Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2011/0374(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0236/2012

Előterjesztett szövegek :

A7-0236/2012

Viták :

PV 12/03/2013 - 5
CRE 12/03/2013 - 5

Szavazatok :

PV 12/03/2013 - 8.5
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2013)0065

Elfogadott szövegek
PDF 201kWORD 27k
2013. március 12., Kedd - Strasbourg
A fogyasztói jogviták online rendezése ***I
P7_TA(2013)0065A7-0236/2012
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2013. március 12-i jogalkotási állásfoglalása a fogyasztói viták online rendezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (fogyasztói OVR-rendelet) irányuló javaslatról (COM(2011)0794 – C7-0453/2011 – 2011/0374(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2011)0794),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7–0453/2011),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a Holland Szenátus által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján előterjesztett indokolt véleményre, amely szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. március 28-i véleményére(1),

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2012. december 12-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint elfogadja a Parlament álláspontját, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére és a Jogi Bizottság véleményére (A7-0236/2012),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak és a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 181., 2012.6.21., 99. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2013. március 12-én került elfogadásra a fogyasztói jogviták online rendezéséről,valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról(fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló .../2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2011)0374

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 524/2013/EU rendelet.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat