Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/2514(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0031/2013

Arutelud :

PV 17/01/2013 - 17.3
CRE 17/01/2013 - 17.3

Hääletused :

PV 17/01/2013 - 18.3
CRE 17/01/2013 - 18.3

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0033

Vastuvõetud tekstid
PDF 129kWORD 25k
Neljapäev, 17. jaanuar 2013 - Strasbourg
Olukord Kesk-Aafrika Vabariigis
P7_TA(2013)0033RC-B7-0031/2013

Euroopa Parlamendi 17. jaanuari 2013. aasta resolutsioon olukorra kohta Kesk-Aafrika Vabariigis (2013/2514(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 21. detsembri 2012. aasta ning 1. ja 11. jaanuari 2013. aasta avaldusi olukorra kohta Kesk-Aafrika Vabariigis,

–  võttes arvesse ELi humanitaarabi ja kodanikukaitse voliniku 21. detsembri 2012. aasta avaldust võitluse hiljutise puhkemise kohta Kesk-Aafrika Vabariigis,

–  võttes arvesse 2000. aasta juunis allkirjastatud läbivaadatud Cotonou lepingut,

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu 27. ja 29. detsembri 2012. aasta ning 4. ja 11. jaanuari 2013. aasta pressiavaldusi Kesk-Aafrika Vabariigi kohta,

–  võttes arvesse N’Djamenas 21. detsembril 2012. aastal toimunud Kesk-Aafrika Riikide Majandusühenduse (ECCAS) riigipeade erakorralise tippkohtumise lõppkommünikeed,

–  võttes arvesse ÜRO peasekretäri Ban Ki-mooni 26. detsembri 2012. aasta avaldust, milles ta mõistis hukka mässuliste rünnakud ja nõudis tungivalt, et kõik osapooled peaksid kinni N’Djamenas 21. detsembril 2012. aastal vastu võetud ECCASi otsustest,

–  võttes arvesse Aafrika Liidu 12., 28. ja 31. detsembri 2012. aasta ning 3. ja 12. jaanuari 2013. aasta deklaratsioone Kesk-Aafrika Vabariigi kohta,

–  võttes arvesse Kesk-Aafrika Vabariigi valitsuse, Seleka mässuliste rühma ja demokraatliku opositsiooni vahel 11. jaanuaril 2013. aastal allkirjastatud Libreville’i (Gabon) poliitilist kokkulepet kriisi lahendamise kohta,

–  võttes arvesse 28. juuni 2008. aasta Libreville’i üldist rahukokkulepet ning alates 2007. aastast allkirjastatud varasemaid rahukokkuleppeid, millele see tugineb,

–  võttes arvesse Julgeolekunõukogu 21. detsembri 2011. aasta resolutsiooni S/RES/2031, millega pikendatakse ÜRO Kesk-Aafrika Vabariigi integreeritud rahutagamisbüroo (BINUCA) mandaati kuni 31. jaanuarini 2013. aastal, ning ÜRO peasekretäri 29. mai 2012. aasta aruannet BINUCA tegevuse kohta,

–  võttes arvesse 1966. aasta kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti, 1979. aasta konventsiooni naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta, 1981. aasta inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika hartat, mille Kesk-Aafrika Vabariik ratifitseeris 1986. aastal, ning 1989. aasta rahvusvahelist lapse õiguste konventsiooni, millega keelatakse laste kaasamine relvastatud konflikti ja mille Kesk-Aafrika Vabariik on ratifitseerinud,

–  võttes arvesse Julgeolekunõukogu töörühma 6. juuli 2011. aasta aruannet ja selle järeldusi laste olukorra ja relvastatud konflikti kohta Kesk-Aafrika Vabariigis,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 122 lõiget 5 ja artikli 110 lõiget 4,

A.  arvestades, et Kesk-Aafrika Vabariigis (KAV) on valitsenud aastakümneid – alates riigi iseseisvumisest 1960. aastal – ebastabiilsus ja poliitilised rahutused; arvestades, et hoolimata sellest, et riik on rikas loodusvarade poolest (puit, kuld, teemandid, uraan jne), on KAV inimarengu indeksi põhjal 187 riigi seas üksnes 179. kohal, ligikaudu 70% selle elanikkonnast elab allpool vaesuspiiri ning see on endiselt üks maailma vaesemaid riike;

B.  arvestades, et 10. detsembril 2012. aastal alustas „Seleka” (sango keeles „koalitsioon”) – peamiselt riigi kirdeosast pärit eri mässuliste relvastatud liikumiste liit – relvastatud rünnakut, liikudes Tšaadi piiri lähedalt lõuna suunas; arvestades, et hiljutise rünnaku aluseks olid mässuliste väited, et president François Bozizé ei ole kinni pidanud 2008. aasta Libreville’i üldises rahukokkuleppes sätestatud kohustustest, millega nähti ette endiste mässuliste relvitustamine ning ühiskonda taasintegreerimise rahastamine;

C.  arvestades, et Kesk-Aafrika Riikide Majandusühendus (ECCAS) korraldas N’Djamenas 21. detsembril 2012. aastal erakorralise tippkohtumise ning leppis kokku kriisi lahendamise tegevuskavas, mis hõlmab relvarahu ja ECCASi egiidi all kohest läbirääkimiste alustamist Libreville’is; arvestades, et ECCASi tippkohtumisel lepiti samuti kokku FOMACi/MICOPAXi missiooni tugevdamiseks täiendavate sõdurite saatmises;

D.  arvestades, et Lõuna-Aafrika on alustanud umbes 400 sõduri saatmist, et aidata KAVi olukorda stabiliseerida, ning arvestades, et Gaboni, Kongo Vabariigi, Tšaadi ja Kameruni sõdurid on seal ECCASi saadetud Kesk-Aafrika riikidevaheliste relvajõudude (FOMAC/MICOPAX) osana juba alates 2008. aastast;

E.  arvestades, et pärast kõnelusi Aafrika Liidu presidendi Thomas Boni Yayiga lubas president Bozizé mitte enam kandideerida, kui tema praegune ametiaeg 2016. aastal lõpeb, ning lubas moodustada rahvusliku ühtsuse valitsuse;

F.  arvestades, et jaanuari algul teatas Seleka oma sõjaliste operatsioonide peatamisest, peatudes Damara linna lähistel (75 km Banguist põhjas), ning nõustus osalema ECCASi egiidi all toimuvatel rahukõnelustel;

G.  arvestades, et 11. jaanuaril 2013. aastal toimusid Kesk-Aafrika Vabariigi valitsuse, Seleka mässuliste koalitsiooni ja poliitilise opositsiooni vahel Libreville’is (Gabon) kolmepoolsed rahukõnelused, mille järel allkirjastati kolm kokkulepet: poliitilise ja julgeolekukriisi lahendamise põhimõtete deklaratsioon, relvarahukokkulepe ning poliitilist ja julgeolekualast olukorda käsitlev kokkulepe, milles määrati kindlaks võimu jagamise kord ja poliitilise ülemineku periood KAVis;

H.  arvestades, et 12. jaanuaril 2013. aastal vabastas president Bozizé ametist peaminister Faustin Archange Touadera ning saatis laiali valitsuse, avades tee rahvusliku ühtsuse valitsuse ametissenimetamiseks kooskõlas Libreville’is allkirjastatud rahukokkulepetega; arvestades, et rahukokkuleppe kohaselt tuleb parlamendivalimised korraldada 12 kuu jooksul;

I.  arvestades, et pärast seda, kui ta oli 2003. aasta riigipöördega võimu haaranud, valiti president Bozizé esimest korda ametisse 2005. aastal ja seejärel uuesti 2011. aastal, kuid arvestades, et rahvusvaheliste – kaasa arvatud valimiste läbiviimist rahastanud ELi – vaatlejate täheldatud rikkumiste tõttu viimaste valimiste käigus boikoteeris parlamendi opositsioon üldvalimisi;

J.  arvestades, et inimõiguste austamine on üks Euroopa Liidu alusväärtusi ja see kujutab endast Cotonou lepingu olulist elementi;

K.  arvestades, et USA, nagu ka EL, pooldab kriisi rahumeelset lahendamist dialoogi kaudu;

L.  arvestades, et kohalike vabaühenduste teatel on toime pandud tõsiseid inimõiguste rikkumisi, sealhulgas on suurenenud seksuaalne vägivald naiste ja tüdrukute vastu, seda nii Seleka poolt tema kontrolli all olevatel aladel kui ka Banguis valitsusvägede poolt mässulistele lähedalseisvate isikute suhtes;

M.  arvestades, et organisatsiooni Piirideta Arstid teateil on humanitaarolukord endiselt kohutav, kuna kriis on mõjutanud kümneid tuhandeid inimesi; arvestades, et riigi põhjaosas on mässuliste kontrolli all olevates piirkondades riisutud sadu tonne Maailma Toiduprogrammi toiduabi, ning arvestades, et paljude humanitaarteenuste osutamine on seiskunud või vähenenud;

N.  arvestades, et EL osaleb KAViga Cotonou lepingu alusel korrapärases poliitilises dialoogis ning on riigi peamine rahastaja, kusjuures 2012. aastal kulutas Euroopa Komisjon KAVis 8 miljonit eurot 445 000 konfliktist mõjutatud inimese abistamiseks ja ümberasustamiseks; arvestades, et KAV saab 10. EAFi alusel 137 miljonit eurot abi;

