Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2012/2924(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B7-0008/2013

Debates :

Balsojumi :

PV 17/01/2013 - 12.9

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2013)0030

Pieņemtie teksti
PDF 196kWORD 21k
Ceturtdiena, 2013. gada 17. janvāris - Strasbūra
ES un Mercosur tirdzniecības attiecības ‐ pašreizējais stāvoklis
P7_TA(2013)0030RC-B7-0008/2013

Eiropas Parlamenta 2013. gada 17. janvāra rezolūcija par ES un Mercosur tirdzniecības sarunām (2012/2924(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā kopīgo komunikē, kas pieņemts 4. ES un Mercosur augstākā līmeņa sanāksmē 2010. gada 17. maijā,

–  ņemot vērā 2010. gada 18. maijā notikušo 6. ES un Latīņamerikas un Karību valstu augstākā līmeņa sanāksmi,

–  ņemot vērā ES un Mercosur sarunu atsākšanu, lai noslēgtu vērienīgu un līdzsvarotu asociācijas nolīgumu abu pušu starpā,

–  ņemot vērā 2010. gada 5. maija rezolūciju par ES stratēģiju attiecībām ar Latīņameriku(1),

–  ņemot vērā 2010. gada 21. oktobra rezolūciju par ES un Latīņamerikas tirdzniecības attiecībām (2),

–  ņemot vērā Latīņamerikas Parlamentārās asamblejas (EuroLat) 2011. gada 19. maija rezolūciju par Eiropas Savienības un Latīņamerikas tirdzniecības attiecību perspektīvām,

–  ņemot vērā pēdējo sarunu kārtu, kas norisinājās Braziljā 2012. gada 22.–26. oktobrī,

–  ņemot vērā jaunākās rezolūcijas par ES un Mercosur attiecībām,

–  ņemot vērā Reglamenta 115. panta 5. punktu un 110. panta 4. punktu,

A.  tā kā ES un Mercosur tirdzniecības sarunas tika atsāktas 2010. gadā, lai panāktu visaptverošu, vērienīgu, līdzsvarotu un savstarpēji izdevīgu nolīgumu;

B.  tā kā ES un Mercosur tirdzniecības apjoms ir gandrīz tikpat liels kā ES un pārējo Latīņamerikas valstu kopējais tirdzniecības apjoms; tā kā ES ir Mercosur lielākais tirdzniecības partneris un investors; tā kā Mercosur ir astotais lielākais ES tirdzniecības partneris; tā kā ES un Mercosur ir savstarpēji papildinoša ekonomika (ES ir Mercosur lauksaimniecības eksporta galvenais noieta tirgus, savukārt ES uz Mercosur valstīm galvenokārt eksportē rūpniecības preces un pakalpojumus);

C.  tā kā šis starpreģionālais nolīgums skar 800 miljonus iedzīvotāju;

D.  tā kā kopš oficiālā paziņojuma par sarunu atsākšanu ir notikušas deviņas sarunu kārtas;

E.  tā kā šiem abiem reģioniem ir kopīgas vērtības un principi, piemēram, apņemšanās ievērot cilvēktiesības un pamatbrīvības un nodrošināt demokrātiju, kā arī tām ir kopīgas valodas;

F.  tā kā ES ir tikko apstiprinājusi asociācijas nolīgumu ar Centrālameriku un, papildus iepriekš noslēgtajiem nolīgumiem ar Čīli un Meksiku, arī brīvās tirdzniecības nolīgumus ar Kolumbiju un Peru,

1.  uzsver ES un Mercosur tirdzniecības sarunu ekonomisko un politisko nozīmi ‐ tās tika uzsāktas 2010. gadā, lai panāktu līdzsvarotu, taisnīgu, vērienīgu, visaptverošu un savstarpēji izdevīgu vienošanos visās nolīguma jomās;

2.  uzsver, ka tirdzniecība ir viens no svarīgākajiem politikas veidotāju rīcībā esošajiem līdzekļiem ekonomikas izaugsmes veicināšanai un darba vietu radīšanai;

3.  prasa ES un Mercosur ciešāk sadarboties un uzskata, ka lielāka ES un Mercosur ekonomikas savstarpēja integrācija būs abām pusēm izdevīga;

4.  norāda uz pēdējo divu gadu laikā panākto progresu nolīguma trešā pīlāra normatīvajā daļā;

5.  pauž nožēlu par sarunu lēno gaitu un pagaidām nenozīmīgo progresu;

6.  uzskata ‐ lai šīs sarunas būtu veiksmīgas, abām pusēm sarunās ir jābūt atvērtām un savstarpēji jāuzticas, tādēļ pauž nosodījumu par tirdzniecības un investīciju protekcionisma pasākumiem, ko pēdējo mēnešu laikā ir īstenojušas dažas Mercosur valstis; uzsver nepieciešamību izveidot stabilu sistēmu labākai investīciju aizsardzībai;

7.  uzsver, ka ir svarīgi visos ES tirdzniecības nolīgumos ar trešām valstīm iekļaut noteikumu par demokrātisko principu, cilvēktiesību un pamatbrīvību un tiesiskuma ievērošanu, kā arī vides un sociālos standartus, lai panāktu saskaņotākas ārējās darbības, kas gan atspoguļo ES ekonomiskās intereses, gan aizstāv tās pamatvērtības;

8.  pauž viedokli, ka nākamā ES un Mercosur ministru sanāksme, kas notiks 2013. gada janvāra beigās vienlaikus ar ES un CELAC (Latīņamerikas un Karību jūras reģiona valstu kopiena) augstākā līmeņa sanāksmi Santjago Čīlē, ir jāuzskata par lielisku iespēju uzņemties skaidras un nozīmīgas politiskās saistības un veicināt sarunu tālāku attīstību;

9.  šajā sakarībā mudina abas puses būt pienācīgi politiski motivētām un nodrošināt ievērojamu politisko atbalstu, lai varētu apmainīties ar pietiekami vērienīgiem tirgus piekļuves piedāvājumiem attiecībā uz precēm, pakalpojumiem, investīcijām un citām nolīguma tirdzniecības pīlāra nodaļām;

10.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Eiropas Ārējās darbības dienestam, dalībvalstu valdībām, Mercosur valstu valdībām un parlamentiem, kā arī Mercosur parlamentam (Parlasur).

(1) OV C 81 E, 15.3.2011., 54. lpp.
(2) OV C 70 E, 8.3.2012., 79. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika