Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/0370(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0319/2011

Předložené texty :

A7-0319/2011

Rozpravy :

PV 04/02/2013 - 16
CRE 04/02/2013 - 16

Hlasování :

PV 05/02/2013 - 7.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0034

Přijaté texty
PDF 286kWORD 77k
Úterý, 5. února 2013 - Štrasburk
Zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři ***I
P7_TA(2013)0034A7-0319/2011
Usnesení
 Text
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. února 2013 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři (KOM(2010)0767 – C7-0003/2011 – 2010/0370(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2010)0767),

  s ohledem na čl. 294 odst. 2, čl. 42. odst. 1 a čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0003/2011),

  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 15. března 2011(1),

  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 19. listopadu 2012 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie]

  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

  s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A7-0319/2011),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  schvaluje společné prohlášení Parlamentu, Rady a Komise připojené k tomuto usnesení;

3.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 132, 3.5.2011, s. 82.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 5. února 2013 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. .../2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 1405/2006
P7_TC1-COD(2010)0370

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) č. 229/2013.)


PŘÍLOHA LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

Společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise

S ohledem na zvláštnosti opatření v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři v souladu s iniciativou za udržitelné zemědělství prohlašuje Evropský parlament, Rada a Komise, že dohoda o sladění otázek v rámci tohoto nařízení nebude předjímat postoj kteréhokoli z těchto tří orgánů k podobným otázkám, jež mohou být řešeny v rámci jiných návrhů právních předpisů EU.

Právní upozornění - Ochrana soukromí