Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/0373(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0280/2012

Předložené texty :

A7-0280/2012

Rozpravy :

PV 12/03/2013 - 5
CRE 12/03/2013 - 5

Hlasování :

PV 12/03/2013 - 8.6
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0066

Přijaté texty
PDF 281kWORD 29k
Úterý, 12. března 2013 - Štrasburk
Alternativní řešení spotřebitelských sporů ***I
P7_TA(2013)0066A7-0280/2012
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. března 2013 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o alternativním řešení sporů u spotřebitelských sporů a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů) (COM(2011)0793 – C7-0454/2011– 2011/0373(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

  s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2011)0793),

  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0454/2011),

  s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k navrhovanému právnímu základu,

  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

  s ohledem na odůvodněná stanoviska předložená nizozemskou První komorou a německou Spolkovou radou v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 28. března 2012(1),

  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 12. prosince 2012 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

  s ohledem na články 55 a 37 jednacího řádu,

  s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a na stanovisko Výboru pro právní záležitosti (A7-0280/2012),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 181, 21.6.2012, s. 93.


Postoj Evopského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 12. března 2013 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/.../EU o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů)
P7_TC1-COD(2011)0373

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, směrnici Evropského parlamentu a Rady 2013/11/EU.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí