tomu, že existují i jiné smlouvy, které se zabývají odstraněním jaderných zbraní z některých oblastí, jako je Smlouva o Antarktidě, Kosmická smlouva, Smlouva o Měsíci a Smlouva o mořském dně;

G.  vzhledem k tomu, že EU podporuje všechny státy této oblasti v tom, aby se spolu se zprostředkovatelem nadále zapojovaly do dalších iniciativ směřujících k dosažení úplného odstranění všech zbraní hromadného ničení – jaderných, chemických i biologických – v této oblasti i s jejich nosiči;

H.  vzhledem k tomu, že Evropská unie se v barcelonském prohlášení z roku 1995 spolu se všemi členy evropsko-středomořského partnerství přihlásila k cíli podpořit vytvoření zóny bez zbraní hromadného ničení na Blízkém východě; vzhledem, k tomu, že EU podporuje úsilí zprostředkovatele a cíl prosazovat vytvoření zóny bez zbraní hromadného ničení na Blízkém východě, zejména prostřednictvím konsorcia pro nešíření a souboru seminářů na toto téma, jako byly semináře pořádané v roce 2008, 2011 a v listopadu 2012;

I.  vzhledem k tomu, že Ruská federace, Spojené království a Spojené státy poskytly záštitu rezoluci o Smlouvě o nešíření jaderných zbraní na Blízkém východě z roku 1995 a jsou depozitáři této smlouvy;

J.  vzhledem k tomu, že politická situace je v této oblasti i nadále velmi nestálá, že na Blízkém východě dochází k nepokojům a dramatickým politickým změnám, k nimž patří vyhrocení konfliktu v Sýrii, patová situace v Íránu a rostoucí napětí mezi Izraelem a Palestinou a sousedními zeměmi;

K.  vzhledem k tomu, že EU podporuje probíhající přípravy této konference za účasti všech států tohoto regionu a se záměrem dosáhnout úspěšného výsledku navzdory nepokojům a politickým změnám, jež se na Blízkém východě odehrávají;

L.  vzhledem k tomu, že výzva hnutí nezúčastněných zemí k urychlenému vytvoření zóny bez jaderných zbraní na Blízkém východě je prioritním krokem k vytvoření zóny bez zbraní hromadného ničení v této oblasti;

1.  lituje odložení konference o vytvoření zóny bez jaderných zbraní a všech dalších zbraní hromadného ničení na Blízkém východě, tedy konference, která byla v rámci hodnotící konference stran Smlouvy o nešíření jaderných zbraní naplánována na rok 2012;

2.  vítá úlohu, kterou při vytváření vzájemně ověřitelné zóny bez jaderných zbraní hraje OSN; připomíná, že ne všechny státy v této oblasti jsou stranami smlouvy o nešíření jaderných zbraní;

3.  naléhavě vyzývá generálního tajemníka OSN, zprostředkovatele OSN, strany, které zaštítily rezoluci o Blízkém východě z roku 1995, vysokou představitelku EU a členské státy EU, aby zajistili, že konference plánovaná na rok 2012 se uskuteční co nejdříve v roce 2013;

4.  je rozhodně přesvědčen, že vytvoření zóny bez jaderných zbraní v oblasti Blízkého východu by výrazně posílilo mezinárodní mír a stabilitu a mohlo by být příkladem a pozitivním krokem vpřed v rámci kampaně „globální nula“;

5.  vyzývá vysokou představitelku a místopředsedkyni Komise Catherine Ashtonovou, aby zajistila, že Evropská unie bude i nadále aktivně zapojená do podpory tohoto procesu, zejména prostřednictvím aktivní diplomatické podpory všech zúčastněných stran, aby se konstruktivně a se zvýšenou politickou vůlí zapojily do jednání;

6.  vítá zapojení EU do procesu usilujícího o vytvoření zóny bez zbraní hromadného ničení na Blízkém východě; domnívá se, že prohlášení o dobrých úmyslech představují první krok směrem k prolomení stávající patové situace; je toho názoru, že mírové řešení konfliktů na Blízkém východě by mohlo vytvořit důvěru nezbytnou k tomu, aby na Blízkém východě nakonec byla vytvořena zóna bez zbraní hromadného ničení;

7.  připomíná všem zúčastněným stranám naléhavost této věci vzhledem ke konfliktu v souvislosti s íránským jaderným programem a občanskou válkou v Sýrii a vzhledem k jednáním o těchto otázkách; připomíná skutečnost, že syrská vláda stále disponuje jedním z nejvýznamnějších a nejnebezpečnějších arzenálů chemických zbraní na světě;

8.  vyzývá všechny země v této oblasti, aby se připojily k Úmluvě o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení a k Úmluvě o biologických a toxinových zbraních;

9.  podtrhuje význam probíhajícího dialogu o zóně bez zbraní hromadného ničení na Blízkém východě, jehož účelem je prozkoumat širší rámec a provizorní opatření, která by posílila mír a bezpečnost v oblasti; zdůrazňuje, že klíčové prvky by měly zahrnovat soulad s komplexními zárukami MAAE (a dodatečný protokol), zákaz produkce štěpného materiálu používaného na výrobu zbraní a zákaz obohacování uranu ve větší míře, než je třeba pro výrobu paliva, přistoupení ke smlouvám zakazujícím biologické a chemické zbraně a vytvoření zóny bez jaderných zbraní v oblasti Blízkého východu; zdůrazňuje, že tato opatření by značně zlepšila mezinárodní mír a bezpečnost;

10.  vyzývá k vytvoření nové iniciativy k budování důvěry na regionální úrovni podle příkladu helsinského procesu, jejímž dlouhodobým cílem bude dosáhnout ukončení všech vojenských konfliktů na Blízkém východě;

11.  žádá vysokou představitelku, místopředsedkyni Komise Catherine Ashtonovou, aby Parlament informovala o vývoji probíhajících snah o opětovné svolání konference poté, co došlo k odložení původního plánovaného termínu stanoveného na prosinec 2012;

12.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, parlamentům a vládám členských států EU, generálnímu tajemníkovi OSN, zprostředkovateli a vládám a parlamentům zemí Blízkého východu.

(1) Úř. věst. C 237, 7.8.2012, s. 1
(2) Úř. věst. C 98 E, 23.4.2004, s. 152.
(3) Úř. věst. C 320 E, 15.12.2005, s. 253.
(4) Úř. věst. C 280 E, 18.11.2006, s. 453.
(5) Úř. věst. C 301 E, 13.12.2007, s. 146.
(6) Úř. věst. C 349 E, 22.12.2010, s. 77.

Právní upozornění - Ochrana soukromí