Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2011/0300(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0036/2013

Iesniegtie teksti :

A7-0036/2013

Debates :

PV 11/03/2013 - 20
CRE 11/03/2013 - 20

Balsojumi :

PV 12/03/2013 - 8.1
CRE 12/03/2013 - 8.1
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2013)0061

Pieņemtie teksti
PDF 275kWORD 26k
Otrdiena, 2013. gada 12. marts - Strasbūra
Eiropas energoinfrastruktūras vadlīniju izveide ***I
P7_TA(2013)0061A7-0036/2013
Rezolūcija
 Teksts

Eiropas Parlamenta 2013. gada 12. martā normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas energoinfrastruktūras vadlīnijas un atceļ Lēmumu Nr. 1364/2006/EK (COM(2011)0658 – C7-0371/2011 – 2011/0300(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0658),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 172. pantu saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0371/2011),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un Socilo lietu komitejas 2012. gada 22. februāra atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reģionu komitejas 2012. gada 19. jūlija atzinumu(2),

–  ņemot vērā 2012. gada 5. decembra vēstulē Padomes pārstāvja pausto apņemšanos apstiprināt Eiropas Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Ekonomikas un monetārās komitejas, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas, Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas, Transporta un tūrisma komitejas, kā arī Reģionālās attīstības komitejas atzinumus (A7-0036/2013),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 143, 22.5.2012, 125. lpp
(2) OV C 277, 13.9.2012, 137. lpp


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2013. gada 12. martā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. ../2013, ar ko nosaka Eiropas energoinfrastruktūras pamatnostādnes un atceļ Lēmumu Nr 1364/2006/EK, groza Regulu (EK) Nr. 713/2009, Regulu (EK) Nr. 714/2009 un Regulu (EK) Nr. 715/2009
P7_TC1-COD(2011)0300

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) Nr. 347/2013.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika