Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/0335(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0010/2013

Внесени текстове :

A7-0010/2013

Разисквания :

Гласувания :

PV 06/02/2013 - 5.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0038

Приети текстове
PDF 260kWORD 19k
Сряда, 6 февруари 2013 г. - Страсбург
Насоки за политиките за заетостта на държавите членки *
P7_TA(2013)0038A7-0010/2013

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 6 февруари 2013 г. относно предложението за решение на Съвета относно насоки за политиките за заетостта на държавите членки (COM(2012)0709 – C7-0410/2012 – 2012/0335(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2012)0709),

–  като взе предвид член 148, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C7-0410/2012),

–  като взе предвид член 55 и член 46, параграф 1от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси (A7-0010/2013),

1.  Одобрява предложението на Комисията;

2.  Отправя покана към Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Правна информация - Политика за поверителност