Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/0158(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0342/2012

Předložené texty :

A7-0342/2012

Rozpravy :

PV 21/11/2012 - 17
CRE 21/11/2012 - 17

Hlasování :

PV 22/11/2012 - 13.3
CRE 22/11/2012 - 13.3
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
PV 16/01/2013 - 8.8
CRE 16/01/2013 - 8.8
Vysvětlení hlasování
PV 06/02/2013 - 7.5
CRE 06/02/2013 - 7.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0448
P7_TA(2013)0044

Přijaté texty
PDF 287kWORD 30k
Středa, 6. února 2013 - Štrasburk
Zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů ***I
P7_TA(2013)0044A7-0342/2012
Usnesení
 Text
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. února 2013 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 850/98 o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů a ruší nařízení Rady (ES) č. 1288/2009 (COM(2012)0298 – C7-0156/2012 – 2012/0158(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2012)0298),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0156/2012),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 18. září 2012(1),

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 7. listopadu 2012 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov (A7-0342/2012),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení(2);

2.  schvaluje prohlášení Parlamentu připojené k tomuto usnesení;

3.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným zněním;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 351, 15.11.2012, s. 83.
(2) Tento postoj nahrazuje pozměňovací návrhy přijaté dne 22. listopadu 2012 (Přijaté texty, P7_TA(2012)0448).


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 6. února 2013 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2013, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 850/98 o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů a nařízení Rady (ES) č. 1434/98, kterým se stanoví podmínky vykládky sledě obecného pro jiné průmyslové účely než k přímé lidské spotřebě
P7_TC1-COD(2012)0158

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) č. 227/2013.)


PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ

Prohlášení Evropského parlamentu o prováděcích aktech

Evropský parlament prohlašuje, že ustanovení tohoto nařízení týkající se prováděcích aktů jsou výsledkem křehkého kompromisu. Za účelem dosažení dohody v prvním čtení před vypršením platnosti nařízení (ES) č. 850/98 koncem roku 2012 přijal Evropský parlament možnost použít prováděcí akty v některých specifických případech uvedených v nařízení (ES) č. 850/98. Evropský parlament však zdůrazňuje, že tato ustanovení nelze chápat ani používat jako precedens v žádném nařízení přijímaném v souladu s řádným legislativním postupem, zejména v návrhu nařízení Komise, jímž se mění nařízení Rady (ES) č. 850/98 o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů.

Právní upozornění - Ochrana soukromí