Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0335(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0010/2013

Ingivna texter :

A7-0010/2013

Debatter :

Omröstningar :

PV 06/02/2013 - 5.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0038

Antagna texter
PDF 190kWORD 20k
Onsdagen den 6 februari 2013 - Strasbourg
Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik *
P7_TA(2013)0038A7-0010/2013

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 6 februari 2013 om utkastet till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik (COM(2012)0709 – C7-0410/2012 – 2012/0335(NLE))

(Samrådsförfarande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2012)0709),

–  med beaktande av artikel 148.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C7-0410/2012),

–  med beaktande av artiklarna 55 och 46.1 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A7-0010/2013).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet har godkänt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy