Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/0372(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0191/2012

Předložené texty :

A7-0191/2012

Rozpravy :

PV 11/03/2013 - 23
CRE 11/03/2013 - 23

Hlasování :

PV 12/03/2013 - 8.4
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0064

Přijaté texty
PDF 284kWORD 35k
Úterý, 12. března 2013 - Štrasburk
Mechanismus monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací na úrovni členských států a Unie vztahujících se ke změně klimatu ***I
P7_TA(2013)0064A7-0191/2012
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. března 2013 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací na úrovni členských států a Unie vztahujících se ke změně klimatu (COM(2011)0789 – C7-0433/2011 – 2011/0372(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

  s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2011)0789),

  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 192 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0433/2011),

  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 28. března 2012(1),

  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 19. července 2012(2),

  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 21. prosince 2012 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

  s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a na stanoviska Výboru pro rozvoj a Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A7-0191/2012),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 181, 21.6.2012, s. 169.
(2) Úř. věst. C 277, 13.9.2012, s. 51.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 12. března 2013 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací na úrovni členských států a Unie vztahujících se ke změně klimatu a o zrušení rozhodnutí č. 280/2004/ES
P7_TC1-COD(2011)0372

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) č. 525/2013.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí