Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/2923(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0013/2013

Dezbateri :

PV 17/01/2013 - 6
CRE 17/01/2013 - 6

Voturi :

PV 17/01/2013 - 12.8

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0029

Texte adoptate
PDF 198kWORD 21k
Joi, 17 ianuarie 2013 - Strasbourg
Regulamentul privind indicarea obligatorie a țării de origine pentru anumite produse importate din țări terțe
P7_TA(2013)0029RC-B7-0013/2013

Rezoluţia Parlamentului European din 17 ianuarie 2013 referitoare la indicarea țării de origine a anumitor produse importate în UE din țări terțe (2012/2923(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind indicarea țării de origine pentru anumite produse importate din țări terțe (COM(2005)0661 – C7-0048/2010 – 2005/0254(COD)),

–  având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional (A7-0273/2010),

–  având în vedere poziția sa în primă lectură adoptată la 21 octombrie 2010(1),

–  având în vedere anexa la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor intitulată „Programul de lucru al Comisiei pentru 2013”, din 23 octombrie 2012 (COM(2012)0629),

–  având în vedere toate rezoluțiile sale anterioare referitoare la indicarea originii,

–  având în vedere articolul 115 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, la 21 octombrie 2010, a adoptat poziția sa în primă lectură referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind indicarea țării de origine pentru anumite produse importate din țări terțe cu 525 de voturi pentru, 49 împotrivă și 44 de abțineri;

B.  întrucât, deși au trecut mai mult de doi ani de atunci, Consiliul nu a adoptat încă poziția sa comună, ceea ce face ca procedura de codecizie să se afle într-un punct mort;

C.  întrucât Comisia a specificat în Programul său de lucru pentru 2013 că, pe lângă lipsa unui acord în Consiliu, evoluția recentă legată de interpretarea juridică a normelor OMC de către organul de apel al acestei organizații a făcut ca propunerea sa să nu mai fie una de actualitate;

D.  întrucât în UE nu se aplică norme armonizate cu privire la indicarea originii produselor importate, cu excepția anumitor cazuri din sectorul agricol;

E.  întrucât unele țări din OMC, dar din afara UE, precum Brazilia, Canada, China și SUA, au introdus mecanisme obligatorii de indicare a originii pentru anumite produse;

F.  întrucât este nevoie de prevederi comune pentru a crește competitivitatea în rândul țărilor membre OMC și pentru a asigura condiții de concurență echitabile cu producătorii din principalele țări partenere ale UE care au implementat indicarea originii;

G.  întrucât informațiile reprezintă unul dintre elementele esențiale ale libertății cetățenilor și ale protecției consumatorilor,

1.  regretă intenția Comisiei de a retrage propunerea de regulament privind indicarea originii anumitor produse importate din țări terțe, adoptată de Parlament în primă lectură, fără să fi informat Parlamentul în timp util și fără să fi transmis colegislatorilor o explicație detaliată a intenției sale înaintea luării acestei decizii;

2.  invită Comisia să revină asupra deciziei sale;

3.  îndeamnă Comisia, ca o alternativă, să propună acte legislative noi compatibile cu OMC care să permită UE să abordeze chestiunile vizate la început de propunerea inițială;

4.  invită Comisia să informeze Parlamentul cu privire la calendarul măsurilor viitoare necesare pentru a relansa procesul legislativ și a depăși impasul actual;

5.  invită Comisia să demareze în regim de urgență un studiu comparativ referitor la reglementările legislative privind indicarea originii în vigoare și implementate în fiecare țară membră a OMC, pentru a analiza principiile care stau la baza acestora și a evalua compatibilitatea acestora cu normele OMC;

6.  amintește, ca în alte ocazii anterioare, importanța menținerii, ca parte a comerțului multilateral, a unor condiții de concurență echitabile între întreprinderile din UE și cele concurente din țări terțe, precum și a adoptării unei abordări coerente pentru a asigura protecția consumatorilor; subliniază că acest lucru este important și pentru a pune în valoare producția de înaltă calitate, precum și normele legate de mediu și pe cele sociale în contextul actual al concurenței la nivel mondial, aspecte importante în special pentru IMM-uri;

7.  subliniază că este necesar, până când intră în vigoare acte legislative noi, ca toate mijloacele disponibile – la nivel regional, național, precum și la nivelul UE – să fie folosite mai eficient, astfel încât consumatorii de pe piața unică să ia decizii de cumpărare într-o mai bună cunoștință de cauză, inclusiv prin educarea și sensibilizarea populației prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă;

8.  invită Consiliul să-și definească poziția comună ca urmare a finalizării primei lecturi a Parlamentului pentru a putea avea loc dezbaterea instituțională normală;

9.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1) JO C 70 E, 8.3.2012, p. 211.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate