Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2012/2923(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B7-0013/2013

Debates :

PV 17/01/2013 - 6
CRE 17/01/2013 - 6

Balsojumi :

PV 17/01/2013 - 12.8

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2013)0029

Pieņemtie teksti
PDF 196kWORD 21k
Ceturtdiena, 2013. gada 17. janvāris - Strasbūra
Regula par obligātu izcelsmes valsts norādi konkrētiem ražojumiem, kas ievesti no trešām valstīm
P7_TA(2013)0029RC-B7-0013/2013

Eiropas Parlamenta 2013. gada 17. janvāra rezolūcija par izcelsmes valsts norādi konkrētiem ražojumiem, kas ES ievesti no trešām valstīm (2012/2923(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par izcelsmes valsts norādi konkrētiem ražojumiem, kas ievesti no trešām valstīm (COM(2005)0661 – C7-0048/2010 – 2005/0254(COD)),

–  ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu (A7-0273/2010),

–  ņemot vērā 2010. gada 21. oktobrī pirmajā lasījumā pieņemto Parlamenta nostāju(1),

–  ņemot vērā pielikumu Komisijas 2012. gada 23. oktobra paziņojumam Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Komisijas darba programma 2013. gadam” (COM(2012)0629),

–  ņemot vērā visas iepriekšējās Parlamenta rezolūcijas par izcelsmes marķējumu,

–  ņemot vērā Reglamenta 115. panta 5. punktu un 110. panta 4. punktu,

A.  tā kā 2010. gada 21. oktobrī Parlaments pirmajā lasījumā pieņēma nostāju attiecībā uz priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par izcelsmes valsts norādi konkrētiem ražojumiem, kas ievesti no trešām valstīm, ar 525 balsīm “par”, 49 balsīm “pret” un 44 deputātiem atturoties;

B.  tā kā ‐ lai arī ir pagājuši vairāk nekā divi gadi ‐ Padome vēl nav pieņēmusi kopējo nostāju un koplēmuma procedūra tādējādi ir nonākusi strupceļā;

C.  tā kā 2013. gada darba programmā Komisija norāda, ka nevien tādēļ, ka nav panākta vienošanās Padomē, bet arī ņemot vērā jaunākās izmaiņas PTO noteikumu juridiskajā interpretācijā, ko ieviesusi PTO Apelācijas institūcija, tās priekšlikums ir uzskatāms par novecojušu;

D.  tā kā Eiropas Savienībā nav spēkā saskaņoti noteikumi par ievesto preču izcelsmes norādēm, izņemot attiecībā uz dažiem lauksaimniecības nozares ražojumiem;

E.  tā kā PTO dalībvalstis, kas nav ES dalībvalstis, piemēram, Amerikas Savienotās Valstis, Brazīlija, Kanāda un Ķīna, atsevišķiem ražojumiem ir piemērojušas noteikumus par obligātu izcelsmes valsts norādi;

F.  tā kā vienoti noteikumi ir vajadzīgi, lai uzlabotu konkurenci starp PTO dalībvalstīm un nodrošinātu līdzvērtīgus konkurences apstākļus ar ražotājiem tajās ES nozīmīgākajās partnervalstīs, kuras ir ieviesušas izcelsmes marķējumu;

G.  tā kā informācija ir viens no pilsoņu brīvības un patērētāju aizsardzības pamatelementiem,

1.  pauž nožēlu par Komisijas lēmumu atsaukt priekšlikumu regulai par izcelsmes valsts norādi konkrētiem ražojumiem, kas ievesti no trešām valstīm, kuru Parlaments bija apstiprinājis pirmajā lasījumā, par šādu lēmumu savlaicīgi neinformējot Parlamentu un iepriekš neiesniedzot likumdevējiem detalizētu paskaidrojumu par šāda lēmuma mērķi;

2.  aicina Komisiju pārskatīt plānoto lēmumu;

3.  ja tas nenotiek, mudina Komisiju ierosināt jaunu ar PTO saskaņotu tiesību aktu, kas dotu iespēju ES risināt jautājumus, kuru dēļ tika izstrādāts sākotnējais priekšlikums;

4.  aicina Komisiju informēt Parlamentu par to turpmāko darbību grafiku, kuras nepieciešamas, lai atkal sāktu likumdošanas procesu un izkļūtu no pašreizējā strupceļa;

5.  aicina Komisiju steidzami sākt salīdzinošu pētījumu par izcelsmes marķējuma jomā pašreiz spēkā esošo un īstenoto normatīvo regulējumu katrā PTO dalībvalstī, lai analizētu šī regulējuma pamatprincipus un novērtētu atbilstību PTO noteikumiem;

6.  tāpat kā iepriekšējās reizēs atgādina, cik svarīgi daudzpusējā tirdzniecībā ir saglabāt līdzvērtīgus konkurences apstākļus ES uzņēmumiem un to konkurentiem no trešām valstīm, kā arī ievērot konsekventu pieeju patērētāju aizsardzības nodrošināšanā; uzsver ‐ ņemot vērā pašreizējo globālo konkurenci, ir svarīgi arī novērtēt augstas kvalitātes ražojumus un vides un sociālo standartu ievērošanu, kas ir īpaši būtiski mazajiem un vidējiem uzņēmumiem;

7.  uzsver, ka līdz brīdim, kad būs pieņemti jauni tiesību akti, efektīvāk ir jāizmanto visi reģionālā, valsts un ES līmenī pieejamie līdzekļi, lai patērētāji būtu labāk informēti, izvēloties pirkumus vienotajā tirgū, tostarp jāizglīto sabiedrība un jāveicina izpratne ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību;

8.  aicina Padomi pēc pirmā lasījuma Parlamentā pieņemt kopējo nostāju, lai izskatīšana iestādēs noritētu pieņemtajā kārtībā;

9.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

(1) OV C 70 E, 8.3.2012., 211. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika