Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/0335(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0010/2013

Ingediende teksten :

A7-0010/2013

Debatten :

Stemmingen :

PV 06/02/2013 - 5.2
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0038

Aangenomen teksten
PDF 190kWORD 19k
Woensdag 6 februari 2013 - Straatsburg
Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten *
P7_TA(2013)0038A7-0010/2013

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 6 februari 2013 over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten (COM(2012)0709 – C7-0410/2012 – 2012/0335(NLE))

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2012)0709),

–  gezien artikel 148, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C7-0410/2012),

–  gezien artikel 55 en artikel 46, lid 1, van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (A7-0010/2013),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel;

2.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie.

Juridische mededeling - Privacybeleid