Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/0167(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0430/2012

Внесени текстове :

A7-0430/2012

Разисквания :

Гласувания :

PV 06/02/2013 - 5.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0037

Приети текстове
PDF 269kWORD 20k
Сряда, 6 февруари 2013 г. - Страсбург
Общо споразумение между Европейския съюз и Съединените американски щати за митата и търговията (ГАТТ) 1994 г.: изменение на отстъпките в списъците на Република България и на Румъния в хода на присъединяването им към ЕС ***
P7_TA(2013)0037A7-0430/2012

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 6 февруари 2013 г. относно предложението за решение на Съвета за сключване на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Съединените американски щати в съответствие с член XXIV, параграф 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъците на Република България и на Румъния в хода на присъединяването им към Европейския съюз (12213/2012 – C7-0409/2012 – 2012/0167(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението за решение на Съвета (12213/2012),

–  като взе предвид споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Съединените американски щати в съответствие с член XXIV, параграф 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъците на Република България и на Румъния в процеса на присъединяването им към Европейския съюз (12214/2012),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 207, параграф 4, първа алинея и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a), подточка v) от Договора за функционирането на ЕС (C7-0409/2012),

–  като взе предвид член 81 и член 90, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия (A7-0430/2012),

1.  Дава своето одобрение за сключване на споразумението;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Съединените американски щати.

Правна информация - Политика за поверителност