Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/2924(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0008/2013

Rozpravy :

Hlasování :

PV 17/01/2013 - 12.9

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0030

Přijaté texty
PDF 204kWORD 22k
Čtvrtek, 17. ledna 2013 - Štrasburk
Aktuální stav obchodních vztahů mezi EU a sdružením Mercosur
P7_TA(2013)0030RC-B7-0008/2013

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. ledna 2013 o obchodních jednáních mezi EU a zeměmi Společného jihoamerického trhu (Mercosur) (2012/2924(RSP))

Evropský parlament,

  s ohledem na společné komuniké ze 4. summitu EU-Mercosur ze dne 17. května 2010,

  s ohledem na 6. summit EU-Latinská Amerika a Karibik konaný dne 18. května 2010,

  s ohledem na znovuzahájení jednání mezi EU a zeměmi Mercosuru, jejichž cílem je dosáhnout ambiciózní a vyvážené dohody o přidružení mezi oběma stranami,

  s ohledem na své usnesení ze dne 5. května 2010 o strategii EU ve vztazích s Latinskou Amerikou(1),

  s ohledem na své usnesení ze dne 21. října 2010 o obchodních vztazích Evropské unie s Latinskou Amerikou(2),

  s ohledem na usnesení parlamentního shromáždění Eurolat ze dne 19. května 2011 o výhlídkách obchodních vztahů mezi Evropskou unií a Latinskou Amerikou,

  s ohledem na poslední kolo jednání, které se konalo v Brazílii ve dnech 22. až 26. října 2012,

  s ohledem na svá další předchozí usnesení týkající se vztahů mezi EU a zeměmi Mercosuru,

  s ohledem na čl. 115 odst. 5 a čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že jednání mezi EU a Mercosurem byla znovu zahájena v roce 2010 s cílem dosáhnout komplexní, ambiciózní, vyvážené a oboustranně výhodné dohody;

B.  vzhledem k tomu, že obchod mezi EU a zeměmi Mercosuru dosahuje téměř stejného objemu jako obchod EU se všemi ostatními zeměmi Latinské Ameriky; vzhledem k tomu, že EU je pro země Mercosuru největším obchodním partnerem a jejich nejvýznamnějším investorem; vzhledem k tomu, že země Mercosuru zaujímají v žebříčku našich obchodních partnerů osmé místo; vzhledem k tomu, že hospodářství zemí EU a Mercosuru se vzájemně doplňují (EU je pro Mercosur nejvýznamnějším trhem pro vývoz zemědělských produktů, zatímco EU vyváží do zemí Mercosuru především průmyslové produkty a služby);

C.  vzhledem k tomu, že se meziregionální dohoda týká 800 milionů občanů;

D.  vzhledem k tomu, že od oficiálního oznámení znovuzahájení jednání proběhlo devět kol jednání;

E.  vzhledem k tomu, že oba regiony sdílejí společné hodnoty a zásady, jako je závazek k dodržování lidských práv a základních svobod a demokracie, ale i společné jazyky;

F.  vzhledem k tomu, že EU právě schválila dohodu o přidružení se zeměmi Střední Ameriky a také dohodu o volném obchodu s Kolumbií a Peru, které doplňují již dříve podepsané dohody o volném obchodu s Chile a Mexikem;

1.  zdůrazňuje hospodářský a politický význam jednání mezi EU a zeměmi Mercosuru zahájených v roce 2010, jejichž cílem je dosáhnout vyvážené, spravedlivé, ambiciózní, komplexní a vzájemně výhodné dohody ve všech odvětvích, na něž se dohoda vztahuje;

2.  zdůrazňuje, že obchod je jedním ze základních prostředků pro podporu hospodářského růstu a tvorbu pracovních míst, které mají tvůrci politik k dispozici;

3.  vyzývá k užší spolupráci mezi EU a zeměmi Mercosuru a je přesvědčen, že větší sblížení evropského hospodářství a hospodářství zemí Mercosuru prospěje oběma stranám;

4.  je si vědom pokroku, jehož bylo za poslední dva roky dosaženo v normativní části obchodního pilíře dohody;

5.  vyjadřuje politování nad tím, že jednání zatím probíhají pomalu a do dnešního dne nepřinesla hmatatelné výsledky;

6.  je přesvědčen, že mají-li být taková jednání úspěšná, je třeba, aby k nim obě strany přistupovaly otevřeně a se vzájemnou důvěrou, a vyjadřuje proto hluboké politování nad protekcionistickými opatřeními v oblasti obchodu a investic, k nimž se v posledních měsících uchýlily některé země Mercosuru; zdůrazňuje, že je třeba vytvořit stabilní rámec pro lepší ochranu investic;

7.  znovu opakuje, že je důležité, aby všechny obchodní dohody uzavírané mezi EU a třetími zeměmi zahrnovaly ustanovení o dodržování demokratických zásad, základních a lidských práv, zásad právního státu, jakož i standardů v oblasti ochrany životního prostředí a sociálních standardů s cílem dosáhnout větší soudržnosti ve vnější činnosti tak, aby odrážela hospodářské zájmy EU a zároveň prosazovala základní hodnoty;

8.  je toho názoru, že na příští schůzku ministrů zemí EU a Mercosuru, která se má konat koncem ledna tohoto roku současně se summitem Společenství latinskoamerických a karibských států a EU v Santiagu v Chile, je třeba nahlížet jako na významnou příležitost k přijetí jasných a výrazných politických závazků a k dosažení dalšího pokroku v jednání;

9.  v této souvislosti naléhavě vyzývá obě strany, aby se k jednání dostavily s dostatečnou politickou motivací a výraznou politickou podporou tak, aby mohly přistoupit k výměně dostatečně ambiciózních nabídek přístupu na trh se zbožím, službami a investicemi a pokračovat v naplňování ostatních kapitol obchodního pilíře dohody;

10.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, Evropské službě pro vnější činnost, vládám členských států, vládám a parlamentům zemí Mercosuru a parlamentu Mercosuru (Parlasur).

(1) Úř. věst. C 81 E, 15.3.2011, s. 54.
(2) Úř. věst. C 70 E, 8.3.2012, s. 79.

Právní upozornění - Ochrana soukromí