O.  arvestades, et Kamerun on tugevdanud meetmeid KAVist pärit põgenike majutamiseks;

P.  arvestades, et isegi enne hiljutist vägivallalainet kuulus Kesk-Aafrika Vabariigis tegutsevatesse relvastatud rühmitustesse 2500 last; arvestades, et Banguis asuv UNICEFi esindus on saanud usaldusväärset teavet lapssõdurite sagenenud värbamise ja kasutamise kohta nii mässuliste kui ka valitsusmeelsete relvarühmituste poolt;

Q.  arvestades, et suutmatus võtta inimõiguste rikkumiste ja sõjakuritegude toimepanijad vastutusele loob karistamatuse õhkkonna ning soodustab uute kuritegude toimepanekut;

R.  arvestades, et mässulised on võtnud enda kontrolli alla sellised piirkonnad nagu Bria, Sam Ouandja ja Bamingui, kus asuvad suured teemandivarud; arvestades, et Kimberley protsessi sertifitseerimissüsteem on väljastanud kõikidele oma liikmesriikidele hoiatuse, mille kohaselt võib mässuliste kontrolli all olevatest KAVi piirkondadest jõuda ringlusse töötlemata teemante;

S.  arvestades, et piirkonda vaevava ebastabiilsuse olulisteks teguriteks on töötuse kasv, sotsiaalsete tingimuste halvenemine ja rahva vaesumine; arvestades, et nende probleemidega tegelemiseks on vaja strateegiat ja arengukava;

1.  väljendab muret olukorra pärast, mis valitseb Kesk-Aafrika Vabariigis 10. detsembril 2012. aastal alanud Seleka pealetungist saadik; mõistab hukka asjaolu, et nimetatud hiljutise pealetungi tõttu on sattunud ohtu tsiviilisikute elud ning et see ähvardab KAVi julgeolekut ja stabiilsust;

2.  väljendab heameelt Kesk-Aafrika Riikide Majandusühenduse juhtimisel toimunud läbirääkimiste tulemusena sõlmitud rahulepingute üle, mis allkirjastati Libreville'is 11. jaanuaril 2013; rõhutab, et nimetatud lepinguid on vaja kiiresti rakendada; palub, et kõik osalised rakendaksid neid heas usus ning pühenduksid Kesk-Aafrika Vabariigis püsiva rahu saavutamisele;

3.  mõistab hukka kõik jõuga võimuhaaramise katsed;

4.  on veendunud, et konflikti rahumeelse lahendamise tagamiseks ning püsiva stabiilsuse kindlustamiseks peavad riigi kõik poliitilised jõud olema esindatud rahvusliku ühtsuse valitsuses; väljendab sellega seoses heameelt president Bozizé poolt allkirjastatud dekreedi üle, millega sunniti tagasi astuma riigi peaminister – see oli üks rahulepingus sätestatud tingimustest, mille eesmärk on võimaldada moodustada rahvusliku ühtsuse valitsus, mille eesotsas oleks poliitilise opositsiooni valitud peaminister;

5.  kiidab heaks otsuse korraldada uued parlamendivalimised ning loodab, et need toimuvad rahvusvahelise järelevalve all (ka nendes piirkondades, mis on praegu mässuliste kontrolli all), et vältida tulemuste vaidlustamist;

6.  mõistab hukka kõik inimõiguste rikkumised ning on sügavalt mures Seleka pealetungi ajal KAVis toimunud tõsiste inimõiguste rikkumiste pärast; mõistab teravalt hukka kõik mässuliste kontrolli all olevates piirkondades tsiviilelanikkonna vastu toime pandud rünnakud, sh kehalise ja seksuaalse vägivalla, rüüstamise ning kommunikatsioonivõimaluste süsteemse tõkestamise; väljendab sügavat muret teadete pärast, mille kohaselt kiusatakse Banguis taga etnilisi ja usuvähemusi ning hirmutatakse ja peetakse meelevaldselt kinni poliitilise opositsiooni esindajaid;

7.  rõhutab, et Kesk-Aafrika Vabariigi ametivõimud peaksid püüdma tagada tsiviilelanikkonna turvalisuse ja julgeoleku; nõuab sõjaväereformi läbiviimist ning endiste võitlejate desarmeerimise, demobiliseerimise ja ühiskonda taasintegreerimise meetmete võtmist, pagulaste repatrieerimist, riigisiseste põgenike ümberasustamist ning elujõuliste arenguprogrammide rakendamist;

8.  väljendab erilist muret seoses teadetega, mille kohaselt on lapssõdurite värbamine ja kasutamine sagenemas; kordab oma tugevat vastuseisu sellele tavale ning kutsub kõiki konfliktiosalisi seda lõpetama;

9.  kutsub kõiki osapooli üles austama relvarahu, vältima tsiviilisikute vastu vägivallategude toimepanemist ning austama inimõigusi; toonitab, et üks põhjus, miks KAVi püsivat stabiilsust ei suudetud tagada varasemate rahulepingutega, oli liiga vähese tähelepanu pööramine inimõigustele;

10.  avaldab kõikidele ohvritele austust ning peab äärmiselt tähtsaks inimõiguste rikkumise kõikide, nii varasemate kui ka praeguste juhtude erapooletut ja põhjalikku uurimist, et tuvastada nende kuritegude toimepanijad; loodab tõsimeeli, et sõjakuritegude ja inimsusvastaste kuritegude toimepanijad ei pääse karistamatult, ning märgib sellega seoses, et Rahvusvaheline Kriminaalkohus uurib endiselt KAVis valitsevat olukorda;

11.  väljendab heameelt piirkondlike organisatsioonide, näiteks Aafrika Liidu ja ECCASi jõupingutuste üle rahuvahendamisel ning eelkõige osaliste vahel Libreville'is toimunud läbirääkimiste üle; rõhutab, kui oluline on uus kehtestatav järelmeetmete mehhanism saavutatud kokkulepete täieliku rakendamise tagamiseks; kutsub sellega seoses ELi üles toetama ECCASi hiljutiste kokkulepete rakendamise üle järelevalve teostamisel; kutsub rahvusvahelist üldsust üles Kesk-Aafrika Vabariigis aktiivsemalt sekkuma, et tegeleda riigi pikaajaliste probleemidega ning saavutada kestev poliitiline lahendus;

12.  kutsub komisjoni üles pakkuma KAVi võimudele tehnilist abi, et võtta vastu eelseisvate valimiste korraldamist käsitlevad asjakohased õigusaktid; on seisukohal, et usaldusväärsete, vabade ja õiglaste valimiste korraldamisele kaasaaitamiseks peaks EL kaaluma võimalust lähetada Kesk-Aafrika Vabariiki valimiste vaatlusmissioon;

13.  kutsub asepresidenti ja kõrget esindajat Catherine Ashtonit üles kasutama ära ELi mitmekülgseid suhteid Kesk-Aafrika Vabariigiga, et edendada aktiivselt rahu kindlustamise sellise kõikehõlmava strateegia rakendamist, millega aidataks kaasa olukorra normaliseerumisele riigis ning jätkusuutlikule arengule;

14.  väljendab muret hiljutise kriisi mõju pärast humanitaarolukorrale riigis; kutsub kõiki osapooli üles austama rahvusvahelist humanitaarõigust ning võimaldama humanitaarabiorganisatsioonidele turvalist ja takistamatut juurdepääsu kriisist mõjutatud elanikele; kutsub komisjoni üles tõhustama oma humanitaarabi andmise alaseid jõupingutusi Kesk-Aafrika Vabariigis;

15.  on seisukohal, et mitmetes KAVi naaberriikides ning eriti Kongo DVs, Sudaanis, Lõuna-Sudaanis ja Ugandas valitseva ülima ebakindluse tõttu on vaja rahvusvahelise üldsuse kooskõlastatud meetmeid, et tegeleda terviklikult ja piirkonnakeskselt selliste püsivate probleemidega, nagu riikide killustatus, etnilised konfliktid ning inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete korduvad rikkumised;

16.  leiab, et riigi jätkusuutliku arengu seisukohast on hädavajalik, et juurdepääs loodusvaradele ning kontroll nende üle oleks läbipaistev ning et nende kasutamisest saadav tulu jaotataks riigieelarve kaudu õiglaselt ümber;

17.  on arvamusel, et kaevandussektori läbipaistvus ja avalikkuse kontroll selle üle on sektori tõhusa juhtimise, jätkusuutliku arengu ja korruptsiooni ohjeldamise seisukohast äärmiselt oluline; toonitab, et võimalik kauplemine mässuliste kontrolli all olevatest KAVi piirkondadest pärit töötlemata teemantidega võib konflikti uuesti sütitada ning riiki veelgi rohkem destabiliseerida; kutsub Kesk-Aafrika Vabariigi valitsust üles võtma täiendavaid meetmeid, et võidelda loodusvarade ärakasutamise ja nendega ebaseadusliku kauplemise vastu, ning nõuab nõuetekohase järelevalve teostamist olukorra üle Kimberley protsessi vahendusel;

18.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, ÜRO Julgeolekunõukogule, ÜRO peasekretärile, Aafrika Liidu institutsioonidele, ECCASile, AKV–ELi parlamentaarsele ühisassambleele ning ELi liikmesriikidele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika