Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/2838(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0047/2013

Texte depuse :

B7-0047/2013

Dezbateri :

PV 05/02/2013 - 12
CRE 05/02/2013 - 12

Voturi :

PV 06/02/2013 - 7.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0047

Texte adoptate
PDF 312kWORD 30k
Miercuri, 6 februarie 2013 - Strasbourg
Pregătirile pentru CITES CoP 16
P7_TA(2013)0047B7-0047/2013

Rezoluţia Parlamentului European din 6 februarie 2013 referitoare la obiectivele strategice ale UE pentru cea de-a 16-a reuniune a Conferinței părților la Convenția privind comerțul internațional cu specii sălbatice de faună și floră pe cale de dispariție (CITES), care se va desfășura între 3 și 14 martie 2013 la Bangkok (Thailanda) (2012/2838(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere cea de-a 16-a reuniune a Conferinței părților (COP 16) la Convenția privind comerțul internațional cu specii sălbatice de faună și floră pe cale de dispariție (CITES), care se va desfășura între 3 și 14 martie 2013 în Bangkok, Thailanda,

–  având în vedere întrebările adresate Consiliului și Comisiei privind obiectivele strategice pentru cea de-a 16-a reuniune a Conferinței părților la Convenția privind comerțul internațional cu specii sălbatice de faună și floră pe cale de dispariție (CITES), care se va desfășura între 3 și 14 martie 2013 la Bangkok (Thailanda) (O-000201/2012 – B7-0109/2013 și O-000202/2012 – B7-0110/2013),

–  având în vedere articolul 115 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât CITES, semnată de 177 de părți, printre care cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, reprezintă principalul acord global în vigoare cu privire la conservarea speciilor sălbatice, care urmărește să împiedice supraexploatarea speciilor faunei și florei sălbatice datorată comerțului internațional,

B.  întrucât CITES are ca obiectiv să se asigure că supraviețuirea speciilor sălbatice nu este periclitată de comerțul internațional cu specii sălbatice de animale și plante;

C.  întrucât este important ca prosperitatea pe termen lung să primeze asupra intereselor economice pe termen scurt;

D.  întrucât exploatarea speciilor sălbatice, comerțul ilegal cu specii sălbatice de faună și floră, schimbările climatice și consumul uman de resurse naturale sunt principalele cauze ale degradării biodiversității;

E.  întrucât delimitarea pădurilor intacte și evitarea construirii de drumuri în areale sunt metode rentabile pentru conservarea biodiversității și a serviciilor ecosistemice;

F.  întrucât anexa 4 din Rezoluția conf. 9.24 (Rev. COP15) a Convenției CITES se referă la măsurile de precauție de care să se țină seama sau care să fie puse în aplicare la modificarea apendicelor;

G.  întrucât CITES ar trebui să-și bazeze deciziile pe argumente științifice;

H.  întrucât speciile vizate de CITES sunt enumerate în apendice pe baza stadiului lor de conservare și a comerțului internațional, apendicele I conține speciile amenințate cu dispariția pentru care schimburile comerciale sunt interzise, iar apendicele II include specii pentru care comerțul trebuie controlat în vederea prevenirii unei utilizări incompatibile cu supraviețuirea lor;

I.  întrucât speciile din apendicele I al CITES sunt foarte bine protejate, iar orice schimb comercial cu speciile enumerate în acesta este interzis; întrucât orice autorizație de a vinde specimenele sau produsele confiscate (de exemplu, fildeș, oase de tigru sau coarne de rinocer) ar submina scopul Convenției CITES;

J.  întrucât procesul periodic de revizie a arătat că CITES a avut succes în cazul anumitor specii enumerate în apendicele I, specii care pot fi mutate acum în apendicele II;

K.  întrucât obiectivul 12 de la Aichi din Planul strategic pentru biodiversitate 2011-2020 din cadrul Convenției privind diversitatea biologică prevede ca, până în 2020, dispariția speciilor amenințate cunoscute să fie împiedicată, iar stadiul lor de conservare, în special al speciilor cu declinul cel mai accentuat, să fie îmbunătățit și menținut;

L.  întrucât obiectivul 6 de la Aichi din Planul strategic pentru biodiversitate 2011-2020 din cadrul Convenției privind diversitatea biologică prevede că, până în 2020, toate stocurile de pești și de nevertebrate și plantele acvatice sunt gestionate și recoltate în mod durabil, legal și prin aplicarea unor abordări bazate pe ecosisteme, astfel încât să fie evitat pescuitul excesiv, că planurile și măsurile de refacere sunt implementate pentru toate speciile epuizate, că activitățile de pescuit nu au niciun impact negativ considerabil asupra speciilor amenințate și asupra ecosistemelor vulnerabile și că impactul activităților de pescuit asupra stocurilor, a speciilor și a ecosistemelor este în limite ecologice sigure;

M.  întrucât transparența procesului decizional în instituțiile internaționale din domeniul mediului este un element-cheie pentru funcționarea lor eficientă; întrucât documentul final al Conferinței Rio+20, intitulat „Viitorul pe care ni-l dorim”, reafirmă că „pentru a realiza obiectivele noastre de dezvoltare durabilă avem nevoie de instituții eficace, transparente, responsabile și democratice la toate nivelurile” și întrucât promovarea transparenței face parte, de asemenea, din „Viziunea strategică a CITES” 2008-2013 „ inclusă în Rezoluția Conf. 14.2 a CITES;

N.  întrucât actualul Regulament de procedură al CITES prevede că voturile secrete „nu sunt utilizate în mod normal” decât pentru alegerea funcționarilor și a statelor-gazdă; întrucât, în pofida prezentului regulament, au fost depuse numeroase voturi secrete în cadrul ultimei COP; întrucât voturile secrete sunt utilizate în mod normal pentru aspecte sensibile și importante, de exemplu, în ceea ce privește speciile marine sau comerțul cu fildeș;

O.  întrucât rechinul scrumbiilor este deosebit de vulnerabil la supraexploatarea în pescării;

P.  întrucât rechinul ciocan este amenințat pe întreg globul din cauza comerțului internațional cu înotătoare și a faptului că constituie o captură accidentală, ceea ce a dus la un declin istoric al populației de rechin ciocan;

Q.  întrucât creșterea semnificativă a braconajului de elefanți afectează acum populațiile de elefanți din toate cele patru subregiuni africane și devine o problemă gravă și tot mai mare; întrucât, de asemenea, cantitățile de fildeș ilegal confiscat au atins niveluri fără precedent între 2009 și 2011;

R.  întrucât vânătoarea de trofee nesustenabilă și lipsită de etică a cauzat declinuri la scară mare ale speciilor pe cale de dispariție enumerate în apendicele I și II ale CITES; întrucât vânătoarea de trofee subminează în mod grav scopul Convenției CITES;

S.  întrucât lipsa unor măsuri eficace de punere în aplicare înseamnă că speciile pe cale de dispariție enumerate în apendicele I și II ale CITES sunt încă ucise pentru profit;

T.  întrucât circa 80 % din populația de rinoceri din Africa se găsește în Africa de Sud; întrucât numărul cazurilor de braconaj al acestor animale crește foarte rapid în statele în care își au arealele;

U.  întrucât tigrii și alte feline mari din Asia enumerate în apendicele I încă fac obiectul unui comerț ilegal semnificativ, dar lipsește raportarea către CITES privind măsurile de punere în aplicare și, în special, lipsește raportarea privind conformitatea cu Decizia 14.69 a CITES, pe care UE a susținut-o în 2007, de eliminare treptată a creșterii tigrilor în scopuri industriale și de asigurare a faptului că tigrii nu sunt crescuți pentru comerțul (inclusiv comerțul intern) cu organele și produsele lor derivate;

V.  întrucât schimbările climatice reprezintă un risc grav pentru urșii polari (Ursus maritimus); întrucât vânătoarea și comerțul internațional cu organe de urs polar reprezintă, de asemenea, un risc grav.

W.  întrucât Uniunea Europeană este o importantă piață de import pentru reptile ca animale de companie, inclusiv importuri din specii care sunt enumerate în CITES;

X.  întrucât multe specii de broaște țestoase sunt intens exploatate pentru piețele de alimente și în comerțul internațional cu animale de companie;

Y.  întrucât creșterea presiunii asupra pescuitului cauzată de comerțul internațional cu lamele branhiale provenite de la peștii din genul Manta a dus la rate considerabile de declin al mărimii populațiile de pești din genul Manta (Manta spp.) și al altor specii din familia Batoidea;

Z.  întrucât instrumentele internaționale din domeniul pescuitului și CITES ar trebui să colaboreze pentru realizarea aceluiași obiectiv, și anume cel de a garanta conservarea pe termen lung a stocurilor de pește din larg, ținând seama, printre altele, de impactul capturilor accidentale asupra speciilor care nu constituie obiectivul activităților de pescuit;

AA.  întrucât Convenția CITES include în momentul de față dispoziții privind „Introducerea de proveniență marină” care nu sunt clare, mai specific dispoziții referitoare la „starea de introducere” când speciile sunt capturate în larg;

AB.  întrucât grupul de lucru CITES privind introducerea de proveniență marină a propus o soluție prin care se respectă jurisdicția statului de pavilion care ar fi responsabil pentru emiterea documentației CITES, cu unele excepții limitate privind navele de pescuit navlosite;

AC.  întrucât buna funcționare a Convenției CITES va necesita, probabil, ca părțile să suplimenteze finanțarea în mod considerabil în următorii câțiva ani;

AD.  întrucât Uniunea Europeană nu contribuie în mod direct la Convenția CITES, dar este totuși unul dintre principalii finanțatori prin ajutorul de dezvoltare,

1.  invită Uniunea Europeană și statele membre să recurgă la principiul precauției ca principiu călăuzitor pentru toate deciziile lor privind documentele de lucru și propunerile de înscriere și să țină seama mai ales de principiul „utilizatorul plătește”, de abordarea centrată pe ecosisteme și de principiile tradiționale de conservare;

2.  îndeamnă Comisia și statele membre să vorbească cu o singură voce și să îmbunătățească viteza și eficiența procedurilor lor decizionale interne pentru a putea să convină rapid asupra unei poziții interne a UE pentru COP 16 CITES și să se folosească pe deplin de poziția puternică conferită de faptul că există 27 de părți în cadrul UE care să determine ca deciziile COP 16 să se concentreze mai mult pe principiul precauției;

3.  îndeamnă Uniunea Europeană să își asume un rol de lider în protejarea speciilor pe cale de dispariție, printr-o participare activă la negocierile din cadrul Convenției CITES și prin promovarea eliminării lacunelor care agravează situația; regretă faptul că au existat acuzații privind state membre și cetățeni ai Uniunii Europene care au fost utilizați ca intermediari pentru transferul de coarne de rinocer în Vietnam sau în alte țări în care au o valoare comercială ridicată și care, astfel, au stimulat cererea și continuarea braconajului;

4.  îndeamnă Uniunea Europeană și statele membre să facă demersuri pentru a colabora cu țări terțe, atât înainte de conferință, cât și în timpul acesteia, și să creeze alianțe;

5.  încurajează părțile la CITES să analizeze și alte posibilități pentru a consolida cooperarea, coordonarea și sinergiile dintre convențiile legate de biodiversitate la toate nivelurile relevante;

Transparență și procesul decizional

6.  se opune vehement folosirii votului secret ca practică generală în cadrul CITES, în condițiile în care Regulamentul de procedură al CITES prevede folosirea acestuia doar în circumstanțe excepționale; sprijină, în acest context, propunerea relevantă a Danemarcei în numele statelor membre ale UE;

7.  salută propunerea Danemarcei, făcută în numele statelor membre ale UE, de a include în Rezoluția conf. 11.1 (Rev. COP15) un paragraf nou referitor la conflictul de interese;

Finanțarea

8.  îndeamnă Comisia să asigure continuitatea finanțării în contextul ajutorului său pentru dezvoltare pentru a atinge obiectivele CITES; în acest context, se referă în mod specific la programul MIKE (sistemului de monitorizare a uciderii ilegale a elefanților) care, sub rezerva unei revizuiri și evaluări independente a eficienței sale, ar putea beneficia în continuare de sprijinul financiar al Uniunii Europene;

9.  încurajează Comisia și statele membre ale UE să analizeze posibilitățile de furnizare a unui sprijin financiar pe termen lung pentru Convenția CITES prin intermediul Fondului european de dezvoltare;

10.  sprijină propunerea CITES de a solicita ca Fondul global pentru mediu (GEF) să constituie un mecanism financiar pentru CITES și, de asemenea, să fie deschisă strategia privind biodiversitatea pentru GEF 6 cu scopul de a include o componentă privind speciile(1);

Introducerea de proveniență marină

11.  salută discuțiile și progresele realizate în cadrul grupului de lucru CITES privind introducerea de proveniență marină; sprijină COP16 Doc.32 în vederea îmbunătățirii aplicării legii în cazul speciilor marine enumerate în CITES și capturate în apele aflate în afara jurisdicției vreunui stat și îndeamnă părțile să încheie lucrările privind această temă în cadrul COP16;

Rechini

12.  salută propunerea Braziliei, a Comorelor, a Croației, a Egiptului și a Danemarcei în numele statelor membre ale Uniunii Europene de a include rechinul scrumbiilor (Lamna nasus) în apendicele II; îndeamnă Uniunea Europeană și statele membre să sprijine această propunere;

13.  salută propunerea Braziliei, a Columbiei, a Republicii Costa Rica, a Ecuadorului, a Hondurasului, a Mexicului și a Danemarcei în numele statelor membre ale Uniunii Europene de a include trei specii de rechin ciocan (Sphyrna spp) în apendicele II; îndeamnă Comisia și statele membre să sprijine această propunere;

14.  îndeamnă Uniunea Europeană și statele membre să sprijine propunerea de a include rechinul cu înotătoare albe (Carcharhinus longimanus) în apendicele II din CITES, propunere făcută de Brazilia, Columbia și Statele Unite ale Americii;

Fildeșul de elefant și cornul de rinocer

15.  salută retragerea propunerii Tanzaniei de a muta populația de elefant african (Loxodonta africana) din apendicele I în apendicele II și de a se permite o vânzare unică de stoc tanzanian de fildeș;

16.  îndeamnă Uniunea Europeană și statele membre să respingă orice propuneri de modificare a statutului elefantului african sau de comerț cu fildeș african până când o evaluare a impactului vânzării unice din noiembrie 2008 efectuată de Botswana, Namibia, Africa de Sud și Zimbabwe a fost realizată și s-a stabilit că vânzarea unică nu a avut niciun efect negativ asupra populațiilor de elefanți din respectivele țări și din țările învecinate;

17.  încurajează părțile la CITES, ținând seama de actuala criză cauzată de braconajul de elefanți, să adopte o abordare precaută și să își fundamenteze deciziile pe eventualul impact asupra conservării elefanților și pe punerea în aplicare a planului de acțiune privind elefanții africani atunci când se analizează mecanismul decizional privind comerțul viitor cu fildeș de elefant, după perioada completă de așteptare de nouă ani care a început cu vânzarea unică din noiembrie 2008 efectuată de Botswana, Namibia, Africa de Sud și Zimbabwe; în consecință, solicită Uniunii Europene și statelor membre să sprijine o propunere de modificare a Deciziei 14.77 referitoare la un mecanism decizional privind comerțul viitor cu fildeș de elefant, depusă de Benin, Burkina Faso, Republica Centrafricană, Coasta de Fildeș, Kenya, Liberia, Nigeria și Togo;

18.  încurajează părțile la CITES să sprijine adoptarea rezoluției referitoare la planul de acțiune privind elefanții africani, astfel cum a fost depusă de Nigeria și Ruanda, și punerea în aplicare a respectivului plan ca cel mai eficient progres în conservarea elefanților la nivelul întregii Africi;

19.  solicită Uniunii Europene, statelor membre și tuturor părților la CITES să sprijine propunerea Kenyei de a introduce o cotă zero temporară pentru exporturile de trofee de rinocer din Africa de Sud și Swaziland și solicită părților la CITES să analizeze posibilitatea de a introduce măsuri de reducere a cererii de corn de rinocer;

20.  solicită părților să reducă cotele anuale de export pentru vânătoarea de trofee din speciile pe cale de dispariție enumerate în apendicele I și II ale CITES;

21.  solicită statelor părți în care se consumă coarne de rinocer și, în special, Vietnamului, să adopte măsuri urgente de stopare a importului ilegal de coarne de rinocer și să aplice penalizări drastice celor care încalcă legea, precum și să adopte măsuri pentru educarea consumatorilor cu privire la impactul consumului lor asupra populațiilor de rinoceri sălbatici; solicită Comisiei și statelor membre ale UE să abordeze aceste aspecte în cadrul negocierilor lor comerciale cu părțile respective;

Felinele mari

22.  îndeamnă Uniunea Europeană și statele membre să solicite suspendarea comerțului în cazul părților care nu au respectat Decizia 14.69 a CITES referitoare la tigri și al părților care încurajează creșterea de tigri pentru comerțul cu organele și produsele lor derivate;

23.  îndeamnă părțile la CITES să stopeze vânătoarea de trofee nesustenabilă și lipsită de etică care a cauzat declinuri la scară mare ale populațiilor de lei africani;

24.  regretă că nu a fost depusă nicio propunere de transferare a leului (Panthera leo) din apendicele II al CITES în apendicele I.

Reptilele

25.  îndeamnă Uniunea Europeană și statele membre ale UE să sprijine o serie de propuneri privind includerea în apendicele II al CITES a mai multor specii de broaște țestoase de apă și de uscat din America de Nord și din Asia și transferul a șapte specii în apendicele I;

26.  îndeamnă Uniunea Europeană și statele membre, în ceea ce privește propunerile alternative privind trei specii de broaște țestoase de apă dulce (Cuora galbinifrons, Mauremys annamensis și Geoemyda japonica), să sprijine propunerile mai ferme din partea statelor în care aceste specii își au arealul (Vietnam și Japonia) în conformitate cu recomandările experților din cadrul unui atelier de lucru al CITES din Singapore;

27.  solicită Uniunii Europene și statelor membre să sprijine includerea geckoului verde din Noua Zeelandă (Naultinus spp.) și a șerpilor din specia Protobothrops mangshanensis în apendicele II al CITES, astfel cum au propus singurele state în care aceste specii își au arealele, Noua Zeelandă și, respectiv, China;

28.  îndeamnă Uniunea Europeană și statele membre să sprijine un proiect de decizie privind comerțul cu șerpi și gestionarea conservării lor, depus de Elveția;

Alte specii

29.  îndeamnă Uniunea Europeană și statele membre ale UE să sprijine un proiect de decizie depus de Etiopia, Kenya și Uganda privind studierea comerțului legal și ilegal cu gheparzi;

30.  salută eforturile depuse de Comisia Internațională pentru Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic (ICCAT) după impulsul dat de COP 15 CITES în 2010;

31.  regretă faptul că nu s-a făcut nicio propunere pentru a introduce tonul roșu (Thunnus thynnus) în apendicele I al CITES;

32.  regretă faptul că nu s-a făcut nicio propunere pentru a introduce Corallium spp. și Paracorallium spp. în apendicele II al CITES;

33.  îndeamnă Uniunea Europeană și statele membre ale UE să sprijine următoarele propuneri:

   includerea diavolului de mare (Manta spp.) în apendicele II al CITES, propunere făcută de Brazilia, Columbia și Ecuador; includerea altor specii de diavol de mare în apendicele II al CITES, propunere făcută de Columbia și Ecuador;
   transferarea urșilor polari (Ursus maritimus) de la apendicele II al CITES la apendicele I, propunere făcută de SUA și sprijinită de Federația Rusă;
   transferarea lamantinilor din Africa de Vest (Trichesurus senegalensis) de la apendicele II al CITES la apendicele I, propunere făcută de Benin, Senegal și Sierra Leone;
   transferarea peștilor-ferăstrău de apă dulce (Pristis microdon) de la apendicele II al CITES la apendicele I, propunere făcută de Australia;
   includerea mai multor specii de palisandru (Dalbergia spp.) și de abanos (Diospyros spp.) în apendicele II al CITES, propunere făcută de Madagascar, Belize, Thailanda și Vietnam;
   includerea mai multor specii comercializate la nivel internațional ca plante ornamentale (Adenia firingalavensis, Adenia subsessifolia, Cyphostemma laza, Operculicarya decaryi, Senna meridionalis, Uncarina stellulifera și Uncarina grandidieri) în apendicele II al CITES, propunere făcută de singurul stat în care aceste specii își au arealul, Madagascar;

34.  solicită Uniunii Europene și statelor membre să se opună următoarelor propuneri:

o
o   o

   modificarea propusă a Declarației privind viziunea strategică a CITES, prin care se solicită ca CITES să contribuie la alte obiective aprobate la nivel mondial, în locul obiectivului actual „de contribuire la reducerea semnificativă a ratei de pierdere a biodiversității”;
   eliminarea sau vânzarea specimenelor comercializate ilegal și confiscate de specii enumerate la apendicele I, II și III, propunere făcută de Indonezia;
   transferarea a trei specii de crocodil (Crocodylus acutus, C. porosus, și C. siamensis) de la apendicele I al CITES la apendicele II, propunere făcută de Columbia și de Thailanda;
   mutarea subspeciei Tympanuchus cupido attwateri din apendicele I la apendicele II, solicitare făcută de Comisia pentru animale, deoarece, deși unicul și cel mai recent transport ilegal confiscat a avut loc în 1998, populația sălbatică a acestei subspecii a scăzut cu 58 % la numai 46 de păsări în sălbăticie în 2012;
   eliminarea găinilor sălbatice Gallus sonnerati și a fazanilor Ithaginis cruentus din apendicele II, solicitare făcută de Comisia pentru animale, deoarece populațiile sălbatice din ambele specii scad treptat, comerțul internațional cu Gallus sonnerati ca animal de companie este considerabil, unele dintre subspecii de Ithaginis cruentus sunt repartizate într-un areal restrâns cu populații foarte limitate, iar China, în calitate de stat în care această specie își are arealul, a respins eliminarea fazanilor Ithaginis cruentus;
   eliminarea ciocănitorii imperiale (Campephilus imperialis) din apendicele I, chiar dacă această specie este considerată „posibil dispărută”, raportări anecdotice privind observarea ei sunt realizate periodic;
   eliminarea broaștelor cu incubație gastrică (Rheobatrachus silus și Rheobatrachus vitellinus) din apendicele II al CITES, propunere făcută de Australia, deoarece se poate ca aceste specii să nu fi dispărut încă, iar în prezent sunt realizate studii pe teren pentru a găsi populațiile rămase;

35.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, părților la CITES și Secretariatului CITES.

(1) http://www.cites.org/eng/cop/16/doc/E-CoP16-08-04.pdf

Aviz juridic - Politica de confidențialitate