Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2012/2924(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0008/2013

Debatai :

Balsavimas :

PV 17/01/2013 - 12.9

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0030

Priimti tekstai
PDF 197kWORD 21k
Ketvirtadienis, 2013 m. sausio 17 d. - Strasbūras
Dabartinė padėtis, susijusi su ES ir MERCOSUR prekybos santykiais
P7_TA(2013)0030RC-B7-0008/2013

2013 m. sausio 17 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl ES ir MERCOSUR prekybos derybų (2012/2924(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. gegužės 17 d. ES ir Pietų Amerikos šalių bendrosios rinkos (MERCOSUR) valstybių IV aukščiausiojo lygio susitikimo bendrą komunikatą,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. gegužės 18 d. ES, Lotynų Amerikos ir Karibų jūros regiono valstybių VI aukščiausiojo lygio susitikimą,

–  atsižvelgdamas į tai, kad atnaujintos ES ir MERCOSUR derybos siekiant sudaryti plataus užmojo suderintą abiejų šalių asociacijos susitarimą,

–  atsižvelgdamas į savo 2010 m. gegužės 5 d. rezoliuciją dėl ES santykių su Lotynų Amerika strategijos(1),

–  atsižvelgdamas į savo 2010 m. spalio 21 d. rezoliuciją dėl Europos Sąjungos ir Lotynų Amerikos prekybos ryšių(2),

–  atsižvelgdamas į 2011 m. gegužės 19 d. EUROLAT rezoliuciją dėl Europos Sąjungos ir Lotynų Amerikos prekybos santykių perspektyvų,

–  atsižvelgdamas į paskutinį 2012 m. spalio 22–26 d. Brazilijoje vykusių derybų raundą,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl ES ir MERCOSUR santykių,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį ir 110 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi 2010 m. atnaujintos ES ir MERCOSUR derybos siekiant sudaryti išsamų, plataus užmojo, suderintą ir abiem šalims palankų susitarimą;

B.  kadangi ES prekyba su MERCOSUR yra beveik tokios pat apimties, kaip su likusiomis Lotynų Amerikomis valstybėmis kartu paėmus; kadangi ES – didžiausia MERCOSUR prekybos partnerė ir stambiausia investuotoja MERCOSUR valstybėse; kadangi MERCOSUR – aštunta pagal prekybos apimtį mūsų prekybos partnerė; kadangi ES ir MERCOSUR ekonomika papildo viena kitą (ES – pirmoji MERCOSUR valstybių rinka, į kurią eksportuojami jų žemės ūkio produktai, o ES į MERCOSUR valstybes eksportuoja daugiausia pramonines prekes ir paslaugas);

C.  kadangi šis tarpregioninis susitarimas susijęs su 800 milijonų piliečių;

D.  kadangi nuo tada, kai oficialiai paskelbta apie derybų atnaujinimą, įvyko devyni derybų raundai;

E.  kadangi abu regionai laikosi bendrų vertybių ir principų, tokių kaip įsipareigojimas gerbti žmogaus teises ir pagrindines laisves bei demokratiją, taip pat vartoja tas pačias kalbas;

F.  kadangi ES ką tik patvirtino asociacijos susitarimą su Centrine Amerika ir laisvosios prekybos susitarimą (LPS) su Kolumbija ir Peru, be to, anksčiau pasirašyti LPS su Čile ir Meksika;

1.  pabrėžia, kokios ekonomiškai ir politiškai svarbios ES ir MERCOSUR derybos, atnaujintos 2010 m. siekiant sudaryti susitarimą, kuris būtų suderintas, sąžiningas, plataus užmojo, išsamus ir visuose susitarimo apimamuose sektoriuose naudingas abiem šalims;

2.  pabrėžia, kad prekyba – viena iš esminių politikos rengėjų turimų priemonių ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui skatinti;

3.  ragina užtikrinti glaudesnį ES ir MERCOSUR bendradarbiavimą ir mano, kad gilesnė Europos ir MERCOSUR valstybių ekonominė integracija bus naudinga abiem šalims;

4.  atkreipia dėmesį į per pastaruosius dvejus metus padarytą pažangą, susijusią su susitarimo prekybos ramsčio normatyvine dalimi;

5.  apgailestauja dėl lėtos derybų eigos ir dėl to, kad iki šiol nepadaryta jokios esminės pažangos;

6.  yra įsitikinęs, jog norint, kad tokios derybos būtų sėkmingos, abi šalys turi derėtis laikydamosi atvirumo ir abipusio pasitikėjimo principo, ir atsižvelgdamas į tai apgailestauja, kad kai kurios MERCOSUR valstybės pastaraisiais mėnesiais ėmėsi protekcionistinių prekybos ir investicijų priemonių; pabrėžia, kad būtina sukurti stabilią geresnės investicijų apsaugos sistemą;

7.  pakartoja, kaip svarbu įtraukti pagarbos demokratiniams principams, pagrindinėms ir žmogaus teisėms ir teisinės valstybės principą, taip pat aplinkos apsaugos ir socialinius standartus į visus prekybos susitarimus, kuriuos ES sudaro su trečiosiomis šalimis, kad būtų pasiekta didesnė išorės veiksmų darna, laikantis ES ekonominių interesų ir propaguojant jos pagrindines vertybes;

8.  laikosi nuomonės, kad kitas ES ir MERCOSUR valstybių ministrų susitikimas, kurį tuo pat metu, kaip ir Santjage (Čilė) vyksiantį Lotynų Amerikos ir Karibų valstybių bendrijos (CELAC) ir ES aukščiausiojo lygio susitikimą, ketinama rengti 2013 m. sausio pabaigoje, turėtų būti laikomas labai svarbia galimybe prisiimti aiškius ir svarbius politinius įsipareigojimus ir toliau pažengti derybose;

9.  atsižvelgdamas į tai ragina abi šalis užtikrinti pakankamą politinę motyvaciją ir didelę politinę paramą prie derybų stalo, kad derybas būtų galima tęsti keičiantis pakankamai plataus užmojo pasiūlymais dėl prekių, paslaugų, investicijų patekimo į rinką ir kitų susitarimo prekybos ramsčio skyrių;

10.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Europos išorės veiksmų tarnybai, valstybių narių vyriausybėms, MERCOSUR valstybių vyriausybėms ir parlamentams ir MERCOSUR parlamentui (PARLASUR).

(1) OL C 81 E, 2011 3 15, p. 54.
(2) OL C 70 E, 2012 3 8, p. 79.

Teisinė informacija - Privatumo politika