Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/2924(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0008/2013

Debaty :

Głosowanie :

PV 17/01/2013 - 12.9

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0030

Teksty przyjęte
PDF 202kWORD 21k
Czwartek, 17 stycznia 2013 r. - Strasburg
Obecny stan stosunków handlowych UE-Mercosur
P7_TA(2013)0030RC-B7-0008/2013

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie negocjacji handlowych między UE i Mercosurem (2012/2924(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wspólny komunikat z IV szczytu UE-Mercosur z dnia 17 maja 2010 r.,

–  uwzględniając VI szczyt UE-Ameryka Łacińska i Karaiby, który odbył się dnia 18 maja 2010 r.,

–  uwzględniając wznowienie negocjacji EU-Mercosur mających na celu osiągnięcie ambitnego i wyważonego układu o stowarzyszeniu pomiędzy obydwiema stronami,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie strategii UE dotyczącej stosunków z Ameryką Łacińską(1),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 21 października 2010 r. w sprawie stosunków handlowych Unii Europejskiej z Ameryką Łacińską(2),

–  uwzględniając rezolucję Eurolat z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie perspektyw dotyczących stosunków handlowych między Unią Europejską a Ameryką Łacińską,

–  uwzględniając ostatnią rundę negocjacji, która miała miejsce w Brasilii w dniach 22-26 października 2012 r.,

–  uwzględniając swoje inne wcześniejsze rezolucje w sprawie stosunków UE-Mercosur,

–  uwzględniając art. 115 ust. 5 i art. 110 ust. 4 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że negocjacje między UE i Mercosurem zostały wznowione w 2010 r. w celu wypracowania kompleksowego, ambitnego i wyważonego układu korzystnego dla obu stron;

B.  mając na uwadze, że obroty handlowe UE-Mercosur są prawie takie same jak obroty między UE a resztą Ameryki Łacińskiej; mając na uwadze, że UE jest dla Mercosura największym partnerem handlowym i największym inwestorem; mając na uwadze, że Mercosur zajmuje ósme miejsce wśród partnerów handlowych UE; mając na uwadze, że UE i Mercosur stanowią uzupełniające się gospodarki (UE jest pierwszym rynkiem zbytu dla produktów rolnych Mercosura, zaś do Mercosura eksportuje głównie produkty przemysłowe i usługi);

C.  mając na uwadze, że ta międzyregionalna umowa dotyczy 800 milionów obywateli;

D.  mając na uwadze, że od chwili oficjalnego ogłoszenia wznowienia rozmów odbyło się dziewięć rund negocjacyjnych;

E.  mając na uwadze, że oba regiony podzielają wartości i zasady, takie jak zaangażowanie na rzecz praw człowieka i podstawowych wolności oraz na rzecz demokracji, a także mają wspólne języki;

F.  mając na uwadze, że UE niedawno zatwierdziła układ o stowarzyszeniu z Ameryką Środkową oraz umowy o wolnym handlu z Kolumbią i Peru, obok umów podpisanych już wcześniej z Chile i Meksykiem;

1.  podkreśla gospodarcze i polityczne znaczenie podjętych w 2010 r. negocjacji między UE i Mercosurem, mających na celu wypracowanie wyważonego, sprawiedliwego, ambitnego i kompleksowego układu korzystnego dla obu stron we wszystkich sektorach objętych tym układem;

2.  podkreśla, że handel to jedno z najważniejszych narzędzi, jakimi decydenci mogą się posłużyć do pobudzania wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy;

3.  apeluje o zacieśnienie współpracy między UE a Mercosurem oraz wyraża przekonanie, że głębsza integracja gospodarki europejskiej i gospodarki Mercosura będzie korzystna dla obu stron;

4.  odnotowuje postęp dokonany w ciągu dwóch ostatnich lat w zakresie normatywnej części filaru handlowego układu;

5.  ubolewa nad powolnym tempem negocjacji i dotychczasowym brakiem znaczących postępów;

6.  jest zdania, że dla powodzenia takich negocjacji niezbędne jest, aby obie strony podeszły do rozmów w atmosferze otwartości i wzajemnego zaufania, a także ubolewa w związku z tym nad protekcjonistycznymi środkami, jakie w zakresie handlu i inwestycji podjęły w ostatnich miesiącach niektóre kraje Mercosuru; podkreśla konieczność stworzenia stabilnych ram na rzecz lepszej ochrony inwestycji;

7.  ponownie zwraca uwagę na znaczenie włączania kwestii poszanowania zasad demokratycznych, praw podstawowych i praw człowieka oraz praworządności, jak również norm środowiskowych i socjalnych do wszystkich umów handlowych zawieranych między UE a krajami trzecimi w celu uzyskania większej spójności w działaniach zewnętrznych, jednocześnie odzwierciedlających interesy gospodarcze UE i propagujących jej podstawowe wartości;

8.  uważa, że kolejne posiedzenie ministrów UE-Mercosur, które ma odbyć się pod koniec stycznia 2013 r., równolegle ze szczytem UE-CELAC w Santiago w Chile powinno być postrzegane jako wielka szansa na podjęcie jasnych i znaczących zobowiązań politycznych i poczynienie dalszych postępów w negocjacjach;

9.  w tym kontekście pilnie wzywa obydwie strony do wykazania wystarczającej motywacji politycznej i istotnego poparcia politycznego podczas negocjacji w celu dokonania wymiany wystarczająco ambitnych ofert dostępu do rynku towarów, usług i inwestycji oraz w odniesieniu do innych rozdziałów filaru handlowego układu;

10.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, rządom państw członkowskich, rządom i parlamentom krajów Mercosuru oraz parlamentowi Mercosuru (Parlasur).

(1) Dz.U. C 81 E, 15.3.2011, s. 54.
(2) Dz.U. C 70 E, 8.3.2012, s. 79.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności