Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2924(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0008/2013

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/01/2013 - 12.9

Приети текстове :

P7_TA(2013)0030

Приети текстове
PDF 269kWORD 23k
Четвъртък, 17 януари 2013 г. - Страсбург
Етап на развитие на търговските взаимоотношения между ЕС и Меркосур
P7_TA(2013)0030RC-B7-0008/2013

Резолюция на Европейския парламент от 17 януари 2013 г. относно търговските преговори между ЕС и Меркосур (2012/2924(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид съвместното комюнике от четвъртата среща на високо равнище ЕС - Меркосур, състояла се на 17 май 2010 г.,

–  като взе предвид шестата среща на високо равнище ЕС - Латинска Америка и Карибския басейн, състояла се на 18 май 2010 г.

–  като взе предвид подновяването на преговорите между ЕС и Меркосур с цел постигане на амбициозно и уравновесено споразумение за асоцииране между двете страни;

–  като взе предвид своята резолюция от 5 май 2010 г. относно стратегията на ЕС за отношенията с Латинска Америка(1),

–  като взе предвид своята резолюция от 21 октомври 2010 г. относно търговските отношения на ЕС с Латинска Америка(2),

–  като взе предвид резолюцията на Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея от 19 май 2011 г. относно перспективите за търговските отношения на ЕС и Латинска Америка,

–  като взе предвид последния кръг на преговори, състоял се в град Бразилия от 22 до 26 октомври 2012 г.,

–  като взе предвид предишните си резолюции относно отношенията между ЕС и Меркосур,

–  като взе предвид член 115, параграф 5 и член 110, параграф 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че преговорите между ЕС и Меркосур бяха подновени през 2010 г. с оглед постигането на всеобхватно, амбициозно, уравновесено и взаимно изгодно споразумение;

Б.  като има предвид, че делът на търговията между ЕС и Меркосур е почти толкова, колкото този на целия обем на търговията на ЕС с останалата част от Латинска Америка; като има предвид, че ЕС е най-големият търговски партньор на Меркосур и най-големият инвеститор в Меркосур; като има предвид, че Меркосур се нарежда на осмо място сред търговските партньори на ЕС; като има предвид, че ЕС и Меркосур представляват допълващи се икономики (ЕС е първият пазар на Меркосур за селскостопански износ, докато износът на ЕС към Меркосур е предимно съсредоточен върху промишлени продукти и услуги);

В.  като има предвид, че това междурегионално споразумение обхваща 800 милиона граждани;

Г.  като има предвид, че след официалното обявяване на подновяването на преговорите са се състояли девет кръга на преговори;

Д.  като има предвид, че двата региона споделят общи ценности и принципи като ангажираността с правата на човека и основните свободи и демокрацията, както и общи езици;

Е.  като има предвид, че ЕС съвсем наскоро одобри споразумението за асоцииране с Централна Америка и споразумението за свободна търговия с Колумбия и Перу, в допълнение към преди това подписаните такива споразумения с Чили и Мексико;

1.  Подчертава икономическото и политическото значение на преговорите ЕС‐Меркосур, започнати през 2010 г. с цел постигане на балансирано, справедливо, амбициозно, всеобхватно и взаимно изгодно споразумение във всички обхванати от споразумението сектори;

2.  Подчертава, че търговията е едно от основните средства на разположение на политиците за засилване на икономическия растеж и създаването на работни места;

3.  Призовава за по-тясно сътрудничество между ЕС и Меркосур и счита, че по-дълбоката интеграция на европейската икономика и икономиката на Меркосур ще бъде от полза за двете страни;

4.  Отбелязва постигнатия през последните две години напредък по отношение на нормативната част на търговския стълб на споразумението;

5.  Изразява съжаление във връзка с бавния темп на преговорите и липсата на съществен напредък досега;

6.  Счита, че за да бъдат успешни такива преговори двете страни трябва да подходят към преговорите в дух на откритост и взаимно доверие и в тази връзка изразява съжаление за протекционистките мерки, взети през последните месеци от някои държави от Меркосур в областта на търговията и инвестициите; подчертава необходимостта от създаване на стабилна рамка за по-добра защита на инвестициите;

7.  Подчертава отново важността на включването на спазването на демократичните принципи, основните права и правата на човека, принципите на правовата държава, както и екологичните и социални стандарти във всички търговски споразумения, сключвани между ЕС и трети държави, така че да се постигне по-голяма последователност на външните действия, като се отразяват икономическите интереси на ЕС и се насърчават основните му ценности;

8.  Счита, че следващата среща на министерско равнище между ЕС и Меркосур, която ще се състои в края на м. януари 2013 г. успоредно със срещата на високо равнище между Общността на латиноамериканските и карибските държави и ЕС в Сантяго, Чили, следва да се разглежда като важна възможност за поемането на ясни и съществени политически ангажименти и за постигане на допълнителен напредък при преговорите;

9.  Настоятелно призовава, в този контекст, двете страни да донесат на масата на преговорите достатъчна политическа мотивация и значителна политическа подкрепа, така че да се пристъпи към обмен на достатъчно амбициозни оферти за достъп до пазара на стоки, услуги, инвестиции и по други глави от стълба търговия на споразумението;

10.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на Европейската служба за външна дейност, на правителствата на държавите членки, на правителствата и парламентите на държавите от Меркосур, както и на парламента на Меркосур (Парласур).

(1) OВ C 81 E, 15.3.2011 г., стр. 54.
(2) OВ C 70 E, 8.3.2012 г., стр. 79.

Правна информация - Политика за поверителност