Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/2535(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0054/2013

Forhandlinger :

PV 07/02/2013 - 10.1
CRE 07/02/2013 - 10.1

Afstemninger :

PV 07/02/2013 - 11.1

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0058

Vedtagne tekster
PDF 117kWORD 22k
Torsdag den 7. februar 2013 - Strasbourg
Laos: Sagen Sombath Somphone
P7_TA(2013)0058RC-B7-0054/2013

Europa-Parlamentets beslutning af 7. februar 2013 om Laos: sagen om Sombath Somphone (2013/2535(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Laos,

–  der henviser til erklæringen af 21. december 2012 fra talsmanden for De Forenede Nationers højkommissær for menneskerettigheder om Laos,

–  der henviser til erklæringen af 21. december 2012 fra talsmanden for den højtstående repræsentant Catherine Ashton om Sombath Somphones forsvinding i Laos,

–  der henviser til erklæringen af 16. januar 2013 fra den amerikanske udenrigsminister Hillary Clinton om den laotiske civilsamfundsleder Sombath Somphones forsvinding,

–  der henviser til erklæringen af 19. december 2012 fra det laotiske udenrigsministerium og til erklæringen af 4. januar 2013 fra den laotiske FN-ambassadør,

–  der henviser til skrivelserne fra adskillige medlemmer af Europa-Parlamentet og nationale parlamentarikere og til den fælles åbne skrivelse af 17. januar 2013 fra 65 ngo’er til den laotiske premierminister om Sombath Somphones forsvinding,

–  der henviser til skrivelsen af 4. januar 2013 fra Asian Forum for Human Rights and Development (asiatisk forum for menneskerettigheder og udvikling) til formanden for ASEAN’s mellemstatslige menneskerettighedskommission,

–  der henviser til EU's retningslinjer vedrørende menneskerettighedsforkæmpere fra 2008,

–  der henviser til den internationale konvention om beskyttelse af alle personer mod tvungen forsvinding, som Laos har undertegnet, og til FN-erklæringen af 18. december 1992 om beskyttelse af alle personer mod tvungen forsvinding,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne fra 1948,

–  der henviser til FN's internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder af 1966, som blev ratificeret af Laos i 2009,

–  der henviser til UNHRC’s universelle regelmæssige gennemgang af Laos af 21. september 2010,

–  der henviser til samarbejdsaftalen mellem EU og Den Demokratiske Folkerepublik Laos af 1. december 1997,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 122, stk. 5, og artikel 110, stk. 4,

A.  der henviser til, at Sombath Somphone, som er en fremtrædende skikkelse inden for social udvikling og ungdomsuddannelse, forsvandt den 15. december 2012 i Laos’ hovedstad Vientiane; der henviser til, at optagelser fra et overvågningskamera, som hans familie har fremskaffet, viser, at Sombath Somphone sidst blev set med det lokale politi ved Thadeau politipost omkring kl. 18 på datoen for hans forsvinding, og at han blev kørt væk i en bil af civilklædte mænd;

B.  der henviser til, at den laotiske regering i en erklæring af 19. december 2012 bekræftede, at hændelsen var blevet optaget af overvågningskameraet; der henviser til, at myndighederne hævder, at han blev kidnappet på grund af personlige eller erhvervsmæssige konflikter;

C.  der henviser til, at FN og 65 internationale menneskerettighedsorganisationer har udtrykt bekymring over, at Sombath Somphone kan have været udsat for tvungen forsvinding, der muligvis kan have forbindelse med hans arbejde, og har endvidere udtrykt alvorlig bekymring over hans sikkerhed og mangelen på fremskridt og oplysninger i forbindelse med de laotiske myndigheders efterforskning af hans forsvinding;

D.  der henviser til, at Sombath Somphones familie har været ude af stand til at finde ham siden den dag på trods af gentagne henvendelser til de lokale myndigheder og eftersøgninger i det nærliggende område;

E.  der henviser til, at Sombath Somphone er særdeles værdsat og kendt for sit omfattende arbejde inden for områderne bæredygtig og retfærdig udvikling, navnlig gennem oprettelsen i 1996 af PADETC »Training Center for participative Development«, som er et uddannelsescenter for aktiv udvikling; der henviser til, at han i 2005 modtog Ramon Magsaysay-prisen for lederskab i lokalsamfundet;

F.  der henviser til, at Sombath Somphone i oktober 2012 som medlem af det nationale organisationsudvalg i Laos var én af arrangørerne af det »niende mellemfolkelige forum Asien-Europa«, som blev afholdt i Vientiane før ASEM 9, og at han desuden var én en af hovedtalerne;

G.  der henviser til, at en gruppe ASEAN-parlamentarikere besøgte Laos fra den 14. til den 18. januar 2013 for at forhøre sig om Sombath Somphone;

H.  der henviser til, at der foregår krænkelser af de grundlæggende frihedsrettigheder, navnlig presse- og mediefriheden, religionsfriheden, forsamlingsfriheden, den akademiske frihed og minoriteters rettigheder i Laos;

1.  udtrykker sin dybe bekymring over Sombath Somphones forsvinding, sikkerhed og velbefindende;

2.  er bekymret over den langsomme efterforskning af Sombath Somphones forsvinding og mangelen på gennemsigtighed i forbindelse med denne efterforskning; opfordrer de laotiske myndigheder til at gennemføre en hurtig, gennemsigtig og grundig efterforskning i overensstemmelse med deres forpligtelser i henhold til international lovgivning på menneskerettighedsområdet og til at sikre Sombath Somphones øjeblikkelige og sikre tilbagevenden til sin familie;

3.  opfordrer næstformanden/den højtstående repræsentant til nøje at overvåge de laotiske myndigheders efterforskning af Sombath Somphones forsvinding;

4.  anmoder de laotiske myndigheder om offentligt at bekræfte lovligheden og retmæssigheden af arbejdet til fordel for bæredygtig udvikling og social retfærdighed med henblik på at modvirke den intimidering, der udløses af forsvindinger i lighed med Sombath Somphones forsvinding;

5.  glæder sig over, at en gruppe ASEAN-parlamentarikere besøgte Laos i januar 2013 med henblik på at søge oplysninger om Sombath Somphone, og opfordrer ASEAN’s menneskerettighedskommission til at nedsætte et undersøgelsesudvalg, der skal undersøge begivenhederne i forbindelse med Sombath Somphones tvungne forsvinding;

6.  opfordrer EU til at medtage Laos i prioriteringerne for den 22. samling i FN's Menneskerettighedsråd;

7.  understreger, at de laotiske myndigheder bør træffe alle nødvendige foranstaltninger for at ophøre med at foretage vilkårlige arrestationer og hemmelige tilbageholdelser; opfordrer dem til at gøre tvungen forsvinding strafbart og til at ratificere den internationale konvention om beskyttelse af alle personer mod tvungen forsvinding; understreger, at tvungne forsvindinger er klare overtrædelser af de grundlæggende menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder;

8.  opfordrer Laos’ regering til at respektere ytrings- og foreningsfriheden samt minoriteters rettigheder og til at beskytte retten til religions- og trosfrihed og dermed fjerne alle begrænsninger af udøvelsen af denne rettighed, som anbefalet i FN’s universelle regelmæssige gennemgang af 21. september 2010;

9.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, ASEAN's generalsekretariat, De Forenede Nationers højkommissær for menneskerettigheder, De Forenede Nationers generalsekretær og Laos' regering og parlament.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik