Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/2536(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0057/2013

Dezbateri :

PV 07/02/2013 - 10.2
CRE 07/02/2013 - 10.2

Voturi :

PV 07/02/2013 - 11.2

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0059

Texte adoptate
PDF 218kWORD 29k
Joi, 7 februarie 2013 - Strasbourg
Detenţia unor activişti pentru drepturile omului în Zimbabwe
P7_TA(2013)0059RC-B7-0057/2013

Rezoluţia Parlamentului European din 7 februarie 2013 referitoare la plasarea în detenție a unor activiști pentru drepturile omului în Zimbabwe (2013/2536(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind Zimbabwe, cea mai recentă din 17 ianuarie 2013(1),

–  având în vedere Acordul de parteneriat dintre membrii grupului statelor din Africa, Caraibe și Pacific (ACP), pe de o parte, și Comunitatea Europeană, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000 (Acordul de la Cotonou),

–  având în vedere concluziile Consiliului Uniunii Europene din 23 iulie 2012 privind Zimbabwe și Decizia de punere în aplicare 2012/124/PESC a Consiliului referitoare la măsuri restrictive împotriva Zimbabwe,

–  având în vedere declarația UE privind Zimbabwe din 15 februarie 2011 a Înaltului Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Catherine Ashton,

–  având în vedere declarațiile Delegației UE în Republica Zimbabwe din 17 august 2012 și din 12 noiembrie 2012 privind recentele incidente de hărțuire a apărătorilor drepturilor omului,

–  având în vedere declarațiile Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului din 24 mai 2012 și din 29 mai 2012,

–  având în vedere declarația purtătorului de cuvânt al Oficiului Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR) din 18 ianuarie 2013 privind recentele atacuri la adresa apărătorilor drepturilor omului în preajma alegerilor,

–  având în vedere Declarația Mileniului a Organizației Națiunilor Unite din 8 septembrie 2000, care definește Obiectivele de dezvoltare ale mileniului,

–  având în vedere Carta africană a drepturilor omului și drepturilor popoarelor din iunie 1981, pe care Zimbabwe a ratificat-o,

–  având în vedere Carta africană privind democrația, alegerile și guvernanța din ianuarie 2007, pe care Zimbabwe a ratificat-o,

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din decembrie 1948,

–  având în vedere Declarația ONU privind apărătorii drepturilor omului, adoptată în 1998,

–  având în vedere articolul 122 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât s-a înregistrat o creștere accentuată a intimidărilor, a arestărilor arbitrare, a hărțuirii judiciare și a disparițiilor în rândul activiștilor pentru drepturile omului și a oponenților politici ai formațiunii politice a lui Robert Mugabe, ZANU-PF, într-o perioadă ce este considerată acum ca premergătoare alegerilor, în care au fost atacați numeroși membri ai MDC, mai mulți deputați din rândurile MDC și membri importanți ai conducerii MDC, cum ar fi Ministrul Energiei, Elton Mangoma, Ministrul-asociat al Afacerilor Interne, Theresa Makone și președintele demis al parlamentului Zimbabwe, Lovemore Moyo;

B.  întrucât Okay Machisa, director executiv la nivel național al Zimbabwe Human Rights Association (ZimRights - Asociația pentru drepturile omului din Zimbabwe) și președinte al Crisis in Zimbabwe Coalition (Coaliția împotriva crizei din Zimbabwe), a fost arestat pe 14 ianuarie 2013;

C.  întrucât Okay Machisa a fost acuzat de „publicarea unor neadevăruri”, „falsificare” și „fraudă”, încălcând astfel secțiunile 31, 136 și 137 din Codul penal (codificare și reformă) și de tentativa presupusă de fraudare a Biroului general de evidență a persoanelor prin falsificarea și producerea de copii contrafăcute de certificate de înregistrare a alegătorilor;

D.  întrucât Okay Machisa a fost deținut în secțiile de poliție din Harare și Rhodesville; întrucât Înalta Curte i-a acordat eliberarea pe cauțiune în condiții excesive;

E.  întrucât și alți membri ai ZimRights - Leo Chamahwinya, responsabil cu programele de educare, și Dorcas Shereni, președinta sucursalei din Highfields - se confruntă cu detenția arbitrară și cu hărțuirea judiciară și au fost din nou supuși detenției până la 4 februarie 2013 ca urmare a unei decizii a Curții de magistratură din 21 ianuarie 2013;

F.  întrucât arestarea și deținerea lui Machisa, a lui Chamahwinya și a lui Shereni au intervenit după un raid al poliției la sediul ZimRights pe 13 decembrie 2012;

