Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2013/2535(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B7-0054/2013

Debates :

PV 07/02/2013 - 10.1
CRE 07/02/2013 - 10.1

Balsojumi :

PV 07/02/2013 - 11.1

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2013)0058

Pieņemtie teksti
PDF 202kWORD 22k
Ceturtdiena, 2013. gada 7. februāris - Strasbūra
Laosa – Sombath Somphone lieta
P7_TA(2013)0058RC-B7-0054/2013

Eiropas Parlamenta 2013. gada 7. februāra rezolūcija par Laosu ‐ Sombath Somphone lieta (2013/2535(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Parlamenta iepriekšējās rezolūcijas par Laosu,

–  ņemot vērā ANO augstās komisāres cilvēktiesību jautājumos preses sekretāra Laosā 2012. gada 21. decembra paziņojumu,

–  ņemot vērā augstās pārstāves Catherine Ashton preses sekretāra 2012. gada 21. decembra paziņojumu par Sombath Somphone pazušanu Laosā,

–  ņemot vērā ASV valsts sekretāres Hilarijas Klintones 2013. gada 16. janvāra paziņojumu par Laosas pilsoniskās sabiedrības vadošā pārstāvja Sombath Somphone pazušanu;

–  ņemot vērā Laosas Ārlietu ministrijas 2012. gada 19. decembra paziņojumu un Laosas vēstnieka ANO 2013. gada 4. janvāra paziņojumu,

–  ņemot vērā daudzu Eiropas Parlamenta un dalībvalstu parlamentu deputātu vēstules un 65 NVO 2013. gada 17. janvāra kopīgu atklāto vēstuli Laosas ministru prezidentam par Sombath Somphone pazušanu,

–  ņemot vērā Āzijas Foruma cilvēktiesībām un attīstībai 2013. gada 4. janvāra vēstuli Dienvidaustrumāzijas valstu asociācijas (ASEAN) Starpvaldību komisijas cilvēktiesību jautājumos priekšsēdētājam,

–  ņemot vērā 2008. gada ES Pamatnostādnes par cilvēktiesību aizstāvjiem,

–  ņemot vērā Starptautisko konvenciju par visu personu aizsardzību pret piespiedu pazušanu (ICCPED), kuru ir parakstījusi Laosa, un ANO 1992. gada 18. decembra Deklarāciju par visu personu aizsardzību pret piespiedu pazušanu,

–  ņemot vērā 1948. gadā pieņemto Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

–  ņemot vērā 1966. gadā pieņemto Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām (ICCPR), ko Laosa ir ratificējusi 2009. gadā,

–  ņemot vērā ANO Cilvēktiesību padomes (UNHRC) 2010. gada 21. septembra vispārējo periodisko pārskatu par Laosu,

–  ņemot vērā 1997. gada 1. decembrī noslēgto ES un Laosas Tautas Demokrātiskās Republikas sadarbības nolīgumu,

–  ņemot vērā Reglamenta 122. panta 5. punktu un 110. panta 4. punktu,

A.  tā kā 2012. gada 15. decembrī Laosas galvaspilsētā Vjentjanā pazuda ievērojams sociālās attīstības un jauniešu izglītības aktīvists Sombath Somphone; tā kā viņa ģimenes iegūtajos videonovērošanas ierakstos redzams, ka Sombath Somphone savā pazušanas dienā pēdējo reizi tika redzēts plkst. 18.00 kopā ar vietējās policijas pārstāvjiem Thadeau policijas postenī un tika aizvests automašīnā civilās drēbēs tērptu vīriešu pavadībā;

B.  tā kā Laosas valdība 2012. gada 19. decembra paziņojumā apstiprināja, ka šis notikums ir uzņemts ar drošības kameru; tā kā iestādes apgalvo, ka Sombath Somphone kļuva par tādas cilvēku nolaupīšanas upuri, kuras iemesls bija personīgi vai ar uzņēmējdarbību saistīti konflikti;

C.  tā kā ANO un 65 starptautiskās cilvēktiesību organizācijas ir paudušas bailes, ka Sombath Somphone varbūt ir pazudis piespiedu kārtā, iespējams, saistībā ar viņa darbu, kā arī nopietnas bažas par viņa drošību un par virzības un informācijas trūkumu saistībā ar Laosas iestāžu veikto izmeklēšanu viņa pazušanas lietā;

D.  tā kā Sombath Somphone ģimene kopš minētās dienas nav varējusi viņu sameklēt, neskatoties uz atkārtotiem aicinājumiem vietējām iestādēm un vairākkārtēju tuvējās apkārtnes pārmeklēšanu;

E.  tā kā Sombath Somphone ir plaši novērtēts un pazīstams saistībā ar savu izvērsto darbu ilgtspējīgas un taisnīgas attīstības jomā, īpaši, 1996. gadā izveidoto Apmācības centru aktīvai attīstībai (PADETC); tā kā viņam 2005. gadā tika piešķirta Ramon Magsaysay balva par vadošo lomu kopienas dzīvē;

F.  tā kā 2012. gada oktobrī Sombath Somphone kā Laosas nacionālās organizācijas komitejas loceklis bija viens no 9.  Āzijas un Eiropas Cilvēku saziņas foruma organizētājiem, kas notika pirms 9. Āzijas un Eiropas Sanāksmes (ASEM) Vjentjanā, un bija viens no galvenajiem runātājiem šajā forumā;

G.  tā kā 2013. gada 14.–18. janvāra nedēļā Laosu apmeklēja ASEAN deputātu grupa, lai savāktu datus par Sombath Somphone;

H.  tā kā Laosā tiek pārkāptas pamatbrīvības, jo īpaši preses un plašsaziņas līdzekļu brīvība, reliģiskās pārliecības brīvība, pulcēšanās brīvība, akadēmiskā brīvība un minoritāšu tiesības,

1.  pauž dziļas bažas par Sombath Somphone pazušanu, drošību un labklājību;

2.  pauž bažas par novēloto un nepārredzamo Sombath Somphone pazušanas izmeklēšanu; aicina Laosas iestādes veikt ātru, pārredzamu un rūpīgu izmeklēšanu saskaņā ar tās starptautisko cilvēktiesību saistībām un nodrošināt tūlītēju un drošu Sombath Somphone atgriešanos pie savas ģimenes;

3.  aicina Komisijas priekšsēdētāja vietnieci / Savienības augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos cieši uzraudzīt Laosas valdības veikto izmeklēšanu Sombath Somphone pazušanas lietā;

4.  pieprasa Laosas iestādēm publiski no jauna apstiprināt, ka ilgtspējīgas attīstības un sociālā taisnīguma veicināšanai veiktais darbs ir likumīgs un leģitīms, lai apkarotu tādu gadījumu kā Sombath Somphone pazušana izraisītās bailes;

5.  atzinīgi vērtē 2013. gada janvārī notikušo ASEAN deputātu grupas Laosas apmeklējumu, kura mērķis bija iegūt informāciju par Sombath Somphone, un aicina ASEAN Cilvēktiesību komisiju izveidot izmeklēšanas komiteju, lai izmeklētu notikumus, kas saistīti ar Sombath Somphone piespiedu pazušanu;

6.  aicina ES iekļaut Laosu tās prioritātēs ANO Cilvēktiesību padomes 22. sēdei;

7.  uzsver, ka Laosas iestādēm ir jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai izbeigtu patvaļīgo arestu un slepenas aizturēšanas praksi; aicina šīs iestādes padarīt piespiedu pazušanu par kriminālpārkāpumu un ratificēt Starptautisko konvenciju par visu personu aizsardzību pret piespiedu pazušanu; uzsver, ka piespiedu pazušanas ir nepārprotams galveno cilvēktiesību un pamattiesību pārkāpums;

8.  aicina Laosas valdību ievērot vārda brīvības un biedrošanās brīvības tiesības un minoritāšu tiesības, kā arī aizsargāt reliģiskās pārliecības vai ticības brīvību, pārtraucot jebkādus šo tiesību izmantošanas ierobežojumus saskaņā ar ANO 2010. gada 21. septembra vispārējā periodiskā pārskata ieteikumiem;

9.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / augstajai pārstāvei Savienības ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, ASEAN sekretariātam, Apvienoto Nāciju Organizācijas augstajai komisārei cilvēktiesību jautājumos, Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram un Laosas valdībai un parlamentam.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika