Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/0253(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0433/2012

Texte depuse :

A7-0433/2012

Dezbateri :

Voturi :

PV 06/02/2013 - 7.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0043

Texte adoptate
PDF 277kWORD 21k
Miercuri, 6 februarie 2013 - Strasbourg
Fondul pentru frontierele externe ***I
P7_TA(2013)0043A7-0433/2012
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 6 februarie 2013 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 574/2007/CE în vederea majorării ratei de cofinanțare a Fondului pentru frontierele externe în cazul statelor membre care se confruntă sau riscă să se confrunte cu dificultăți importante legate de stabilitatea lor financiară (COM(2012)0527 – C7-0301/2012 – 2012/0253(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2012)0527),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 77 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0301/2012),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului exprimat prin scrisoarea din 19 decembrie 2012 de aprobare a poziției Parlamentului, în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A7-0433/2012),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură preluând propunerea Comisiei;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 6 februarie 2013 în vederea adoptării Deciziei nr. .../2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 574/2007/CE în vederea majorării ratei de cofinanțare a Fondului pentru frontierele externe în cazul statelor membre care se confruntă sau riscă să se confrunte cu dificultăți grave legate de stabilitatea lor financiară
P7_TC1-COD(2012)0253

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Decizia nr. 259/2013/UE.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate