Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2012/2286(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A7-0016/2013

Testi mressqa :

A7-0016/2013

Dibattiti :

PV 07/02/2013 - 4
CRE 07/02/2013 - 4

Votazzjonijiet :

PV 07/02/2013 - 5.8
CRE 07/02/2013 - 5.8
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P7_TA(2013)0057

Testi adottati
PDF 247kWORD 31k
Il-Ħamis, 7 ta' Frar 2013 - Strasburgu
Il-Bank Ewropew tal-Investiment - Rapport Annwali 2011
P7_TA(2013)0057A7-0016/2013

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-7 ta' Frar 2013 dwar ir-Rapport Annwali 2011 tal-Bank Ewropew tal-Investiment (2012/2286(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-Rapport Annwali 2011 tal-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 15, 126, 175, 208, 209, 271, 308 u 309 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u l-Protokoll Nru 5 tiegħu dwar l-Istatut tal-BEI,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-29 ta' Marzu 2012 dwar il-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) - Rapport Annwali 2010(1),

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tat-28 u d-29 ta’ Ġunju 2012, li, b’mod partikolari, jipprevedu żieda fil-kapital tal-BEI ta’ EUR 10 biljun,

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tas-summit Ewropew tad-29 ta' Ġunju 2012,

–  wara li kkunsidra r-rapport mill-President tal-Kunsill Ewropew tas-26 ta’ Ġunju 2012, “Lejn unjoni ekonomika u monetarja ġenwina”,

–  wara li kkunsidra r-rapport dwar “Strumenti għall-kondiviżjoni tar-riskji” (fajl ta' kodeċiżjoni adottat is-sena li għaddiet), u b’mod partikolari l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji,

–  wara li kkunsidra ż-żieda kapitali tal-BERŻ, speċjalment fir-rigward tal-kwistjoni tar-relazzjonijiet bejn il-BEI u l-BERŻ u t-trikkib possibbli,

–  wara li kkunsidra d-deċiżjoni dwar l-estensjoni tal-ambitu tal-BERŻ għaż-żona tal-Mediterran,

–  wara li kkunsidra l-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda d-Deċiżjoni Nru 1639/2006/KE li tistabbilixxi Programm Kwadru għall-Kompetittività u l-Innovazzjoni (2007 sa 2013) u r-Regolament (KE) Nru 680/2007 li jistabbilixxi r-regoli ġenerali għall-għoti ta' għajnuna finanzjarja Komunitarja fil-qasam tan-netwerks trans-Ewropej tat-trasport u tal-enerġija (COM(2011)0659), li tintroduċi l-fażi pilota għall-Inizjattiva dwar bonds li jiffinanzjaw proġetti Ewropa 2020,

–  wara li kkunsidra l-proposta għal regolament tal-Kunsill li jikkonferixxi kompiti speċifiċi lill-Bank Ċentrali Ewropew fir-rigward ta’ politiki relatati mas-superviżjoni prudenzjali ta' istituzzjonijiet ta' kreditu (COM(2012)0511), u l-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1093/2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea) fir-rigward tal-interazzjoni tiegħu mar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru …/… li jikkonferixxi kompiti speċifiċi lill-Bank Ċentrali Ewropew fir-rigward ta’ politiki relatati mas-superviżjoni prudenzjali ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu (COM(2012)0512), li għandu l-għan li jistabbilixxi Unjoni Bankarja Ewropea,

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni Nru 1080/2011/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2011 li tagħti garanzija tal-UE lill-Bank Ewropew tal-Investiment kontra telf minn self u garanziji għal self għal proġetti 'l barra mill-Unjoni u li tħassar id-Deċiżjoni Nru 633/2009/KE(2),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 48 u 119(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A7-0016/2013),

A.  billi l-kombinazzjoni ta’ baġits pubbliċi stretti, dejn sovran eċċessiv u l-miżuri korrettivi relatati li ta’ sikwit jippenalizzaw id-domanda aggregata, b’istituzzjonijiet finanzjarji rregolati b'mod mhux adegwat li f’xi każijiet qed toħloq garigor ekonomiku dejjem nieżel 'l isfel fil-livell tal-UE, filwaqt li qed jippressaw ’l isfel fuq l-investiment, speċjalment għall-SMEs, u qed ikollhom impatt negattiv fuq it-tkabbir, il-kompetittività u l-ħolqien tal-impjiegi fl-Unjoni;

B.  billi l-BEI twaqqaf bit-Trattat ta’ Ruma u għandu r-rwol tal-“bank tal-Unjoni Ewropea”, li l-għan tiegħu huwa li jgħin biex jitwettqu l-prijoritajiet tal-Unjoni permezz tal-għażla ta’ proġetti ekonomikament sodi għal investiment mill-UE; billi bħala bank mingħajr skop ta' qligħ jikkomplementa wkoll il-banek kummerċjali u l-qafas finanzjarja globali billi jindirizza l-fallimenti tas-suq;

C.  billi d-dejn u l-kriżi ekonomika u fiskali attwali affettwaw serjament l-iżvilupp ekonomiku ta’ ħafna Stati Membri u aggravaw il-kundizzjonijiet soċjali, filwaqt li ħeġġew lill-Istati Membri jirreaġixxu b’mod adegwat b’miżuri maħsuba biex jirrestawraw ekonomiji b’saħħithom u jħejju pedament sod għal impjiegi u tkabbir futuri; billi l-BEI għandu l-kapaċità, permezz ta' self miżjud u parteċipazzjoni fi proġetti ta’ investiment ekonomikament affidabbli, minħabba wkoll l-iskarsezza tar-riżorsi pubbliċi, li jikkontribwixxi għall-koeżjoni soċjali u t-tkabbir ekonomiku ta' dawk l-Istati Membri li qed jesperjenzaw problemi finanzjarji;

D.  billi l-operazzjonijiet tal-BEI barra mill-UE jitwettqu bħala appoġġ għal proġetti ekonomikament vijabbli li jkunu f'konformità mal-politiki ta’ azzjoni esterni tal-Unjoni;

E.  billi l-BEI jissokta l-isforzi tiegħu f’ambjent ikkaratterizzat b’ġurisdizzjonijiet irregolati b’mod dgħajjef, mhux trasparenti jew mhux kooperattivi, inkluż permezz ta’ i): skrinjar tal-kapaċità tal-AML-CFT (l-anti-money laundering u l-ġlieda kontra l-finanzjament tat-terroriżmu) tal-intermedjarji użati għas-self intermedjat tiegħu, sabiex jidentifikaw kif dovut il-benefiċjarji finali tal-fondi tal-BEI b’konformità mad-direttivi tal-UE dwar l-AML-CFT jew l-istandards tal-FATF (Task Force ta' Azzjoni Finanzjarja), skont kif ikun applikabbli; u ii): monitoraġġ tal-iżborżament tal-BEI permezz ta’ tali ġurisdizzjonijiet;

F.  billi ġie introdott sett ġdid ta’ regoli għas-sorveljanza u d-dixxiplina ekonomika, fiskali u baġitarja fl-UE, u speċjalment fiż-żona tal-euro, sabiex tiġi żgurata s-sostenibilità tad-dejn pubbliku;

G.  billi dan is-sett ta’ regoli jeħtieġ li jkun appoġġat urġentement b’miżuri mfassla biex jagħtu spinta lill-ekonomija, l-industrija, it-tkabbir, il-kompetittività, l-innovazzjoni u l-impjiegi, li jirrikjedu l-mobilizzazzjoni tal-baġit tal-UE u tal-kapaċità ta’ self u l-kompetenza tal-BEI;

H.  billi hemm ħtieġa urġenti li jiġi żgurat li l-BEI jżomm il-klassifikazzjoni tal-kreditu AAA tiegħu, sabiex iżomm l-aċċess tiegħu għas-swieq kapitali madwar id-dinja b’kundizzjonijiet ta’ finanzjament attraenti li jistgħu jiġu ttrasferiti lill-promoturi tal-proġett finali; billi jeħtieġ ukoll li l-investimenti tiegħu ikunu konformi mal-politiki tal-UE, b’attenzjoni partikolari fir-rigward tat-tkabbir u l-impjiegi;

I.  billi s-self tal-BEI niżel minn EUR 72 biljun fl-2010 għal EUR 61 biljun fl-2011 minħabba li ż-żieda kbira pprovduta fl-2009 u fl-2010 b’reazzjoni għall-ewwel mewġa tal-kriżi rriżultat fl-eżawriment tal-bażi kapitali tiegħu;

1.  Jilqa’ d-deċiżjoni tal-Gvernaturi tal-BEI rigward iż-żieda kapitali ta’ EUR 10 biljun għall-Bank, li għandha tippermettilu jżid is-self b’massimu ta’ EUR 60 biljun matul il-perjodu 2013-2015, u jkollu effett ta’ lieva ta’ madwar EUR 180 biljun ta’ investimenti totali; jinnota, madankollu, li dawn l-investimenti, anki jekk permezz tal-effett ta’ lieva bħal hawn fuq, jammontaw annwalment għal 0,5 % tal-PGD tal-UE; jemmen, għalhekk, li żieda ulterjuri f'dan il-kapital tkun ta' benefiċċju kbir għall-Unjoni fil-kuntest tal-bżonn tagħha ta’ tkabbir ekonomiku;

2.  Jistieden lill-BEI jagħmel valutazzjoni tal-effettività u s-sostenibilità tal-miżuri tal-kriżi tal-2009 u l-2010, li s-sejbiet tagħha għandhom iservu ta’ bażi għad-deċiżjonijiet futuri dwar il-prijoritajiet għal pjanijiet ta' investiment għal żieda kapitali;

3.  Jirrakkomanda li l-kapaċità ta’ self ġdida tkun allinjata mal-prijoritajiet tal-UE għall-ħolqien tat-tkabbir u l-impjiegi u li tkun iffokata b’mod partikolari fuq erba’ oqsma (l-Inizjattiva tal-UE dwar l-Aċċess tal-SMEs għall-Finanzi; l-Inizjattiva tal-UE dwar l-Innovazzjoni u l-Ħiliet; l-Inizjattiva tal-UE dwar l-Effiċjenza fir-Riżorsi; u l-Inizjattiva tal-UE dwar l-Infrastruttura Strateġika), filwaqt li tkopri lill-Istati Membri kollha iżda tkun iffokata fuq ir-reġjuni inqas żviluppati filwaqt li jinżamm portafoll ta’ investiment diversifikat;

4.  Iħeġġeġ l-użu ta' rimborżi ta' kapital ta’ riskju u strumenti finanzjarji għal investimenti ġodda f'konformità mal-mandat ta' self tal-BEI;

5.  Ifakkar li l-kooperazzjoni organizzata bejn entitajiet tal-UE (il-Kummissjoni u l-BEI), li ġġib flimkien istituzzjonijiet oħra, x’aktarx tkun iktar effiċjenti minn kompetizzjoni fl-istess livell;

6.  Jitlob orjentazzjoni strateġika tar-riżorsi tal-BEI lejn il-ħtiġijiet speċifiċi ta’ kull Stat Membru fi ħdan il-qafas tal-mandat tiegħu;

7.  Jenfasizza l-bżonn li jsir użu akbar mill-inizjattivi konġunti eżistenti tal-Kummissjoni u tal-Grupp FEI/BEI bħal JEREMIE li jiffinanzjaw intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs) flimkien mal-Fondi Strutturali (kif ukoll ELENA jew EPEC), sabiex jiġu offruti servizzi ta’ konsulenza teknika u finanzjarja, kif ukoll strumenti bħalma huma PROGRESS u JASMINE għall-finanzjament ta’ proġetti ta’ mikrofinanzjament, speċjalment f'dawk ir-reġjuni tal-UE fejn dawk qiegħda għaddejjin minn diffikultà estrema biex isibu xogħol; b’mod parallel, iħeġġeġ lill-Kummissjoni tagħmel riżorsi baġitarji adegwati disponibbli għall-BEI/FEI għal dan l-iskop, sabiex jiżdied l-għadd ta’ proġetti ffinanzjati b’dawn il-programmi,

8.  Jafferma mill-ġdid l-importanza li l-BEI jikkonforma b'mod volontarju mar-rekwiżiti kapitali attwali ta' Basel II, u jissuġġerixxi li jissodisfa l-obbligi futuri ta' Basel III filwaqt li jżomm f’moħħu n-natura speċifika tal-attivitajiet tiegħu;

9.  Jemmen li l-BEI, bħala bank li għandu bżonn iżomm il-klassifikazzjoni tiegħu ta’ “AAA”, m’għandux ikun espost għal interventi finanzjarji li normalment jaqgħu fis-sezzjoni ta’ investiment ta’ baġit pubbliku, ħaġa li hija nieqsa fil-baġit tal-UE;

10.  Ifakkar fl-insistenza tiegħu, li ġiet imtennija matul diversi snin, dwar in-neċessità ta’ superviżjoni bankarja prudenzjali tal-BEI;

11.  Jipproponi li din is-superviżjoni bankarja prudenzjali għandha tkun:

   (i) eżerċitata mill-BĊE abbażi tal-Artikolu 127(6) TFUE; jew
   (ii) eżerċitata fil-kuntest tal-Unjoni Bankarja futura prevista fil-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-12 ta’ Settembru 2012(3); jew
   (iii) fin-nuqqas ta’ dan, u abbażi ta’ approċċ volontarju mill-BEI, imwettaq mill-Awtorità Bankarja Ewropea, bil-parteċipazzjoni ta’ wieħed jew diversi superviżuri nazzjonali jew mingħajrha, jew inkella minn awditur indipendenti;
  

jiddispjaċih li l-Kummissjoni ma pproponiet l-ebda azzjoni f’dan ir-rigward, minkejja t-talbiet tal-Parlament, li jmorru lura għall-2007;

12.  Jitlob li l-Kummissjoni tipprovdi assigurazzjoni lill-Parlament li l-attivitajiet tal-BEI jikkonformaw mar-regoli tal-kompetizzjoni, b’mod partikolari fir-rigward ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu oħra;

13.  Itenni l-proposta tiegħu li l-Unjoni Ewropea ssir membru tal-BEI;

14.  Jikkunsidra li, matul il-perjodu attwali u sakemm ir-rati tal-interessi għan-negozji jkunu jvarjaw b’mod konsiderevoli fost l-Istati Membri taż-żona tal-euro, l-azzjonijiet tal-BEI huma ta' importanza dejjem ikbar fil-qafas tal-isforzi tal-UE biex tindirizza din il-problema;

15.  Jikkunsidra li, sabiex jiġu żviluppati strumenti finanzjarji konġunti tal-BEI/UE, għandu jitwaqqaf qafas xieraq f’waqtu għall-monitoraġġ tal-attivitajiet tal-BEI u sabiex tiżdied ir-responsabilità demokratika permezz tal-involviment tal-Parlament u l-Kunsill; dan il-qafas għandu jippermetti li l-BEI jkompli jivvaluta l-proġetti skont il-mertu tagħhom stess, sabiex jiġi żgurat l-użu sostenibbli u fit-tul tar-riżorsi kapitali tal-BEI, u għandu jindirizza l-ħtieġa li jiġu evitati piżijiet amministrattivi eċċessivi għall-entitajiet ta’ ġestjoni, l-intermedjarji finanzjarji u l-benefiċjarji finali;

16.  Jirrakkomanda li l-implimentazzjoni tal-istrumenti finanzjarji tal-BEI/UE għandha tkun ibbażata fuq kriterji u objettivi ta’ politika ex ante, flimkien ma' sistema trasparenti u effiċjenti ta' rappurtar ex post li żżomm l-indipendenza tal-BEI fir-rigward tal-għażla tal-proġetti u d-diliġenza dovuta;

17.  Jilqa’ l-inizjattiva dwar bonds li jiffinanzjaw proġetti UE 2020, u jitlob titjib iktar rapidu tal-fażi pilota u valutazzjoni fil-pront tal-kisbiet tagħha, bl-għan li tibda t-tieni fażi tal-bonds li jiffinanzjaw il-proġetti; jemmen li din l-inizjattiva għandha tikkontribwixxi għal żvilupp ibbilanċjat tal-industriji u l-infrastrutturi fl-Istat Membri kollha u m'għandhiex tispiċċa tkabbar id-differenzi bejn is-swieq tal-PPP u s-swieq tal-Iffinanzjar tal-Proġetti tal-UE aktar avvanzati u dawk anqas avvanzati;

18.  Jemmen li l-BEI għandu jikkontribwixxi għall-ġlieda kontra l-korruzzjoni u n-nuqqas ta’ trasparenza fl-Istati Membri tal-UE u fil-pajjiżi mhux membri tal-UE fejn jopera, b’mod partikolari billi jiġbor informazzjoni rilevanti dwar il-benefiċjarji u l-intermedjarji finanzjarji, filwaqt li jagħti attenzjoni partikolari fir-rigward tal-aċċessibilità tal-SMEs għas-self u r-rabtiet tagħhom mal-ekonomija lokali, u filwaqt li jippubblika informazzjoni dwar l-ammonti aggregati żborżati, l-għadd u l-ismijiet tar-riċevituri tal-fondi kkonċernati, b’mod partikolari l-SMEs, kif ukoll ir-reġjuni u s-setturi li lilhom ġew allokati; jistieden, barra minn hekk, lill-BEI jaġixxi skont l-Artikolu 3(5) tat-Trattat UE, li, kif ikkonfermat mill-Qorti tal-Ġustizzja fil-21 ta' Diċembru 2011 fis-sentenza ATAA tagħha, jirrikjedi li l-Unjoni tikkontribwixxi għall-osservanza stretta tad-dritt internazzjonali, u b’mod partikolari tal-Karta tan-NU;

19.  Iħeġġeġ lill-BEI biex ikompli bl-isforzi tiegħu sabiex jiġi evitat li jsir rikors għal ċentri finanzjarji offshore jew ġurisdizzjonijiet li ma jikkooperawx fi ħdan l-operazzjonijiet finanzjarji tiegħu; f’dan il-kuntest, jilqa’ r-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni rigward il-kriterji li għandhom jintużaw biex jiġu identifikati pajjiżi terzi li ma jissodisfawx l-istandards ta’ governanza tajba fi kwistjonijiet fiskali; jemmen li l-Kummissjoni għandha tidħol f’dibattitu mal-BEI sabiex jiġi żgurat li dawn il-kriterji jiġu applikati kif dovut fl-għażla tal-proġetti, il-benefiċjarji u l-intermedjarji; jistieden lill-BEI, wara każ riċenti fis-settur tal-minjieri, jindika liema proċeduri u standards jistgħu jiġu adottati fi kwalunkwe każ futur ta’ dan it-tip;

20.  Ifakkar li n-nuqqas ta’ finanzjament huwa biss wieħed mill-ostakli potenzjali għall-investiment, u li ta’ sikwit kapaċità amministrattiva u ta’ ġestjoni tal-proġetti dgħajfa tista’ twassal għal dewmien fl-implimentazzjoni tal-investimenti; iħeġġeġ lill-BEI, għalhekk, biex jespandi iktar il-provvediment tiegħu ta’ konsulenza teknika u finanzjarja, iħeġġeġ lis-sħab bankarji u lil intermedjarji finanzjarji oħra jiżviluppaw servizzi ta’ konsulenza teknika u finanjarja huma stess u jikkunsidra li joħroġ b'sett ta' linji gwida bbażati fuq l-aħjar prattika;

21.  Ifakkar li n-nuqqas ta' finanzjament, speċjalment għall-SMEs, huwa l-problema ewlenija f'ħafna Stati Membri; jitlob it-tisħiħ tal-azzjonijiet tal-BEI biex jappoġġaw il-finanzjament tal-SMEs, l-intraprenditorjat u l-esportazzjonijiet, peress li huma kruċjali għall-irkupru ekonomiku; jikkunsidra li kwalunkwe miżura mfassla biex ittejjeb il-kundizzjonijiet ta' finanzjament għall-SMEs għandha tinkludi t-tliet karatteristiċi ewlenin li ġejjin: i) kapillarità tan-netwerk suffiċjenti; ii) massimizzazzjoni tat-trasferiment tal-ispejjeż ta' finanzjament preferenzjali tal-BEI għall-SMEs, iii) allinjament mal-bżonnijiet speċifiċi għall-pajjiż u l-objettivi ta’ politika tal-UE;

22.  Iħeġġeġ lill-BEI jkompli jiżviluppa strumenti għall-kondiviżjoni tar-riskju b’kooperazzjoni mal-Kummissjoni, sabiex tiġi ottimizzata l-kapaċità ta’ riskju tal-UE u l-kapaċità ta’ self tal-BEI;

23.  Jikkunsidra li l-istituzzjonijiet finanzjarji pubbliċi nazzjonali għandhom il-kapaċità li jiżguraw it-trasferiment tal-ispejjeż ta' finanzjament preferenzjali tal-BEI lill-SMEs; jissuġġerixx, għalhekk, li l-BEI għandu jkompli jimplimenta strumenti finanzjarji għall-SMEs permezz tal-istituzzjonijiet pubbliċi nazzjonali meta dawn ikunu jissodisfaw ir-rekwiżiti ta’ self tiegħu; jilqa’ l-attivitajiet tal-Klabb tal-Investituri fit-Tul immirati biex isaħħu l-kooperazzjoni bejn il-BEI u l-istituzzjonijiet pubbliċi nazzjonali ewlenin;

24.  Iħeġġeġ, barra minn hekk, lill-Kummissjoni u lill-BEI jiżviluppaw “tieqa” ta’ self tal-BEI għall-SMEs, għas-servizz ta’ tali sħab, sabiex is-self tal-BEI għall-SMEs jiġi estiż għal tali intermedjarji iżgħar (u SMEs iżgħar), li attwalment mhumiex moqdija sew speċjalment minħabba l-profil ta’ kreditu limitat tagħhom;

25.  Bl-għan li jinżammu l-livelli attwali ta’ assistenza soċjali waqt li l-Istati Membri qed jirristrutturaw il-finanzjament pubbliku, iħeġġeġ lill-grupp tal-BEI u lill-Kummissjoni jkomplu jappoġġaw is-settur tal-ekonomija soċjali u lill-intraprendituri żgħażagħ permezz ta’ inizjattivi differenti bħal pereżempju skemi ta’ garanzija u self imfassla apposta: jilqa’, b’mod partikolari, it-tnedija tal-pjattaforma ta’ investiment innovattiv li tipprovdi aċċess għal finanzjament lill-intrapriżi soċjali li huma attivi fl-indirizzar tal-kwistjonijiet soċjali attwali permezz tal-mudell ta’ negozju tagħhom, u jħeġġeġ lill-BEI jaħdem fil-qrib mal-Kummissjoni u r-rappreżentanti tas-settur fil-qafas tal-Inizjattiva ta’ Negozju Soċjali;

26.  Jistieden lill-BEI jappoġġa, inter alia, lil dawk l-Istati Membri li ġew affettwati l-aktar mill-kriżi, billi jiffinanzja attivitajiet vijabbli mfassla biex jippromwovu l-impjiegi u jagħtu spinta lill-ekonomija fit-triq tat-tkabbir; ifakkar li l-kooperazzjoni bejn il-BEI u l-Fondi Strutturali fl-Istati Membri f'diffikultà hija neċessarja sabiex jiġu implimentati investimenti pubbliċi u privati affidabbli u produttivi, u proġetti infrastrutturali;

27.  Jilqa’ l-qafas ta’ self strutturali għall-programmi tal-BEI, li jikkontribwixxi b’mod sinifikanti għall-kofinanzjament mill-baġits nazzjonali fil-kuntest tal-Fondi Strutturali tal-UE; iħeġġeġ lill-Bank iwessa’ dan l-appoġġ sabiex jiġġenera l-investimenti meħtieġa f’dawk l-Istati Membri affettwati serjament mill-kriżi ekonomika; jinnota, madankollu, li din il-miżura għandha tibqa’ separata mill-programmi tal-Fondi Strutturali u għandha titneħħa gradwalment ma’ tmiem il-kriżi;

28.  Jilqa’ r-rwol tal-BEI biex jgħin fit-tfassil ta’ faċilità finanzjarja ddedikata għas-settur kulturali, edukattiv u kreattiv, u jikkunsidra li għandu jkompli jiżviluppa inizjattivi li jappoġġaw azzjonijiet kulturali u edukattivi;

29.  Iħeġġeġ lill-BEI jkompli, fil-kuntest ta’ riżorsi pubbliċi skarsi, l-appoġġ finanzjarju tiegħu għas-settur tas-saħħa, u jassisti, b’mod partikolari, il-bini, is-sostituzzjoni u l-immodernizzar tal-infrastrutturi tal-isptarijiet;

30.  Jappoġġa l-isforzi tal-BEI favur l-investiment ulterjuri fi proġetti ta’ riċerka u innovazzjoni, b’mod partikolari permezz tal-Faċilità ta' Finanzjament għall-Kondiviżjoni tar-Riskju u mill-perspettiva tal-programm Orizzont 2020, b’attenzjoni partikolari fuq il-ħruġ fis-suq ta’ teknoloġiji ġodda, filwaqt li jitqiesu wkoll it-teknoloġiji ekoloġiċi; jistieden lill-BEI jsegwi azzjonijiet immirati lejn it-tnaqqis tad-differenza fir-riċerka u l-innovazzjoni fost l-ekonomiji tal-UE, peress li din tfixkel il-funzjonament xieraq u fit-tul tas-suq uniku;

31.  Iħeġġeġ lill-BEI jkompli bl-isforzi tiegħu, flimkien mal-Kummissjoni, favur l-iżvilupp ta’ strumenti finanzjarji innovattivi, bl-għan li jkun hemm effett ta’ ingranaġġ fuq ir-riżorsi baġitarji limitati tal-UE bl-aktar mod effiċjenti, jiġu mmobilizzati sorsi ta’ finanzjament privat u jiġu promossi strumenti għall-kondiviżjoni tar-riskju għall-finanzjament ta’ investimenti ewlenin għall-UE, filwaqt li jitqiesu, inter alia, oqsma bħall-agrikoltura, l-azzjoni klimatika, l-effiċjenza tal-enerġija u r-riżorsi, l-enerġija rinnovabbli, il-mezzi tat-trasport sostenibbli, l-innovazzjoni, in-netwerks trans-Ewropej, l-edukazzjoni u r-riċerka, u b’hekk tiġi ffaċilitata t-tranżizzjoni għal tkabbir immexxi mill-għarfien u l-iżvilupp sostenibbli għal Unjoni msejsa fuq kompetittività sostenibbli;

32.  B'attenzjoni speċifika fuq l-effiċjenza fl-enerġija, jilqa' l-attività ikbar tal-BEI fis-settur matul l-aħħar ftit snin, u jħeġġeġ lill-Kummissjoni Ewropea u l-BEI jaħdmu flimkien fl-isfruttament tas-sinerġiji u t-tnedija ta' inizjattivi konġunti ġodda, b'mod partikolari fid-dawl tal-opportunitajiet u l-bżonnijiet ta’ investiment maħluqa mid-Direttiva dwar l-Effiċjenza Enerġetika adottata reċentament; jistieden lill-BEI jikkunsidra, fost l-oħrajn, ir-rwol speċifiku tal-ESCOs fid-definizzjoni tal-inizjattiva konġunta l-ġdida dwar l-effiċjenza enerġetika;

33.  Jilqa’ r-rieżami tal-mandat tal-BEI għall-operazzjonijiet barra mill-Unjoni; jappoġġa l-attenzjoni partikolari tal-BEI rigward l-investiment fil-prosperità u l-istabilità fit-tul tal-viċinat tal-UE, b’mod partikolari ż-żona tal-Mediterran u fil-pajjiżi li qed iħejju ruħhom għas-sħubija mal-UE, permezz ta’ finanzjament ta’ appoġġ fl-oqsma ta’ interkonnessjoni, tkabbir, tibdil fil-klima, IDB Ewropew u SMEs;

34.  Jirrakkomanda azzjoni biex jiġi żgurat aċċess aħjar tal-Bank tal-UE għall-għotjiet tal-Unjoni u biex jiżdiedu s-sinerġiji mal-istrumenti tal-UE fil-qafas tal-mandat il-ġdid, u jħeġġeġ il-promozzjoni ta’ użu akbar tal-għodod finanzjarji innovattivi barra mill-UE, inklużi l-istrumenti ta’ kondiviżjoni tar-riskju u ekwità għall-SMEs, u l-forniment ta’ opportunitajiet ta’ finanzjament tal-mikrokreditu;

35.  Jilqa l-inizjattivi reġjonali tal-Bank, speċjalment fir-reġjuni tal-Baħar Baltiku u tad-Danubju, immirati biex itejbu s-sostenibilità u l-kompetitività ġenerali tar-reġjuni kkonċernati; jikkunsidra dawn l-inizjattivi bħala l-aqwa prattika fir-rigward tal-possibilità li jiġi estiż l-appoġġ għal reġjuni oħra tal-UE;

36.  Jilqa’ l-parteċipazzjoni tal-Bank fl-Inizjattiva “Vjenna” tal-Koordinazzjoni tal-Banek Ewropej (EBCI), immirata biex tipprevjeni l-irtirar fuq skala kbira u mhux ikkoordinat tal-gruppi bankarji transkonfinali mir-reġjuni tal-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant u tal-Baltiku, kif ukoll fil- Pjan ta’ Azzjoni Konġunt li jmiss tal-Istituzzjonijiet Finanzjarji Internazzjonali għall-Irkupru u t-Tkabbir għall-Istati Membri u l-pajjiżi kandidati tal-Ewropa Ċentrali, tal-Lvant u tax-Xlokk;

37.  Iħeġġeġ lill-BEI biex ikompli jtejjeb l-isforzi tiegħu biex iwettaq operazzjonijiet ta’ self barra mill-UE u biex iżid il-kooperazzjoni tiegħu ma’ banek oħra ta’ żvilupp globali u reġjonali, kif ukoll ma’ aġenziji ta’ finanzjament għall-iżvilupp tal-Istati Membri, sabiex jitnaqqsu l-ispejjeż u jinkiseb użu aktar effiċjenti tar-riżorsi;

38.  Jikkunsidra, fil-qafas tal-Pjattaforma futura tal-UE għall-Kooperazzjoni Esterna u l-Iżvilupp li mistennija tiġi proposta mill-Kummissjoni, li l-BEI għandu jkollu rwol speċjali bħala l-“Bank tal-UE” u sieħeb naturali tal-KE/SEAE, fl-appoġġ tal-objettivi ta’ politika esterna tal-UE fil-kuntest tal-Pjattaforma u fil-provvediment tal-kompetenza teknika u finanzjarja tiegħu;

39.  Ifakkar li huwa importanti fil-kuntest tal-faċilitajiet ta' taħlit li jiġi mmassimizzat l-ippuljar tar-riżorsi baġitarji skarsi, mhux biss mill-baġit tal-UE imma wkoll minn sorsi oħrajn, u li tiġi żgurata l-konformità mal-politiki u l-istandards tal-UE;

40.  Iħeġġeġ lill-BEI biex, fejn ikun possibbli, jagħmel użu sħiħ mis-sinerġiji potenzjali permezz ta' kooperazzjoni mill-qrib mal-BERŻ;

41.  Jilqa’, filwaqt li jqis il-l-kriżi tal-kapital attwali fir-rigward tal-ekonomija ekoloġika, l-attivitajiet tal-BEI maħsuba biex jappoġġaw it-tranżizzjoni tal-Ewropa għal ekonomija iktar intelliġenti, iktar ekoloġika u iktar sostenibbli;

42.  Jistieden lill-BEI jikkonforma mad-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni Aarhus u r-Regolamenti (KE) Nru 1367/2006 u (KE) Nru 1049/2001 billi jwaqqaf reġistru pubbliku ta' dokumenti, peress li dan huwa neċessarju biex jiġi garantit id-dritt ta' aċċess għad-dokumenti, inkluż fir-rigward tal-benefiċjarji finali tas-self globali tal-BEI;

43.  Ifakkar li hija r-responsabilità tal-BEI li jissalvagwardja, inter alia, l-acquis Ewropew li jikkonċerna d-drittijiet ambjentali, tax-xogħol u soċjali, it-trasparenza, l-akkwist pubbliku u d-drittijiet tal-bniedem;

44.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-Bank Ewropew tal-Investiment u lill-Gvernijiet u l-Parlamenti tal-Istati Membri.

(1) Testi adottati, P7_TA(2012)0119.
(2) ĠU L 280, 27.10.2011, p.1.
(3) COM(2012)0510.

Avviż legali - Politika tal-privatezza