G.  întrucât arestările au avut loc la doar câteva săptămâni după ce ZimRights a denunțat creșterea brutalității exercitate de forțele de poliție în Zimbabwe, solicitând luarea de măsuri urgente de către autoritățile competente pentru încetarea încălcării drepturilor omului;

H.  întrucât alte motive de alarmare le reprezintă raidul din 5 noiembrie 2012 al forțelor de poliție la sediul Counselling Services Unit (CSU - Clinica pentru servicii de consiliere), o clinică medicală înregistrată ce oferă servicii medicale și de consiliere victimelor violenței organizate și ale torturii, precum și arestarea arbitrară a trei membri ai personalului;

I.  întrucât libertatea de întrunire, de asociere și de exprimare sunt elemente nelipsite ale unei democrații, mai ales în contextul încheierii procesului constituțional și al pregătirii unor alegeri democratice;

J.  întrucât printre ONG-urile din Zimbabwe ce au făcut obiectul unor raiduri ale forțelor de poliție în 2012 se numără Zimbabwe Human Rights Association (Zimrights - Asociația pentru drepturile omului din Zimbabwe), Counselling Services Unit (CSU - Clinica pentru servicii de consiliere), Zimbabwe Human Rights NGO Forum (Forumul ONG-urilor pentru drepturile omului din Zimbabwe), Election Resource Centre (ERC - Centrul de resurse electorale), și Gays and Lesbians Association of Zimbabwe (GALZ - Asociația homosexualilor și a lesbienelor din Zimbabwe);

K.  întrucât în 2009 a fost format un guvern de coaliție în urma unui pact de împărțire a puterii executive, încheiat în septembrie între ZANU-PF și MDC, pentru a debloca criza politică și pentru a pune capăt încălcărilor drepturilor omului după alegerile legislative și prezidențiale din 2008;

L.  întrucât guvernul de uniune națională (GNU - Government of National Unity ) și-a asumat angajamentul în Acordul politic global (GPA - Global Political Agreement) de a elabora o nouă constituție, de a respecta drepturile omului și libertatea desfășurării de activități politice, precum și de a redresa economia; întrucât, în ciuda cererilor sale adresate UE pentru suspendarea măsurilor restrictive, guvernul nu și-a respectat obligațiile asumate în GPA, s-a zbătut să readucă stabilitatea și a eșuat în tranziția către un regim democratic prin alegeri credibile, din cauza opoziției deliberate manifestate de ZANU-PF;

M.  întrucât instituirea unei Comisii pentru drepturile omului cu atribuții efective ar reprezenta un pas important în punerea în aplicare a Acordului politic global și a calendarului convenit pentru alegeri pașnice și credibile;

N.  întrucât articolele 11b, 96 și 97 din Acordul de la Cotonou prevăd respectarea strictă a dispozițiilor în materie de bună guvernanță, de transparență în exercitarea mandatelor politice și de drepturile omului;

O.  întrucât redresarea economică a țării este încă firavă, iar unele dintre politicile de stat periclitează viitoarele relații economice dintre Uniunea Europeană și Zimbabwe,

1.  condamnă încălcările repetate ale drepturilor omului, precum și intimidările politice, hărțuirea și arestarea arbitrară a activiștilor pentru drepturile omului;

2.  solicită autorităților din Zimbabwe să pună în libertate toți apărătorii drepturilor omului deținuți pentru exercitarea activităților lor, să pună capăt hărțuirii judiciare și să procedeze la investigarea abuzurilor comise împotriva acestora;

3.  solicită autorităților din Zimbabwe să-i elibereze pe Dorcas Shereni și pe Leo Chamahwinya imediat și necondiționat;

4.  solicită autorităților din Zimbabwe să garanteze integritatea fizică și psihică în orice circumstanțe a activiștilor Okay Machisa, Leo Chamahwinya, Dorcas Shereni și Faith Mamutse;

5.  solicită autorităților din Zimbabwe să respecte Declarația ONU privind apărătorii drepturilor omului adoptată de Adunarea Generală a ONU în 1998 și mai ales articolul 1, care prevede că „oricine are dreptul, individual sau în asociere cu alte persoane, de a promova protecția și înfăptuirea drepturilor omului și a libertăților fundamentale la nivel național și internațional”;

6.  reamintește că, prin Acordul politic global, Zimbabwe și-a asumat angajamentul de a garanta că atât legislația sa, cât și procedurile și practicile în materie respectă principiile și legislația în domeniul drepturilor omului;

7.  invită guvernul de uniune națională să modifice legile cu caracter represiv, cum ar fi legea privind accesul la informație și protecția vieții private, legea privind ordinea publică și securitatea și Codul penal (codificare și reformare), înainte de organizarea de alegeri generale, deoarece aceste legi au fost folosite pentru a îngrădi în mod semnificativ drepturile fundamentale;

8.  își manifestă îngrijorarea cu privire la lipsa oricăror schimbări până în prezent în cadrul sistemului juridic din Zimbabwe, considerat în general ca extrem de partizan în favoarea ZANU-PF;

9.  sprijină, așa cum s-a prevăzut în recent publicata modificare a legii electorale și în actualul context electoral, participarea activă a Comisiei pentru drepturile omului care ar trebui să abordeze în mod independent și transparent aspectele presante ce țin de drepturile omului și să procedeze la investigarea plângerilor în materie de drepturile omului, să furnizeze consiliere pentru adoptarea unei legislații ce protejează drepturile omului și să promoveze și să protejeze drepturile omului în general;

10.  salută instituirea Comisiei pentru drepturile omului din Zimbabwe, însă își declară preocuparea că acesteia nu i s-a asigurat capacitatea necesară pentru a acționa în mod independent și a-și îndeplini obiectivele cu privire la aspectele presante în materie de drepturile omului;

11.  invită guvernul din Zimbabwe să ia măsurile necesare pentru restabilirea statului de drept, a democrației și a respectării drepturilor omului și, mai ales, pentru organizarea unui referendum constituțional pașnic și credibil și a unor campanii electorale care să respecte standardele internaționale recunoscute, pentru ca măsurile orientate să poată fi suspendate;

12.  îndeamnă în acest context la o participare mai activă din partea Comunității de Dezvoltare a Africii Australe (SADC); consideră că această organizație regională are un rol important ca garant al GPA, insistând, printre altele, asupra punerii în aplicare a acordului și mai ales a articolului 13 din acesta pentru a se garanta intervenția obiectivă și echidistantă a forțelor de poliție și de securitate;

13.  invită SADC să evalueze situația drepturilor omului și a respectării Principiilor și orientărilor SADC în materie de alegeri democratice anterior organizării viitoarelor alegeri în Zimbabwe;

14.  insistă asupra trimiterii de observatori internaționali, îndeosebi din cadrul SADC și al Parlamentului Pan-African, în timp util și număr suficient, care să rămână la fața locului înainte și după alegeri pentru a descuraja manifestările violente și intimidante și, în acest context, pentru a coopera cu Comisia pentru drepturile omului;

15.  sprijină măsurile orientate luate de UE și actualmente în vigoare, ca reacție la situația politică și a drepturilor omului din Zimbabwe, deciziile anuale permițând UE să monitorizeze permanent figurile marcante din cadrul guvernului din Zimbabwe; îndeamnă guvernul de uniune națională să întreprindă acțiunile necesare care ar permite suspendarea respectivelor măsuri la momentul oportun;

16.  solicită Delegației UE de la Harare să furnizeze în continuare asistență guvernului de uniune națională al Zimbabwe pentru îmbunătățirea situației drepturilor omului și pentru organizarea de alegeri pașnice și credibile, conforme cu standardele pe care UE se așteaptă ca oricare dintre partenerii săi comerciali să le respecte;

17.  deplânge absența unei clauze ferme privind drepturile omului în APE interimar încheiat cu patru state din Africa Orientală și Australă, printre care și Zimbabwe; își reiterează solicitarea ca acordurile comerciale încheiate de UE să conțină clauze obligatorii și nenegociabile în materie de drepturile omului; îndeamnă Comisia Europeană să trateze acest aspect ca o prioritate în negocierile în desfășurare privind un APE complet cu cele patru state;

18.  subliniază faptul că, în aceste condiții, ar trebui menținută suspendarea cooperării pentru dezvoltare a UE (articolul 96 din Acordul de la Cotonou), dar că UE rămâne angajată în sprijinirea populației locale;

19.  solicită Băncii Mondiale și Republicii Zimbabwe să respecte hotărârile instanțelor internaționale;

20.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei Europene, Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate/Vicepreședintele Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, SEAE, guvernului și parlamentului Republicii Zimbabwe, guvernelor statelor din Comunitatea de Dezvoltare a Africii Australe, Băncii Mondiale, Secretarului-General al Commonwealth-ului și Parlamentului Pan-African.

(1) Texte adoptate, P7_TA(2013)0024.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate