Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/0158(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0342/2012

Texte depuse :

A7-0342/2012

Dezbateri :

PV 21/11/2012 - 17
CRE 21/11/2012 - 17

Voturi :

PV 22/11/2012 - 13.3
CRE 22/11/2012 - 13.3
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
PV 16/01/2013 - 8.8
CRE 16/01/2013 - 8.8
Explicaţii privind voturile
PV 06/02/2013 - 7.5
CRE 06/02/2013 - 7.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0448
P7_TA(2013)0044

Texte adoptate
PDF 286kWORD 28k
Miercuri, 6 februarie 2013 - Strasbourg
Conservarea resurselor de pescuit prin măsuri tehnice de protecție a puietului de organisme marine ***I
P7_TA(2013)0044A7-0342/2012
Rezoluţie
 Text
 Anexă

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 6 februarie 2013 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 850/98 al Consiliului pentru conservarea resurselor de pescuit prin măsuri tehnice de protecție a puietului de organisme marine și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1288/2009 al Consiliului (COM(2012)0298 – C7-0156/2012 – 2012/0158(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei înaintată Parlamentului și Consiliului (COM(2012)0298),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 43 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0156/2012),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 18 septembrie 2012(1),

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului exprimat prin scrisoarea din 7 noiembrie 2012 de aprobare a poziției Parlamentului, în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru pescuit (A7-0342/2012),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare(2);

2.  aprobă declarația Parlamentului anexată la prezenta rezoluție;

3.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale, poziția Parlamentului.

(1) JO C 351, 15.11.2012, p. 83.
(2) Prezenta poziţie înlocuieşte amendamentele adoptate la 22 noiembrie 2012 (Texte adoptate, P7_TA(2012)0448).


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 6 februarie 2013 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 850/98 al Consiliului pentru conservarea resurselor de pescuit prin măsuri tehnice de protecție a puietului de organisme marine și a Regulamentului (CE) nr. 1434/98 al Consiliului de specificare a condițiilor în care heringul poate fi descărcat la țărm în scopuri industriale, altele decât consumul uman direct
P7_TC1-COD(2012)0158

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) nr. 227/2013.)


ANEXĂ LA REZOLUŢIA LEGISLATIVĂ

Declarația Parlamentului European privind actele de punere în aplicare

Parlamentul European declară că dispozițiile prezentului regulament referitoare la actele delegate reprezintă rezultatul unui compromis delicat. Pentru obținerea unui acord în primă lectură înainte de expirarea Regulamentului (CE) nr. 850/98, până la sfârșitul anului 2012, Parlamentul European a acceptat posibilitatea utilizării actelor de punere în aplicare în anumite cazuri specifice din Regulamentul (CE) nr. 850/98. Parlamentul European subliniază totuși că aceste dispoziții nu pot fi considerate sau utilizate ca un precedent în orice regulament adoptat în conformitate cu procedura legislativă ordinară, în special propunerea Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 850/98 al Consiliului pentru conservarea resurselor de pescuit prin măsuri tehnice de protecție a puietului de organisme marine.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate