Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/0253(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0433/2012

Předložené texty :

A7-0433/2012

Rozpravy :

Hlasování :

PV 06/02/2013 - 7.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0043

Přijaté texty
PDF 281kWORD 20k
Středa, 6. února 2013 - Štrasburk
Fond pro vnější hranice ***I
P7_TA(2013)0043A7-0433/2012
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. února 2013 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 574/2007/ES s cílem zvýšit míru spolufinancování ze strany Fondu pro vnější hranice pro některé členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi pro vnější hranice pro některé členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi (COM(2012)0527 – C7-0301/2012 – 2012/0253(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2012)0527),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 77 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0301/2012),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 19. prosince 2012 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A7-0433/2012),

1.  přijímá svůj postoj v prvním čtení ve znění návrhu předloženého Komisí;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 6. února 2013 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. .../2013/EU, kterým se mění rozhodnutí č. 574/2007/ES s cílem zvýšit míru spolufinancování ze strany Fondu pro vnější hranice pro některé členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi
P7_TC1-COD(2012)0253

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, rozhodnutí č. 259/2013/EU.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí