Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/0253(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0433/2012

Predkladané texty :

A7-0433/2012

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 06/02/2013 - 7.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0043

Prijaté texty
PDF 282kWORD 22k
Streda, 6. februára 2013 - Štrasburg
Fond pre vonkajšie hranice ***I
P7_TA(2013)0043A7-0433/2012
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. februára 2013 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 574/2007/ES s cieľom zvýšiť mieru spolufinancovania uplatňovanú v rámci Fondu pre vonkajšie hranice v prípade niektorých členských štátov, ktoré majú alebo ktorým hrozia vážne ťažkosti v súvislosti s finančnou stabilitou (COM(2012)0527 – C7-0301/2012 – 2012/0253(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2012)0527),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 77 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0301/2012),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 19. decembra 2012, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A7-0433/2012),

1.  prijíma návrh Komisie ako svoju pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 6. februára 2013 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady …/2013/EÚ, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 574/2007/ES s cieľom zvýšiť mieru spolufinancovania uplatňovanú v rámci Fondu pre vonkajšie hranice v prípade niektorých členských štátov, ktoré majú vážne ťažkosti v súvislosti s ich finančnou stabilitou, alebo ktorým takéto ťažkosti hrozia
P7_TC1-COD(2012)0253

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, rozhodnutiu č. 259/2013/EÚ.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia