Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2010/0370(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0319/2011

Előterjesztett szövegek :

A7-0319/2011

Viták :

PV 04/02/2013 - 16
CRE 04/02/2013 - 16

Szavazatok :

PV 05/02/2013 - 7.1
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2013)0034

Elfogadott szövegek
PDF 281kWORD 59k
2013. február 5., Kedd - Strasbourg
Egyedi mezőgazdasági intézkedések a kisebb égei-tengeri szigetek javára ***I
P7_TA(2013)0034A7-0319/2011
Állásfoglalás
 Szöveg
 Függelék

Az Európai Parlament 2013. február 5-i jogalkotási állásfoglalása az egyedi mezőgazdasági intézkedéseknek a kisebb égei-tengeri szigetek javára történő megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0767 – C7-0003/2011 – 2010/0370(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2010)0767),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésének első albekezdésére, 42. cikkére és 43. cikkének (2) bekezdésére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7–0003/2011),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2011. március 15-i véleményére(1),

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2012. november 19-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint elfogadja az Európai Parlament álláspontját, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikke (4) bekezdésével összhangban

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére (A7-0319/2011),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  jóváhagyja a Parlament, a Tanács és a Bizottság jelen állásfoglaláshoz csatolt együttes nyilatkozatát;

3.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 132., 2011.5.3., 82. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2013. február 5-én került elfogadásra az egyedi mezőgazdasági intézkedéseknek a kisebb égei-tengeri szigetek javára történő megállapításáról és az 1405/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló .../2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2010)0370

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 229/2013/EU rendelet.)


Melléklet a jogalkotási állásfoglaláshoz

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság együttes nyilatkozata

Tekintettel a kisebb égei-tengeri szigetekre vonatkozó rendszer keretén belül a kisebb égei-tengeri szigetek javára hozott egyedi mezőgazdasági intézkedések egyediségére, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság kijelenti, hogy az e rendeletre vonatkozóan az összehangolási kérdésekben elért megállapodás nem befolyásolja a három intézmény bármelyikének az egyéb hasonló uniós jogalkotási javaslatok vonatkozásában kialakítandó jövőbeli álláspontját.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat