Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/0158(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0342/2012

Predkladané texty :

A7-0342/2012

Rozpravy :

PV 21/11/2012 - 17
CRE 21/11/2012 - 17

Hlasovanie :

PV 22/11/2012 - 13.3
CRE 22/11/2012 - 13.3
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
PV 16/01/2013 - 8.8
CRE 16/01/2013 - 8.8
Vysvetlenie hlasovaní
PV 06/02/2013 - 7.5
CRE 06/02/2013 - 7.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0448
P7_TA(2013)0044

Prijaté texty
PDF 291kWORD 37k
Streda, 6. februára 2013 - Štrasburg
Zachovanie zdrojov rybolovu ***I
P7_TA(2013)0044A7-0342/2012
Uznesenie
 Text
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. februára 2013 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 850/98 o zachovaní zdrojov rybolovu prostredníctvom technických opatrení na ochranu mláďat morských organizmov a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1288/2009 (COM(2012)0298 – C7-0156/2012 – 2012/0158(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2012)0298),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0156/2012),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 18. septembra 2012(1),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 7. novembra 2012, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rybné hospodárstvo (A7-0342/2012),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní(2);

2.  schvaľuje vyhlásenie Parlamentu pripojené k tomuto uzneseniu;

3.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) OJ C 351, 15.11.2012, p. 83.
(2) Táto pozícia nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce návrhy z 22. novembra 2012 (prijaté texty, P7_TA(2012)0448).


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 6. februára 2013 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 850/98 o zachovaní zdrojov rybolovu prostredníctvom technických opatrení na ochranu mláďat morských organizmov a nariadenie Rady (ES) č. 1434/98 určujúce podmienky, za ktorých sa môžu slede vykladať na breh na priemyselné účely okrem priamej ľudskej spotreby
P7_TC1-COD(2012)0158

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) č. 227/2013.)


PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

Vyhlásenie Európskeho parlamentu o vykonávacích aktoch

Európsky parlament vyhlasuje, že ustanovenia tohto nariadenia týkajúce sa vykonávacích aktov sú výsledkom neľahkého kompromisu. Na dosiahnutie dohody v prvom čítaní pred vypršaním platnosti nariadenia ES č. 850/98 do konca roka 2012 Európsky parlament prijal možnosť využitia vykonávacích aktov v určitých osobitných prípadoch nariadenia ES č. 850/98. Európsky parlament však zdôrazňuje, že tieto nariadenia sa nemôžu brať alebo používať ako precedens v žiadnom nariadení prijatom v súlade s riadnym legislatívnym postupom, najmä návrhom Komisie na nariadenie, ktoré mení a dopĺňa nariadenie Rady ES č. 850/98 o zachovaní zdrojov rybolovu prostredníctvom technických opatrení na ochranu mláďat morských organizmov.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia