Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2011/0300(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0036/2013

Előterjesztett szövegek :

A7-0036/2013

Viták :

PV 11/03/2013 - 20
CRE 11/03/2013 - 20

Szavazatok :

PV 12/03/2013 - 8.1
CRE 12/03/2013 - 8.1
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2013)0061

Elfogadott szövegek
PDF 204kWORD 27k
2013. március 12., Kedd - Strasbourg
Transzeurópai energiainfrastruktúrák ***I
P7_TA(2013)0061A7-0036/2013
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2013. március 12-i jogalkotási állásfoglalása a transzeurópai energiainfrastruktúrára vonatkozó iránymutatásokról és az 1364/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0658 – C7-0371/2011 – 2011/0300(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2011)0658),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 172. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7–0371/2011),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. február 22-i véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottságának 2012. július 19-jei véleményére(2),

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2012. december 5-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzatának 55. cikkére,

–  tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére, valamint a Gazdasági és Monetáris Bizottság, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság, a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság, a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság és a Regionális Fejlesztési Bizottság véleményére (A7-0036/2013),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 143., 2012.5.22., 125. o.
(2) HL C 277., 2012.9.13., 137. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2013. március 12-én került elfogadásra a transzeurópai energiaipari infrastruktúrára vonatkozó iránymutatásokról és az 1364/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről, valamint a 713/2009/EK, a 714/2009/EK és a 715/2009/EK rendelet módosításáról szóló .../2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2011)0300

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 347/2013/EU rendelet.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat