Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/0370(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0319/2011

Texte depuse :

A7-0319/2011

Dezbateri :

PV 04/02/2013 - 16
CRE 04/02/2013 - 16

Voturi :

PV 05/02/2013 - 7.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0034

Texte adoptate
PDF 281kWORD 65k
Marţi, 5 februarie 2013 - Strasbourg
Măsuri specifice în domeniul agriculturii în favoarea insulelor mici din Marea Egee ***I
P7_TA(2013)0034A7-0319/2011
Rezoluţie
 Text
 Anexă

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 5 februarie 2013 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea insulelor mici din Marea Egee (COM(2010)0767 – C7-0003/2011 – 2010/0370(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2010)0767),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolele 42 și 43 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0003/2011),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 15 martie 2011(1),

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului exprimat prin scrisoarea din 19 noiembrie 2012 de aprobare a poziției Parlamentului, în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A7-0319/2011),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  aprobă declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei anexată la prezenta rezoluție;

3.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 132, 3.5.2011, p. 82.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 5 februarie 2013 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea insulelor mici din Marea Egee şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1405/2006 al Consiliului
P7_TC1-COD(2010)0370

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) nr. 229/2013.)


Anexă la rezoluţia legislativă

Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei

Date fiind specificitățile măsurilor adoptate în domeniul agriculturii în favoarea insulelor mici din Marea Egee în cadrul sistemului SAI, Parlamentul European, Consiliul și Comisia declară că acordul la care s-a ajuns referitor la aspecte privind alinierea pentru prezentul regulament nu va aduce atingere poziției niciuneia dintre cele trei instituții privind aspecte similare care pot fi abordate în perspectiva altor propuneri de legislație a UE.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate