Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2010/0370(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0319/2011

Iesniegtie teksti :

A7-0319/2011

Debates :

PV 04/02/2013 - 16
CRE 04/02/2013 - 16

Balsojumi :

PV 05/02/2013 - 7.1
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2013)0034

Pieņemtie teksti
PDF 279kWORD 86k
Otrdiena, 2013. gada 5. februāris - Strasbūra
Egejas jūras nelielajām salām labvēlīgi pasākumi lauksaimniecības jomā ***I
P7_TA(2013)0034A7-0319/2011
Rezolūcija
 Teksts
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2013. gada 5. februāra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka īpašus pasākumus lauksaimniecībā par labu Egejas jūras nelielajām salām (COM(2010)0767 – C7-0003/2011 – 2010/0370(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2010)0767),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 42. pant un 43. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0003/2011),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2011. gada 15. marta atzinumu(1),

–  ņemot vērā 2012. gada 19. novembra vēstulē Padomes pārstāvja pausto apņemšanos apstiprināt Eiropas Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ziņojumu (A7-0319/2011),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgo paziņojumu;

3.   prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

4.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 132, 3.5.2011., 82. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2013. gada 5. februārī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. ../2013, ar ko nosaka īpašus pasākumus lauksaimniecībā par labu Egejas jūras nelielajām salām un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1405/2006
P7_TC1-COD(2010)0370

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) Nr. 229/2013.)


NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PIELIKUMS

Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgais paziņojums:

Ņemot vērā pasākumu specifiku lauksaimniecībā par labu Egejas jūras nelielajām salām saskaņā ar tām paredzēto shēmu, Eiropas Parlaments, Padome un Komisija deklarē, ka par šīs regulas saskaņošanas jautājumiem panāktā vienošanās neskars nevienas no šo trīs iestāžu nostāju par līdzīgiem jautājumiem, kura var tikt iesniegta attiecībā uz citiem ES likumdošanas priekšlikumiem.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika