Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2012/2890(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B7-0534/2012

Debates :

Balsojumi :

PV 17/01/2013 - 12.7

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2013)0028

Pieņemtie teksti
PDF 210kWORD 24k
Ceturtdiena, 2013. gada 17. janvāris - Strasbūra
Kodolieroču neizplatīšanas līguma pārskatīšanas konferences ieteikumi attiecībā uz Tuvajiem Austrumiem, kas brīvi no masu iznīcināšanas ieročiem
P7_TA(2013)0028RC-B7-0534/2012

Eiropas Parlamenta 2013. gada 17. janvāra rezolūcija par Kodolieroču neizplatīšanas līguma pārskatīšanas konferences ieteikumiem attiecībā uz Tuvajiem Austrumiem, kas brīvi no masu iznīcināšanas ieročiem (2012/2890(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos Catherine Ashton 2012. gada 24. novembra paziņojumu par to, ka tiks atlikta Helsinku konference par to, lai Tuvajos Austrumos izveidotu no masu iznīcināšanas ieročiem (MII) brīvu zonu,

–  ņemot vērā 2012. gada augustā publicēto sešu mēnešu progresa ziņojumu par to, kā tiek īstenota ES masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanas stratēģija (2012/I)(1),

–  ņemot vērā ES 2008. gada jūnijā Parīzē rīkoto semināru par Tuvo Austrumu drošību, MII neizplatīšanu un atbruņošanos, pirmo ES ieroču neizplatīšanas konsorcija semināru par Tuvajiem Austrumiem, ko rīkoja 2011. gada 6. un 7. jūlijā Briselē, un otro ES ieroču neizplatīšanas konsorcija semināru par Tuvajiem Austrumiem, ko rīkoja 2012. gada 5. un 6. novembrī, lai sagatavotos ANO konferencei par Tuvo Austrumu zonu, kas brīva no masu iznīcināšanas ieročiem,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Stratēģiju masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai, ko Eiropadome pieņēma 2003. gada 12. decembrī,

–  ņemot vērā Padomes 2012. gada 23. jūlija Lēmumu 2012/422/KĀDP, ar ko atbalsta procesu, lai Tuvajos Austrumos izveidotu zonu, kurā nav kodolieroču un visu citu masu iznīcināšanas ieroču,

–  ņemot vērā iepriekšējās 2004. gada 26. februāra(2), 2005. gada 10. marta(3), 2005. gada 17. novembra(4) un 2007. gada 14. marta(5) rezolūcijas par kodolieroču neizplatīšanu un atbruņošanos un 2010. gada 10. marta(6) rezolūciju par Kodolieroču neizplatīšanas līgumu,

–  ņemot vērā ANO Ģenerālās asamblejas 2011. gada 13. decembra rezolūciju par to, lai Tuvo Austrumu reģionā izveidotu no kodolieročiem brīvu zonu,

–  ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra 2010. gada 6. oktobra ziņojumu par kodolizplatīšanas risku Tuvajos Austrumus,

–  ņemot vērā 2010. gada Kodolieroču neizplatīšanas līguma pušu pārskatīšanas konferences noslēguma dokumentu,

–  ņemot vērā 2008. gada 13. jūlijā Parīzē notikušās Vidusjūras reģionam veltītās augstākā līmeņa sanāksmes kopīgo deklarāciju,

–  ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. un 4. punktu,

A.  tā kā ir atlikta konference par to, lai Tuvajos Austrumos izveidotu no kodolieročiem un visiem citiem masu iznīcināšanas ieročiem brīvu zonu, ko bija plānots rīkot 2012. gada decembrī;

B.  tā kā ir atlikta konference par Tuvo Austrumu zonu, kas brīva no masu iznīcināšanas ieročiem, kuras rīkošana tika paredzēta 2010. gadā notikušajā Kodolieroču neizplatīšanas līguma pārskatīšanas konferencē, un tas varētu negatīvi ietekmēt reģionālo drošību un starptautiskos kodolatbruņošanās centienus;

C.  tā kā Kodolieroču un masu iznīcināšanas ieroču neizplatīšanas līgums ir viens no starptautiskās drošības stūrakmeņiem; un tā kā vislielākā prioritāte drošības jomā ir nepieļaut citu valstu iespējas iegūt vai izmantot kodolieročus, samazināt šo ieroču krājumus pasaulē un censties sasniegt mērķi ‐ pasaule bez kodolieročiem;

D.  tā kā Kodolieroču neizplatīšanas līguma (KNL) 2010. gada pārskatīšanas konferences noslēguma dokumentā ir iekļauta vienošanās par konferences rīkošanu 2012. gadā par to, lai Tuvajos Austrumos izveidotu no kodolieročiem un citiem masu iznīcināšanas ieročiem brīvu zonu, un tā kā šāds process ir steidzami nepieciešams, lai atkārtoti apstiprinātu KNL pamatotību;

E.  tā kā šīs konferences sagatavošana sākās, ieceļot Somijas valsts sekretāra vietnieku Jaako Laajava par šīs konferences koordinatoru;

F.  tā kā jau ir noslēgta virkne līgumu par no kodolieročiem brīvām zonām citos reģionos pasaulē, proti, Latīņamerikā un Karību jūras reģionā, Klusā okeāna dienvidu reģionā, Dienvidaustrumāzijā, Āfrikā un Centrālāzijā; tā kā Mongolijas pašpasludināto no kodolieročiem brīvas valsts statusu atzina, ANO Ģenerālasamblejā pieņemot rezolūciju par Mongolijas starptautisko drošību un no kodolieročiem brīvas valsts statusu; tā kā ir noslēgti citi līgumi, kuros arī ir paredzēta kodolieroču neizvietošana atsevišķās teritorijās, piemēram, Antarktikas līgums, Kosmosa līgums, Mēness līgums un Jūras gultnes līgums;

G.  tā kā ES mudina visas reģiona valstis turpināt konstruktīvu sadarbību ar koordinatoru, lai īstenotu jaunas iniciatīvas un panāktu pilnīgu atteikšanos no visiem masu iznīcināšanas ieročiem reģionā, tajā skaitā kodolieročiem, ķīmiskajiem vai bioloģiskajiem ieročiem, kā arī to piegādes sistēmām,

H.  tā kā Eiropas Savienība un visas Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu partnerības dalībvalstis 1995. gada Barselonas deklarācijā nosprauda mērķi veicināt no MII brīvas zonas izveidi Tuvajos Austrumos; tā kā Eiropas Savienība atbalsta koordinatora darbību un mērķi veicināt no MII brīvas zonas izveidi Tuvajos Austrumos, jo īpaši izmantojot “ieroču neizplatīšanas konsorciju” un organizējot virkni semināru par šo jautājumu, piemēram, seminārus 2008. un 2011. gadā un 2012. gada novembrī;

I.  tā kā Krievijas Federācija, Apvienotā Karaliste un Amerikas Savienotās Valstis ir 1995. gada Kodolieroču neizplatīšanas līguma rezolūcijas par Tuvajiem Austrumiem atbalstītājas un minētā līguma depozitāres;

J.  tā kā politiskais stāvoklis reģionā joprojām ir ļoti nestabils, jo Tuvajos Austrumos turpinās nemieri un satraucošas politiskas pārmaiņas, tostarp konflikta eskalācija Sīrijā, strupceļš attiecībās ar Irānu, arvien lielāks saspīlējums attiecībās starp Izraēlu, Palestīnu un kaimiņvalstīm;

K.  tā kā ES atbalsta notiekošo gatavošanos konferencei, kurā piedalīsies visas reģiona valstis, un cer uz veiksmīgu iznākumu, neraugoties uz satricinājumiem un politiskajām pārmaiņām Tuvajos Austrumos;

L.  tā kā Nepievienošanās kustība ir aicinājusi Tuvajos Austrumos nekavējoties izveidot no kodolieročiem brīvu zonu, kas ir prioritāri veicams pasākums virzībā uz to, lai šajā reģionā izveidotu no MII brīvu zonu;

1.  pauž nožēlu, ka ir atlikta konference par to, lai Tuvajos Austrumos izveidotu no kodolieročiem un visiem citiem masu iznīcināšanas ieročiem brīvu zonu, ko 2010. gadā notikušajā Kodolieroču neizplatīšanas līguma pārskatīšanas konferencē tika nolemts rīkot 2012. gadā;

2.  atzinīgi vērtē ANO lomu savstarpēji pārbaudāmas no kodolieročiem brīvas zonas izveidē; atzīmē, ka ne visas reģiona valstis ir parakstījušas Kodolieroču neizplatīšanas līgumu;

3.  aicina ANO ģenerālsekretāru, ANO koordinatoru, 1995. gada rezolūcijas par Tuvajiem Austrumiem atbalstītājus, ES augsto pārstāvi un dalībvalstis nodrošināt, lai 2012. gadā plānotā konference notiktu pēc iespējas drīzāk 2013. gadā;

4.  pauž stingru pārliecību, ka no kodolieročiem brīvas zonas izveide Tuvo Austrumu reģionā lielā mērā uzlabotu starptautisko mieru un stabilitāti un tā varētu būt piemērs un pozitīvs sasniegums attiecībā uz kampaņu “Global Zero”;

5.  aicina augsto pārstāvi un priekšsēdētāja vietnieci Catherine Ashton nodrošināt, lai Eiropas Savienību arī turpmāk sparīgi piedalītos šā procesa atbalstīšanā, jo īpaši ar aktīvu visām iesaistītajām pusēm paredzētu diplomātisko pamudinājumu palīdzību, lai lietišķi un ar lielāku politisko gribu sāktu sarunas;

6.  atzinīgi vērtē ES iesaistīšanos procesā, lai Tuvajos Austrumos izveidotu no masu iznīcināšanas ieročiem brīvu zonu (WMDFZ); uzskata, ka nodomu deklarācijas ir pirmais solis, lai izkļūtu no pašreizējā strupceļa; uzskata, ka, rodot risinājumu konfliktiem Tuvajos Austrumos, tiktu veidota uzticēšanās, kas nepieciešama WMDFZ izveidei Tuvajos Austrumos;

7.  atgādina visām iesaistītajām personām par šā jautājuma steidzamību, ņemot vērā domstarpības un sarunas par Irānas kodolprogrammu un pilsoņu karu Sīrijā; atgādina arī, ka Sīrijas valdības kontrolē joprojām ir viens no pasaulē lielākajiem un bīstamākajiem ķīmisko ieroču arsenāliem;

8.  aicina visas reģiona valstis pievienoties Konvencijai par ķīmisko ieroču izstrādes, izgatavošanas, uzkrāšanas un pielietošanas aizliegumu un ķīmisko ieroču iznīcināšanu un Bioloģisko un toksisko ieroču konvencijai;

9.  uzsver, cik svarīgs ir notiekošais dialogs par to, lai Tuvajos Austrumos izveidotu no MII brīvu zonu, un varētu gūt priekšstatu par plašāku kārtību un pagaidu pasākumiem, kas stiprinātu mieru un drošību reģionā; uzsver, ka svarīgākajiem elementiem vajadzētu būt atbilstībai visaptverošiem Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras drošības pasākumiem (un papildu protokolam), aizliegumam ražot skaldmateriālu ieročiem un bagātināt urānu līdz līmenim, kas pārsniedz parasto kodoldegvielai nepieciešamo līmeni, pievienošanās līgumiem, ar kuriem aizliedz bioloģiskos un ķīmiskos ieročus, un no kodolieročiem brīvas zonas izveidei Tuvo Austrumu reģionā; uzsver, ka šie pasākumi ievērojami uzlabotu mieru un drošību pasaulē;

10.  aicina izstrādāt jaunu uzticības veidošanas iniciatīvu reģionālajā līmenī, balstoties uz Helsinku procesa piemēru, lai īstenotu ilgtermiņa mērķi par visu militāro konfliktu izbeigšanu Tuvo Austrumu reģionā;

11.  aicina augsto pārstāvi un priekšsēdētāja vietnieci Catherine Ashton Parlamentu informēt par visiem notikumiem attiecībā uz pašreizējiem centieniem atkārtoti sarīkot konferenci pēc tam, kad tika atlikta 2012. gada decembrī paredzētā konference;

12.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Padomei, Komisijai, Eiropas Savienības dalībvalstu parlamentiem un valdībām, ANO ģenerālsekretāram, koordinatoram un Tuvo Austrumu valstu valdībām un parlamentiem.

(1) OV C 237, 7.8.2012., 1. lpp.
(2) OV C 98 E, 23.4.2004., 152. lpp.
(3) OV C 320 E, 15.12.2005., 253. lpp.
(4) OV C 280 E, 18.11.2006., 453. lpp.
(5) OV C 301 E, 13.12.2007., 146. lpp.
(6) OV C 349 E, 22.12.2010., 77. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika