Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2012/2257(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A7-0024/2013

Testi mressqa :

A7-0024/2013

Dibattiti :

PV 05/02/2013 - 11
CRE 05/02/2013 - 11

Votazzjonijiet :

PV 07/02/2013 - 5.3
CRE 07/02/2013 - 5.3
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P7_TA(2013)0053

Testi adottati
PDF 543kWORD 60k
Il-Ħamis, 7 ta' Frar 2013 - Strasburgu
Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Aspetti Soċjali u tal-Impjieg fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2013
P7_TA(2013)0053A7-0024/2013
Riżoluzzjoni
 Anness

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-7 ta' Frar 2013 dwar is-Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Aspetti Soċjali u tal-Impjieg fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2013 (2012/2257(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 3 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 9, 151 u 153 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 145, 148, 152 u 153(5) tat-TFUE,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 28 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tat-28 ta’ Novembru 2012 dwar l-Istħarriġ Annwali ta’ Tkabbir 2013 (COM(2012)0750), u l-Abbozz tar-Rapport Konġunt dwar l-Impjiegi anness magħha,

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tat-23 ta’ Novembru 2011 dwar l-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2012 (AGS) (COM(2011)0815), u l-Abbozz tar-Rapport Konġunt dwar l-Impjiegi anness magħha,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-26 ta’ Ottubru 2012 dwar is-Semestru Ewropew għall-Koordinazzjoni tal-Politika Ekonomika: implimentazzjoni tal-prijoritajiet tal-2012(1),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-1 ta' Diċembru 2011 dwar is-Semestru Ewropew għall-Koordinazzjoni tal-Politika Ekonomika(2),

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tat-3 ta’ Marzu 2010 bl-isem “Ewropa 2020: strateġija għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv’ (COM(2010)2020),

–  wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu tat-8 ta’ Settembru 2010 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar linji gwida għal politika dwar l-impjiegi tal-Istati Membri: Parti II tal-Linji gwida Integrati Ewropa 2020(3),

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/707/UE tal-21 ta’ Ottubru 2010 dwar il-linji gwida għall-politika tal-Istati Membri dwar l-impjiegi(4),

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tat-18 ta’ April 2012 bl-isem “Lejn irkupru li jwassal għall-ħolqien abbundanti ta’ impjiegi” (COM(2012)0173),

–  wara li kkunsidra l-Mistoqsija Orali O-000120/2012 lill-Kummissjoni u r-riżoluzzjoni relatata tiegħu tal-14 ta’ Ġunju 2012 dwar “Lejn irkupru li jwassal għall-ħolqien abbundanti ta’ impjiegi’(5),

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tat-23 ta’ Novembru 2010 bl-isem “Aġenda għall-ħiliet ġodda u l-impjiegi: Kontribut Ewropew lejn livell massimu ta’ impjiegi’ (COM(2010)0682)(6),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-26 ta' Ottubru 2011 dwar l-Aġenda għall-Ħiliet Ġodda u l-Impjiegi(7),

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tas-16 ta’ Diċembru 2010 bl-isem “Il-Pjattaforma Ewropea kontra l-Faqar u l-Esklużjoni Soċjali: Qafas Ewropew għall-koeżjoni soċjali u territorjali’ (COM(2010)0758),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta’ Novembru 2011 dwar il-Pjattaforma Ewropea kontra l-Faqar u l-Esklużjoni Soċjali(8),

–  wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2008/867/KE tat-3 ta’ Ottubru 2008 dwar l-inklużjoni attiva tan-nies esklużi mis-suq tax-xogħol(9),

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni bl-isem “Inizjattiva għall-Opportunitajiet taż-Żgħażagħ” (COM(2011)0933),

–  wara li kkunsidra l-Mistoqsija Orali B7-0113/2012 lill-Kummissjoni u r-riżoluzzjoni relatata tiegħu tal-24 ta’ Mejju 2012 dwar l-Inizjattiva għall-Opportunitajiet taż-Żgħażagħ(10),

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tal-15 ta’ Settembru 2010 bl-isem “Żgħażagħ Mobbli: Inizjattiva biex jinħareġ il-potenzjal taz-żgħażagħ biex jinkiseb it-tkabbir bil-għaqal, sostenibbli u inklużiv fl-Unjoni Ewropea’ (COM(2010)0477),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta’ Mejju 2011 dwar Żgħażagħ Mobbli: qafas biex jittejbu s-sistemi Ewropej ta' edukazzjoni u taħriġ(11),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-6 ta' Lulju 2010 dwar il-promozzjoni tal-aċċess taż-żgħażagħ għas-suq tax-xogħol, it-tisħiħ tal-istejtus ta' min jitħarreġ, tal-internship u l-perjodu ta’ taħriġ,(12)

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-7 ta' Settembru 2010 dwar l-iżvilupp tal-potenzjal ta' ħolqien ta' impjiegi ta' ekonomija sostenibbli ġdida(13),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 2000/78/KE tas-27 ta’ Novembru 2000 li tistabbilixxi qafas ġenerali għall-ugwaljanza fit-trattament fl-impjieg u fix-xogħol(14),

–  wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tal-20 ta’ Novembru 2012 dwar il-Patt dwar l-Investiment Soċjali – bħala reazzjoni għall-kriżi(15),

–  wara li kkunsidra l-Patt Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (2011-2020) adottat mill-Kunsill fis-7 ta’ Marzu 2011,

–  wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 1999/70/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 dwar il-ftehim qafas dwar xogħol għal żmien fiss konkluż mill-ETUC, mill-UNICE u mis-CEEP(16),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 97/81/KE tal-15 ta’ Diċembru 1997 li tikkonċerna il-Ftehim Qafas dwar ix-xogħol part-time konkluż mill-UNICE, miċ-CEEP u mill-ETUC(17),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali (A7-0024/2013),

A.  billi l-impjiegi u l-konsegwenzi soċjali tal-kriżi huma approfonditi, u issa qed jiġu aggravati mill-impatt tal-konsolidazzjoni fiskali introdotta f’ċerti pajjiżi bi tweġiba għall-kriżi tad-dejn sovran u politika monetarja kostretta fiż-żona tal-euro, li tmur kontra dak implimentat minn reġjuni ekonomiċi prinċipali oħra u ma tistax tagħti tweġiba effettiva għall-kriżi tad-dejn sovran u tippromwovi t-tkabbir; billi l-kriżi qed ikollha effetti negattivi fuq il-kwalità u l-kwantità tal-investimenti soċjali fl-Ewropa; billi ż-żona tal-euro hija f’reċessjoni u attwalment l-UE hija l-uniku reġjun prinċipali fid-dinja fejn għadu qed jiżdied il-qgħad;

B.  billi fl-2012, is-sitwazzjoni tal-impjiegi marret għall-agħar u l-prospetti għall-2013 huma pessimisti; billi s-segmentazzjoni tas-suq tax-xogħol kompliet tiżdied, il-qgħad fit-tul laħaq livelli allarmanti, il-faqar fost il-persuni b’impjieg għadu problema maġġuri, dħul medju tal-familji naqas f’ħafna Stati Membri u l-indikaturi juru xerja ta’ livelli ogħla u forom aktar profondi ta’ faqar u esklużjoni soċjali, b’żieda fil-faqar fost il-persuni b’impjieg u fil-polarizzazzjoni soċjali f’ħafna Stati Membri.

C.  billi l-qgħad żdied b’mod sinifikanti mill-2008 u laħaq livell ta’ 25 miljun persuna qiegħda fl-UE, li jikkorrispondi għal 10.5% tal-popolazzjoni tal-età tax-xogħol; billi, matul dawn l-aħħar tnax-il xahar biss, in-numru ta’ persuni qiegħda żdied b’2 miljuni; billi t-tnaqqis fl-impjiegi kien aktar intens f’dawk il-pajjiżi li qed iwettqu aktar konsolidazzjoni fiskali sostanzjali;

D.  billi s-sitwazzjoni tas-suq tax-xogħol hija partikolarment kritika għaż-żgħażagħ, minkejja l-livell tagħhom ta' edukazzjoni, li ħafna drabi jispiċċaw b’kuntratti ta’ impjieg prekarji u f’apprendistati mhux imħallsa; billi s-sitwazzjoni diffiċli taż-żgħażagħ hija parzjalment minħabba f’diskrepanzi bejn ħiliet akkwistati u d-domanda fis-suq tax-xogħol, mobilità ġeografika limitata, tluq bikri mill-iskola mingħajr kwalifiki, nuqqas ta’ ħiliet u esperjenza ta’ xogħol rilevanti, kundizzjonijiet prekarji ta’ impjiegi, opportunitajiet ta’ taħriġ illimitati, u politiki tas-suq tax-xogħol attivi u ineffiċjenti;

E.  billi fl-UE kollha aktar minn żagħżugħ wieħed minn ħamsa huma qiegħda (22.8 %), b’qgħad fost iż-żgħażagħ ogħla minn 50 % f’ċerti Stati Membri; billi aktar minn 7 miljun Ewropew taħt l-età ta’ 25 sena mhumiex f’impjieg, edukazzjoni jew taħriġ (NEET); billi dawn iċ-ċifri qed ikomplu jiżdiedu u hemm riskju ta’ ġenerazzjoni mitlufa; billi l-prezz tan-nuqqas ta’ azzjoni fir-rigward tan-NEETs huwa stmat li jilħaq il-EUR 153 biljun madwar l-UE kollha;

F.  billi wara l-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tat-30 ta’ Jannar 2012, bħala parti mill-“Inizjattiva għall-Opportunitajiet taż-Żgħażagħ”, il-Kummissjoni talbet lill-Istati Membri jiżviluppaw u jimplimentaw inizjattivi komprensivi għall-impjiegi, l-edukazzjoni u l-ħiliet taż-żgħażagħ, u biex jiżviluppaw pjanijiet għal impjiegi għaż-żgħażagħ fi ħdan il-programmi ta’ riforma nazzjonali tagħhom; billi, madankollu, tali inizjattivi għadhom iridu jitressqu fil-parti l-kbira tal-Istati Membri;

G.  billi l-persuni li se jilħqu l-età tal-pensjoni, ħaddiema qiegħda fit-tul, ħaddiema mhux tal-UE u ħaddiema b’ħiliet baxxi huma wkoll fost dawk li l-aktar intlaqtu mill-kriżi;

H.  billi r-riformi meħtieġa għandhom jitwettqu biex tiġi ggarantita s-sostenibilità tas-sistemi tal-pensjoni; billi, f'dan ir-rigward, huwa possibbli li l-età attwali tal-irtirar titgħolla mingħajr ma titgħolla l-età mandatorja tal-irtirar, billi jitnaqqas il-għadd ta’ nies li jitilqu kmieni mis-suq tax-xogħol; billi, biex jiżdiedu b’suċċess l-etajiet attwali tal-irtirar, ir-riformi fis-sistemi tal-pensjonijiet jeħtieġ li jiġu akkumpanjati minn politiki li jiżviluppaw opportunitajiet ta’ impjiegi għall-aċċess ta’ ħaddiema akbar fl-età għat-tagħlim tul il-ħajja, idaħħlu politiki ta’ benefiċċji tat-taxxa li jagħtu inċentivi biex dak li jkun jibqa’ jaħdem għal aktar żmien, u jappoġġjaw it-tixjiħ attiv u b’saħħtu;

I.  billi l-qgħad fit-tul laħaq livelli allarmanti fit-tieni kwart tas-sena tal-2012, meta ċ-ċifri wrew li 11,1 miljun Ewropew li jinsabu qiegħda ilhom qiegħda għal aktar minn 12-il xahar, li jammonta għal 4,6% tal-popolazzjoni attiva; billi l-probabbiltà li persuni qiegħda jsibu impjieg naqas fil-maġġoranza tal-Istati Membri, speċjalment dawk soġġetti għal miżuri ta’ konsolidazzjoni fiskali sinifikanti;

J.  billi madwar 120 miljun persuna jinsabu mhedda mill-esklużjoni soċjali fl-UE-27 peress li jinsabu f'riskju gravi tal-faqar, ibatu minn deprivazzjoni materjali gravi jew jgħixu f’familji b’parteċipazzjoni ta’ xogħol baxxa ħafna;

K.  billi n-nefqa fuq il-ħarsien soċjali naqset fi kważi l-Istati Membri kollha u billi l-Kumitat għall-Protezzjoni Soċjali (SPC) qed iwissi dwar in-numri li qed jiżdiedu ta’ persuni li jinsabu f'riskju ta’ faqar fl-introjtu tagħhom, faqar tat-tfal, deprivazzjoni materjali gravi u esklużjoni soċjali minħabba l-impatt tal-miżuri ta’ konsolidazzjoni fiskali;

L.  billi l-kisba tat-tkabbir u livell għoli ta’ impjieg huma meħtieġa għall-irkupru tal-ekonomija, għall-konsolidazzjoni fiskali u għas-sostenibbiltà tal-qagħda soċjali u l-finanzi pubbliċi fit-tul;

M.  billi l-investimenti soċjali mmirati għandhom jiffurmaw parti ewlenija tar-reazzjoni tal-Istati Membri għall-kriżi peress li huma deċiżivi biex jintlaħqu l-objettivi tal-impjiegi, l-objettivi soċjali u dawk edukattivi tal-istrateġija Ewropa 2020;

N.  billi l-Kunsill Ewropew iddikjara fit-30 ta’ Jannar 2012 li “it-tkabbir u l-impjiegi ser jerġgħu jibdew biss jekk insegwu approċċ konsistenti u fuq bażi wiesgħa, li jgħaqqad konsolidazzjoni fiskali intelliġenti li tippreserva l-investiment fit-tkabbir futur, politiki makroekonomiċi sodi u strateġija attiva dwar l-impjiegi li tippreserva l-koeżjoni soċjali’.

O.  billi l-konsolidazzjoni fiskali għandu jkompli minħabba l-livelli għolja ta’ dejn u l-isfidi fit-tul li hemm għall-finanzi pubbliċi, imma filwaqt li jitqies kif dovut il-fatt li għandu jkun objettiv għall-futur medju u fit-tul; billi l-konsolidazzjoni fiskali jista’ jkollha effetti negattivi ta’ tkabbir u tal-impjiegi fuq perjodu ta’ żmien qasir, speċjalment f’pajjiżi f’reċessjoni jew b’rati ta’ tkabbir marġinali, li jikkompromettu l-potenzjal futur tat-tkabbir u l-ħolqien tal-impjiegi; billi l-konsolidazzjoni fiskali għandu għalhekk jiġi ġestit b’mod li jkun jiffavorixxi t-tkabbir ħalli ma jagħmilx ħsara lill-potenzjal tat-tkabbir u tal-ħolqien tal-impjiegi tal-ekonomija jew tat-tessut soċjali tagħha;

P.  billi t-tensjonijiet fis-swieq finanzjarji għadhom għolja u l-iżbilanċi fl-aċċess għall-iffinanzjar huma prevalenti bejn l-Istati membri; billi r-riskji tal-premiums għoljin iżidu l-oneri tad-dejn sovran bla bżonn, billi jeħtieġu konsolidazzjoni fiskali aktar qawwija u jaggravaw il-kriżi u konsegwentement ixekklu t-tkabbir u l-ħolqien tal-impjiegi;

Q.  billi, minkejja l-urġenza tas-sitwazzjoni, l-Unjoni Ewropea qed tfalli milli tilħaq kważi l-miri kollha tal-Ewropa 2020 u l-progress fl-Istati Membri fit-twettiq tal-objettivi tal-Ewropa 2020 kien diżappuntanti; billi l-impenji stabbiliti fil-Programmi ta’ Riforma Nazzjonali 2012 mhumiex biżżejjed biex jintlaħqu l-maġġoranza tal-miri fil-livell tal-UE;

R.  billi l-investiment fl-edukazzjoni u t-taħriġ, fir-riċerka u l-innovazzjoni – oqsma ewlenin għat-tkabbir ekonomiku u l-ħolqien tal-impjiegi – għadu aktar baxx fl-UE milli fl-imsieħba u l-kompetituri ekonomiċi ewlenin tagħha f’partijiet oħra tad-dinja; billi l-investiment produttiv f’dawn l-oqsma huwa essenzjali biex noħorġu b’mod sostenibbli mill-kriżi imma wkoll biex l-ekonomija tal-UE tiġi kkonsolidata fuq it-triq tal-kompetittività u l-produttività;

S.  billi d-dimensjoni tal-ġeneru hija kruċjali biex jinkisbu l-miri ewlenin tal-UE 2020, peress li n-nisa jiffurmaw l-akbar riżerva ta’ forza tax-xogħol li s’issa mhijiex qed tintuża; billi n-nisa jiffurmaw il-maġġoranza ta’ dawk li jgħixu fil-faqar fl-UE; billi t-tnaqqis għal servizzi pubbliċi bħalma hi l-kura tat-tfal u l-kura ta’ persuni dipendenti oħra se jkollu impatt negattiv fuq in-nisa u konsegwentement fuq l-abilità tagħhom li jipparteċipaw fis-suq tax-xogħol; billi għalhekk għandha tingħata attenzjoni speċifika kemm fir-rigward tal-integrazzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi kif ukoll fir-rigward tal-politiki mmirati lejn in-nisa tul il-proċess kollu tas-Semestru Ewropew; billi l-età statutorja tal-irtirar tan-nisa jeħtieġ li tiġi allinjata ma’ dik tal-irġiel;

T.  billi hemm il-ħtieġa li tiġi żgurata interazzjoni akbar bejn il-politika tal-impjiegi, dik soċjali u dik ekonomika fil-kuntest tas-Semestru Ewropew, kif spjegat fl-Artikoli 121 u 148 tat-TFUE;

U.  billi huwa essenzjali li titrawwem ir-responsabbiltà, is-sjieda u l-leġittimità demokratika tal-atturi kollha involuti fis-Semestru Ewropew; billi parti essenzjali ta' dan hija l-involviment xieraq tal-Parlament Ewropew;

V.  billi l-parlamenti nazzjonali huma r-rappreżentanti u l-garanti tad-drittijiet akkwistati u ddelegati miċ-ċittadini; billi l-introduzzjoni tas-Semestru Ewropew għandha tirrispetta għal kollox il-prerogattivi tal-parlamenti nazzjonali;

Messaġġi ewlenin bil-perspettiva tal-Kunsill Ewropew tar-Rebbiegħa

1.  Iħeġġeġ lill-Kunsill Ewropew jiżgura li l-messaġġi li ġejjin jiffurmaw parti mill-gwida politika tiegħu għas-Semestru Ewropew 2013, u jagħti mandat lill-President tiegħu biex jiddefendi din il-pożizzjoni matul il-Kunsill Ewropew tar-Rebbiegħa tal-14-15 ta' Marzu 2013; jirreferi, b’mod partikolari, għar-rakkomandazzjonijiet speċifiċi li jridu jiġu adottati mill-Kunsill Ewropew fil-gwida politika tiegħu, annessa ma’ din ir-riżoluzzjoni;

2.  Jikkundanna l-fatt li l-prijoritajiet identifikati matul iċ-ċiklu tas-Semestru Ewropew tas-sena l-oħra, b’mod partikolari dawk relatati mal-ħolqien tal-impjiegi, il-kwalità tal-impjiegi u l-ġlieda kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali ma tawx ir-riżultati mistennija;

3.  Jindika li s-sitwazzjoni ekonomika u l-konsegwenzi soċjali tal-kriżi ddeterjoraw aktar matul l-aħħar sena u għalhekk jenfasizza l-importanza tal-intensifikar tal-impenn tal-Istati Membri li jwegwu l-gwida politika tal-2013, b’mod partikolari fil-qasam tal-impjiegi u l-politika soċjali;

I.  Objettivi tal-Ewropa 2020

4.  Jistieden lill-Kunsill Ewropew jiżgura li l-gwida politika ta’ kull sena stabbilita fuq il-bażi tal-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir tkun iffokata bis-sħiħ biex tissodisfa l-objettivi kollha tal-Istrateġija Ewropa 2020 għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv; jiddispjaċih li l-ebda rapport ta’ progress dwar Ewropa 2020 ma ġie inkluż fl-AGS 2013, u jistieden lill-Kummissjoni toħroġ dan ir-rapport fil-ħin qabel il-laqgħa tar-Rebbiegħa tal-Kunsill Ewropew;

5.  Jikkundanna l-fatt li l-gwida politika tal-2012 u l-implimentazzjoni tagħha ma kinux effettivi biżżejjed fir-rigward tal-kisba tal-miri politiċi minquxa fl-istrateġija Ewropa 2020; jiddeplora l-fatt li xi Stati Membri qed jitbiegħdu aktar mill-miri tal-2020;

6.  Jikkundanna l-fatt li l-impenji stabbiliti fil-Programmi ta’ Riforma Nazzjonali 2012 mhumiex biżżejjed biex jintlaħqu l-maġġoranza tal-miri fil-livell tal-UE; jenfasizza t-tħassib tiegħu dwar il-fatt li l-miri nazzjonali attwali mhumiex biżżejjed biex jiksbu l-miri ewlenin tal-Ewropa 2020 għall-impjiegi, l-edukazzjoni u t-tnaqqis tal-faqar;

7.  Jitlob lill-Istati Membri jadottaw l-impenji meħtieġa fil-Programmi ta’ Riforma Nazzjonali 2013 lejn it-twettiq tal-objettivi Ewropa 2020;

8.  Jistieden lill-Kunsill Ewropew jiżgura, fil-linji gwida politiċi tiegħu, li livell suffiċjenti ta’ fondi tal-UE jiġu ddedikati għall-kisba tal-objettivi Ewropa 2020; iħeġġeġ lill-Istati Membri jassenjaw fondi b’mod aktar effettiv għall-kisba tal-objettivi tal-Istrateġija Ewropa 2020;

II.  Il-ħolqien tal-impjiegi permezz ta’ riformi strutturali u investimenti mmirati lejn it-tkabbir

9.  Jikkunsidra li huwa ta’ dispjaċir li s-sena l-oħra l-maġġoranza tal-Istati Membri ma rrispettawx l-impenn tagħhom li jissottomettu Pjan Nazzjonali dwar l-Impjiegi (PNI) bħala parti mill-PRN tal-2012 tagħhom; jistieden lill-Istati Membri jirrispettaw dan l-impenn fl-2013; jenfasizza li PNI għandhom jinkludu miżuri komprensivi għall-ħolqien ta’ impjiegi u ta’ impjiegi ekoloġiċi, rabta bejn il-politiki dwar l-impjiegi u l-istrumenti finanzjarji, riformi tas-swieq tax-xogħol, skeda ta’ żmien ċara għall-introduzzjoni tal-aġenda pluriennali tar-riformi tul it-12-il xahar li ġejjin u indikazzjoni kemm tal-oqsma kif ukoll tar-reġjuni li qegħdin jesperjenzaw skarsezzi u eċċessi ta’ speċjalizzazzjonijiet;

10.  Jiddispjaċih li l-Kummissjoni m’għamlitx il-PNI rekwiżit obbligatorju u jistieden lill-Kummissjoni tissorvelja t-tħejjija tagħhom matul kull ċiklu tas-Semestru Ewropew ta’ kull sena;

11.  Jistieden lill-Istati Membri jadottaw miżuri favorevoli għall-ħolqien tal-impjiegi bħar-riformi tat-taxxa fuq ix-xogħol li jinkoraġġixxu l-impjiegi, jippromwovu u jappoġġjaw impjieg indipendenti ġenwin u volontarju u l-bidu ta’ negozju, itejbu l-qafas biex isir negozju u jiffaċilitaw l-aċċess għal finanzjament għall-SMEs, jittrasformaw xogħol informali u mhux iddikjarat f’impjieg regolari, jirriformaw swieq tax-xogħol, jekk ikun meħtieġ, biex isiru aktar adattabbli, dinamiċi, kompetittivi u inklussivi filwaqt li jiżguraw sigurtà adegwata għall-impjegati, jipprovdu lill-impjegaturi u lill-impjegati l-ħiliet u l-istrumenti li jippermettulhom jadattaw għall-ħtiġijiet tas-suq li qed jinbidlu, jimmodernizzaw is-sistemi tal-iffissar tal-pagi – fil-qafas ta’ djalogu soċjali bil-parteċipazzjoni attiva tas-sħab soċjali, filwaqt li tiġi rispettata d-diversità tal-mudelli nazzjonali tar-relazzjonijiet industrijali – sabiex il-pagi jiġu allinjati max-xejriet tal-produttività fil-limiti ta’ pagi għal għajxien diċenti u jisfruttaw il-potenzjal għoli ta’ impjegar ta’ setturi bħalma huma l-ekonomija ekoloġika, il-kura tas-saħħa u l-kura soċjali, u s-settur tal-ICT biex jinħolqu impjiegi sostenibbi u ta’ kwalità;

III.  Impjiegi għaż-żgħażagħ

12.  Jitlob lill-Kunsill Ewropew biex jagħmel il-qgħad fost iż-żgħażagħ prijorità fil-gwida politika tal-2013;

13.  Jitlob lill-Istati Membri jieħdu miżuri deċiżivi fil-ġlieda kontra l-qgħad fost iż-żgħażagħ, inklużi miżuri tal-politika tas-suq tax-xogħol immirati u attivi, miżuri li jindirizzaw diskrepanzi f'ħiliet fis-suq tax-xogħol, b’mod partikolari billi jevitaw it-tluq bikri mill-iskola jew minn skemi ta’ perjodi ta’ taħriġ u jiżguraw li s-sistemi ta’ edukazzjoni u taħriġ jipprovdu liż-żgħażagħ bil-ħiliet rilevanti b’mod effiċjenti, u jippromwovu l-intraprenditorija u l-appoġġ għall-iżvilupp tan-negozju effettiv għaż-żgħażagħ u oqfsa li jiżguraw it-tranżizzjoni mill-edukazzjoni għax-xogħol;

14.  Jappoġġja bis-saħħa l-proposta tal-Kummissjoni dwar l-Iskemi ta’ Garanzija għaż-Żgħażagħ; jitlob li tiġi implimentata malajr u li jiġi pprovdut finanzjament suffiċjenti għaliha; iqis li l-FSE għandu jwettaq rwol ewlieni fil-finanzjament tal-Iskemi ta’ Garanzija għaż-Żgħażagħ u li għandu jinstab bilanċ xieraq bejn il-finanzjament mill-UE u dak mill-Istati Membri;

15.  Iħeġġeġ lill-Istati Membri jiżviluppaw strateġiji komprensivi għaż-żgħażagħ li mhumiex f’impjieg, edukazzjoni jew taħriġ (NEET); iħeġġiġhom ukoll biex, huma u jiżviluppaw dawn l-istrateġiji, juru solidarjetà finanzjarja ma’ dawk l-Istati Membri li għandhom spazju fiskali limitat;

IV.  Swieq tax-xogħol aktar adattabbli, dinamiċi u inklussivi u impjiegi ta’ kwalità aħjar

16.  Jiddispjaċih li l-AGS tal-2013 ma jindirizzax il-kwalità tal-impjiegi u li tingħata ftit wisq attenzjoni biex jiġu stabbiliti l-prekundizzjonijiet meħtieġa biex tiżdied il-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol, b’mod partikolari dik tan-nisa, ħaddiema ta’ 45 sena u aktar, persuni b’diżabbiltajiet u dawk l-aktar fil-bżonn;

17.  Ifakkar li l-isbilanċi interni ta’ bejn l-Istati Membri, speċjalment fl-impjiegi u fl-indikaturi soċjali, qed jikbru; jindika li l-Istati Membri bi swieq tax-xogħol relattivament mhux segmentati, sistemi b’saħħithom tas-sigurtà soċjali u abilità li temporanjament jaġġustaw is-sigħat tax-xogħol, il-ħin tax-xogħol u arranġamenti oħra flessibbli tax-xogħol (flessibbiltà interna) u mudelli effiċjenti ta’ negozjar kollettiv urew li huma aktar reżiljenti quddiem il-konsegwenzi tal-kriżi li jolqtu l-qasam tal-impjiegi u dak soċjali;

18.  Jitlob li s-swieq tax-xogħol ikunu aktar adattabbli u dinamiċi, ikunu jistgħu jaġġustaw għal tfixkil fis-sitwazzjoni ekonomika mingħajr ma jiġu kkawżati sensji, u jkunu aktar inklussivi, jiffavorixxi parteċipazzjoni miżjuda tax-xogħol, speċjalment għal dawk in-nies vulnerabbli u żvantaġġjati;

19.  Iwissi li l-miżuri tal-awsterità m’għandhomx jikkompromettu l-kwalità tal-impjieg, lanqas il-protezzjoni soċjali u l-istandards tas-saħħa u s-sigurtà; iħeġġeġ lill-Istati Membri jippromwovu l-identifikazzjoni ta’ kumpaniji u SMEs li jkunu qed jagħmlu sforz biex aktar juru kuxjenza soċjali milli sempliċement jissodisfaw l-obbligi legali minimi tagħhom;

V.  Investiment fl-edukazzjoni u t-taħriġ

20.  Jissottolinja r-rwol ewlieni tal-edukazzjoni u t-taħriġ fil-kisba tal-objettivi tal-Istrateġija Ewropa 2020;

21.  Jenfasizza kemm hu importanti li titnaqqas ir-rata tat-tluq bikri mill-iskola bil-għan li jitnaqqsu n-numri fil-grupp NEET;

22.  Jistieden lill-Istati Membri, filwaqt li jsegwu konsolidazzjoni fiskali sostenibbli, li tirrispetta t-tkabbir u li tkun iddivrenzjata, jiżguraw investiment effiċjenti u suffiċjenti fl-edukazzjoni, it-taħriġ u t-tagħlim tul il-ħajja bil-għan li jiġu ssodisfati l-impenji kollha miftiehma fl-Istrateġija Europa 2020;

23.  Jistieden lill-Istati Membri jinkorporaw il-programmi ta’ skambju Ewropej għall-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport fil-miżuri meħuda fil-qafas tas-Semestru Ewropew;

VI.  Il-garanzija tal-kwalità ta’ servizzi pubbliċi u l-ġlieda kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali

24.  Huwa ppreokkupat ħafna dwar iż-żieda fil-faqar u fil-qgħad fost il-gruppi tal-etajiet kollha mill-aħħar ċiklu tas-Semestru Ewropew tal-2012;

25.  Jilqa’ l-fatt li l-AGS tal-2013 tindirizza l-faqar u l-esklużjoni soċjali, kif ukoll tindirizza l-konsegwenzi soċjali tal-kriżi; jistieden lill-Kummissjoni tenfasizza dawn il-miżuri fir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż u, b'mod partikolari, li tindirizza l-faqar fost il-persuni b’impjieg, il-faqar fost persuni b’rabtiet illimitati jew l-ebda rabta mas-suq tax-xogħol u l-faqar fost l-anzjani; jistieden lill-Kunsill Ewropew biex japprova din il-gwida bħala prijorità.

26.  Jitlob li l-implimentazzjoni ta’ strateġiji integrati dwar l-inklużjoni attiva għandha tkun element ċentrali tal-aġendi tal-politika soċjali fil-livell nazzjonali u dak tal-UE.

VII.  Issir ħidma fuq il-konsolidazzjoni fiskali proporzjonata u differenzjata li tiffavorixxi t-tkabbir filwaqt li jkunu żgurati l-irkupru ekonomiku u l-ħolqien tal-impjiegi

27.  Jagħraf il-ħtieġa li tiġi implimentata konsolidazzjoni fiskali proporzjonata u ddivrenzjata li tkun tirrispetta t-tkabbir biex jiġu evitati l-effetti negattivi fuq it-tkabbir u l-impjiegi għall-futur qrib, fuq żmien medju u għall-futur il-bogħod filwaqt li tiġi ggarantita s-sostenibilità tal-finanzi pubbliċi; jenfasizza l-fatt li l-impatt tal-programmi ta’ konsolidazzjoni fiskali għandu jiġi vvalutat abbażi tal-effetti tagħhom għall-futur qrib fuq it-tkabbir, l-impjiegi u l-inklużjoni soċjali, speċjalment fil-pajjiżi li jinsabu f’reċessjoni jew b’rati marġinali ta’ tkabbir; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill Ewropew biex fi żminijiet ta’ tnaqqis fir-ritmu ekonomiku jagħmlu użu tal-flessibilità li jipprovdu għaliha ir-Regolamenti (UE) Nru 1175/2011 u (UE) Nru 1177/2011;

28.  Jenfasizza li l-Kummissjoni għandha tqis aktar it-tendenzi lokali, reġjonali u nazzjonali speċifiċi, kif ukoll l-iżbalji potenzjali fil-previżjoni tagħha, li tirrappreżenta l-bażi tas-SAT;

29.  Jikkunsidra li l-konsolidazzjoni fiskali għandha tiġi implimentata b’mod proporzjonat u li jiffavorixxi t-tkabbir u li r-ritmu tal-konsolidazzjoni għandu jiġi ddivrenzjat fil-pajjiżi kollha skont l-ispazju fiskali tagħhom u dak tal-ekonomija Ewropea usa’, sabiex jiġu evitati l-effetti negattivi fuq it-tkabbir u fuq l-impjiegi filwaqt li tiġi żgurata s-sostenibbiltà tad-dejn;

30.  Jistieden lill-Kummissjoni tikkalibra mill-ġdid il-mudelli tagħha dwar l-impatt tal-effett multiplikatur fuq it-tkabbir u l-ħolqien tal-impjiegi li jirriżulta mit-tnaqqis fiskali fuq il-baġits tal-Istati Membri f’konformità mar-reviżjonijiet reċenti mill-FMI;

31.  Jistieden lill-Kunsill Ewropew jiżgura l-koerenza bejn il-prijoritajiet differenti fil-gwida politika tiegħu, sabiex ma jiġix kompromess il-potenzjal tat-tkabbir sostenibbli u tal-ħolqien tal-impjiegi, ma jiżdidux il-faqar u l-esklużjoni soċjali, jew jiġi pprevenut l-aċċess universali għall-provvediment ta’ servizzi pubbliċi ta’ kwalità; jemmen li l-prijorità ewlenija trid tkun li jiddaħħlu fis-seħħ miżuri integrati ta’ riforma u investimenti li jippromwovu t-tkabbir u l-ħolqien tal-impjiegi filwaqt illi tiġi ggarantita s-sostenibbiltà tal-finanzi pubbliċi;

32.  Jistieden lill-Kunsill Ewropew, biex jekk japprova l-ewwel prijorità tal-AGS, “konsolidazzjoni fiskali differenzjata li tgħin fit-tkabbir”, jispjega b’mod speċifiku kif dan jista’ jiġi implimentat f’konformità sħiħa mal-għan li tiżdied il-koeżjoni soċjali u li jiġi miġġieled il-faqar, kif hemm delineat fir-raba’ prijorità tiegħu, “jiġu indirizzati l-qgħad u l-konsegwenzi soċjali tal-kriżi”;

33.  Jenfasizza l-ħtieġa li tinkiseb koerenza sħiħa bejn il-konsolidazzjoni baġitarja u l-miżuri ekonomiċ min-naħa l-waħda u l-politika soċjali, it-tkabbir u l-miżuri tal-impjiegi min-naħa l-oħra;

34.  Jindika li, fi żmien ta’ restrizzjonijiet fiskali qawwija u ta’ tnaqqis fil-kapaċità tas-self fis-settur privat, il-Fondi Strutturali u l-Fond ta’ Koeżjoni, permezz tad-daqs finanzjarju tagħhom u l-objettivi segwiti, jirrappreżentaw xprun essenzjali, għad-dispożizzjoni tal-Istati Membri, biex tiġi stimulata l-ekonomija u biex ikunu jistgħu jintlaħqu l-objettivi tat-tkabbir u tal-impjiegi li hemm minquxa fl-Istrateġija Ewropa 2020; jenfasizza, f’dan ir-rigward, li fid-dawl tar-rwol ewlieni tal-politika ta’ koeżjoni fl-iżvilupp tal-programmi nazzjonali fi ħdan il-qafas tas-Semestru Ewropew, din il-politika għandha tikkostitwixxi element essenzjali tal-SAT u għandha tikkontribwixxi għad-dibattitu annwali dwar it-tkabbir u l-impjiegi fl-UE;

VIII.  Il-leġittimità demokratika u l-involviment tas-soċjetà ċivili

35.  Jinsab imħasseb minħabba l-fatt li l-Parlament Ewropew, il-parlamenti nazzjonali, is-sħab soċjali u s-soċjetà ċivili għadhom iwettqu rwol limitat fis-Semestru Ewropew; jenfasizza l-fatt li l-gwida politika fl-AGS mibdija mill-Kummissjoni, u li trid tiġi approvata mill-Kunsill Ewropew, hija nieqsa mill-involviment parlamentari u ċivili u għalhekk mill-leġittimità demokratika;

36.  Iqis li l-Parlament Ewropew għandu rwol essenzjali fil-ħolqien tal-leġittimità demokratika meħtieġa; iqis li, fin-nuqqas ta’ bażi legali għall-proċedura leġiżlattiva ordinarja applikabbli għall-AGS, il-Kunsill Ewropew għandu jqis il-kummenti parlamentari meta japprova l-gwida politika sabiex jiggarantixxi leġittimità demokratika;

37.  Jitlob lill-Kummissjoni tirrikjedi li l-Istati Membri jiggarantixxu trasparenza massima fl-elaborazzjoni tal-PRN kif ukoll involviment wiesa’ tal-parlamenti nazzjonali u tas-sħab soċjali f’dan il-proċess;

Sforzi addizzjonali li għandhom jiġu segwiti fil-qasam tal-impjiegi u soċjali
Il-ħolqien tal-impjiegi permezz ta’ riformi strutturali u investimenti mmirati lejn it-tkabbir

38.  Ifakkar li t-tisħiħ tat-tkabbir li jġib miegħu abbundanza ta’ impjiegi jitlob politiki dwar l-impjiegi li jiġġeneraw kundizzjonijiet favorevoli għall-ħolqien tal-impjiegi, jiffaċilitaw tranżizzjonijiet pożittivi minn impjieg għal impjieg u minn qgħad għal impjieg, iżidu il-provvista tax-xogħol u jtejbu t-tqabbil ġeografiku u tal-ħiliet mal-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol.

39.  Jenfasizza l-ħtieġa li jsiru riformi fis-suq tax-xogħol biex tiżdied il-produttività u l-effiċjenza tax-xogħol sabiex tittejjeb il-kompetittività ekonomika tal-UE u jkunu jistgħu jseħħu t-tkabbir sostenibbli u l-ħolqien tal-impjiegi sostenibbli filwaqt li jiġu rispettati b’mod strett kemm il-forma u kemm is-sustanza tal-Aquis Soċjali Ewropew u l-prinċipji tiegħu; jemmen li r-riformi fis-swieq tax-xogħol għandhom jiġu implimentati b’tali mod li jippromwovu l-kwalità tal-impjiegi;

40.  Jissuġġerixxi li l-Istati Membri jnaqqsu t-tassazzjoni fuq ix-xogħol meta l-kundizzjonijiet fiskali jippermettu dan, b’mod speċjali fir-rigward ta’ ħaddiema b’pagi baxxi u b’ħiliet baxxi u gruppi vulnerabbli; jikkunsidra li tnaqqis temporanju mmirat sew fil-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali jew skemi tas-sussidji tal-impjiegi għal rekluti ġodda, speċjalment għal persuni qiegħda b’ħiliet baxxi u li ilhom ħafna bla xogħol, huma inċentivi effettivi ħafna biex jiġi promoss il-ħolqien tal-impjiegi;

41.  Jinnota li t-tibdil demografiku għandu impatt ċar fuq il-provvediment tal-infrastruttura soċjali, u jippreżenta sfida serja għall-ġenerazzjonijiet kollha fl-UE kollha kemm hi; jenfasizza, f’dan ir-rigward, li r-rwol tal-politiki ta’ koeżjoni fl-indirizzar determinat tal-isfidi demografiċi għandu jiġi kkunsidrat aktar fl-istħarriġ tal-Kummissjoni.

42.  Jenfasizza l-ħtieġa li jitwettqu r-riformi meħtieġa sabiex tiġi garantita s-sostenibbiltà tas-sistemi tal-pensjonijiet; jemmen li l-età tal-irtirar tista' tiġi vvalutata abbażi tal-evoluzzjoni tal-istennija tal-għomor b’saħħtu, iżda jfakkar li huwa possibbli li l-età attwali tal-irtirar tiżdied mingħajr ma tiżdied l-età mandatorja tal-irtirar billi jitnaqqas il-għadd tan-nies li jitilqu bikri mis-suq tax-xogħol; jemmen li biex l-etajiet effettivi tal-irtirar jiżdiedu b’suċċess, ir-riformi fis-sistemi tal-pensjonijiet jeħtieġ li jiġu akkumpanjati minn politiki li jillimitaw l-aċċess għall-iskemi tal-irtirar bikri u toroq oħra ta’ ħruġ bikri, jiżviluppaw opportunitajiet ta’ impjiegi għall-ħaddiema aktar kbar fl-età, jiggarantixxu aċċess għat-tagħlim tul il-ħajja, jintroduċu politiki ta’ benefiċċji tat-taxxa li jagħtu inċentivi biex dak li jkun jibqa’ jaħdem għal aktar żmien, u jappoġġjaw it-tixjiħ b’saħħtu attiv;

43.  Jistieden lill-Kummissjoni taħdem mal-Istati Membri biex jiġi żgurat li l-programmi ta’ awsterità ma jxekklux il-miżuri tal-ħolqien tal-impjiegi u l-politiki tal-promozzjoni tat-tkabbir, u li ma jikkompromettux il-protezzjoni soċjali; iħeġġeġ lill-Istati Membri jipprijoritizzaw l-infiq li jiffavorixxi t-tkabbir bħalma huma l-edukazzjoni, it-tagħlim tul il-ħajja, ir-riċerka, l-innovazzjoni u l-effiċjenza enerġetika, u fl-istess ħin jiżguraw l-effiċjenza ta’ dan l-infiq;

44.  Jaqbel mal-Kummissjoni li l-istrumenti finanzjarji innovattivi tal-UE jistgħu jservu bħala katalisti għall-investiment immirat, jilħqu effett multiplikatur fuq il-baġit tal-UE u jżidu l-potenzjal tat-tkabbir tal-UE; iħeġġeġ lill-Kummissjoni, għalhekk, tipprovdi informazzjoni dettaljata, aktar għajnuna u gwida lill-Istati Membri u lir-reġjuni rigward titjib fl-applikazzjoni ta’ strumenti finanzjarji fl-ambitu tal-politika ta’ koeżjoni fl-2013 u tal-perjodu ta’ programmar futur (2014-2020); jistieden lill-Istati Membri jimxu fil-passi tal-Kummissjoni u jindikaw ukoll b’mod ċar fil-programmi ta’ riforma nazzjonali rispettivi tagħhom kif bi ħsiebhom jużaw l-allokazzjonijiet tal-Fond Strutturali biex jippromwovu l-prijoritajiet ta’ titjib tat-tkabbir u tal-impjiegi bl-użu ta’ strumenti finanzjarji;

45.  Jilqa’ l-attenzjoni mogħtija lill-isfruttament tal-potenzjal tal-ħolqien tal-impjiegi ta’ setturi ewlenin bħalma huma l-industriji innovattivi, is-servizzi, l-ekonomija ekoloġika, il-kura tas-saħħa u dik soċjali (hekk imsejjaħ “is-settur l-abjad”), u s-settur tal-ICT fil-prijoritajiet tal-AGS għall-2013; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jappoġġjaw inizjattivi li jiffaċilitaw l-iżvilupp ta’ dawn is-setturi b’potenzjal għoli ta’ impjiegi;

46.  Ifakkar li l-isfruttar sħiħ tal-potenzjal tal-ħolqien tal-impjiegi ta’ dawn is-setturi l-ġodda se jitlob adattament, speċjalment tal-ħaddiema b’ħiliet baxxi u ta’ dawk aktar kbar fl-età, u ħiliet ġodda; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jantiċipaw il-ħiliet meħtieġa f’dawn is-setturi u jiggarantixxu l-investimenti meħtieġa fl-edukazzjoni u t-taħriġ sabiex jiġu pprovduti dawk il-ħiliet;

47.  Jiddispjaċih li assolutament mhumiex qed jissemmew il-passi biex tiġi implimentata l-integrazzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi fil-prijoritajiet tal-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir tal-2013; jikkunsidra li ż-żieda sinifikanti fil-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol hija kruċjali għall-kisba tal-mira ewlenija Ewropa 2020 għar-rata tal-impjiegi; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jadottaw il-miżuri meħtieġa biex jiġu promossi rati ogħla ta’ impjiegi fost in-nisa, bħall-kura affordabbli u l-kura tat-tfal, skemi adegwati ta' maternità, paternità u liv tal-ġenituri u flessibbiltà fil-ħinijiet tax-xogħol u postijiet tax-xogħol;

48.  Jistieden lill-Istati Membri jtejbu l-ambjent għan-negozji speċjalment għall-SMEs, u jistieden lill-Kummissjoni u l-Kunsill Ewropew jintensifikaw l-isforzi sabiex jittejjeb is-Suq Uniku, tittejjeb l-ekonomija diġitali u biex jiffokaw fuq regolamentazzjoni intelliġenti sabiex titnaqqas il-burokrazija mhux meħtieġa. jilqa’ l-Att dwar is-Suq Uniku II u jitlob implimentazzjoni mgħaġġla u sħiħa tiegħu;

49.  Jistieden lill-Kummissjoni biex il-governanza tas-Suq Uniku tagħmilha prijorità ewlenija, peress li tagħti kontribut sostanzjali biex jintlaħqu l-miri tas-Semestru Ewropew, jiġifieri għat-tkabbir ekonomiku sostenibbli u għall-impjiegi; huwa tal-fehma li r-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni speċifiċi għal kull pajjiż għandhom, fl-istess waqt, joffru lill-Istati Membri aktar soluzzjonijiet prattiċi biex jittejjeb il-funzjonament tas-Suq Uniku, ħalli jinħolqu appoġġ pubbliku u impenn politiku aktar b’saħħithom biex jitħeġġeġ l-ikkompletar għalkollox tas-Suq Uniku;

50.  Jilqa' b'sodisfazzjon ir-rikonoxximent tal-importanza tal-aċċess għall-finanzjamenti għall-SMEs, li jikkostitwixxu l-pedament tal-impjiegi u tal-ħolqien tagħhom fl-UE u għandhom potenzjal konsiderevoli biex jiġġieldu l-qgħad fost iż-żgħażagħ u d-disparitajiet bejn is-sessi; iħeġġeġ lill-Istati Membri jagħmlu l-aċċess għall-finanzjamenti għall-SMEs prijorità assoluta fil-pjanijiet nazzjonali tagħhom tat-tkabbir; iħeġġeġ lill-Istati Membri jipprovdu aċċess faċli għall-Fondi Ewropej dedikati għal dan l-iskop;

51.  Jirrikonoxxi l-importanza tal-kapaċità tal-kapital ta’ self ikbar tal-BEI u jirrakkomanda li din tiġi allinjata mal-prijoritajiet tal-UE li huma ffokati sabiex jeliminaw id-disparitajiet reġjonali; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jużaw parti mill-allokazzjonijiet tal-Fondi Strutturali tagħhom sabiex jinqasmu r-riskji tas-self tal-BEI u tkun pprovduta garanzija għas-self lill-SMEs u l-mikroimpriżi, b’hekk tintlaħaq iż-żieda tal-attività ekomomika fis-setturi u r-reġjuni kollha, u jkunu garantiti iktar opportunitajiet ta’ impjiegi u jingħeleb in-nuqqas ta’ aċċess għall-kreditu li qed ixekkel lill-SMEs bħalissa;

52.  Jitlob lill-Istati Membri jippromwovu u jappoġġjaw l-intraprenditorija, inkluż l-intraprenditorija soċjali, u l-bidu ta’ negozji, partikolarment permezz tal-programmi tal-iżvilupp tan-negozji u l-aċċess għall-finanzjament;

53.  Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-intraprenditorija soċjali tirċievi appoġġ qawwi skont il-Qafas Pluriennali 2014-2020, peress li dan il-qasam għandu potenzjal għoli evidenti għal impjiegi ġodda u għal tkabbir innovattiv;

54.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni timmobilizza għal kollox strumenti u appoġġ finanzjarju tal-UE biex jinkisbu l-objettivi tal-Istrateġija Ewropa 2020; jitlob lill-Istati Membri jagħmlu użu sħiħ mill-Fondi Strutturali sabiex tittejjeb l-impjegabilità u jiġi miġġieled il-qgħad strutturali, fit-tul u taż-żgħażagħ b’mod effikaċi;

55.  Jinnota li l-politika ta’ koeżjoni, bħala għodda ewlenija ta’ investiment tal-UE li twettaq rwol importanti fl-ambitu tal-Istrateġija Ewropa 2020 u li hija mmirata preċiżament għall-ħtiġijiet lokali, reġjonali u nazzjonali fir-rigward tal-investmenti, tikkontribwixxi mhux biss għat-tnaqqis tad-disparitajiet ta’ bejn ir-reġjuni, iżda wkoll għall-irkupru ekonomiku tal-Istati Membri u biex iseħħu b’mod effikaċi t-tkabbir sostenibbli u l-ħolqien tal-impjiegi fl-Istati Membri u fl-Unjoni in ġenerali; jinnota li dan jagħmel il-politika ta’ koeżjoni waħda mill-aħjar stumenti disponibbli sabiex l-irkupru jwassal għall-ħolqien abbundanti ta’ impjiegi, kif tipprevedi l-Kummissjoni fl-SAT 2013; huwa tal-fehma, f’dan ir-rigward, li kwalunkwe tnaqqis fil-baġit tal-politika ta’ koeżjoni jista’ jkollu konsegwenzi negattivi għall-miri tal-Ewropa 2020 u jinsisti, għalhekk, li fil-perjodu ta’ programmar il-ġdid jiġi allokat livell adegwat ta’riżorsi lill-politika ta’ koeżjoni, tal-inqas f’livell bħal dak li ġie miftiehem għall-perjodu ta’ programmar attwali 2007-2013, u li jibqgħu jkunu koperti r-reġjuni kollha tal-UE;

56.  Jilqa’ r-rikonoxximent tal-Kummissjoni fl-SAT 2013 li l-kapaċitajiet amministrattivi għandhom jiżdiedu sabiex tiġi żgurata distribuzzjoni aktar malajr tar-riżorsi tal-Fond Strutturali li għadhom ma ntefqux; jirrimarka li tali sforzi għandhom ikunu ffokati fuq l-awtoritajiet fil-livelli nazzjonali, reġjonali u lokali; jenfasizza li żborżament aktar mgħaġġel ta’ riżorsi ta’ Fondi Strutturali li għadhom ma ntefqux jista’ jsaħħaħ il-likwidità tas-suq;

57.  Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw li l-politika reġjonali tibqa’ twettaq rwol importanti fl-iżvilupp tal-programmi nazzjonali fl-ambitu tas-Semestru Ewropew u li tirrappreżenta għodda ewlenija biex jintlaħqu l-objettivi stabbiliti, fir-rigward tal-politiki soċjali u l-impjiegi, fuq perjodu ta’ żmien medju sa żmien fit-tul;

58.  Iqis li huwa essenzjali li l-politika ta’ koeżjoni tikkontribwixxi biex jitnaqqsu d-disparitajiet kompetittivi interni u l-iżbilanċi strutturali permezz tal-possibiltà li tadatta ruħha għall-kundizzjonijiet u l-ħtiġijiet speċifiċi li jiġu identifikati fil-livelli lokali, reġjonali u nazzjonali; jilqa’, f’dan ir-rigward, l-inizjattiva tal-Kummissjoni biex ikunu riprogrammati, fejn hu possibbli, ir-riżorsi li għadhom ma ntefqux tal-Fond Strutturali favur l-effiċjenza enerġetika, l-impjiegi taż-żgħażagħ u l-SMEs; jitlob li huwa jibqa’ jinżamm infurmat debitament dwar l-implimentazzjoni ta’ din l-inizjattiva fil-livell nazzjonali;

Impjiegi għaż-żgħażagħ

59.  Jitlob lill-Istati Membri biex jieħdu miżuri biex jiffaċilitaw it-tranżizzjoni taż-żgħażagħ mill-edukazzjoni u t-taħriġ għas-suq tax-xogħol; jindika, f’dan ir-rigward, is-suċċess ta’ “taħriġ vokazzjonali doppju’ f’ċerti Stati Membri, li pprovda l-ogħla rata ta’ impjiegi fost iż-żgħażagħ fl-Unjoni Ewropea.

60.  Iqis li huwa kruċjali li ż-żgħażagħ jiġu megħjuna jiksbu ħiliet b’mod aktar effettiv, ħaġa li teħtieġ kooperazzjoni u komunikazzjoni akbar bejn il-kumpaniji, il-gvernijiet u dawk li jipprovdu l-edukattivi;

61.  Jilqa’ t-tħabbira tal-Kummissjoni li se tippreżenta pakkett għall-impjiegi taż-żgħażagħ; jitlob lill-Istati Membri jippromwovu u jiżviluppaw, b’kooperazzjoni mill-qrib mas-sħab soċjali, Garanzija għaż-Żgħażagħ, bil-għan li kull persuna żagħżugħa fl-UE tiġi offruta xogħol, perjodu ta’ taħriġ, taħriġ addizzjonali jew xogħol u taħriġ ikkumbinati wara perjodu massimu ta’ 4 xhur qgħad; iqis li l-finanzjament mill-Unjoni, speċjalment il-FSE, għandu jwettaq rwol ewlieni fil-kofinanzjament tal-Iskemi ta’ Garanzija għaż-Żgħażagħ; jistieden lill-Kummissjoni tipprovdi lill-Istati Membri u lir-reġjuni assistenza teknika biex jimplimentaw tali skemi u jagħmlu użu tajjeb mill-FSE sabiex jiġu żviluppati l-Iskemi ta’ Garanzija għaż-Żgħażagħ; jenfasizza li s-sħab settorjali nazzjonali f’kooperazzjoni mill-qrib mal-awtoritajiet lokali u reġjonali għandhom iwettqu rwol ewlieni fl-implimentazzjoni tal-Iskemi ta’ Garanzija għaż-Żgħażagħ;

62.  Jinnota li l-Iskemi ta’ Garanzija għaż-Żgħażagħ għandhom ikunu akkumpanjati minn qafas ta’ kwalità sabiex tiġi żgurata l-kwalità ta’ dawn l-iskemi u jiġi żgurat li t-taħriġ, il-perjodi ta' taħriġ u l-impjiegi offruti jkunu jinkludu kundizzjonijiet tax-xogħol xierqa u jkunu konformi ma’ standards tas-saħħa u tas-sikurezza; iqis li, f’dan il-qafas, iż-żgħażagħ kollha għandhom jirċievu valutazzjoni personalizzata tal-ħtiġijiet tagħhom, u jiġu pprovduti servizzi mfassla speċifikament għalihom u personalizzati;

63.  Jilqa’ s-suġġeriment tal-Kummissjoni li tiġi stabbilita sorveljanza multilaterali tal-implimentazzjoni tal-iskemi ta’ Garanzija għaż-Żgħażagħ permezz tal-“Kumitat tal-Impjiegi” u biex il-Parlament jiġi assoċjat;

64.  Jilqa’ l-inizjattiva tal-Kummissjoni li tiġi proposta Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar Skemi ta’ Garanzija għaż-Żgħażagħ; jitlob lill-Istati Membri u r-reġjuni jippromwovu intraprenditorija u impjieg indipendenti fost iż-żgħażagħ u jimplimentaw programmi ta’ appoġġ ta’ żvilupp tal-intraprenditorija speċifiċi u mmirati għaż-żgħażagħ;

65.  Jenfasizza li, f’Jannar 2012, il-Kunsill Ewropew ressaq azzjoni pilota biex jgħin it-tmien Stati Membri bl-ogħla livelli ta’ qgħad fost iż-żgħażagħ sabiex jallokaw mill-ġdid parti mill-allokazzjonijiet tal-fond strutturali tagħhom tal-UE biex jindirizzaw b’mod deċiżiv il-qgħad fost iż-żgħażagħ; jiddispjaċih li f’Mejju 2012 il-Kummissjoni baxxiet b’mod sinifikanti l-istimi dwar il-fondi disponibbli għar-riallokazzjoni minn EUR 82 biljun għal EUR 29 800 miljun u b’hekk naqqset l-ambitu tal-azzjonijiet pilota; jiddeplora l-fatt li huwa biss porzjon żgħir minn dawn il-fondi li sa issa ġie dirett mill-ġdid biex iż-żgħażagħ jiġu megħjuna jsibu impjieg;

66.  Jilqa’ l-proposta biex isir aktar użu mill-Fond Soċjali Ewropew għall-miżuri tal-impjieg taż-żgħażagħ fil-perjodu ta’ programmazzjoni 2014-2020; jitlob l-użu ta’ fondi tal-FSE biex miżuri relatati maż-żgħażagħ jiġu ffokati b’mod speċjali fuq perjodi ta’ taħriġ/apprendistati u intraprenditorija; jilqa’ r-ridistribuzzjoni ta’ flejjes tal-Fond Strutturali li ma jkunux intefqu mill-perjodu finanzjarju tal-UE tal-2007-13 għall-għan li tiġi indirizzata r-rata għolja ta’ qgħad fost iż-żgħażagħ u l-promozzjoni ta’ intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju;

Investiment fl-edukazzjoni u t-taħriġ

67.  Jenfasizza l-importanza li jittejbu l-ħiliet ta’ monitoraġġ f’setturi u/jew reġjuni speċifiċi u li jiġu rimedjati dawn id-diskrepanzi fil-ħiliet malajr kemm jista’ jkun; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jikkoperaw fl-elaborazzjoni tal-Panorama tal-Ħiliet tal-UE sabiex tiġi provduta deskrizzjoni komprensiva tal-ħtiġijiet tal-ħiliet tal-UE;

68.  Jistieden lill-UE u lill-Istati Membri jrawmu l-kooperazzjoni u s-sinerġiji bejn is-settur tal-edukazzjoni u t-taħriġ minn naħa u l-intrapriżi min-naħa l-oħra biex jantiċipaw il-ħiliet meħtieġa u jadattaw is-sistemi tal-edukazzjoni u t-taħriġ għall-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol bl-objettiv li l-forza tax-xogħol tiġi pprovduta l-ħiliet meħtieġa, abbażi tal-ambjenti tax-xogħol li jinbidlu u l-bżonnijiet individwali ta’ forza tax-xogħol li qed tixjieħ, u li tiġi ffaċilitata t-tranżizzjoni mill-edukazzjoni u t-taħriġ għax-xogħol;

69.  Jitlob lill-Istati Membri jipprovdu, bħala prijorità, għal investimenti fl-edukazzjoni, it-taħriġ, il-promozzjoni ta’ ħiliet intraprenditorjali u t-tagħlim tul il-ħajja għall-gruppi tal-etajiet kollha, mhux biss permezz ta’ tagħlim formali iżda anke permezz tal-iżvilupp ta’ tagħlim mhux formali u informali; iwissi dwar l-ispejjeż soċjali u ekonomiċi fit-tul li jirriżultaw mit-tnaqqis fil-baġits tal-edukazzjoni u t-taħriġ peress li dan it-tnaqqis ixekkel il-possibilità li dak li jkun joħroġ mill-kriżi u jnaqqas il-kompetittività tal-ekonomiji tal-Istati Membri;

70.  Jenfasizza l-fatt li l-użu ta’ opportunitajiet ġodda ta’ tagħlim u li jsir l-aħjar użu ta’ għarfien, ħiliet u kompetenzi akkwistati barra mill-edukazzjoni formali jista’ jkollhom rwol importanti fit-tisħiħ tal-impjegabbiltà; jissottolinja l-importanza ta’ validazzjoni mhux formali u informali; jilqa’ l-proposta tal-Kummissjoni għal rakkomandazzjoni tal-Kunsill li tistieden lill-Istati Membri jistabbilixxu sistemi ta’ validazzjoni sal-2015, marbuta mal-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki, inkluża l-possibbiltà li tinkiseb kwalifika sħiħa jew parzjali abbażi tat-tagħlim mhux formali jew informali;

71.  Iħeġġeġ l-implimentazzjoni effettiva tal-Qafas ta’ Kwalifiki Nazzjonali bħala għodda li tippromwovi l-iżvilupp tat-tagħlim tul il-ħajja; itenni l-istedina tiegħu lill-Kummissjoni biex il-Passaport Ewropew tal-Ħiliet isir realtà sabiex tiġi żgurata t-trasparenza u tiġi promossa l-mobilità transkonfinali tal-ħaddiema;

72.  Jenfasizza l-ħtieġa li tittejjeb il-kwalità, il-kompetenza u l-istatus tal-għalliema bħala kundizzjoni indispensabbli (sine qua non) għal sistema Ewropea tal-edukazzjoni u t-taħriġ bi prestazzjoni għolja; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiddedikaw l-isforzi u r-riżorsi meħtieġa għal dan l-għan;

Swieq tax-xogħol aktar adattabbli, dinamiċi u inklussivi u impjieg ta’ kwalità aħjar

73.  Jemmen li r-riformi tas-suq tax-xogħol għandhom jiġu mmirati lejn iż-żieda fil-produttività u l-kompetittività u, fl-istess ħin, is-salvagwardjar tal-kwalità tal-impjiegi; jistieden lill-Kunsill Ewropew jagħti attenzjoni għall-kwalità tal-impjiegi fil-gwida politika tal-2013 tiegħu, b’mod partikolari fir-rigward tal-aċċess tal-ħaddiema għal sett ewlieni ta’ drittijiet tax-xogħol, kif minquxa fit-Trattati, u mingħajr preġudizzju għal-leġiżlazzjoni tal-Istati Membri;

74.  Jemmen li r-riformi strutturali fis-suq tax-xogħol għandhom jintroduċu flessibbiltà interna biex jiġu sostnuti l-impjiegi fi żminijiet ta’ tfixkil ekonomiku, u biex tiġi żgurata l-kwalità tal-impjiegi, is-sigurtà fit-tranżizzjonijiet tal-impjiegi, l-iskemi tal-benefiċċji tal-qgħad ibbażati fuq ir-rekwiżiti ta’ attivazzjoni u konnessi ma’ politiki ta’ integrazzjoni mill-ġdid li jsostnu inċentivi tax-xogħol filwaqt illi jiġi żgurat introjtu suffiċjenti, arranġamenti kuntrattwali għall-ġlieda kontra s-segmentazzjoni tas-suq tax-xogħol, l-antiċipazzjoni ta’ ristrutturar ekonomiku, u jiġi żgurat l-aċċess għat-tagħlim tul il-ħajja;

75.  Jitlob lill-Istati Membri jiġġieldu kontra l-eżistenza u l-proliferazzjoni ta’ kundizzjonijiet prekarji tax-xogħol u impjieg indipendenti falz u biex jiġi żgurat li persuni b’kuntratti temporanji jew part-time jew li huma impjegati għal rashom ikollhom protezzjoni soċjali u aċċess għat-taħriġ adegwat;

76.  Jistieden lill-Istati Membri jtejbu l-leġiżlazzjoni dwar l-impjiegi fejn meħtieġ u bil-ħsieb li jippromwovu relazzjonijiet stabbli relatati mal-impjieg, jappoġġjaw u jiżviluppaw kundizzjonijiet biex jiġu offruti arranġamenti tax-xogħol aktar flessibbli flimkien ma’ livelli adegwati ta’ sigurtà soċjali, speċjalment għall-ħaddiema aktar kbar fl-età u ħaddiema aktar żgħażagħ, u jippromwovu l-mobilità volontarja tal-ħaddiema permezz ta’ skemi ta’ appoġġ għall-mobilità;

77.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jindirizzaw il-livell baxx ta’ parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol tal-gruppi żvantaġġjati, inklużi persuni li jappartjenu għal minoranzi (eż. Roma) u persuni b’diżabbiltà, u jirrispettaw pagi għal għajxien deċenti fil-mumenti kollha;

78.  Jitlob lill-Istati Membri jżidu l-kopertura u l-effikaċja ta’ politiki attivi fis-suq tax-xogħol, f'kooperazzjoni mill-qrib mas-sħab soċjali, li jkunu appoġġati b’mod reċiproku minn inċentivi ta’ attivazzjoni, bħal pereżempju programmi għat-tranżizzjoni minn dipendenza fuq il-benefiċċji għas-suq tax-xogħol, u sistemi ta’ benefiċċji adegwati sabiex tinżamm l-impjegabilità, jappoġġaw lill-persuni biex imorru lura għax-xogħol u jissalvagwardjaw il-kundizzjonijiet ta’ għajxien deċenti;

79.  Jitlob lill-Istati Membri jantiċipaw proċessi ta' ristrutturar bil-għan li jiġu salvati l-impjiegi, titrawwem il-mobilità interna u esterna u jiġu minimizzati l-effetti negattivi possibbli tal-proċessi tar-ristrutturar; jitlob lill-Istati Membri biex jimplimentaw b’mod effettiv il-liġi nazzjonali u direttivi eżistenti tal-UE, bħad-Direttiva dwar is-Sensji Kollettivi, id-Direttiva dwar it-Trasferiment tal-Impriżi u d-Direttiva Qafas dwar l-Informazzjoni u l-Konsultazzjoni, filwaqt illi jitqies kif mistħoqq il-prinċipju tas-sussidjarjetà; jikkunsidra li l-fondi tal-UE għandu jkollhom rwol importanti biex jiġu evitati, minimizzati jew jittaffew effetti negattivi possibbli ta’ proċessi ta’ ristrutturar;

80.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jiżguraw l-infurzar effettiv tad-Direttiva 2000/78/KE li tistabbilixxi qafas ġenerali għall-ugwaljanza fit-trattament fl-impjieg u fix-xogħol;

81.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri, bil-għan li japprofondixxu l-integrazzjoni fis-suq tax-xogħol Ewropew, jieħdu passi sabiex itejbu l-mobilità fi ħdan u fost is-swieq tax-xogħol billi jneħħu ostakli legali u amministrattivi għall-moviment liberu ta’ ħaddiema fi ħdan l-UE bħar-restrizzjonijiet ta’ tranżizzjoni tas-suq tax-xogħol għall-ħaddiema mir-Rumanija u l-Bulgarija u billi jtejbu d-drittijiet tas-sigurtà soċjali u l-kundizzjonijiet tax-xogħol ta’ ħaddiema li jagħmlu użu miid-dritt tagħhom għall-moviment liberu; jistieden lill-Istati Membri jżidu l-użu tagħhom tal-EURES sabiex jittejjeb it-tqabbil tal- impjiegi u dawk li jfittxu l-impjiegi min-naħa għall-oħra tal-fruntieri;

82.  Jiġbed l-attenzjoni għaż-żieda li seħħet fil-faqar u l-qgħad fost il-gruppi tal-etajiet kollha; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri, għalhekk, sabiex jadottaw impenji ġodda biex tiġi indirizzata din is-sitwazzjoni, speċjalment fir-rigward tal-faqar fost il-persuni b’impjieg, il-faqar fost il-persuni b’rabtiet limitati jew l-ebda rabta mas-suq tax-xogħol, inklużi l-ħaddiema akbar fl-età li ilhom żmien twil qiegħda u l-faqar fost persuni akbar fl-età;

83.  Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw li effetti negattivi ta’ konsolidazzjoni fiskali fuq l-ugwaljanza tas-sessi, l-impjiegi tan-nisa u l-faqar fost in-nisa jinqalbu bl-adozzjoni ta’ approċċ ta’ integrazzjoni tal-ugwaljanza tas-sessi fil-baġits nazzjonali, bl-indirizzar ta’ rakkomandazzjonijiet aktar b’saħħithom fir-rigward ta’ kwistjonijiet li huma speċifiċi għas-sessi lill-Istati Membri, u bid-diżaggregazzjoni tal-miri ewlenin tal-Ewropa 2020 u l-miri nazzjonali korrispondenti skont is-sessi;

Il-garanzija tal-kwalità ta’ servizzi pubbliċi, il-ġlieda kontra l-faqar u l-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali

84.  Jitlob lill-Istati Membri jtejbu l-adegwatezza u l-effikaċja tas-sistemi tal-protezzjoni soċjali u jiżguraw li jkomplu jaġġixxu bħala protetturi kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali; jinnota, fl-istess ħin, li l-Mudell Soċjali Ewropew jeħtieġ modernizzazzjoni fid-direzzjoni ta’ “attivazzjoni tal-welfare states”, li jinvestu fin-nies u jipprovdu strumenti u inċentivi bil-ħsieb li joħolqu impjiegi sostenibbli u tkabbir kif ukoll jipprevjenu d-distorsjonijiet soċjali;

85.  Jitlob lill-Istati Membri jimplimentaw strateġiji attivi ta' inklużjoni u servizzi ta’ kwalità għolja adegwati u affordabbli u approċċi direzzjonali għal impjiegi ta’ kwalità bil-għan li jipprevjenu l-marġinalizzazzjoni ta' gruppi b’introjtu baxx u vulnerabbli;

86.  Jitlob lill-Istati Membri jispeċifikaw fil-Programmi ta’ Riforma Nazzjonali tagħhom kif il-fondi tal-UE se jintużaw biex jappoġġaw il-kisba tal-miri nazzjonali fir-rigward tal-faqar u miri oħra soċjali, tal-impjiegi u tal-edukazzjoni biex jiżguraw l-ilħuq tal-miri tal-Ewropa 2020;

87.  Jitlob lill-UE u lill-Istati Membri jiżguraw li kwalunkwe riforma fis-sistema tas-saħħa tkun iffokata fuq it-titjib tal-kwalità u fuq l-iżgurar tal-adegwatezza, l-affordabilità u l-aċċess universali u l-garanzija tas-sostenibbiltà;

88.  Jemmen li sussidji mmirati għall-proċess tat-tfittix tal-ħaddiema fost gruppi żvantaġġjati huma mod effettiv kif jiżdiedu l-livelli tal-parteċipazzjoni tagħhom fix-xogħol;

89.  Jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni jiżguraw li l-konsolidazzjoni fiskali tkun kompatibbli mad-dimensjoni tal-impjiegi u dik soċjali ta’ Ewropa 2020;

90.  Huwa mħasseb dwar l-impatt soċjali tal-kriżi fuq il-faqar fost in-nisa; jistieden lill-Kummissjoni tevalwa l-effetti tal-konsolidazzjoni fiskali fuq l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-impjiegi tan-nisa;

91.  Jitlob lill-Istati Membri jiżviluppaw miżuri biex jitnaqqas il-faqar fost il-persuni b’impjieg, bħat-trawwim ta’ livelli suffiċjenti ta’ parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol ġo familji u l-iffaċilitar ta’ tranżizzjonijiet 'il fuq għal dawk f’impjiegi bi ħlas baxx jew prekarji; jitlob lill-Istati Membri jiġġieldu l-faqar fost il-persuni b’impjiegi billi jsegwu politiki tas-suq tax-xogħol li jkollhom l-għan li jiżguraw pagi għall-għajxien għal dawk li jaħdmu;

92.  Jistieden lill-Kummissjoni tersaq quddiem il-kumitati kompetenti tal-Parlament biex tippreżenta l-AGS kull sena fil-bidu ta' Novembru, ibda mill-4 sal-5 ta’ Novembru 2013, ħalli jkun hemm biżżejjed żmien biex il-Parlament iressaq il-fehmiet tiegħu f’Semestri Ewropej sussegwenti;

Sforzi addizzjonali meħtieġa biex itejbu l-governanza, l-impenn u l-leġittimità demokratika

93.  Jistieden lill-Kunsill Ewropew u lill-Istati Membri jiżguraw li parlamenti nazzjonali u reġjonali, is-sħab soċjali, l-awtoritajiet pubbliċi u s-soċjetà ċivili jkunu involuti mill-qrib fl-implimentazzjoni u l-monitoraġġ tal-gwida politika taħt l-Istrateġija Ewropa 2020 u l-proċess ta’ governanza ekonomika, sabiex jiżguraw is-sjieda;

94.  Jistieden lill-Kunsill Ewropew u lill-Kummissjoni jintegraw il-monitoraġġ u l-valutazzjoni tal-għanijiet tal-impjiegi, dawk soċjali u dawk edukattivi tal-istrateġija Ewropa 2020 b’mod aktar effikaċi fis-Semestru Ewropew 2013;

95.  Itenni l-appell tiegħu biex tiżdied il-leġittimità demokratika tas-Semestru Ewropew; jistieden lill-Kunsill Ewropew biex jikkunsidra t-tħassib u l-proposti espressi mill-Parlament Ewropew meta jadotta l-gwida politika tal-2013 tiegħu;

96.  Jistieden lill-Parlament biex jinvolvi ruħu b’mod xieraq fis-Simestru Ewropew bl-għan li jirrappreżenta l-interessi taċ-ċittadini u anke biex iżid il-leġittimità fir-rigward tal-politiki soċjali li għandhom jitwettqu mill-istati Membri;

97.  Jixtieq jara r-rwol tal-parlamenti nazzjonali msaħħaħ fir-rigward tal-involviment tagħhom fil-proċess tat-tfassil tal-politika ekonomika u soċjali fil-qafas tas-Semestru Ewropew, sabiex tiżdied il-leġittimità tad-deċiżjonijiet meħuda;

98.  Jitlob għall-involviment tas-sħab soċjali u s-soċjetà ċivili bil-għan li tiżdied l-adegwatezza u l-effikaċja tal-politiki soċjali;

o
o   o

99.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri.

(1) Testi adottati, P7_TA(2012)0408.
(2) Testi adottati, P7_TA(2011)0542.
(3) ĠU C 308 E, 20.10.2011, p. 116.
(4) ĠU L 308, 24.11.2010, p. 46.
(5) Testi adottati, P7_TA(2012)0260.
(6) Ara l-verżjoni tar-rettifika tas-26 ta’ Novembru 2010.
(7) Testi adottati, P7_TA(2011)0466.
(8) Testi adottati, P7_TA(2011)0495.
(9) ĠU L 307, 18.11.2008, p. 11
(10) Testi adottati, P7_TA(2012)0224.
(11) Testi adottati, P7_TA(2011)0230.
(12) ĠU C 351 E, 2.12.2011, p. 29.
(13) ĠU C 308 E, 20.10.2011, p. 6.
(14) ĠU L 303, 2.12.2000, p. 16.
(15) Testi adottati, P7_TA(2012)0419.
(16) ĠU L 175, 10.7.1999, p. 43.
(17) ĠU L 14, 20.01.1998, p. 9.


ANNESS

RAKKOMANDAZZJONIJIET SPEĊIFIĊI LI GĦANDHOM JIĠU ADOTTATI MILL-KUNSILL EWROPEW FIL-GWIDA POLITIKA TIEGĦU

Objettivi tal-Ewropa 2020

Ir-Rakkomandazzjoni 1: It-Twettiq tal-Objettivi tal-Ewropa 2020

Il-Parlament Ewropew jikkunsidra li l-gwida politika annwali li trid tiġi adottata mill-Kunsill Ewropew abbażi tal-AGS għandha timmira li:

Twettaq l-objettivi kollha tal-Istrateġija Ewropa 2020 għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv;

L-impenji stabbiliti fil-Programmi ta’ Riforma Nazzjonali 2013 iridu jkunu biżżejjed sabiex jilħqu l-objettivi Ewropa 2020.

L-Istati Membri għandhom jassenjaw b’mod aktar effettiv l-użu tal-baġits nazzjonali tagħhom għall-kisba tal-objettivi tal-Istrateġija Ewropa 2020.

Jiġi garantit li livell suffiċjenti tal-fondi tal-UE huwa ddedikat għall-kisba tal-objettivi Ewropa 2020

Il-ħolqien tal-impjiegi permezz ta’ riformi strutturali u investimenti mmirati lejn it-tkabbir

Rakkomandazzjoni 2.1 dwar Pjanijiet Nazzjonali dwar l-Impjiegi

Il-Parlament Ewropew jikkunsidra li l-gwida politika annwali li trid tiġi adottata mill-Kunsill Ewropew abbażi tal-AGS għandha timmira li:

L-Istati Membri għandhom jissottomettu Pjan Nazzjonali dwar l-Impjiegi (PNI) bħala parti mill-PRN tal-2013 tagħhom.

PNI iridu jinkludu:

   miżuri komprensivi għall-ħolqien tal-impjiegi u l-impjiegi ekoloġiċi, speċjalment is-setturi li għandhom potenzjal qawwi li joħolqu l-impjiegi,
   rabta bejn il-politiki dwar l-impjiegi u l-istrumenti finanzjarji,
   ir-riformi tas-swieq tax-xogħol, jekk ikunu meħtieġa,
   politiki attivi tas-suq tax-xogħol immirati lejn iż-żgħażagħ qiegħda, il-persuni qiegħda fit-tul, il-persuni qiegħda ta’ età avvanzata u gruppi kollettivi vulnerabbli oħra,
   skeda ta' żmien preċiża għall-introduzzjoni tal-aġenda pluriennali tar-riformi tul it-12-il xahar li ġejjin u indikazzjoni kemm tal-oqsma kif ukoll tar-reġjuni li qegħdin jesperjenzaw skarsezzi u eċċessi ta’ speċjalizzazzjonijiet;

Rakkomandazzjoni 2.2 dwar riformi tat-taxxa fuq ix-xogħol

Il-Parlament Ewropew jikkunsidra li l-gwida politika annwali li trid tiġi adottata mill-Kunsill Ewropew abbażi tal-AGS għandha timmira li:

L-Istati Membri għandhom jadottaw riformi tat-taxxa fuq ix-xogħol li jagħtu inċentivi għall-impjiegi.

L-Istati Membri għandhom jikkunsidraw li jnaqqsu t-tassazzjoni fuq ix-xogħol, speċjalment tnaqqis temporanju mmirat sew fil-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali jew skemi ta' sussidji tal-impjiegi għal rekluti ġodda, speċjalment fuq ħaddiema b'pagi baxxi u b'ħiliet baxxi, gruppi ta' persuni li ilhom qiegħda għal żmien twil u gruppi vulnerabbli oħra, filwaqt li jiżguraw is-sostenibilità tas-sistemi tal-pensjoni pubbliċi għal żmien fit-tul.

Ir-Rakkomandazzjoni 2.3: il-ġlieda kontra x-xogħol mhux iddikjarat

Il-Parlament Ewropew jikkunsidra li l-gwida politika annwali li trid tiġi adottata mill-Kunsill Ewropew abbażi tal-AGS għandha timmira li:

Ttittrasforma x-xogħol informali u mhux iddikjarat f'impjieg regolari anki billi tiżdied il-kapaċità tal-ispezzjonijiet tax-xogħol.

Ir-Rakkomandazzjoni 2.4: dwar sistemi tal-iffissar tal-pagi

Il-Parlament Ewropew jikkunsidra li l-gwida politika annwali li trid tiġi adottata mill-Kunsill Ewropew abbażi tal-AGS għandha timmira li:

Timmodernizza s-sistemi tal-iffissar tal-pagi - fi ħdan qafas ta’ djalogu soċjali u bil-parteċipazzjoni attiva tas-sħab soċjali, filwaqt li tirrispetta d-diversità tal-mudelli nazzjonali tar-relazzjonijiet industrijali - sabiex il-pagi jiġu allinjati max-xejriet tal-produttività fil-limiti ta’ pagi għal għajxien diċenti,

Ir-Rakkomandazzjoni 2.5: Riformi biex tiġi garantita s-sostenibbiltà ta’ sistemi ta’ pensjonijiet

Il-Parlament Ewropew jikkunsidra li l-gwida politika annwali li trid tiġi adottata mill-Kunsill Ewropew abbażi tal-AGS għandha timmira li:

Jitwettqu r-riformi meħtieġa biex tiġi ggarantita s-sostenibbiltà tas-sistemi tal-pensjonijiet abbażi ta’ dan li ġej:

-  L-età tal-irtirar tista’ tiġi vvalutata b’kunsiderazzjoni tal-evoluzzjoni tal-istennija tal-għomor b’saħħtu,

-  L-età effettiva tal-irtirar tiżdied billi jittejbu l-kundizzjonijiet tax-xogħol, jitnaqqas il-ħruġ bikri mis-suq tax-xogħol (pereżempju billi jiġu introdotti politiki dwar il-benefiċċji tat-taxxa li jagħtu inċentivi biex dak li jkun jibqa' għal aktar żmien fix-xogħol) u l-ħaddiema jiġu megħjuna jagħmlu tranżizzjonijiet flessibbli mix-xogħol għall-irtirar,

-  Il-politiki biex jiżdiedu l-opportunitajiet ta' impjiegi għall-ħaddiema li huma akbar fl-età, aċċess għat-tagħlim tul il-ħajja, u appoġġ għat-tixjiħ b'saħħtu attiv jeħtieġu jkunu fil-qalba tar-riformi fis-sistemi tal-pensjonijiet biex jiġu pprevenuti perjodi itwal ta' qgħad għall-ħaddiema li huma akbar fl-età;

Recommendation 2.6 investimenti mmirati lejn it-tkabbir

Il-Parlament Ewropew jikkunsidra li l-gwida politika annwali li trid tiġi adottata mill-Kunsill Ewropew abbażi tal-AGS għandha timmira li:

Programmi ta' awsterità m'għandhomx ixekklu l-miżuri tal-ħolqien tal-impjiegi u l-politiki dwar il-promozzjoni tat-tkabbir, u lanqas ma għandhom jikkompromettu l-protezzjoni soċjali.

L-Istati Membri għandhom jipprijoritizzaw l-investimenti li jiffavorixxu t-tkabbir fl-edukazzjoni, it-tagħlim tul il-ħajja, ir-riċerka u l-innovazzjoni kif ukoll l-effiċjenza enerġetika.

Ir-Rakkomandazzjoni 2.7: l-isfruttar tal-potenzjal tal-ħolqien tal-impjiegi tas-setturi ewlenin bħall-ekonomija ekoloġika, il-kura tas-saħħa u soċjali, u l-ICT

Il-Parlament Ewropew jikkunsidra li l-gwida politika annwali li trid tiġi adottata mill-Kunsill Ewropew abbażi tal-AGS għandha timmira li:

Il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jappoġġjaw inizjattivi u investimenti li jiffaċilitaw l-iżvilupp ta' setturi li għandhom potenzjal għoli ta' impjiegi bħalma huma l-industriji innovattivi, l-ekonomija ekoloġika, is-servizzi, il-kura tas-saħħa u dik soċjali, u l-ICT.

Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jantiċipaw il-ħtiġijiet tal-ħiliet f’dawn is-setturi u l-investimenti fl-edukazzjoni u t-taħriġ biex jipprovdu dawn il-ħiliet u biex jiffavorixxu l-adattament ta’ ħaddiema, speċjalment ħaddiema b’ħiliet baxxi u ħaddiema aktar anzjani.

Ir-Rakkomandazzjoni 2.8: Riformi strutturali għall-promozzjoni tal-ħolqien tal-impjiegi fost in-nisa

Il-Parlament Ewropew jikkunsidra li l-gwida politika annwali li trid tiġi adottata mill-Kunsill Ewropew abbażi tal-AGS għandha timmira li:

Tiġi applikata l-integrazzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi fil-gwida politika li trid tiġi adottata mill-Kunsill Ewropew

Jiġu adottati l-miżuri meħtieġa biex jiġu promossi rati ogħla ta’ impjiegi fost in-nisa, bħall-kura affordabbli u l-kura tat-tfal, skemi adegwati ta' maternità, paternità u liv tal-ġenituri u flessibbiltà fil-ħinijiet tax-xogħol u l-postijiet tax-xogħol;

Ir-Rakkomandazzjoni 2.9: jitwettaq għal kollox is-Suq Uniku

Il-Parlament Ewropew jikkunsidra li l-gwida politika annwali li trid tiġi adottata mill-Kunsill Ewropew abbażi tal-AGS għandha timmira li:

Il-Kummissjoni u l-Kunsill Ewropew għandhom isaħħu l-isforzi biex jitjieb is-Suq Uniku, biex tiżdied l-ekonomija diġitali u biex tingħata attenzjoni partikolari fir-rigward ta’ regolamentazzjoni intelliġenti sabiex titnaqqas il-burokrazija żejda; L-Att dwar is-Suq Uniku II għandu jiġi implimentat mingħajr dewmien.

Ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni speċifiċi għal kull pajjiż għandhom, fl-istess waqt, joffru lill-Istati Membri aktar soluzzjonijiet prattiċi biex itejbu l-funzjonament tas-suq uniku, ħalli jinħolqu appoġġ pubbliku u impenn politiku aktar b’saħħithom biex jitħeġġeġ l-ikkompletar għalkollox tas-suq uniku;

Ir-Rakkomandazzjoni 2.10: Jittejjeb l-embjent għan-negozji, speċjalment għall-SMEs

Il-Parlament Ewropew jikkunsidra li l-gwida politika annwali li trid tiġi adottata mill-Kunsill Ewropew abbażi tal-AGS għandha timmira li:

L-Istati Membri għandhom iwettqu l-azzjonijiet leġiżlattivi u amministrattivi meħtieġa biex jittejjeb il-qafas għan-negozju, speċjalment għall-SMEs.

Il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jadottaw aċċess għall-finanzjament għal SMEs bħala prijorità assoluta fl-aġenda tal-politika tagħhom.

L-Istati Membri għandhom jippromwovu u jappoġġjaw l-intraprenditorija, inkluż l-intraprenditorija soċjali, u l-bidu ta’ negozji, speċjalment permezz tal-programmi tal-iżvilupp tan-negozji u l-aċċess għall-finanzjament;

Ir-Rakkomandazzjoni 2.11: jiġu mobilizzati għalkollox fondi tal-UE

Il-Parlament Ewropew jikkunsidra li l-gwida politika annwali li trid tiġi adottata mill-Kunsill Ewropew abbażi tal-AGS għandha timmira li:

L-Istati Membri għandhom jagħmlu użu sħiħ tal-Fondi Strutturali sabiex tiżdied l-impjegabilità u jiġi missielet b’mod effikaċi l-qgħad fost iż-żgħażagħ, dak strutturali u dak fit-tul u jintlaħqu l-objettivi tal-Ewropa 2020;

Jistieden lill-Kummissjoni tesplora modi biex iżżid ir-rata tal-kofinanzjament tal-Fondi Strutturali fil-każ ta' dawk l-Istati Membri bl-ogħla rati ta' qgħad, sabiex dawn jiġu megħjuna jagħmlu tajjeb għal-limitazzjonijiet fl-ispazju għall-immanuvrar tal-politiki nazzjonali tagħhom, u jiġu megħjuna fil-finanzjament ta' politiki attivi tas-suq tax-xogħol. Jistieden lill-Kummissjoni Ewropea tikkunsidra tfittex fondi ulterjuri għal dan il-għan minn sorsi oħra ta' finanzjament.

Jitlob li tal-anqas 25% tal-Fondi ta’ Koeżjoni jiġu allokati lill-FSE għall-ipprogrammar tal-2014 - 2020.

Impjiegi għaż-żgħażagħ

Ir-Rakkomandazzjoni 3.1: Impjiegi għaż-żgħażagħ bħala prijorità

Il-Parlament Ewropew jikkunsidra li l-gwida politika annwali li trid tiġi adottata mill-Kunsill Ewropew abbażi tal-AGS għandha timmira li:

Il-Kunsill Ewropew għandu jagħmel l-impjiegi għaż-żgħażagħ prijorità fil-gwida tal-politika tiegħu tal-2013. Il-Pjanijiet dwar l-Impjiegi għaż-Żgħażagħ iridu jiġu ppreżentati mill-Istati Membri fi ħdan il-Programmi Nazzjonali dwar l-Impjiegi u l-Kummissjoni Ewropea għandha tissorvelja l-miri tal-politiki li jkun fihom.

Il-Miżuri biex jiġi miġġieled il-qgħad fost iż-żgħażagħ għandhom jinkludu:

   - Miżuri tal-politika tas-suq tax-xogħol attivi u b’miri speċifiċi,

-  L-Istati Membri u r-reġjuni għandhom jimplimentaw, f'kooperazzjoni mill-qrib mas-sħab soċjali, Skemi ta’ Garanzija għaż-Żgħażagħ bil-għan li kull persuna ta’ taħt l-età ta’ 25 sena fl-UE tirċievi offerta ta' kwalità tajba ta' impjieg, edukazzjoni kontinwa, perjodu ta' prattika jew apprendistat fi żmien erba’ xhur minn meta tkun ġiet qiegħda jew tkun telqet mill-edukazzjoni formali; Il-finanzjament mill-Unjoni għandu jwettaq rwol ewlieni, speċjalment il-FSE, fil-finanzjament ta’ dawn l-iskemi.

   - Miżuri li jindirizzaw b’mod deċiżiv id-diskrepanzi tal-ħiliet li hemm fis-suq tax-xogħol, speċjalment permezz tal-prevenzjoni tat-tluq bikri mill-iskola jew minn skemi ta’ perjodi ta’ prattika u permezz tal-iżgurar li s-sistemi tal-edukazzjoni u t-taħriġ jipprovdu liż-żgħażagħ ħiliet rilevanti b’mod effikaċi,
   - Oqfsa li jiżguraw it-tranżizzjoni mill-edukazzjoni u t-taħriġ għax-xogħol,
   - Il-promozzjoni tal-intraprenditorija u l-impjieg indipendenti u l-implimentazzjoni ta’ programmi ta’ appoġġ għall-iżvilupp ta’ negozji għaż-żgħażagħ li jkunu speċifiċi u mmirati.

Ir-Rakkomandazzjoni 3.2: dwar iż-żgħażagħ li mhumiex f’impjieg, edukazzjoni jew taħriġ (NEET)

Il-Parlament Ewropew jikkunsidra li l-gwida politika annwali li trid tiġi adottata mill-Kunsill Ewropew abbażi tal-AGS għandha timmira li:

L-Istati Membri, bis-sostenn tal-Istituzzjonijiet tal-UE, għandhom jiżviluppaw strateġiji komprensivi għaż-żgħażagħ li mhumiex f'impjieg, edukazzjoni jew taħriġ (NEET);

L-Istati Membri u r-reġjuni għandhom jippromwovu u jiżviluppaw, b’kooperazzjoni mill-qrib mas-sħab soċjali, Garanzija għaż-Żgħażagħ, bil-għan li kull persuna taħt l-età tal-25 sena fl-UE tiġi offruta xogħol, perjodu ta’ taħriġ, taħriġ addizzjonali jew xogħol u taħriġ ikkumbinati wara perjodu massimu ta’ 4 xhur qgħad;

Il-Kummissjoni għandha tipprovdi lill-Istati Membri u r-reġjuni b’assistenza teknika biex jagħmlu użu tajjeb mill-FSE sabiex jiġu żviluppati skemi ta’ Garanzija għaż-Żgħażagħ;

Ir-Rakkomandazzjoni 3.3: Aktar użu tal-fondi tal-UE fil-ġlieda kontra l-qgħad fost iż-żgħażagħ

Il-Parlament Ewropew jikkunsidra li l-gwida politika annwali li trid tiġi adottata mill-Kunsill Ewropew abbażi tal-AGS għandha timmira li:

Isir użu akbar tal-Fond Soċjali Ewropew għall-miżuri għall-impjiegi għaż-żgħażagħ għall-perjodu ta’ programmazzjoni 2014-2020;

Issir enfasi fuq l-użu ta’ fondi tal-FSE għal miżuri relatati maż-żgħażagħ b’mod speċjali fuq il-perjodi ta’ prattika/apprendistati u l-intraprenditorija.

Investiment fl-edukazzjoni u t-taħriġ

Ir-Rakkomandazzjoni 4.1: L-indirizzar tad-diskrepanzi bejn il-ħiliet

Il-Parlament Ewropew jikkunsidra li l-gwida politika annwali li trid tiġi adottata mill-Kunsill Ewropew abbażi tal-AGS għandha timmira li:

Jitwettaq monitoraġġ aħjar ta' ħtiġijiet ta’ ħiliet f’setturi u/jew reġjuni speċifiċi u r-rimedju mgħaġġel ta’ dawn id-diskrepanzi bejn il-ħiliet.

Il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jikkoperaw fl-elaborazzjoni tal-Panorama tal-Ħiliet tal-UE sabiex tiġi provduta deskrizzjoni komprensiva tal-ħtiġijiet tal-ħiliet tal-UE.

Jitrawmu l-kooperazzjoni u s-sinerġiji bejn is-settur tal-edukazzjoni u t-taħriġ u l-intrapriżi biex jantiċipaw il-ħtiġijiet tal-ħiliet u jkunu adattati s-sistemi tal-edukazzjoni u t-taħriġ għall-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol, bil-għan li l-forza tax-xogħol tiġi provduta bil-ħiliet meħtieġa u biex tiġi faċilitata t-tranżizzjoni mill-edukazzjoni u t-taħriġ għax-xogħol;

Jiġi promoss l-aċċess għat-tagħlim tul il-ħajja għall-gruppi tal-etajiet kollha, mhux biss permezz ta’ tagħlim formali iżda anke permezz tal-iżvilupp tat-tagħlim mhux formali u informali.

Tiġi stabbilita sistema ta’ validazzjoni ta’ tagħlim mhux formali u informali sal-2015 marbuta mal-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki;

Jiġi implimentat b’mod effettiv il-Qafas Nazzjonali tal-Kwalifiki u l-Passaport Ewropew tal-Ħiliet isir realtà.

Ir-Rakkomandazzjoni 4.2: Investiment fl-edukazzjoni u t-taħriġ

Il-Parlament Ewropew jikkunsidra li l-gwida politika annwali li trid tiġi adottata mill-Kunsill Ewropew abbażi tal-AGS għandha timmira li:

Jiġi żgurat investiment effiċjenti fl-edukazzjoni u t-taħriġ filwaqt illi tiġi segwita l-konsolidazzjoni tal-finanzi pubbliċi.

Jiġu adottati miżuri u riżorsi biex jittejbu l-kwalità, il-kompetenza u l-istatus tal-għalliema.

Swieq aktar adattabbli, dinamiċi u inklussivi u impjiegi ta’ kwalità aħjar

Rakkomandazzjoni 5.1 dwar riformi tas-suq tax-xogħol

Il-Parlament Ewropew jikkunsidra li l-gwida politika annwali li trid tiġi adottata mill-Kunsill Ewropew abbażi tal-AGS għandha timmira li:

Jiġu promossi riformi strutturali fis-suq tax-xogħol biex jiżdiedu l-produttività u l-effiċjenza tax-xogħol sabiex tittejjeb il-kompetittività tal-ekonomija tal-UE u jiġu garantiti t-tkabbir sostenibbli u l-ħolqien tal-impjiegi.

Ir-riformi fis-suq tax-xogħol għandhom jiġu bbażati fuq:

   - L-introduzzjoni ta' flessibbiltà interna flimkien ma' livell adegwat ta' sigurtà soċjali, bl-objettiv li l-impjieg jiġi sostnut fi żminijiet ta' ċirkostanzi ekonomiċi ta’ kriżi,
   - L-istabbiliment tal-kundizzjonijiet għall-kombinazzjoni tar-responsabbiltajiet tax-xogħol u tal-għoti ta’ kura,
   - L-iffaċilitar ta' tranżizzjonijiet pożittivi u sikuri minn impjieg għal impjieg u mill-qgħad għall-impjieg,
   - Skemi ta' benefiċċji għall-qgħad ibbażati fuq ir-rekwiżiti ta’ attivazzjoni u marbuta mal-politiki tax-xogħol effikaċi u attivi u li jsostnu inċentivi għax-xogħol filwaqt illi jiżguraw introjtu suffiċjenti,
   - Ir-rispett strett tad-drittijiet tax-xogħol u d-drittijiet soċjali tal-ħaddiema,
   - Il-ġlieda kontra s-segmentazzjoni tas-suq tax-xogħol u kontra x-xogħol prekarju,
   - It-tisħiħ tal-koordinazzjoni tad-Djalogu Soċjali fil-livell tal-UE.
   - L-antiċipazzjoni tar-ristrutturar ekonomiku,
   - Il-garanzija tal-aċċess għat-tagħlim tul il-ħajja,
   - L-indirizzar tal-parteċipazzjoni baxxa fis-suq tax-xogħol tal-gruppi żvantaġġjati, inklużi persuni li jappartjenu għall-minoranzi (eż. Roma) u l-persuni b’diżabbiltà;
   - Iż-żieda fil-provvista ta’ ħaddiema billi jittejjeb it-tqabbil ġeografiku u tal-ħiliet mal-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol,
   - Iż-żieda tal-kopertura u l-effikaċja tal-politiki attivi dwar is-suq tax-xogħol, f'kooperazzjoni mill-qrib mas-sħab soċjali, li jkunu appoġġati b'mod reċiproku minn politiki tas-suq tax-xogħol attivi, bħal pereżempju programmi għat-tranżizzjoni minn dipendenza fuq il-benefiċċji soċjali għas-suq tax-xogħol, u sistemi ta' benefiċċji adegwati sabiex tinżamm l-impjegabilità, jiġu appoġġjati l-persuni biex imorru lura għax-xogħol u jkunu salvagwardjati l-kundizzjonijiet tal-għajxien deċenti;
   - It-titjib tal-leġiżlazzjoni dwar l-impjiegi u l-appoġġ u l-iżvilupp ta' kundizzjonijiet għal arranġamenti tax-xogħol aktar flessibbli, speċjalment għall-ħaddiema aktar kbar fl-età u dawk aktar żgħażagħ.

Ir-Rakkomandazzjoni 5.2: Il-promozzjoni tal-mobilità ta’ ħaddiema

Il-Parlament Ewropew jikkunsidra li l-gwida politika annwali li trid tiġi adottata mill-Kunsill Ewropew abbażi tal-AGS għandha timmira li:

Jiġu adottati politiki u miżuri biex tiġi promossa l-mobilità fi ħdan u fost is-swieq tax-xogħol, pereżempju permezz ta’ skemi ta’ appoġġ tal-mobilità.

Jitneħħew ostakoli legali u amministrattivi u jitjiebu l-kundizzjonijiet ta' xogħol u s-sigurtà soċjali għas-sostenn tal-moviment liberu ta' ħaddiema fi ħdan l-UE sabiex tiġi approfondita l-integrazzjoni Ewropea fis-suq tax-xogħol.

L-Istati Membri għandhom iżidu l-użu tagħhom ta’ EURES sabiex jittejjeb it-tqabbil ta’ impjiegi u dawk li jfittxu l-impjiegi min-naħa għall-oħra tal-fruntieri;

Rakkomandazzjoni 5.3 dwar il-kwalità tal-impjiegi

Il-Parlament Ewropew jikkunsidra li l-gwida politika annwali li trid tiġi adottata mill-Kunsill Ewropew abbażi tal-AGS għandha timmira li:

Il-Kunsill Ewropew għandu jagħti attenzjoni għall-kwalità tal-impjiegi fil-gwida politika tal-2013 tiegħu, b’mod partikolari fir-rigward tal-aċċess tal-ħaddiema għal sett ewlieni ta’ drittijiet tax-xogħol, kif minquxa fit-Trattati, u mingħajr preġudizzju għal-leġiżlazzjoni tal-Istati Membri.

Jiġi ggarantit li riformi fis-swieq tax-xogħol jiġu implimentati b’tali mod li jippromwovu l-kwalità tal-impjiegi;

Jiġu miġġielda l-eżistenza u l-proliferazzjoni ta’ kundizzjonijiet prekarji tax-xogħol u impjieg indipendenti falz u jiġi żgurat li persuni b’kuntratti temporanji jew part-time jew li huma impjegati għal rashom ikollhom protezzjoni soċjali u aċċess għat-taħriġ adegwat;

Jiġi żgurat l-infurzar effettiv tad-Direttiva 2000/78/KE li tistabbilixxi qafas ġenerali għall-ugwaljanza fit-trattament fl-impjieg u fix-xogħol;

Il-garanzija tal-kwalità ta’ servizzi pubbliċi, il-ġlieda kontra l-faqar u l-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali

Ir-Rakkomandazzjoni 6.1: Il-garanzija tal-kwalità tas-servizzi pubbliċi

Il-Parlament Ewropew jikkunsidra li l-gwida politika annwali li trid tiġi adottata mill-Kunsill Ewropew abbażi tal-AGS għandha timmira li:

Jiġi żgurat li l-konsolidazzjoni fiskali tkun kompatibbli mad-dimensjoni tal-impjiegi u dik soċjali tal-Ewropa 2020 u ma tfixkilx il-provvista ta’ servizzi pubbliċi ta’ kwalità għolja.

Ir-riformi tas-sistema tas-saħħa għandhom jiffokaw fuq it-titjib fil-kwalità u l-iżgurar tal-adegwatezza, affordabbiltà u aċċess universali, u l-garanzija tas-sostenibbiltà.

Ir-Rakkomandazzjoni 6.2: Il-ġlieda kontra l-faqar u l-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali

Il-Parlament Ewropew jikkunsidra li l-gwida politika annwali li trid tiġi adottata mill-Kunsill Ewropew abbażi tal-AGS għandha timmira li:

Il-Kunsill Ewropew għandhu jagħmel prijorità fil-gwida politika tiegħu l-ġlieda kontra l-faqar u l-qgħad fost il-gruppi tal-etajiet kollha, speċjalment fil-faqar fost il-persuni b'impjiegi, il-faqar fost persuni b'rabtiet limitati jew bl-ebda rabta mas-suq tax-xogħol u l-faqar fost l-anzjani;

Tittejjeb l-adegwatezza u l-effikaċja tas-sistemi tal-protezzjoni soċjali u jiġi żgurat li dawn ikomplu jaġixxu bħala protetturi kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali;

Jiġu implimentati strateġiji ta’ inklużjoni attiva u servizzi ta’ kwalità għolja adegwati u affordabbli u approċċi direzzjonali għal impjiegi ta’ kwalità bil-għan li tiġi prevenuta l-marġinalizzazzjoni ta’ gruppi b’introjtu baxx u vulnerabbli;

Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-effetti tal-konsolidazzjoni fiskali fuq l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-impjieg u l-faqar fost in-nisa.

Jiġi żgurat li l-effetti negattivi tal-konsolidazzjoni fiskali fuq l-ugwaljanza tas-sessi, l-impjieg u l-faqar tan-nisa jinqalbu billi jiġu indirizzati lill-Istati Membri rakkomandazzjonijiet aktar b’saħħithom speċifiċi għas-sessi, u billi jiġu diżaggregati l-miri ewlenin tal-istrateġija UE 2020 u l-miri nazzjonali korrispondenti skont il-ġeneru.

Jiġu żviluppati politiki u miżuri biex jitnaqqas il-faqar fost il-persuni b’impjieg, bħat-trawwim ta’ livelli suffiċjenti ta’ parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol ġo familji u l-iffaċilitar ta’ tranżizzjonijiet 'il fuq għal dawk maqbuda f’impjiegi bi ħlas baxx jew prekarji.

L-Istati Membri għandhom jiġġieldu kontra l-faqar fost il-persuni b’impjieg billi jsegwu politiki tas-suq tax-xogħol li jkollhom l-għan li jiżguraw pagi għall-għajxien għal dawk li jaħdmu.

L-Istati Membri għandhom jikkunsidraw l-introduzzjoni ta’ sussidji mmirati għall-proċess tat-tfittix tal-ħaddiema fost gruppi żvantaġġjati.

L-Istati Membri għandhom jispeċifikaw fil-Programmi ta’ Riforma Nazzjonali tagħhom kif il-fondi tal-UE se jintużaw biex jappoġġaw il-miri nazzjonali fir-rigward tal-faqar u miri oħra soċjali, tal-impjiegi u tal-edukazzjoni, u jiżguraw l-ilħuq tal-miri tal-Ewropa 2020;

Issir ħidma fuq il-konsolidazzjoni fiskali proporzjonata u differenzjata li tiffavorixxi t-tkabbir filwaqt li jkunu żgurati l-irkupru ekonomiku u l-ħolqien tal-impjiegi

Ir-Rakkomandazzjoni 7: Issir ħidma fuq il-konsolidazzjoni fiskali proporzjonata u differenzjata li tiffavorixxi t-tkabbir filwaqt li jkunu żgurati l-irkupru ekonomiku u l-ħolqien tal-impjiegi

Il-Parlament Ewropew jikkunsidra li l-gwida politika annwali li trid tiġi adottata mill-Kunsill Ewropew abbażi tal-AGS għandha timmira li:

Timplimenta programmi ta' konsolidazzjoni fiskali, sabiex tiġi garantita s-sostenibbiltà tal-finanzi pubbliċi, b'mod proporzjonat u ddivrenzjat li jiffavorixxi t-tkabbir li jippermetti li l-investimenti jilħqu l-istrateġija UE 2020 u tiġi użata sal-massimu l-flessibbiltà prevista mill-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir.

Jiġu riveduti l-multiplikaturi fiskali biex tiġi evitata sottovalutazzjoni sistematika tal-effett tal-konsolidazzjoni fiskali fuq it-tkabbir u l-ħolqien tal-impjiegi f'kuntest ta' reċessjoni;

Issir reviżjoni tar-ritmu tal-konsolidazzjoni sabiex isir iddivrenzjar fil-pajjiżi kollha skont l-ispazju fiskali tagħhom biex jiġu evitati l-effetti negattivi potenzjali fuq it-tkabbir u l-impjiegi, filwaqt li tiġi ggarantita s-sostenibbiltà tad-dejn;

Tiġi żgurata l-koerenza bejn il-prijoritajiet differenti fil-gwida politika tiegħu, sabiex il-konsolidazzjoni fiskali ma jikkompromettix il-potenzjal tat-tkabbir sostenibbli u tal-ħolqien tal-impjiegi, ma żżidx il-faqar u l-esklużjoni soċjali, jew tevita l-provvista tas-servizzi pubbliċi ta' kwalità.

Tinkiseb koerenza totali bejn il-konsolidazzjoni baġitarja u l-miżuri ta' riforma ekonomika proposti min-naħa l-waħda u t-tnaqqis tal-faqar u ż-żieda tar-rati ta' impjieg min-naħa l-oħra;

Sforzi addizzjonali meħtieġa biex itejbu l-governanza, l-impenn u l-leġittimità demokratika

Ir-Rakkomandazzjoni 8: Tiżdied il-leġittimità demokratika għas-Semestru Ewropew

Il-Parlament Ewropew jikkunsidra li l-gwida politika annwali li trid tiġi adottata mill-Kunsill Ewropew abbażi tal-AGS għandha timmira li:

Jiġi żgurat li parlamenti nazzjonali u reġjonali, is-sħab soċjali, l-awtoritajiet pubbliċi u s-soċjetà ċivili jkunu involuti profondament fl-implimentazzjoni u l-monitoraġġ tal-gwida politika taħt l-Istrateġija Ewropa 2020 u l-proċess ta’ governanza ekonomika, sabiex jiżguraw is-sjieda.

Il-Parlament Ewropew għandu jiġu involut b’mod xieraq fis-Semestru Ewropew.

Il-Kunsill Ewropew għandu jikkunsidra t-tħassib u l-proposti espressi mill-Parlament Ewropew meta jadotta l-gwida politika tal-2013 tiegħu.

Avviż legali - Politika tal-privatezza