Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2536(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0057/2013

Rozpravy :

PV 07/02/2013 - 10.2
CRE 07/02/2013 - 10.2

Hlasovanie :

PV 07/02/2013 - 11.2

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0059

Prijaté texty
PDF 224kWORD 29k
Štvrtok, 7. februára 2013 - Štrasburg
Zadržiavanie aktivistov za ľudské práva v Zimbabwe
P7_TA(2013)0059RC-B7-0057/2013

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 7. februára 2013 o zadržaní aktivistov za ľudské práva v Zimbabwe (2013/2536(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predošlé uznesenia o Zimbabwe, najnovšie zo 17.januára 2013(1),

–  so zreteľom na Dohodu o partnerstve medzi členmi skupiny krajín africkej, karibskej a tichomorskej oblasti (AKT) na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, ktorá bola podpísaná v Cotonou 23. júna 2000 (Dohoda z Cotonou),

–  so zreteľom na závery Rady Európskej únie z 23. júla 2012 o Zimbabwe a na a vykonávacie rozhodnutie Rady 2012/124/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Zimbabwe,

–  so zreteľom na vyhlásenie EÚ o Zimbabwe, ktoré 15. februára 2011 predložila vysoká predstaviteľka pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Catherine Ashton,

–  so zreteľom na vyhlásenia delegáciu EÚ v Zimbabwianskej republike zo 17. augusta 2012 a z 12. novembra 2012 k nedávnym incidentom prenasledovania obhajcov ľudských práv,

–  so zreteľom na vyjadrenia vysokého komisára OSN pre ľudské práva z 24. mája 2012 a z 29. mája 2012,

–  so zreteľom na vyjadrenia hovorcu pre Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva z 18.januára 2013 o nedávnych útokoch na obhajcov ľudských práv, ktoré predchádzali voľbám,

–  so zreteľom na Miléniovú deklaráciu OSN z 8. septembra 2000, ktorou sa ustanovujú rozvojové ciele tisícročia,

–  so zreteľom na Africkú chartu ľudských práv a práv národov z júna 1981, ktorú Zimbabwe ratifikovalo,

–  so zreteľom na Africkú chartu o demokracii, voľbách a správe vecí verejných z januára 2007, ktorú Zimbabwe ratifikovalo,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z decembra 1984,

–  so zreteľom na Deklaráciu OSN o obhajcoch ľudských práv z decembra 1988,

–  so zreteľom na článok 122 ods. 5 a článok 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v období, ktoré sa dnes vnímané ako predvolebné, sa zaznamenal výrazný nárast zastrašovania, svojvoľného zatýkania, súdneho prenasledovania a prípadov zmiznutí aktivistov za ľudské práva a politických oponentov strany Zanu-PF Roberta Mugabeho, pričom terčmi útokov sa stali mnohí členovia Hnutia pre demokratickú zmenu (MDC), viacerí poslanci za hnutie MDC a kľúčoví členovia vedenia MDC, napr. minister energetiky Elton Mangoma, spoluministerka zahraničných vecí Theresa Makone a odvolaný predseda zimbabwianskeho parlamentu Lovemore Moyo;

B.  keďže 14. januára 2013 bol zatknutý Okay Machisa, národný výkonný riaditeľ zimbabwianskeho združenia pre ľudské práva (ZimRights) a predseda zimbabwianskej Koalície pre krízu;

C.  keďže Okay Machisa bol obvinený zo „zverejňovania nepravdivých informácií“, „falšovania a pozmeňovania“ a „podvodu“, čím sa previnil proti oddielom 31, 136 a 137 trestného zákonníka (kodifikovaného a novelizovaného), pričom sa údajne pokúsil o podplatenie úradu štátneho notára, aby sfalšoval a zhotovil falošné kópie osvedčení registrácie voličov;

D.  keďže Okay Machisa zostal zadržaný na policajných staniciach v Harare a Rhodesville; keďže mu najvyšší súd stanovil kauciu, ktorej podmienky sú neúmerné;

E.  keďže iní členovia ZimRights – Leo Chamahwinya, referent pre vzdelávacie programy, a Dorcas Shereni, predsedníčka miestneho oddelenia Highfields – boli tiež svojvoľne zatknutí a súdne prenasledovaní a na základe súdneho rozhodnutia z 21. januára 2013 boli do 4. februára 2013 držaní vo vyšetrovacej väzbe;

F.  keďže Machisa, Chamahwinya a Shereni boli zatknutí a zadržaní v následnosti na policajnú raziu na kancelárske priestory ZimRights 13. decembra 2012;

G.  keďže k týmto zatknutiam došlo len pár týždňov potom, ako združenie ZimRights odhalilo tendenciu rastúcej policajnej brutality v celom Zimbabwe a žiadalo, aby príslušné orgány bezodkladne konali a tieto prípady porušovania ľudských práv riešili;

H.  keďže 5. novembra 2012 prebehla policajná razia v kancelárii zimbabwianskeho Strediska poradenských služieb (CSU), registrovanej zdravotnej kliniky, ktorá poskytuje lekárske a poradenské služby obetiam organizovanej trestnej činnosti a mučenia, pri ktorej boli bez formálnych obvinení zatknutí a zadržaní traja pracovníci, čo je dôvodom vážneho znepokojenia;

I.  keďže sloboda zhromažďovania, združovania a prejavu sú základnými prvkami každej demokracie, najmä v kontexte završovania procesu rozhodovania a prípravy na demokratické voľby;

J.  keďže medzi zimbabwianske mimovládne organizácie, v ktorých sa v priebehu roku 2012 uskutočnila policajná razia, patria zimbabwianske združenie pre ľudské práva (ZimRights), Stredisko poradenských služieb, zimbabwianske Fórum mimovládnych organizácií pre ľudské práva (ERC), stredisko pre volebné zdroje a Združenie homosexuálov a lesbičiek v Zimbabwe (GALZ);

K.  keďže koaličná vláda bola vytvorená v roku 2009 po tom, ako v septembri došlo k dohode o rozdelení moci medzi ZANU-PF a MDC s cieľom ukončiť politickú patovú situáciu a porušovanie ľudských práv po parlamentných a prezidentských voľbách v roku 2008;

L.  keďže vláda národnej jednoty sa vo svojej všeobecnej politickej dohode zaviazala k vytvoreniu novej ústavy, dodržiavaniu ľudských práv a slobody politickej činnosti a k oživeniu hospodárstva; keďže napriek tomu, že požaduje ukončenie reštriktívnych opatrení EÚ, nepodarilo sa jej splniť svoje záväzky vyplývajúce z všeobecnej politickej dohody, len ťažko sa snaží o stabilizáciu krajiny a nepodarilo sa jej otvoriť cestu pre prechod na demokraciu prostredníctvom dôveryhodných volieb z dôvodu úmyselných obštrukcií zo strany Zanu-PF;

M.  keďže účinná komisia pre ľudské práva by predstavovala dôležitý krok vo vykonávaní všeobecnej politickej dohody a dohodnutého plánu realizácie mierových a dôveryhodných volieb;

N.  keďže sa v súlade s článkami 11b, 96 a 97 dohody z Cotonou musia dodržiavať ustanovenia týkajúce sa dobrej správy vecí verejných. transparentnosti na politických úradoch a v ľudských právach;

O.  keďže oživovanie hospodárstva krajiny je stále krehké a isté štátne politiky ohrozujú budúce hospodárske vzťahy medzi Úniou a Zimbabwe;

1.  odsudzuje pretrvávajúce porušovanie ľudských práv vrátane politického zastrašovania, obťažovania a svojvoľného zatýkania aktivistov za ľudské práva;

2.  vyzýva zimbabwianske orgány, aby prepustili všetkých obhajcov ľudských práv, ktorí boli zadržaní za vykonávanie činností v oblasti ľudských práv, aby skoncovali so súdnym prenasledovaním a aby v plnej miere prešetrili porušovania práv, ktorému sú obhajcovia ľudských práv vystavení;

3.  vyzýva zimbabwianske orgány, aby okamžite a bezpodmienečne prepustili pani Dorcas Shereniovú a pána Lea Chamahwinyu;

4.  vyzýva zimbabwianske orgány, aby za všetkým okolností ručili za fyzickú a psychickú integritu pánov Okaya Machisu a Lea Chamahwinyu, pani Dorcas Sherenivej a pani Faith Mamutseovej;

5.  vyzýva Zimbabwe, aby dodržala Deklaráciu OSN o obhajcoch ľudských práv, ktorú prijalo Valné zhromaždenie OSN v roku 1998, a najmä jej článok 1, v ktorom sa uvádza, že „každý má právo samostatne alebo v spolupráci s ostatnými presadzovať ochranu a dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd a bojovať za ne na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni“;

6.  pripomína, že v rámci všeobecnej politickej dohody sa Zimbabwe zaviazalo k tomu, že zabezpečí, aby jeho právne predpisy i jeho postupy a praktiky boli v súlade s medzinárodnými zásadami v oblasti ľudských práv a medzinárodnými právnymi predpismi;

7.  vyzýva vládu národnej jednoty, aby pred všeobecnými voľbami novelizovala represívne zákony, ako napr. zákon o prístupe k informáciám a o ochrane súkromia, zákon o bezpečnosti a (kodifikovaný a novelizovaný) trestný zákonník, pretože sú zneužívané na rozsiahle obmedzovanie základných práv;

8.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že doposiaľ nedošlo k žiadnym zmenám v zimbabwianskom justičnom systéme, o ktorom vládne všeobecné presvedčenie, že je extrémne zaujatý v prospech hnutia Zanu-PF;

9.  podporuje, ako sa uvádza v nedávno úradne zverejnenej novele volebného zákona a v tejto volebnej súvislosti, aktívnu účasť komisie pre ľudské práva, ktorá by sa mala nezávisle a transparentne zaoberať naliehavými otázkami v oblasti ľudských práv, a od ktorej sa očakáva, že bude prešetrovať sťažnosti na porušovanie ľudských práv, poskytovať poradenstvo o právnych predpisoch rešpektujúcich ľudské práva a bude presadzovať a chrániť ľudské práva vo všeobecnosti;

10.  uznáva zriadenie zimbabwianskej komisie pre ľudské práva, ale je znepokojený tým, že jej nebola zverená žiadna výrazná právomoc, na základe ktorej by mohla konať nezávisle a plniť svoje povinnosti v súvislosti s naliehavými otázkami ľudských práv, ktoré táto krajina musí riešiť;

11.  vyzýva vládu Zimbabwe, aby vykonala potrebné kroky vrátane obnovy právneho štátu, demokracie a dodržiavania ľudských práv, a najmä zorganizovala pokojné a dôveryhodné referendum o ústave a uskutočnila prípravy volieb, ktoré budú v súlade s uznávanými medzinárodnými štandardmi, s cieľom umožniť pozastavenie cielených opatrení;

12.  v tejto súvislosti naliehavo žiada aktívnejšie zapojenie Juhoafrického rozvojového spoločenstva; nazdáva sa, že táto regionálna organizácia má zohrávať dôležitú úlohu ako garant všeobecnej politickej dohody, pričom bude okrem iného trvať na vykonávaní dohody, a najmä jej článku 13, s cieľom zaručiť nestrannú činnosť polície a ďalších bezpečnostných zložiek;

13.  vyzýva Juhoafrické rozvojové spoločenstvo, aby predtým, než sa usporiadajú v Zimbabwe nadchádzajúce voľby, zhodnotilo situáciu v oblasti ľudských práv a zásady a usmernenia Juhoafrického rozvojového spoločenstva pre demokratické voľby;

14.  naliehavo žiada, aby v ranej fáze a v dostatočnom počte boli vyslaní medzinárodní pozorovatelia, najmä z Juhoafrického rozvojového spoločenstva a Panafrického parlamentu, a aby zostali na mieste v období pred voľbami a po nich s cieľom zabrániť násiliu a zastrašovaniu, a aby v tejto súvislosti prebiehala spolupráca s komisiou pre ľudské práva;

15.  podporuje súčasné cielené opatrenia EÚ, ktoré sú reakciou na politickú situáciu a situáciu v oblasti ľudských páv v Zimbabwe, pričom každoročné rozhodnutia umožňujú EÚ sústavne preverovať vrcholných vládnych činiteľov v Zimbabwe; naliehavo žiada vládu národnej jednoty, aby prijala potrebné kroky, ktorými umožní, že tieto opatrenia budú čo najskôr pozastavené;

16.  vyzýva delegáciu EÚ v Harare, aby naďalej poskytovala pomoc zimbabwianskej vláde národnej jednoty s cieľom zlepšiť situáciu v oblasti ľudských práv, a tak zabezpečiť pokojné a dôveryhodné voľby v súlade s normami, ktoré by EÚ očakáva od každého zo svojich obchodných partnerov;

17.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že v dočasnej dohode o hospodárskom partnerstve uzavretej so štyrmi východoafrickými a juhoafrickými štátmi vrátane Zimbabwe nie je zakotvená pevná doložka o ľudských právach; opakuje svoju výzvu, aby obchodné dohody uzavreté s EÚ zahŕňali záväzné a nespochybniteľné ustanovenia o ľudských právach; naliehavo žiada Európsku komisiu, aby toto považovala za svoju prioritu v prebiehajúcich rokovaniach plnej dohody o hospodárskom partnerstve s východoafrickými a juhoafrickými štátmi;

18.  zdôrazňuje, že za týchto okolností by sa malo zachovať pozastavenie rozvojovej spolupráce EÚ (podľa článku 96 Dohody z Cotonou), pričom EÚ je aj naďalej odhodlaná poskytovať miestnemu obyvateľstvu podporu;

19.  vyzýva Svetovú banku a Zimbabwe, aby rešpektovali medzinárodné súdne rozhodnutia;

20.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Európskej komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, ESVČ, vláde a parlamentu Zimbabwe, vládam Juhoafrického rozvojového spoločenstva, Svetovej banke, generálnemu tajomníkovi Spoločenstva národov a Panafrickému parlamentu.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2013)0024.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia