Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/2924(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0008/2013

Dezbateri :

Voturi :

PV 17/01/2013 - 12.9

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0030

Texte adoptate
PDF 196kWORD 21k
Joi, 17 ianuarie 2013 - Strasbourg
Stadiul relaţiilor comerciale dintre UE şi Mercosur
P7_TA(2013)0030RC-B7-0008/2013

Rezoluţia Parlamentului European din 17 ianuarie 2013 referitoare la negocierile comerciale dintre UE și Mercosur (2012/2924(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere comunicatul comun de la cel de-al patrulea summit UE-Mercosur, care a avut loc la 17 mai 2010,

–  având în vedere cel de-al șaselea summit UE-America Latină și Caraibe, care a avut loc la 18 mai 2010,

–  având în vedere relansarea negocierilor UE-Mercosur pentru încheierea unui acord de asociere ambițios și echilibrat între cele două părți,

–  având în vedere Rezoluția sa din 5 mai 2010 referitoare la strategia UE în relațiile cu America Latină(1),

–  având în vedere Rezoluția sa din 21 octombrie 2010 referitoare la relațiile comerciale ale UE cu America Latină(2),

–  având în vedere Rezoluția EuroLat din 19 mai 2011 referitoare la perspectivele relațiilor comerciale dintre Uniunea Europeană și America Latină,

–  având în vedere ultima rundă de negocieri care a avut loc la Brasilia la 22-26 octombrie 2012,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la relațiile UE-Mercosur,

–  având în vedere articolul 115 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât negocierile UE-Mercosur au fost relansate în 2010 în scopul încheierii unui acord cuprinzător, ambițios, echilibrat și reciproc avantajos;

B.  întrucât comerțul UE-Mercosur reprezintă aproape tot atât de mult cât comerțul UE cu ansamblul celorlalte țări din America Latină; întrucât UE este pentru Mercosur cel mai mare partener comercial și cel mai mare investitor în Mercosur; întrucât Mercosur este cel de-al optulea partener comercial al UE; întrucât UE și Mercosur au economii complementare (UE este pentru Mercosur prima piață pentru exportul produselor sale agricole, iar exporturile UE în Mercosur se concentrează în principal pe produse și servicii industriale);

C.  întrucât acest acord interregional privește 800 de milioane de cetățeni;

D.  întrucât de la anunțul oficial al relansării negocierilor au avut loc nouă runde de negocieri;

E.  întrucât cele două regiuni au în comun valori și principii, cum ar fi angajamentul față de drepturile omului, libertățile fundamentele și democrație, dar au și limbi comune;

F.  întrucât UE tocmai a aprobat acordul de asociere cu America Centrală și acordul de liber schimb (ALS) cu Columbia și Peru, pe lângă acordurile semnate anterior cu Chile și Mexic,

1.  subliniază importanța economică și politică a negocierilor UE-Mercosur, lansate în 2010 în scopul încheierii unui acord echilibrat, corect, ambițios, cuprinzător și reciproc avantajos în toate sectoarele vizate de acord;

2.  subliniază că comerțul este unul dintre mijloacele esențiale la îndemâna factorilor de decizie politică pentru impulsionarea creșterii economice și pentru crearea de locuri de muncă;

3.  solicită o cooperare mai strânsă între UE și Mercosur și consideră că o mai mare integrare a economiilor UE și Mercosur va fi benefică pentru ambele părți;

4.  ia act de progresul realizat în ultimii doi ani privind partea normativă a pilonului comercial al acordului;

5.  regretă ritmul lent al negocierilor și lipsa unor progrese substanțiale până la ora actuală;

6.  consideră că, pentru ca aceste negocieri să aibă succes, ambele părți trebuie să abordeze discuțiile în spiritul deschiderii și al încrederii reciproce și, în acest sens, regretă măsurile protecționiste pentru comerț și investiții luate de unele țări Mercosur în ultimele luni; subliniază nevoia de a crea un cadru stabil pentru o mai bună protecție a investițiilor;

7.  reamintește importanța includerii respectării principiilor democratice, a drepturilor fundamentale și a drepturilor omului, a statului de drept, precum și a standardelor sociale și de mediu în toate acordurile comerciale încheiate între UE și țările terțe, pentru a realiza o mai mare coerență a acțiunilor externe, reflectând interesele economice ale UE și promovând valorile sale fundamentale;

8.  consideră că următoarea reuniune ministerială UE-Mercosur, care va avea loc la sfârșitul lunii ianuarie 2013, în paralel cu summitul CELAC-UE de la Santiago, Chile, ar trebui considerată drept o oportunitate majoră pentru afirmarea unor angajamente politice clare și semnificative și pentru continuarea progresului negocierilor;

9.  în acest context, îndeamnă ambele părți să vină la negocieri cu o motivație politică suficientă și cu un sprijin politic semnificativ pentru a realiza un schimb suficient de ambițios de oferte de acces pe piață pentru bunuri, servicii, investiții, precum și la alte capitole din cadrul pilonului comercial al acordului;

10.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Serviciului European de Acțiune Externă, guvernelor statelor membre, guvernelor și parlamentelor țărilor Mercosur, precum și Parlamentului Mercosur (Parlasur).

(1) JO C 81 E, 15.3.2011, p. 54.
(2) JO C 70 E, 8.3.2012, p. 79.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate