Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/2535(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0054/2013

Debaty :

PV 07/02/2013 - 10.1
CRE 07/02/2013 - 10.1

Głosowanie :

PV 07/02/2013 - 11.1

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0058

Teksty przyjęte
PDF 204kWORD 22k
Czwartek, 7 lutego 2013 r. - Strasburg
Laos: sprawa Sombatha Somphone'a
P7_TA(2013)0058RC-B7-0054/2013

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie Laosu: sprawa Sombatha Somphone’a (2013/2535(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Laosu,

–  uwzględniając oświadczenie wydane w dniu 21 grudnia 2012 r. przez rzecznika Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka w sprawie Laosu,

–  uwzględniając oświadczenie wydane w dniu 21 grudnia 2012 r. przez rzecznika wysokiej przedstawiciel Catherine Ashton w sprawie zniknięcia Sombatha Somphone’a w Laosie,

–  uwzględniając oświadczenie wydane w dniu 16 stycznia 2013 r. przez sekretarz stanu USA Hillary Clinton w sprawie zniknięcia lidera laotańskiego społeczeństwa obywatelskiego Sombatha Somphone’a,

–  uwzględniając oświadczenie wydane w dniu 19 grudnia 2012 r. przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Laosu oraz oświadczenie wydane w dniu 4 stycznia 2013 r. przez ambasadora Laosu przy ONZ,

–  uwzględniając pisma licznych posłów do Parlamentu Europejskiego i parlamentów narodowych oraz wspólny list otwarty z dnia 17 stycznia 2013 r. skierowany przez 65 organizacji pozarządowych do premiera Laosu, dotyczący zniknięcia Sombatha Somphone’a,

–  uwzględniając pismo skierowane w dniu 4 stycznia 2013 r. przez azjatyckie forum praw człowieka i rozwoju do przewodniczącego Międzyrządowej Komisji ds. Praw Człowieka ASEAN,

–  uwzględniając wytyczne UE w sprawie obrońców praw człowieka z 2008 r.,

–  uwzględniając międzynarodową konwencję o ochronie wszystkich osób przed wymuszonym zniknięciem (ICCPED), której sygnatariuszem jest również Laos, oraz deklarację ONZ z dnia 18 grudnia 1992 r. w sprawie ochrony wszystkich osób przed wymuszonym zniknięciem,

–  uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka z 1948 r.,

–  uwzględniając Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych z 1966 r., który Laos ratyfikował w 2009 r.,

–  uwzględniając powszechny okresowy przegląd praw człowieka Rady Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczący Laosu z dnia 21 września 2010 r.,

–  uwzględniając porozumienie o współpracy między UE a Laotańską Republiką Ludowo-Demokratyczną z dnia 1 grudnia 1997 r.,

–  uwzględniając art. 122 ust. 5 oraz art. 110 ust. 4 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że Sombath Somphone, czołowa postać rozwoju społecznego i edukacji młodzieży, zniknął w dniu 15 grudnia 2012 r. w stolicy Laosu, Wientianie; mając na uwadze, że nagranie telewizji przemysłowej zdobyte przez jego rodzinę pokazuje, że Sombath Somphone był po raz ostatni widziany z przedstawicielami lokalnej policji na posterunku policji Thadeau około godz. 18.00 w dniu swojego zniknięcia, oraz że został odwieziony samochodem przez mężczyzn w ubraniach cywilnych;

B.  mając na uwadze, że w oświadczeniu z dnia 19 grudnia 2012 r. rząd Laosu potwierdził, że incydent ten został nagrany kamerą przemysłową; mając na uwadze, że władze utrzymują, iż Sombath Somphone padł ofiarą porwania umotywowanego względami osobistymi lub sporami biznesowymi;

C.  mając na uwadze, że ONZ i 65międzynarodowych organizacji praw człowieka wyraziło obawę, że Sombath Somphone mógł paść ofiarą przymusowego zniknięcia, najprawdopodobniej w związku z jego pracą, oraz wyraziło poważny niepokój o jego bezpieczeństwo i zaniepokojenie związane z brakiem informacji i postępów w śledztwie prowadzonym przez laotańskie władze wyjaśniającym przyczyny jego zniknięcia;

D.  mając na uwadze, że rodzinie Sombatha Somphone’a nie udało się z nim skontaktować od dnia zniknięcia, pomimo ponawianych apeli do władz lokalnych i prowadzonych w okolicy poszukiwań;

E.  mając na uwadze, że Sombath Somphone jest wysoce ceniony i szeroko znany w związku z jego szeroko zakrojoną działalnością w dziedzinie zrównoważonego i sprawiedliwego rozwoju, w szczególności dzięki utworzeniu w 1996 r. Centrum szkoleniowego na rzecz uczestnictwa w rozwoju (PADETC); mając na uwadze, że w 2005 r. został on laureatem nagrody im. Ramona Magsaysaya w kategorii lider społeczny;

F.  mając na uwadze, że w październiku 2012 r. Sombath Somphone, jako członek laotańskiego krajowego komitetu organizacyjnego, był jednym z organizatorów 9. Forum obywatelskiego Azja-Europa, które odbyło się w Wientianie przed 9. szczytem ASEM, i był również jednym z głównych mówców na forum;

G.  mając na uwadze, że grupa parlamentarzystów ASEAN odbyła w dniach 14-18 stycznia 2013 r. wizytę w Laosie, której celem było zdobycie informacji na temat zniknięcia Sombatha Somphone’a;

H.  mając na uwadze mające miejsce w Laosie łamanie podstawowych wolności, w szczególności wolności prasy i mediów, wolności religii, wolności zgromadzeń, wolności nauki i praw mniejszości;

1.  wyraża swoje głębokie zaniepokojenie z powodu zniknięcia, bezpieczeństwa i samopoczucia Sombatha Somphone’a;

2.  jest zaniepokojony z powodu opieszałości i braku przejrzystości w dochodzeniu w sprawie zniknięcia Sombatha Somphone’a; wzywa władze Laosu do przeprowadzenia w trybie pilnym przejrzystego i drobiazgowego dochodzenia, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z międzynarodowych praw człowieka, oraz do zagwarantowania natychmiastowego i bezpiecznego powrotu Sombatha Somphone’a do rodziny;

3.  wzywa wiceprzewodniczącą/wysoką przedstawiciel do ścisłego monitorowania prowadzonego przez laotańskie władze dochodzenia badającego przyczyny zniknięcia Sombatha Somphone’a;

4.  wzywa władze Laosu do publicznego potwierdzenia legalności i zgodności z prawem prac przeprowadzanych na rzecz zrównoważonego rozwoju i sprawiedliwości społecznej, tak aby zapobiegać zastraszaniu spowodowanemu zniknięciami, takimi jak zniknięcie Sombatha Somphone’a;

5.  z zadowoleniem przyjmuje wizytę grupy parlamentarzystów ASEAN w Laosie w styczniu 2013 r., której celem było zdobycie informacji na temat Sombatha Somphone’a, i wzywa Komisję Praw Człowieka ASEAN do powołania komisji śledczej w celu przeanalizowania okoliczności towarzyszących przymusowemu zniknięciu Sombatha Somphone’a;

6.  wzywa UE do włączenia Laosu do jej priorytetów na 22. sesję Rady Praw Człowieka ONZ;

7.  podkreśla, że władze Laosu powinny podjąć wszelkie niezbędne kroki, aby przerwać praktykę arbitralnych zatrzymań i przetrzymywania w tajnych więzieniach; wzywa władze Laosu do uczynienia z wymuszonych zniknięć przestępstwa oraz do ratyfikowania międzynarodowej konwencji o ochronie wszystkich osób przed wymuszonym zaginięciem; podkreśla, że wymuszone zniknięcie stanowi jawne pogwałcenie podstawowych praw człowieka i podstawowych wolności;

8.  wzywa rząd Laosu do poszanowania prawa do swobody wypowiedzi i wolności zgromadzeń oraz praw mniejszości, oraz do ochrony prawa do wolności religii i wyznania, kładąc kres wszystkim ograniczeniom w wykonywaniu tego prawa, zgodnie z zaleceniami zawartymi w powszechnym okresowym przeglądzie praw człowieka ONZ z dnia 21 września 2010 r.;

9.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji/Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, parlamentom i rządom państw członkowskich, sekretarzowi generalnemu ASEAN, Wysokiemu Komisarzowi NZ ds. Praw Człowieka, sekretarzowi generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz parlamentowi i rządowi Laosu.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności