Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2012/0195(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0052/2013

Előterjesztett szövegek :

A7-0052/2013

Viták :

PV 11/03/2013 - 26
CRE 11/03/2013 - 26

Szavazatok :

PV 12/03/2013 - 8.7
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2013)0067

Elfogadott szövegek
PDF 542kWORD 71k
2013. március 12., Kedd - Strasbourg
Az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek társulása *
P7_TA(2013)0067A7-0052/2013

Az Európai Parlament 2013. március 12-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek társulásáról szóló tanácsi határozatra („tengerentúli társulási határozat”) irányuló javaslatról (COM(2012)0362 – C7-0285/2012 – 2012/0195(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás – konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2012)0362),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 203. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C7-0285/2012),

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel a Fejlesztési Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság és a Halászati Bizottság véleményére (A7-0052/2013),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát annak módosított formájában;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa javaslatát, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 293. cikkének (2) bekezdésével összhangban;

3.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 1
Határozatra irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)
(5a)  Tekintettel arra, hogy a Tengerentúli Országok és Területek Társulása hatékony összekötőként tevékenykedik a TOT-ok csoportja Bizottsággal és uniós tagállamokkal folytatott párbeszéde során, be kell vonni a TOT-ok közös érdekeinek a társuláson belüli érvényre juttatását célzó együttműködésbe.
Módosítás 2
Határozatra irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
(6)  A civil társadalom TOT-ok fejlődéséhez való hozzájárulását fokozni lehet azzal, ha az együttműködés valamennyi területén megerősítjük a civil társadalmi szervezeteket.
(6)  A civil társadalom TOT-ok fejlődéséhez való hozzájárulását fokozni lehet azzal, ha az együttműködés valamennyi területén megerősítjük a civil társadalmi szervezeteket és azok felelősségét.
Módosítás 3
Határozatra irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés
(10)  A TOT-okat gazdag földi és tengeri biodiverzitás jellemzi. Az éghajlatváltozás hatással lehet a TOT-ok természetes környezetére, és veszélyeztetheti fenntartható fejlődésüket. A biodiverzitás és az ökoszisztéma-szolgáltatások, a katasztrófakockázat-csökkentés, a természeti erőforrások fenntartható kezelése, valamint a fenntartható energia előmozdítása területén folytatott tevékenységekkel a TOT-ok jobban tudnak alkalmazkodni az éghajlatváltozáshoz és enyhíteni annak hatásait.
(10)  A TOT-okat gazdag földi és tengeri biodiverzitás jellemzi. Az éghajlatváltozás hatással lehet a TOT-ok természetes környezetére, és veszélyeztetheti fenntartható fejlődésüket. A biodiverzitás megőrzése, az ökoszisztéma-szolgáltatások, a katasztrófakockázat-csökkentés, a természeti erőforrások fenntartható kezelése, valamint a fenntartható energia előmozdítása területén folytatott tevékenységek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a TOT-ok jobban tudjanak alkalmazkodni az éghajlatváltozáshoz és sikeresen enyhítsék annak hatásait. Emellett lehetőséget kell biztosítani a TOT-ok számára, hogy részt vegyenek a horizontális uniós programokban, például a környezetvédelmi és éghajlat-politikai programban (LIFE).
Módosítás 4
Határozatra irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés
(12)  Fontos támogatni a TOT-ok azon igyekezeteit, hogy csökkentsék fosszilis tüzelőanyagoktól való függőségüket, azzal a céllal, hogy kevésbé legyenek kiszolgáltatottak a tüzelőanyag hozzáférhetőségének és az árak ingadozásának, így gazdaságuk ellenállóbbá válik, és kevésbé lesz kitéve a külső sokkhatásoknak.
(12)  Fontos támogatni a TOT-ok azon igyekezeteit, hogy csökkentsék fosszilis tüzelőanyagoktól való függőségüket, azzal a céllal, hogy kevésbé legyenek kiszolgáltatottak a tüzelőanyag hozzáférhetőségének és az árak ingadozásának, így gazdaságuk ellenállóbbá válik, és kevésbé lesz kitéve a külső sokkhatásoknak, elsősorban a foglalkoztatottság vonatkozásában.
Módosítás 5
Határozatra irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés
(14)  A TOT-ok távoli fekvése akadályozza versenyképességüket, ezért fontos fejleszteni a TOT-ok megközelíthetőségét.
(14)  A TOT-ok távoli fekvése gazdasági fejlődésük szempontjából kihívást jelent, ezért fontos fejleszteni a TOT-ok megközelíthetőségét.
Módosítás 6
Határozatra irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés
(15)  Az Unió és a TOT-ok a TOT-ok fenntartható fejlődésének sokszorosítójaként ismerik el az oktatás fontosságát.
(15)  Az Unió és a TOT-ok a TOT-ok fenntartható fejlődésének sokszorosítójaként ismerik el az oktatás és a szakképzés fontosságát.
Módosítás 7
Határozatra irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)
(16a)  Az együttműködés legfőbb céljának a munkakörülmények, a munka- és szakszervezeti jogok javításának kell lennie. E folyamatban a szakszervezeteknek és az egyéb munkavállalói képviselőknek fontos szerepet kell játszaniuk.
Módosítás 8
Határozatra irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés
(17)  A TOT-okban jelentkező fertőző betegségek, mint például a karibi és csendes-óceáni térségben a dengue-láz, az indiai-óceáni térségben pedig a Chikungunya, igen kedvezőtlenül érinthetik az egészséget és a gazdaságot. A TOT-okban jelentkező járványok – azon túl, hogy csökkentik az érintett lakosságok termelékenységét – valószínűleg az idegenforgalomra is kihatnak, mely utóbbi számos TOT-ban a gazdaság tartópillérét képezi. Mivel turisták és migráns munkavállalók nagy számban utaznak a TOT-okba, fennáll a veszélye a fertőző betegségek behozatalának. Ez fordítva is igaz, a TOT-okból magas számban visszaáramló személyek Európába vihetik a fertőző betegségeket. A „biztonságos turizmus” biztosítása ezért elengedhetetlen tényező a nagyban az idegenforgalomra támaszkodó TOT-gazdaságok fenntarthatósága tekintetében.
(17)  A TOT-okban jelentkező fertőző betegségek, mint például a karibi és csendes-óceáni térségben a dengue-láz, az indiai-óceáni térségben pedig a Chikungunya, igen kedvezőtlenül érinthetik az egészséget és a gazdaságot. A TOT-okban jelentkező járványok – azon túl, hogy csökkentik az érintett lakosságok termelékenységét – valószínűleg az idegenforgalomra is kihatnak, mely utóbbi számos TOT-ban a gazdaság tartópillérét képezi. Mivel turisták és migráns munkavállalók nagy számban utaznak a TOT-okba, fennáll a veszélye a fertőző betegségek behozatalának. A járványok mértékét csökkentheti a munkahelyi egészségvédelemhez történő könnyű és rendszeres hozzáférés. Ez fordítva is igaz, a TOT-okból magas számban visszaáramló személyek Európába vihetik a fertőző betegségeket. A „biztonságos turizmus” biztosítása ezért elengedhetetlen tényező a nagyban az idegenforgalomra támaszkodó TOT-gazdaságok fenntarthatósága tekintetében.
Módosítás 9
Határozatra irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés
(18)  Az Unió és a TOT-ok közötti társulásnak figyelembe kell vennie a TOT-ok kulturális sokszínűségét és identitását, valamint hozzá kell járulnia annak megőrzéséhez.
(18)  Az Unió és a TOT-ok közötti társulásnak kellőképpen figyelembe kell vennie a TOT-ok kulturális sokszínűségét és identitását, valamint hozzá kell járulnia annak megőrzéséhez. Kellőképpen figyelembe kell vennie a TOT-ok őslakosainak jogait, valamint hozzá kell járulnia e jogok védelméhez és tiszteletben tartásához.
Módosítás 10
Határozatra irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés
(19)  Az Unió elismeri annak fontosságát, hogy aktívabb partnerséget kell kialakítani a TOT-okkal a felelősségteljes kormányzás, valamint a szervezett bűnözés, az emberkereskedelem, a terrorizmus és a korrupció elleni küzdelem tekintetében.
(19)  Az Unió elismeri annak fontosságát, hogy aktívabb partnerséget kell kialakítani a TOT-okkal a felelősségteljes gazdasági, társadalmi és pénzügyi kormányzás, valamint a szervezett bűnözés, az emberkereskedelem, a terrorizmus és a korrupció elleni küzdelem tekintetében.
Módosítás 11
Határozatra irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés
(20)  Az Unió és a TOT-ok közötti kereskedelemnek és kereskedelemmel kapcsolatos együttműködésnek hozzá kell járulnia a fenntartható fejlődés célkitűzéséhez, annak gazdasági fejlődés, társadalmi fejlődés és környezetvédelem dimenziójában.
(20)  Az Unió és a TOT-ok közötti kereskedelemnek és kereskedelemmel kapcsolatos együttműködésnek módszeresen hozzá kell járulnia a fenntartható fejlődés célkitűzéséhez, annak gazdasági fejlődés, társadalmi fejlődés és környezetvédelem dimenziójában.
Módosítás 12
Határozatra irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés
(21)  A kereskedelem liberalizációjának megszakítatlan folyamatában tükröződő globális változások tág értelemben felölelik az Uniót mint a TOT-ok fő kereskedelmi partnerét, valamint AKCS-szomszédaikat és más gazdasági partnereiket.
(21)  A kereskedelem liberalizációjának megszakítatlan folyamatában tükröződő – a kisebb szigetekre nézve kevéssé kedvező – globális változások arra késztetik az Uniót mint a TOT-ok fő kereskedelmi partnerét, hogy a TOT-okkal szomszédos államokkal kötött kereskedelmi megállapodásokban fokozottabban vegye figyelembe a TOT-ok érdekeit. Ez a minimális szociális normák tiszteletben tartására vonatkozó záradékok valamennyi megkötött kereskedelmi partnerségbe vagy megállapodásba történő beillesztése iránti megosztott felelősséget von maga után.
Módosítás 13
Határozatra irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)
(21a)  Mivel a megszorító politikák káros hatással voltak a foglalkoztatásra, a TOT-ok és az Unió közötti együttműködésre van szükség ahhoz, hogy a TOT-ok és az Unió lakosai többsége számára a megfelelő élet- és munkakörülmények biztosításának egyetlen módjaként elmozduljunk e politikáktól és nagyra törő közbefektetési programokat mozdítsunk elő.
Módosítás 14
Határozatra irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés
(22)  A TOT-ok szigeti fekvésükből adódóan ökológiailag érzékenyek és megfelelő védelmet igényelnek a hulladékgazdálkodás tekintetében is. A radioaktív hulladék vonatkozásában erről az Euratom-Szerződés 198. cikke és a kapcsolódó másodlagos jogszabályok rendelkeznek Grönland kivételével, amelyre az Euratom-Szerződés nem vonatkozik. Más hulladék esetében meg kell határozni, hogy mely unió szabályok alkalmazandók a TOT-okra.
(22)  A TOT-ok szigeti fekvésükből adódóan ökológiailag érzékenyek és megfelelő védelmet igényelnek a hulladékgazdálkodás és a radioaktív szennyeződések tekintetében is. A radioaktív hulladék vonatkozásában erről az Euratom-Szerződés 198. cikke és a kapcsolódó másodlagos jogszabályok rendelkeznek Grönland kivételével, amelyre az Euratom-Szerződés nem vonatkozik. Más hulladék esetében meg kell határozni, hogy mely unió szabályok alkalmazandók a TOT-okra. A – különösen a nukleáris kísérletekhez köthető – radioaktív szennyeződések tekintetében a biológiai sokféleség, valamint a lakosság efféle szennyezésekkel szembeni fenntartható védelme érdekében meg kell határozni, mely uniós szabályok alkalmazhatók a TOT-okra;
Módosítás 15
Határozatra irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés
(26)  Figyelembe véve az integrációs célkitűzést, valamint a szolgáltatások és a letelepedés területén a világkereskedelem fejleményeit, támogatni kell a szolgáltatási piacok és befektetési lehetőségek fejlesztését azáltal, hogy az uniós piacot jobban megnyitjuk a TOT-szolgáltatások és beruházások előtt. E tekintetben az Uniónak a más kereskedő partnereknek nyújtott lehető legjobb elbánást kell biztosítania a TOT-ok számára a legnagyobb kedvezmény elvének átfogó záradékaival, a TOT-ok számára viszont, kereskedelmi kapcsolataik tekintetében rugalmasabb lehetőségeket kell biztosítani azzal, hogy a TOT-ok által az Unióra alkalmazott elbánást azon elbánásra kell korlátozni, amelyben a TOT-ok a jelentősebb kereskedő gazdaságokat részesítik.
(26)  Figyelembe véve az integrációs célkitűzést, valamint a szolgáltatások és a letelepedés területén a világkereskedelem fejleményeit, támogatni kell a szolgáltatási piacok és befektetési lehetőségek fejlesztését azáltal, hogy az uniós piacot jobban megnyitjuk a TOT-szolgáltatások és beruházások előtt a közbeszerzéshez való hozzáférésük megkönnyítése révén. E tekintetben az Uniónak a más kereskedő partnereknek nyújtott lehető legjobb elbánást kell biztosítania a TOT-ok számára a legnagyobb kedvezmény elvének átfogó záradékaival, a TOT-ok számára viszont, kereskedelmi kapcsolataik tekintetében rugalmasabb lehetőségeket kell biztosítani azzal, hogy a TOT-ok által az Unióra alkalmazott elbánást azon elbánásra kell korlátozni, amelyben a TOT-ok a jelentősebb kereskedő gazdaságokat részesítik.
Módosítás 16
Határozatra irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés
(28)  Az egészségügyi és növény-egészségügyi intézkedések, valamint a kereskedelem technikai akadályai kihathatnak a kereskedelemre, és együttműködést tehetnek szükségessé. A kereskedelemnek és a kereskedelemmel kapcsolatos együttműködésnek foglalkoznia kell a versenypolitikával és a szellemi tulajdonjogokkal, amely hatással van a kereskedelemből származó nyereség igazságos elosztására.
(28)  Az egészségügyi és növény-egészségügyi intézkedések, valamint a kereskedelem technikai akadályai kihathatnak a kereskedelemre és a foglalkoztatás helyzetére, és együttműködést tehetnek szükségessé. A kereskedelemnek és a kereskedelemmel kapcsolatos együttműködésnek foglalkoznia kell különösen a fiatalokat érintő foglalkoztatáspolitikával, a versenypolitikával és a szellemi tulajdonjogokkal, amely hatással van a kereskedelemből származó nyereség igazságos elosztására.
Módosítás 17
Határozatra irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés
(29)  Annak biztosításához, hogy a TOT-ok a legjobb feltételek mellett vehessenek részt az Unió belső piacán, valamint a regionális, szubregionális és nemzetközi piacokon, fontos fejleszteni a TOT-ok kapacitását a kapcsolódó területeken. E területek magukban foglalják a humán erőforrás és készségeik fejlesztését, a kis-és középvállalkozások fejlesztését, a gazdasági ágazatok diverzifikációját, valamint a beruházásoknak kedvező üzleti környezet megteremtése érdekében megfelelő jogi keret végrehajtását.
(29)  Annak biztosításához, hogy a TOT-ok a legjobb feltételek mellett vehessenek részt az Unió belső piacán, valamint a regionális, szubregionális és nemzetközi piacokon, fontos fejleszteni a TOT-ok kapacitását a kapcsolódó területeken. E területek magukban foglalják a humán erőforrás és készségeik alábbiak révén történő fejlesztését: megfelelő szakképzési és továbbképzési programok nyújtása; a kis-és középvállalkozások fejlesztésének előmozdítása; a mikrofinanszírozási eszközökhöz és hitelekhez való hozzáférés megkönnyítése; a gazdasági ágazatok diverzifikációja; a beruházásoknak kedvező üzleti környezet megteremtése érdekében megfelelő jogi keret végrehajtása. E cél érdekében az EFA pénzeszközeinek, valamint az Unió általános költségvetésében szereplő, a TOT-ok támogatására jogosító programok és eszközök összevonása lehetővé tenné a javasolt beruházások megsokszorozását és racionalizálását.
Módosítás 18
Határozatra irányuló javaslat
30 a preambulumbekezdés (új)
(30a)  A TOT-ok döntő szerepet tölthetnek be az adóparadicsomok elleni küzdelemben. E tekintetben hangsúlyozni kell, hogy szükség van a pénzügyi ágazat valódi átláthatósága irányába történő elmozdulásra.
Módosítás 19
Határozatra irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés
(33)  A pénzügyi támogatás tekintetében a 9. és 82. cikkben előírt eljárások a TOT-okra ruházzák a 11. EFA programozás és az együttműködés végrehajtásának fő feladatát. Az együttműködés főleg a TOT területi rendeleteknek megfelelően valósul meg, és alapul szolgál a programozott műveletek felügyeletéhez, értékeléséhez és ellenőrzéséhez. Emellett fontos tisztázni, hogy a TOT-ok jogosultak a 76. cikkben szereplő különböző finanszírozási forrásokra.
(33)  A pénzügyi támogatás tekintetében a 9. és 82. cikkben előírt eljárások a TOT-okra ruházzák a 11. EFA programozás és az együttműködés végrehajtásának fő feladatát. Az együttműködés főleg a TOT területi rendeleteknek megfelelően valósul meg, és alapul szolgál a programozott műveletek felügyeletéhez, értékeléséhez és ellenőrzéséhez. Emellett fontos tisztázni, hogy a TOT-ok jogosultak a 76. cikkben szereplő különböző finanszírozási forrásokra, és hogy a Bizottságnak elő kell segíteni a TOT-ok horizontális programokhoz való hozzáférését a TOT-okra vonatkozó, a 88. cikk (2a) bekezdésében előirányzott stratégiájának megvalósításán keresztül.
Módosítás 20
Határozatra irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés
(34)  Ahhoz, hogy részletes szabályokat fogadhassunk el a programozási dokumentumok előkészítésére, nyomon követésére, ellenőrzésére, értékelésére, felülvizsgálatára és végrehajtására, valamint a jelentéstételre és a pénzügyi korrekciókra vonatkozóan, e határozat IV. része tekintetében, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkével összhangban a Bizottságot fel kell hatalmazni jogi aktusok elfogadására. A technológiai fejlemények és a vámügyi jogszabályokat érintő változások figyelembe vétele érdekében a VI. melléklet függelékeinek módosításáról szóló jogi aktusok elfogadásának hatáskörét – az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkével összhangban – a Bizottságra kell ruházni. Különösen fontos, hogy a Bizottság előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésekor és kidolgozásakor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumok Tanács részére egyidejűleg, időben és megfelelő módon történő továbbításáról.
(34)  Ahhoz, hogy részletes szabályokat fogadhassunk el a programozási dokumentumok előkészítésére, nyomon követésére, ellenőrzésére, értékelésére, felülvizsgálatára és végrehajtására, valamint a jelentéstételre és a pénzügyi korrekciókra vonatkozóan, e határozat IV. része tekintetében, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkével összhangban a Bizottságot fel kell hatalmazni jogi aktusok elfogadására. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkével összhangban e határozat VI. mellékletére vonatkozó jogi aktusokat fogadjon el egy TOT és valamely, az Unióval szabadkereskedelmi megállapodást aláíró és alkalmazó ország közötti, származási kumulációról szóló megállapodásokkal, valamint a bejegyzett exportőrök rendszerétől való eltérésekkel és a VI. mellékletben foglalt rendelkezésektől való átmeneti eltéréssel kapcsolatos határozatok elfogadása céljából. A technológiai fejlemények és a vámügyi jogszabályokat érintő változások figyelembe vétele érdekében a VI. melléklet függelékeinek módosításáról szóló jogi aktusok elfogadásának hatáskörét – az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkével összhangban – a Bizottságra kell ruházni. A Bizottság felhatalmazást kap továbbá arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkével összhangban e határozat VII. és VIII. mellékletére vonatkozó jogi aktusokat fogadjon el a preferenciális elbánás kedvezményének ideiglenes visszavonásával és a VII. melléklet szerinti előzetes felügyeleti intézkedésekkel, valamint a VIII. melléklet szerinti átmeneti és végleges védintézkedésekkel kapcsolatos határozatok elfogadása céljából. Különösen fontos, hogy a Bizottság előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten. A Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítése és kidolgozása során egyidejűleg, a megfelelő időben és módon továbbítania kell a megfelelő dokumentumokat az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz.
Módosítás 21
Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 2 a bekezdés (új)
(2a)  E célok megvalósítása érdekében figyelembe kell venni az egyes TOT-ok földrajzi, politikai, gazdasági és társadalmi identitását és helyzetét.
Módosítás 22
Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – b pont
b) a környezeti szempontból fenntartható növekedés előmozdítása;
b) a környezeti szempontból fenntartható növekedés és az ehhez kapcsolódó összes ágazatban a zöld munkahelyek előmozdítása;
Módosítás 23
Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés
(1)  Egymás közötti kapcsolataik megerősítése céljából az Unió és a TOT-ok arra törekszenek, hogy megismertessék polgáraikkal a társulást, különösen egyfelől a TOT-ok hatóságai, akadémiai közössége, civil társadalma, vállalkozásai, másfelől az Unión belüli megfelelőik közötti kapcsolatok és együttműködés fejlesztésének előmozdításával.
(1)  Egymás közötti kapcsolataik megerősítése céljából az Unió és a TOT-ok arra törekszenek, hogy megismertessék polgáraikkal a társulást és az abból származó kölcsönös előnyöket, különösen egyfelől a TOT-ok hatóságai, akadémiai közössége, civil társadalma, szociális partnerei, vállalkozásai, másfelől az Unión belüli megfelelőik közötti kapcsolatok és együttműködés fejlesztésének előmozdításával. E tekintetben az Unió gondoskodik a TOT-oknak a tájékoztatási és kommunikációs programokban és különösen a „Europe Direct” információs központokban való tényleges részvételéről, ezáltal közelebb hozva az Uniót a TOT-okon élő polgáraihoz.
Módosítás 24
Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 2 a bekezdés (új)
(2a)  A Bizottság a 88. cikkben foglaltaknak megfelelően biztosítja a TOT-okkal kialakított partnerségek előmozdítását az Unió általános költségvetésében előírt valamennyi uniós program és eszköz tekintetében;
Módosítás 25
Határozatra irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés
(3)  A társulásnak az a célja, hogy támogassa a TOT-ok és egyéb partnerek között együttműködést az e határozat Második és Harmadik részében meghatározott együttműködési területeken. E tekintetében a társulásnak az a célja, hogy előmozdítsa a TOT-ok és a Szerződés 349. cikkében említett legkülső régiók, valamint a szomszédos afrikai, karibi és csendes óceáni (AKCS) államok és a nem AKCS-államok közötti együttműködést. E célkitűzés elérése érdekében az Uniónak javítani kell az EU különféle pénzügyi eszközei által támogatott együttműködési programok közötti koordinációt és szinergiáikat.
(3)  A társulásnak az a célja, hogy támogassa a TOT-ok és egyéb partnerek között együttműködést az e határozat Második és Harmadik részében meghatározott együttműködési területeken. E tekintetében a társulásnak az a célja, hogy előmozdítsa a TOT-ok és a Szerződés 349. cikkében említett legkülső régiók, valamint a szomszédos afrikai, karibi és csendes óceáni (AKCS) államok és a nem AKCS-államok közötti együttműködést.E célkitűzés elérése érdekében az Uniónak javítani kell az EU különféle pénzügyi eszközei által támogatott együttműködési programok – köztük a kohéziós politika részét képező területi együttműködési programok – közötti koordinációt és szinergiáikat. A tagállamok és a Bizottság többek között támogatják a TOT-ok hatóságaitól érkező összes, az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlés plenáris ülésén megfigyelőként való részvételre irányuló kérelmet, a közgyűlés belső szabályzatára is figyelemmel;
Módosítás 26
Határozatra irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés – d pont
d) a TOT-ok részvétele a regionális piacok kialakításában, regionális integrációs szervezetek összefüggésében;
d) a TOT-ok részvétele a regionális szervezetek vagy regionális piacok kialakításában, regionális integrációs szervezetek összefüggésében;
Módosítás 27
Határozatra irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész
(2)  A TOT-ok adott esetben párbeszédet és konzultációkat szerveznek olyan hatóságokkal és testületekkel, mint például az alábbiak:
(2)  A TOT-ok adott esetben párbeszédet és konzultációkat szerveznek olyan hatóságokkal, parlamenti képviselőkkel és testületekkel, mint például az alábbiak:
Módosítás 28
Határozatra irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)
aa) a TOT-okat nemzeti és uniós szinten képviselő parlamenti képviselők;
Módosítás 29
Határozatra irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)
ca) a TOT-okat tömörítő szervezetek és különösen a tengerentúli országok és területek társulása;
Módosítás 30
Határozatra irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)
ba) a TOT-okat nemzeti és uniós szinten képviselő parlamenti képviselők;
Módosítás 31
Határozatra irányuló javaslat
12 cikk – 4 a bekezdés (új)
(4a)  A párbeszédnek köszönhetően a TOT-ok megismerhetik a különböző regionális horizontális programokat és a folyamatban lévő regionális EFA-projekteket, ami elősegíti az ezekben való részvételüket.
Módosítás 32
Határozatra irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – a pont
a) párbeszéd céljából évente összeül egy, a TOT hatóságait, a tagállamok képviselőit és a Bizottságot tömörítő TOT–EU fórum, a továbbiakban: a „TOT-fórum”.Adott esetben az Európai Parlament tagjai, az EBB képviselői, a legkülső régiók képviselői társulnak a TOT–EU fórumhoz;
a) párbeszéd céljából évente összeül egy, a TOT hatóságait, a TOT-ok nemzeti parlamenti képviselőit, a tagállamok képviselőit és a Bizottságot tömörítő TOT–EU fórum, a továbbiakban: a „TOT-fórum”. A fórumhoz társulnak az európai parlamenti képviselők. Adott esetben az EBB képviselői, a legkülső régiók képviselői, valamint a szomszédos AKCS- és nem AKCS-országok társulnak a TOT–EU fórumhoz;
Módosítás 33
Határozatra irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – b pont
b) a Bizottság, a TOT-ok és a velük kapcsolatban álló tagállamok rendszeresen háromoldalú konzultációkat tartanak. E konzultációkat szabály szerint évente négyszer kell megrendezni a Bizottság kezdeményezésére, illetve a TOT-ok és a velük kapcsolatban álló tagállamok kérésére.
b) a Bizottság, a TOT-ok és a velük kapcsolatban álló tagállamok rendszeresen háromoldalú konzultációkat tartanak. E konzultációkat legalább évente négyszer, illetve szükség esetén kell megrendezni a Bizottság kezdeményezésére, illetve egy vagy több TOT és a velük kapcsolatban álló tagállamok kérésére;
Módosítás 34
Határozatra irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)
ca) a fenntartható gazdasági tevékenységet folytató és a területek ökoszisztémájának gazdagságát kiemelő kkv-knak nyújtott támogatás, különösen a kutatás, a mezőgazdaság, a kézművesség és az idegenforgalom terén;
Módosítás 35
Határozatra irányuló javaslat
17 cikk – b pont
b) a gazdasági és társadalmi tevékenységeknek – például halászat és akvakultúra, idegenforgalom, tengeri közlekedés – a fenntartható energia és a nyersanyagok tekintetében a tengeri és part menti zónákban rejlő lehetőségekkel való összeegyeztetése, az éghajlatváltozási hatások és az emberi tevékenységek figyelembe vételével.
b) a gazdasági és társadalmi tevékenységeknek – például halászat és akvakultúra, mezőgazdaság, idegenforgalom, tengeri és légi közlekedés, ipar, bányászat, területrendezés – a fenntartható energia és a nyersanyagok tekintetében a tengeri és part menti zónákban rejlő lehetőségekkel való összeegyeztetése, az éghajlat-változási hatások és az emberi és állati tevékenységekkel kapcsolatos, szárazföldi eredetű tengerszennyezés figyelembe vételével.
Módosítás 36
Határozatra irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – c pont
c) az Unió és a TOT-ok közötti létező vagy jövőbeni kétoldalú halászati partnerségi megállapodások sérelme nélkül az Unió és a TOT-ok arra törekszenek, hogy rendszeresen konzultáljanak egymással az élő tengeri erőforrások megőrzésével és kezelésével kapcsolatban, valamint információt cseréljenek az erőforrások aktuális helyzetéről, a társulás 13. cikkben előírt releváns fórumainak keretében.
c) az Unió által kötött vagy a jövőben kötendő halászati partnerségi megállapodások sérelme nélkül az Unió és a TOT-ok arra törekszenek, hogy rendszeresen konzultáljanak egymással az élő tengeri erőforrások megőrzésével és kezelésével kapcsolatban, valamint információt cseréljenek az erőforrások aktuális helyzetéről, a társulás 13. cikkben előírt releváns fórumainak keretében.
Módosítás 37
Határozatra irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – b pont
b) a halállomány megőrzésével kapcsolatos párbeszéd és együttműködés, ideértve az illegális, nem bejelentett vagy nem szabályozott halászat elleni küzdelemmel, valamint a regionális halgazdálkodási szervezetekkel való és azokon belüli hatékony együttműködésre irányuló intézkedéseket is. A párbeszéd és együttműködés a halászat és a part menti környezetek hosszú távon hatékonyabb igazgatását szolgáló ellenőrzési és vizsgálati rendszereket, ösztönzőket és kötelezettségeket foglal magában.
b) a halállomány megőrzésével kapcsolatos párbeszéd és együttműködés, ideértve az illegális, nem bejelentett vagy nem szabályozott halászat elleni küzdelemmel, valamint a regionális halgazdálkodási szervezetekkel való és azokon belüli hatékony együttműködésre irányuló intézkedéseket is. A párbeszéd és együttműködés a halászat és a part menti környezetek hosszú távon hatékonyabb igazgatását szolgáló ellenőrzési és vizsgálati rendszereket, ösztönzőket és kötelezettségeket foglal magában. A párbeszédet és az együttműködést a Bizottság részéről az Unióval társult TOT-okkal kötött partnerségi megállapodások révén megvalósuló, a nyomon követésre és a felügyeletre szolgáló helyi rendszerekre támaszkodó fenntartható halászati gazdálkodás előmozdítására irányuló erőfeszítések fokozásának kell kísérnie.
Módosítás 38
Határozatra irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés
(2)  Ami a vízkészleteket és a szennyvízelvezetést illeti, külön figyelmet kell fordítani a rosszul ellátott területeken az ivóvízellátásra és higiéniai szolgáltatásokra, amelyek az egészségi állapot javításával és a termelékenység növelésével közvetlenül hozzájárulnak a humánerőforrás-fejlesztéshez.
(2)  Ami a vízkészleteket és a szennyvízelvezetést illeti, külön figyelmet kell fordítani a rosszul ellátott vagy a természeti csapásoknak különösen kitett területeken az ivóvízellátásra és higiéniai szolgáltatásokra, amelyek az egészségi állapot javításával és a termelékenység növelésével közvetlenül hozzájárulnak a humánerőforrás-fejlesztéshez.
Módosítás 39
Határozatra irányuló javaslat
21 cikk
A társulás összefüggésében a hulladékkezelés területén folytatott együttműködés érintheti a legjobb környezetvédelmi gyakorlat alkalmazásának előmozdítását a hulladékkezeléssel kapcsolatos valamennyi műveletben, ideértve a hulladékcsökkentést, az újrahasznosítást vagy a másodlagos nyersanyagok kivonásának és a hulladék ártalmatlanításának egyéb folyamatait.

A társulás összefüggésében a hulladékkezelés területén folytatott együttműködés érintheti a legjobb környezetvédelmi gyakorlat alkalmazásának előmozdítását az emberi vagy állati eredetű hulladékok kezelésével kapcsolatos valamennyi műveletben, ideértve a hulladékcsökkentést, az újrahasznosítást vagy a másodlagos nyersanyagok kivonásának és a hulladék ártalmatlanításának egyéb folyamatait.

Módosítás 40
Határozatra irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés – b pont
b) közúti, vasúti, légi, tengeri és belvízi közlekedés;
b) tömegközlekedés és egyéb fenntartható közúti közlekedési módok, vasúti, légi, tengeri és belvízi közlekedés;
Módosítás 41
Határozatra irányuló javaslat
29 cikk
A társulás összefüggésében az információs és kommunikációs technológiák (a továbbiakban: ikt) és szolgáltatások terén folytatott együttműködésnek az a célja, hogy a TOT-okban felgyorsítsa az innovációt és a gazdasági növekedést, valamint javítsa a polgárok és vállalkozások mindennapjait, ideértve a fogyatékossággal élők akadálymentesítésének előmozdítását is. Az együttműködés különösen a TOT-ok szabályozási kapacitásának megerősítésére irányul, valamint az alábbi intézkedésekkel támogathatja az IKT-hálózatok és -szolgáltatások kiterjesztését:

A társulás összefüggésében az információs és kommunikációs technológiák (a továbbiakban: ikt) és szolgáltatások terén folytatott együttműködésnek az a célja, hogy a TOT-okban felgyorsítsa az innovációt és a gazdasági növekedést, az együttműködést, a véleménynyilvánítás szabadságát, az új munkahelyek teremtését, valamint javítsa a polgárok és vállalkozások mindennapjait, ideértve a fogyatékossággal élők akadálymentesítésének előmozdítását is. Az együttműködés különösen a TOT-ok szabályozási kapacitásának megerősítésére irányul, valamint az alábbi intézkedésekkel támogathatja az IKT-hálózatok és -szolgáltatások kiterjesztését:

a) olyan kiszámítható szabályozási környezet létrehozása, amely lépést tart a technológia alakulásával, ösztönzi a növekedést és innovációt, valamint előmozdítja a versenyt és a fogyasztóvédelmet.
a) olyan kiszámítható szabályozási környezet létrehozása, amely lépést tart a technológia alakulásával, ösztönzi a növekedést és innovációt, valamint előmozdítja a versenyt és a fogyasztóvédelmet.
b) párbeszéd az információs társadalom előmozdításának és figyelemmel kísérésének különféle politikai vonatkozásairól,
b) párbeszéd az információs társadalom előmozdításának és figyelemmel kísérésének különféle politikai vonatkozásairól,
c) információcsere szabványokról és az interoperabilitással kapcsolatos kérdésekről;
c) információcsere szabványokról és az interoperabilitással kapcsolatos kérdésekről;
d) az együttműködés elősegítése az ikt-kutatás terén, valamint az ikt-alapú kutatási infrastruktúrák tekintetében;
d) az együttműködés elősegítése az ikt-kutatás terén, valamint az ikt-alapú kutatási infrastruktúrák tekintetében;
e) szolgáltatások és alkalmazások fejlesztése a nagy társadalmi jelentőségű területeken.
e) szolgáltatások és alkalmazások fejlesztése a nagy társadalmi jelentőségű területeken, például az oktatás és a szakképzés terén.
Módosítás 42
Határozatra irányuló javaslat
30 cikk – bevezető rész
A társulás összefüggésében a kutatás és innováció területén folytatott együttműködés a tudományt és technológiát – ideértve az információs és kommunikációs technológiákat is – érintheti, azzal a céllal, hogy hozzájáruljon a TOT-ok fenntartható fejlődéséhez, valamint a TOT-okon belül kiválóságot és ipari versenyképességet mozdítson elő. Az együttműködés különösen az alábbiakat érintheti:

A társulás összefüggésében a kutatás és innováció területén folytatott együttműködés a tudományt, az oktatást és technológiát – ideértve az információs és kommunikációs technológiákat is – érintheti, azzal a céllal, hogy hozzájáruljon a TOT-ok fenntartható fejlődéséhez, valamint a TOT-okon belül előmozdítsa a kiválóságot és a vállalkozások – különösen a kkv-k – versenyképességét. Az együttműködés különösen az alábbiakat érintheti:

Módosítás 43
Határozatra irányuló javaslat
30 cikk – b pont
b) politikaalakítás és intézményfejlesztés a TOT-okon belül, valamint együttes fellépés helyi, nemzeti vagy regionális szinten, a tudományos, technológiai és innovációs tevékenységek fejlesztése és azok alkalmazása céljából;
b) politikaalakítás és intézményfejlesztés a TOT-okon belül, valamint együttes fellépés helyi, nemzeti vagy regionális szinten, a tudományos, oktatási, technológiai és innovációs tevékenységek fejlesztése és azok alkalmazása céljából;
Módosítás 44
Határozatra irányuló javaslat
30 cikk – d pont
d) az egyéni TOT-kutatók, kutatószervek és TOT jogi személyek részvétele az Unión belüli kutatással és innovációval kapcsolatos együttműködés keretében;
d) az egyéni TOT-kutatók, kutatószervek, kkv-k és TOT jogi személyek részvétele a kutatással, innovációval, valamint a vállalkozások és különösen a kkv-k versenyképességével kapcsolatos uniós programokkal összefüggő együttműködés keretében;
Módosítás 45
Határozatra irányuló javaslat
30 cikk – e pont
e) a TOT-kutatók képzése, nemzetközi mobilitása és csereprogramjai.
e) a TOT-kutatók és -diákok képzése, nemzetközi mobilitása és csereprogramjai.
Módosítás 46
Határozatra irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés
(1)  Az Unió biztosítja, hogy a 9. cikk szerint meghatározott TOT-okból származó természetes személyek ugyanolyan feltételek mellett vehessenek részt az Unió ifjúsági kezdeményezéseiben, mint a tagállamok állampolgárai.
(1)  Az Unió biztosítja, hogy a 9. cikk szerint meghatározott TOT-okból származó természetes személyek ugyanolyan feltételek mellett vesznek részt az Unió ifjúsági kezdeményezéseiben és programjaiban, mint a tagállamok állampolgárai.
Módosítás 47
Határozatra irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés
(2)  A társulásnak az a célja, hogy megerősítse a TOT-okban és az Unióban élő fiatalok közötti kötelékeket, többek között a TOT-fiatalok tanulási mobilitásának előmozdításával, valamint a fiatalok egymás közötti kölcsönös megértésének elősegítésével.
(2)  A társulásnak az a célja, hogy megerősítse a TOT-okban és az Unióban élő fiatalok közötti kötelékeket, többek között a TOT-fiatalok oktatási, alapfokú, szakmai és továbbképzésének, tanulási csereprogramjainak és mobilitásának előmozdításával, valamint a fiatalok interkulturális tanulásának és egymás közötti kölcsönös megértésének elősegítésével.
Módosítás 48
Határozatra irányuló javaslat
31 cikk – 2 a bekezdés (új)
(2a)  A fiatalok munkanélküliségének elkerülése érdekében az Unió és a TOT-ok együttműködnek a fiatalok aktív munkaerő-piaci szerepvállalása elősegítésének biztosítása céljából.
Módosítás 49
Határozatra irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)
aa) munkatapasztalat-szerzési lehetőségének biztosítása, annak érdekében, hogy a diákok a munkaerő-piacon hasznos készségeket sajátítsanak el;
Módosítás 50
Határozatra irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés – b pont
b) a TOT-ok támogatása az oktatáspolitikák kidolgozásában és végrehajtásában.
b) a TOT-ok támogatása az oktatási, valamint a formális és informális szakképzési politikák kidolgozásában és végrehajtásában;
Módosítás 51
Határozatra irányuló javaslat
32 cikk – 2 bekezdés
(2)  Az Unió biztosítja, hogy a 49. cikk szerint meghatározott TOT-okból származó természetes személyek ugyanolyan feltételek mellett vehessenek részt az Unió oktatással kapcsolatos kezdeményezéseiben, mint a tagállamok állampolgárai.
(2)  Az Unió biztosítja, hogy a 49. cikk szerint meghatározott TOT-okból származó természetes személyek részt vegyenek az Unió oktatással és szakmai képzéssel kapcsolatos kezdeményezéseiben, különösen az „ERASMUS mindenkinek” programban.
Módosítás 52
Határozatra irányuló javaslat
32 cikk – 3 bekezdés
(3)  Az Unió biztosítja, hogy a TOT-ok oktatási szervei és intézetei ugyanolyan feltételek mellett vehessenek részt az Unió oktatással kapcsolatos együttműködési kezdeményezéseiben, mint a tagállamok oktatási szervei és intézetei.
(3)  Az Unió biztosítja, hogy a TOT-ok oktatási és szakképzési szervei és intézetei ugyanolyan feltételek mellett vehessenek részt az Unió oktatással és szakmai képzéssel kapcsolatos együttműködési kezdeményezéseiben, mint a tagállamok oktatási szervei és intézetei.
Módosítás 53
Határozatra irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés
(1)  Az Unió és a TOT-ok párbeszédet tartanak fenn a foglalkoztatás és a szociálpolitika területén, hogy hozzájáruljanak a TOT-ok gazdasági és társadalmi fejlődéséhez, valamint a TOT-okban és a földrajzi elhelyezkedésük szerinti régiókban a tisztességes munka előmozdításához. E párbeszédnek az is a célja, hogy támogassa a TOT-hatóságok e területet érintő politikák és jogszabályok fejlesztésére irányuló erőfeszítéseit.
(1)  Az Unió és a TOT-ok párbeszédet tartanak fenn a foglalkoztatás és a szociálpolitika területén, hogy hozzájáruljanak a TOT-ok gazdasági és társadalmi fejlődéséhez, valamint a TOT-okban és a földrajzi elhelyezkedésük szerinti régiókban a tisztességes munka és a társadalmi befogadás előmozdításához a zöld gazdaságban. E párbeszédnek az is a célja, hogy támogassa a TOT-hatóságok e területet érintő politikák és jogszabályok fejlesztésére irányuló erőfeszítéseit.
Módosítás 54
Határozatra irányuló javaslat
33 cikk – 2 bekezdés
(2)  A párbeszéd főként a foglalkoztatás- és szociálpolitika területét érintő politikákkal és jogszabályokkal kapcsolatos, az Uniót és a TOT-okat kölcsönösen érintő információcseréből és a bevett gyakorlatok megosztásából áll. E tekintetben figyelembe kell venni az olyan területeket, mint például a készségfejlesztés, a szociális védelem, a szociális párbeszéd, az esélyegyenlőség, a megkülönböztetés-mentesség, a fogyatékossággal élők akadálymentesítése, a munkahelyi egészség és biztonság, valamint egyéb munkaelőírások.
(2)  A párbeszéd főként a foglalkoztatás- és szociálpolitika területét érintő politikákkal és jogszabályokkal kapcsolatos, az Uniót és a TOT-okat kölcsönösen érintő információcseréből és a bevett gyakorlatok megosztásából áll. Ambiciózus szociális normák támogatásával kell ösztönözni elsősorban a kkv-kon belüli munkahelyteremtést. A párbeszédnek támogatnia kell a munkavállalók és állampolgárok környezetét és egészségét védő összes innovatív intézkedést, amely lehetővé teszi a munkahelyteremtést olyan területeken, ahol a TOT-ok előnyben vannak, például a biológiai sokszínűség, az ásványkincsek, az új technológiák terén és a hozzáférés javításához kapcsolódó területeken. E tekintetben figyelembe kell venni az olyan területeket, mint például a készségek iránti igényekre való felkészülés, a készségfejlesztés, a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő szakképzett munkaerő képzése, a szociális védelem, a szociális párbeszéd, az esélyegyenlőség, a megkülönböztetés-mentesség, a fogyatékossággal élők akadálymentesítése, a munkahelyi egészség és biztonság, valamint egyéb munkaelőírások.
Módosítás 55
Határozatra irányuló javaslat
33 cikk – 2 a bekezdés (új)
(2a)  Az Unió és a TOT-ok együttműködnek egymással az aktív munkaerő-piaci politikákkal, a fokozott szociális párbeszéddel, a munkahelyi normákkal és a szociális védelemmel kapcsolatos legjobb gyakorlatok cseréje érdekében, hogy biztosítva legyen a munkavállalók jogainak fenntartása.
Módosítás 56
Határozatra irányuló javaslat
33 cikk – 2 b bekezdés (új)
(2b)  Az Unió és a TOT-ok együttműködnek annak érdekében, hogy garantálják a biztonság és a rugalmasság közötti megfelelő egyensúlyt a munkaerőpiacon a rugalmas biztonság elveinek átfogó végrehajtása révén és kezeljék a munkaerőpiac szegmentáltságának kérdését azáltal, hogy egyrészt megfelelő szociális védelmet nyújtanak az átmeneti időszakban lévő, illetve az ideiglenes vagy részmunkaidős szerződésekkel foglalkoztatott személyek számára, másrészt pedig biztosítják a képzéshez, a karrierfejlesztéshez és a teljes idejű foglalkoztatás lehetőségeihez való hozzáférést;
Módosítás 57
Határozatra irányuló javaslat
33 cikk – 2 c bekezdés (új)
(2c)  Az elnéptelenedés, többek között az „agyelszívás” és a fiatalok munka céljából történő elvándorlása számos TOT számára jelent kihívást, és ezért az Uniónak és a TOT-oknak együtt kell működniük a migráns munkavállalók munkaerő-piaci jogainak védelme érdekében.
Módosítás 58
Határozatra irányuló javaslat
33 a cikk (új)
33a. cikk

A munkavállalók szabad mozgása

(1)  A közegészségügyre, közbiztonságra vagy közrendre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, az Unió tagállamai a TOT-ok munkavállalóival szemben nem alkalmaznak semmiféle diszkriminációt a foglalkoztatás, a javadalmazás, valamint munkakörülmények tekintetében.
(2)  A TOT-ok hatóságai nem részesítik kedvezőtlenebb elbánásban a tagállamok munkavállalóit, mint a harmadik országok állampolgárait, és nem tesznek különbséget a tagállamok állampolgárai között. Mindemellett a TOT-ok hatóságai a helyi foglalkoztatás elősegítése céljából jogszabályokat fogadhatnak el a helyi munkavállalók támogatására. Ilyen esetben a TOT hatóságai értesítik a Bizottságot az általuk elfogadott jogszabályokról, hogy az tájékoztathassa a tagállamokat.
(3)  E cikk nem alkalmazandó a közigazgatásban történő foglalkoztatásra.
Módosítás 59
Határozatra irányuló javaslat
33 b cikk (új)
33b. cikk

Szociális párbeszéd és a szociális demokrácia kialakítása

A társulás összefüggésében a szociális párbeszéd és a szociális demokrácia kialakításának előmozdítását többek között az alábbiakra vonatkozó intézkedések révén lehetne támogatni:

– a szociális partnerek képzését biztosító intézkedések,
– a kommunikációt és a szociális párbeszéd és a szociális demokrácia kialakításának előmozdítására kijelölt helyiségek kialakítását biztosító intézkedések,
– a legjobb szociális gyakorlatok regionális és helyi szinten történő cseréjét biztosító intézkedések.
Módosítás 60
Határozatra irányuló javaslat
34 cikk – a pont
a) a határon átnyúló egészségügyi veszélyekre – például fertőző betegségek – való felkészültség és reakciókapacitás megerősítését szolgáló fellépések, amelyeket a meglévő struktúrákra kell alapozni, és amelyeknek szokatlan eseményeket kell megcélozniuk;
a) a határon átnyúló egészségügyi veszélyekre – például fertőző betegségek – való felkészültség és reakciókapacitás megerősítését szolgáló fellépések, amelyeket a meglévő struktúrákra és a munkahelyi egészségvédelemre kell alapozni, és amelyeknek szokatlan eseményeket kell megcélozniuk;
Módosítás 61
Határozatra irányuló javaslat
34 cikk – a a pont (új)
aa)  A munkahelyi hatékonyság javítása érdekében az Uniónak és a TOT-oknak meg kell szervezniük a bevált gyakorlatok cseréjét. Fontos annak biztosítása, hogy valamennyi munkavállalóra kiterjedjenek a megelőzési politikák, illetve hogy tiszteletben tartsák az egészséghez fűződő alapvető jogukat;
Módosítás 62
Határozatra irányuló javaslat
34 cikk – b pont
b) kapacitásfejlesztés a regionális közegészségügyi hálózatok megerősítésével, a szakértők közötti információcsere megkönnyítésével, valamint megfelelő képzés előmozdításával;
b) kapacitásfejlesztés a regionális közegészségügyi hálózatok megerősítésével, a szakértők közötti információcsere megkönnyítésével, valamint a megfelelő képzés és a telemedicina bevezetésének előmozdításával;
Módosítás 63
Határozatra irányuló javaslat
34 a cikk (új)
34a. cikk

Munkahelyi egészségvédelem és biztonság

A társulás összefüggésében a munkahelyi egészségvédelem és biztonság területén folytatott együttműködésnek az a célja, hogy megerősítse a TOT-ok kapacitásait a munkahelyi balesetek megelőzése terén, többek között az alábbi intézkedések révén:

– a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos tanulmányok és szakértői vélemények elkészítését biztosító, és a területspecifikus kockázatokra irányuló intézkedések,
– a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos előírások korszerűsítésének figyelemmel kísérése,
– a munkahelyi balesetek megelőzésével kapcsolatos intézkedések támogatása.
Módosítás 64
Határozatra irányuló javaslat
38 cikk – cím
A kulturális örökség részét képező helyszínek és a történelmi műemlékek védelme

A kulturális örökség és a történelmi műemlékek

Módosítás 65
Határozatra irányuló javaslat
38 cikk – bevezető rész
A társulás összefüggésében a kulturális örökség részét képező helyszínek és a történelmi műemlékek területén folytatott együttműködésnek az a célja, hogy előmozdítsa a szakértelem és a bevett gyakorlatok megosztását az alábbiak révén:

A társulás összefüggésében a kulturális örökség részét képező helyszínek és a történelmi műemlékek területén folytatott együttműködésnek az a célja, hogy előmozdítsa a szakértelem és a bevett gyakorlatok megosztását, valamint e helyszínek értékének hosszú távú megőrzését az alábbiak révén:

Módosítás 66
Határozatra irányuló javaslat
38 cikk – 1 a bekezdés (új)
Az együttműködés kiterjedhet továbbá a TOT-ok tárgyi és szellemi kulturális öröksége jobb megismerésére, megóvására és helyzetének javítására.

Módosítás 67
Határozatra irányuló javaslat
44 a cikk (új)
44a. cikk

A harmadik országokkal kötendő kereskedelmi megállapodásokra irányuló tárgyalások

A harmadik országgal kötendő kereskedelmi megállapodás tárgyalása során az Unió törekszik az uniós termékek számára biztosított tarifális preferenciáknak a TOT-okból származó termékekre való kiterjesztésére.

Módosítás 68
Határozatra irányuló javaslat
54 cikk – 3 a bekezdés (új)
(3a)  Ha a harmadik országokkal kötendő kereskedelmi megállapodások esetében fennáll annak a veszélye, hogy fenyegetni fogják a TOT-okra jellemző hagyományos ágazatokat, a Bizottság a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet és az ENSZ által meghatározott kritériumok szerint előzetes hatásvizsgálatokat végez a várható következményekről. A Bizottság az adott nemzetközi megállapodások megkötése előtt továbbítja az elkészült előzetes hatásvizsgálatokat az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a TOT-ok kormányzati és helyi hatóságainak.
Módosítás 69
Határozatra irányuló javaslat
57 cikk – 1 bekezdés – b pont
b) a kereskedelmet és a befektetéseket nehezítő akadályok felszámolásának elősegítése azon termékek és szolgáltatások tekintetében, amelyek különös jelentőséggel bírnak az éghajlatváltozás enyhítése szempontjából (például fenntartható megújuló energiaforrások, energiahatékony termékek és szolgáltatások), többek között a rendelkezésre álló legjobb technológiák alkalmazását eredményező politikai keretek elfogadásával, a környezetvédelmi és gazdasági szükségleteket megválaszoló standardok előmozdításával, valamint a kereskedelem technikai akadályainak minimálisra csökkentésével;
b) a kereskedelmet és a befektetéseket nehezítő akadályok felszámolásának elősegítése azon termékek és szolgáltatások tekintetében, amelyek különös jelentőséggel bírnak az éghajlatváltozás enyhítése szempontjából (például fenntartható megújuló energiaforrások, energiahatékony termékek és szolgáltatások), többek között a rendelkezésre álló legjobb technológiák alkalmazását eredményező politikai keretek elfogadásával, a környezetvédelmi, szociális és gazdasági szükségleteket megválaszoló standardok előmozdításával, valamint a kereskedelem technikai akadályainak minimálisra csökkentésével;
Módosítás 70
Határozatra irányuló javaslat
57 cikk – 1 bekezdés – c pont
c) a kereskedelem előmozdítása azon termékek tekintetében, amelyek hozzájárulnak a szociális feltételekhez és a környezetbarát gyakorlatokhoz, ideértve az önkéntes alapon működő, fenntarthatóságot garantáló rendszerekhez – például tisztességes és etikus kereskedelmi rendszerek, ökocímkék, valamint a természeti erőforrásokon alapuló termékek tanúsítási rendszerei – tartozó termékeket;
c) a kereskedelem előmozdítása azon termékek tekintetében, amelyek hozzájárulnak a szociális feltételekhez és a környezetbarát gyakorlatokhoz, ideértve az önkéntes alapon működő, fenntarthatóságot garantáló rendszerekhez – például tisztességes és etikus kereskedelmi rendszerek, öko- és szociális címkék, valamint a természeti erőforrásokon alapuló termékek tanúsítási rendszerei – tartozó termékeket;
Módosítás 71
Határozatra irányuló javaslat
62 cikk
A társulás összefüggésében a fogyasztópolitika, a fogyasztói egészségvédelem és kereskedelem területén folytatott együttműködés magában foglalhatja a fogyasztópolitika és fogyasztói egészségvédelem területét érintő jogszabályok és szabályzatok kidolgozását, a szükségtelen kereskedelmi akadályok kiküszöbölése céljából.

A társulás összefüggésében a fogyasztópolitika, a fogyasztói egészségvédelem és kereskedelem területén folytatott együttműködés magában foglalhatja a TOT-okban megállapított szabályok és eljárások ideiglenes elismerésének lehetőségét, a fogyasztópolitika és fogyasztói egészségvédelem területét érintő jogszabályok és szabályzatok kidolgozását, a szükségtelen kereskedelmi akadályok kiküszöbölése céljából.

Módosítás 72
Határozatra irányuló javaslat
68 cikk – a pont
a) a TOT-okat megerősítése abban, hogy jobban ki tudják dolgozni és végre tudják hajtani a kereskedelem fejlesztéséhez szükséges politikákat;
a) a TOT-okat megerősítése abban, hogy jobban ki tudják dolgozni és végre tudják hajtani a kereskedelem fejlesztéséhez szükséges politikákat, többek között az új információs és kommunikációs technológiák révén;
Módosítás 73
Határozatra irányuló javaslat
68 cikk – b pont
b) a TOT-ok azon erőfeszítéseinek ösztönzése, hogy megfelelő jogi, szabályozási és intézményi kereteket hozzanak létre, valamint kialakítsák a szükséges igazgatási eljárásokat;
b) a TOT-ok azon erőfeszítéseinek ösztönzése, hogy megfelelő jogi, szabályozási és intézményi kereteket hozzanak létre, valamint kialakítsák a szükséges igazgatási eljárásokat elsősorban a szociális normák javításának támogatása, valamint a növekedés szempontjából kedvező társadalmi környezet kialakítása érdekében;
Módosítás 74
Határozatra irányuló javaslat
68 cikk – d pont
d) a piac- és termékfejlesztés elősegítése, ideértve a termékminőség javítását;
d) a piac- és termékfejlesztés, valamint ezek diverzifikálásának elősegítése, ideértve a termékminőség javítását;
Módosítás 75
Határozatra irányuló javaslat
68 cikk – e pont
e) hozzájárulás a humán erőforrás, valamint az áruk és szolgáltatások kereskedelme szempontjából releváns szakképzettség fejlesztéséhez;
e) megfelelő képzések nyújtásával hozzájárulás a humán erőforrás, valamint az áruk és szolgáltatások kereskedelme szempontjából releváns szakképzettség fejlesztéséhez;
Módosítás 76
Határozatra irányuló javaslat
68 cikk – f pont
f) az üzleti közvetítők azon kapacitásának megerősítése, hogy a TOT vállalkozások számára exporttevékenységei szempontjából hasznos szolgáltatásokat, például piaci információkat biztosítsanak;
f) az új technológiák jobb kihasználásával az üzleti közvetítők azon kapacitásának megerősítése, hogy a TOT vállalkozások számára exporttevékenységei szempontjából hasznos szolgáltatásokat, például piaci információkat biztosítsanak;
Módosítás 77
Határozatra irányuló javaslat
79 cikk – 2 bekezdés
(2)  Az Unió támogatja a TOT-ok azon igyekezetit, hogy megbízható statisztikai adatokat fejlesszenek ki a fenti területeken.
(2)  Az Unió támogatja a TOT-ok azon igyekezetit, hogy megbízható statisztikai adatokat fejlesszenek ki a fenti területeken. Támogatja továbbá a TOT-oknak a makrogazdasági mutatóik jobb összehasonlíthatóságára irányuló erőfeszítéseit, különösen a vásárlóerő-paritás kiszámítása terén.
Módosítás 78
Határozatra irányuló javaslat
80 cikk – 2 bekezdés
(2)  A TOT-ok kezdeményezésére tanulmányok vagy technikai segítségnyújtási intézkedések finanszírozhatók a programozási dokumentumokban előütemezett tevékenységek végrehajtásával kapcsolatban. A Bizottság döntése szerint az ilyen fellépést a programozható segélyből vagy a technikai együttműködési intézkedésekre elkülönített pénzügyi előirányzatból finanszírozhatja.
(2)  A TOT-ok kezdeményezésére tanulmányok vagy technikai segítségnyújtási intézkedések finanszírozhatók az e határozatban előütemezett tevékenységek végrehajtásával kapcsolatban. A Bizottság döntése szerint az ilyen fellépést a programozható segélyből vagy a technikai együttműködési intézkedésekre elkülönített pénzügyi előirányzatból finanszírozhatja.
Módosítás 79
Határozatra irányuló javaslat
80 cikk – 2 a bekezdés (új)
(2a)  A Bizottság évente legalább egy alkalommal – lehetőség szerint a TOT–EU fórumhoz kötődően – technikai jellegű találkozót szervez a regionális engedélyezésre jogosult tisztviselőkkel és a megbízott, engedélyezésre jogosult tisztviselőkkel az intézményesített, technikai jellegű párbeszéd megerősítése és az alapok programozásának és végrehajtásának egyszerűsítése érdekében;
Módosítás 80
Határozatra irányuló javaslat
82 cikk – 4 bekezdés – 1 a albekezdés (új)
A Bizottság felelős annak biztosításáért, hogy a programozási szabályok figyelembe vegyék a TOT-ok humán- és igazgatási erőforrásainak korlátozottságát, valamint a TOT-okkal kapcsolatban álló tagállamokkal fenntartott intézményi kapcsolatait.

Módosítás 81
Határozatra irányuló javaslat
82 cikk – 5 bekezdés
(5)  A TOT-hatóságok és a Bizottság közösen felelős a programozási dokumentum jóváhagyásáért.
(5)  A TOT-hatóságok és a Bizottság közösen felelős a programozási dokumentum jóváhagyásáért. E tekintetben a programozási dokumentum kapcsán a TOT-ok, az érintett tagállam és a Bizottság között eszmecserére kerül sor. Az eszmecserék keretében – lehetőség szerint a TOT–EU fórum keretébe illeszkedő, – technikai jellegű találkozókat szerveznek a regionális engedélyezésre jogosult tisztviselők, valamint a programozásban érintett bizottsági szolgálatok, hivatalok és küldöttségek képviselői között.
Módosítás 82
Határozatra irányuló javaslat
83 cikk – 1 bekezdés
(1)  A Bizottság a 11. EFA finanszírozási rendeletben előírt bármely módon végrehajthatja a TOT 11. EFA-erőforrásokat, összhangban az e határozatban, valamint az említett határozatot végrehajtó intézkedésekben foglalt feltételekkel. E célból finanszírozási megállapodásokat köt a TOT-ok megfelelő hatóságaival.
(1)  A Bizottság a 11. EFA finanszírozási rendeletben előírt bármely módon végrehajthatja a TOT 11. EFA-erőforrásokat, összhangban az e határozatban, valamint az említett határozatot végrehajtó intézkedésekben foglalt feltételekkel. E célból finanszírozási megállapodásokat köt a TOT-ok megfelelő hatóságaival, valamint – lehetőség szerint a TOT–EU fórum keretébe illeszkedő, – technikai jellegű találkozókat szerveznek a regionális engedélyezésre jogosult tisztviselők, valamint a programozásban érintett bizottsági szolgálatok, hivatalok és küldöttségek képviselői között.
Módosítás 83
Határozatra irányuló javaslat
84 cikk – 8 bekezdés
(8)  A Bizottság tájékoztatja a bizottságot a programozási dokumentumok nyomon követéséről, értékeléséről és ellenőrzéséről.
(8)  A Bizottság egyidejűleg tájékoztatja a bizottságot és az Európai Parlamentet a programozási dokumentumok nyomon követéséről, értékeléséről és ellenőrzéséről.
Módosítás 84
Határozatra irányuló javaslat
88 cikk – 2 bekezdés
(2)  A TOT-ok ugyancsak jogosultak az Unió más országokkal – különösen a fejlődő országokkal – való együttműködést célzó programjai keretében nyújtott támogatásra, e programok szabályaira, célkitűzéseire és megállapodásaira is figyelemmel.
(2)  A TOT-ok ugyancsak jogosultak az Unió más országokkal való együttműködést célzó programjai keretében nyújtott támogatásra, e programok szabályaira, célkitűzéseire és megállapodásaira is figyelemmel.
Módosítás 85
Határozatra irányuló javaslat
88 cikk – 2 a bekezdés (új)
(2a)  A TOT-ok különféle uniós horizontális programokban való hatékony részvételének biztosítása érdekében a Bizottság a TOT-okra vonatkozó tényleges stratégiát valósít meg, melynek keretében TOT-referenst nevez ki minden egyes főigazgatóságán. A TOT-referensek a szolgálatok közötti konzultációk révén részt vesznek az egyes programok éves munkaprogramjának kidolgozásában, ekképpen biztosítandó a TOT-ok szükségleteinek és sajátosságainak megfelelő figyelembevételét. A Bizottság ezenkívül a lehető leghamarabb tájékoztatja a TOT-okat a különböző horizontális programok keretében közzétett pályázati felhívásokról.
Módosítás 86
Határozatra irányuló javaslat
89 cikk – 1 bekezdés
(1)  A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a 90. cikkben meghatározott eljárással összhangban, az e határozatban foglalt szabályok kiegészítése céljából a határozat hatályba lépésétől számított 12 hónapon belül felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, valamint a vámügyi jogszabályokban bekövetkező technológiai fejlemények figyelembe vétele céljából módosítsa a VI. melléklet függelékeit.
(1)  A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a 90. cikkben meghatározott eljárással összhangban, az e határozatban foglalt szabályok kiegészítése céljából a határozat hatályba lépésétől számított 6 hónapon belül felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, valamint a vámügyi jogszabályokban bekövetkező technológiai fejlemények figyelembe vétele céljából módosítsa a VI. melléklet függelékeit.
Módosítás 87
Határozatra irányuló javaslat
90 cikk – 3 bekezdés
(3)  A Tanács bármikor visszavonhatja a 89. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.
(3)  A Tanács bármikor visszavonhatja a 89. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.
Ha a Tanács belső eljárást indított annak eldöntésére, hogy visszavonja-e a hatáskör-átruházást, törekszik arra, hogy a végső határozat meghozatala előtt ésszerű idővel tájékoztassa erről az Európai Parlamentet és a Bizottságot, megjelölve az esetlegesen visszavonandó átruházott hatáskört és a visszavonás lehetséges indokait.

Módosítás 88
Határozatra irányuló javaslat
90 cikk – 4 bekezdés
(4)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul értesíti arról a Tanácsot.
(4)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul értesíti arról egyidejűleg az Európai Parlamentet és a Tanácsot.
Módosítás 89
Határozatra irányuló javaslat
90 cikk – 5 bekezdés – 1 a albekezdés (új)
Ha a Tanács kifogást kíván emelni, a végső határozat meghozatala előtt ésszerű idővel tájékoztatja erről az Európai Parlamentet, megjelölve azt a felhatalmazáson alapuló jogi aktust, amely ellen kifogást kíván emelni, és a kifogás lehetséges indokait.

Módosítás 90
Határozatra irányuló javaslat
90 a cikk (új)
90a. cikk

Sürgősségi eljárás

(1)  Az e cikk alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok haladéktalanul hatályba lépnek, és alkalmazandók, amennyiben nem jelentenek be kifogást a (2) bekezdésnek megfelelően. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusról az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak küldött értesítésben ismertetni kell a sürgősségi eljárás alkalmazásának indokait.
(2)  A Tanács a 90. cikk (5) bekezdésében említett eljárás szerint kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. A Bizottság ebben az esetben a Tanács kifogást emelő határozatáról szóló értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul hatályon kívül helyezi a jogi aktust.
Módosítás 91
Határozatra irányuló javaslat
91 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
A Tanács, a Szerződéssel összhangban eljárva határoz e határozat szükséges kiigazításairól, amennyiben:

A Tanács, a Szerződéssel összhangban eljárva – az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően – határoz e határozat szükséges kiigazításairól, amennyiben:

Módosítás 92
Határozatra irányuló javaslat
I melléklet
AZ ELSZIGETELT TOT-OK LISTÁJA

AZ ELSZIGETELT TOT-OK LISTÁJA

-  Falkland-szigetek
-  Falkland-szigetek
-  Szent Ilona, Ascension, Tristan da Cunha-szigetek,
-  Szent Ilona, Ascension, Tristan da Cunha-szigetek,
-  Saint-Pierre és Miquelon
-  Saint-Pierre és Miquelon
-  Wallis- és Futuna-szigetek
Módosítás 93
Határozatra irányuló javaslat
II melléklet – 1 cikk – 1 bekezdés
(1)  E határozat alkalmazásában a 2014. január 1-jétől 2020. december 31-ig tartó hétéves időszakra az EU által a 11. EFA keretében nyújtott pénzügyi támogatásnak a 11. EFA létrehozásáról szóló belső megállapodásban rögzített 343,4 millió eurós teljes összegét a következőképpen kell felosztani:
(1)  E határozat alkalmazásában a 2014. január 1-jétől 2020. december 31-ig tartó hétéves időszakra az EU által a 11. EFA keretében nyújtott pénzügyi támogatásnak a 11. EFA létrehozásáról szóló belső megállapodásban rögzített 360,57 millió eurós teljes összegét a következőképpen kell felosztani:
a) [330,4 millió] EUR programozható támogatás formájában hosszú távú fejlesztésre, humanitárius segélyre, sürgősségi segélyre, menekültek segélyezésére és kiegészítő támogatásra az exportjövedelmek ingadozása esetén, valamint a regionális együttműködés és az integráció támogatására.
a) [345,57 millió] EUR programozható támogatás formájában hosszú távú fejlesztésre, humanitárius segélyre, sürgősségi segélyre, menekültek segélyezésére és kiegészítő támogatásra az exportjövedelmek ingadozása esetén, valamint a regionális együttműködés és az integráció támogatására.
b) [5 millió] EUR a IV. mellékletben említett TOT befektetési keret összefüggésében, kamattámogatások és technikai segítségnyújtás finanszírozására;
b) [5 millió] EUR a IV. mellékletben említett TOT befektetési keret összefüggésében, kamattámogatások és technikai segítségnyújtás finanszírozására;
c) [8 millió] EUR e határozat 79. cikkével összhangban tanulmányokra és technikai segítségnyújtási intézkedésekre, valamint a határozat átfogó értékelésére, amelyet négy évvel a határozat lejárta előtt kell elvégezni.
c) [10 millió] EUR e határozat 79. cikkével összhangban tanulmányokra és technikai segítségnyújtási intézkedésekre, valamint a határozat átfogó értékelésére, amelyet négy évvel a határozat lejárta előtt kell elvégezni.
Módosítás 94
Határozatra irányuló javaslat
II melléklet – 3 cikk – bevezető rész
Az 1. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett 330,4 millió eurót a tengerentúli országok és területek szükségletei és teljesítménye alapján kell felosztani az alábbi kritériumok szerint:

Az 1. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett 345,57 millió eurót a tengerentúli országok és területek szükségletei és teljesítménye alapján kell felosztani az alábbi kritériumok szerint:

Módosítás 95
Határozatra irányuló javaslat
II melléklet – 3 cikk – 2 bekezdés
2. [105 millió] EUR-t különítenek el az e határozat 7. cikkével összhangban a regionális együttműködés és integráció támogatására, különösen az 5. cikkben említett prioritások és közös érdeket képviselő területek tekintetében, a 13. cikkben említett EU-TOT partnerség alkalmai során folytatott konzultáció révén. Ennek célja az Unió egyéb pénzügyi eszközeivel való koordináció, valamint a TOT-ok és a Szerződés 349. cikkében említett legtávolabbi régiók közötti együttműködés előmozdítása.
2. [120,17 millió] EUR-t különítenek el az e határozat 7. cikkével összhangban a regionális együttműködés és integráció támogatására, különösen az 5. cikkben említett prioritások és közös érdeket képviselő területek tekintetében, a 13. cikkben említett EU-TOT partnerség alkalmai során folytatott konzultáció révén. Ennek célja az Unió egyéb pénzügyi eszközeivel való koordináció, valamint a TOT-ok és a Szerződés 349. cikkében említett legtávolabbi régiók közötti együttműködés előmozdítása.
Módosítás 96
Határozatra irányuló javaslat
VI melléklet – 3 cikk – 1 bekezdés – g pont
g) az ott született és nevelt halakból, rákfélékből és puhatestűekből származó akvakultúra-termékek;
g) az adott ország területén felnevelt halakból, rákfélékből és puhatestűekből nyert akvakultúra-termékek;
Módosítás 97
Határozatra irányuló javaslat
VI melléklet – 10 cikk – 6 bekezdés
(6)  A Bizottság végrehajtási aktusokkal fogadja el az (1) bekezdésben említett kumulációt engedélyező intézkedést. Az ilyen végrehajtási aktusokat a 64. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.
(6)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 90. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az (1) bekezdésben említett kumulációt engedélyező intézkedésekre vonatkozóan.
Módosítás 98
Határozatra irányuló javaslat
VI melléklet – 16 cikk – 6 a bekezdés (új)
(6a)  A TOT-ok 2500 tonna éves kvóta határán belül derogációt kapnak a következő KN-kóddal rendelkező halászati termékekre: 030471, 030483, 030532, 030562, 030614, 0307299010 és 160510.
Az ilyen eltérés iránti kérelmet a TOT vagy a tagállam a fent említett kontingensnek megfelelően nyújtja be a bizottsághoz, amely azt automatikusan megadja, és határozat útján hatályba lépteti.

Módosítás 99
Határozatra irányuló javaslat
VI melléklet – 16 cikk – 8 bekezdés
(8)  A Bizottság végrehajtási aktusokkal fogadja el az (1) bekezdésben említett ideiglenes eltérést engedélyező intézkedést. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 64. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.
(8)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 90. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az (1) bekezdésben említett ideiglenes eltérést engedélyező intézkedésre vonatkozóan.
Módosítás 100
Határozatra irányuló javaslat
VI melléklet – 63 cikk – 3 bekezdés
(3)  A Bizottság végrehajtási aktusokkal fogadja el az (1) bekezdésben említett ideiglenes eltérést engedélyező intézkedést. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 64. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.
(3)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 90. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az (1) bekezdésben említett ideiglenes eltérést engedélyező intézkedésre vonatkozóan.
Módosítás 101
Határozatra irányuló javaslat
VI melléklet – 64 cikk
Bizottsági eljárások

törölve
(1)  A Bizottságot a 2913/92/EGK rendelet 247a. cikke szerint létrehozott Vámkódex-bizottság segíti.
(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.
Módosítás 102
Határozatra irányuló javaslat
VII melléklet – 2 cikk – 1 bekezdés
(1)  A Bizottság ideiglenesen visszavonhatja az e határozatban meghatározott kedvezményes előírások alkalmazását valamely kedvezményezett országból származó valamennyi termék vagy a termékek egy része tekintetében, ha úgy ítéli meg, hogy az e melléklet 1. cikkének (1) és a (2) bekezdésben említett okok következtében elegendő bizonyíték áll rendelkezésre az ideiglenes visszavonás igazolására, feltéve, hogy előzőleg:
(1)  A Bizottság a 90. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktussal ideiglenesen visszavonhatja az e határozatban meghatározott kedvezményes előírások alkalmazását valamely kedvezményezett országból származó valamennyi termék vagy a termékek egy része tekintetében, ha úgy ítéli meg, hogy az e melléklet 1. cikkének (1) és a (2) bekezdésben említett okok következtében elegendő bizonyíték áll rendelkezésre az ideiglenes visszavonás igazolására, feltéve, hogy előzőleg:
a) konzultált a VIII. melléklet 10. cikkében említett bizottsággal, a 3. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban;
b) felkérte a tagállamokat arra, hogy tegyék meg a szükséges elővigyázatossági intézkedéseket az Unió pénzügyi érdekei védelmének biztosítására és/vagy annak biztosítása érdekében, hogy a kedvezményezett ország teljesítse kötelezettségeit; és
b) felkérte a tagállamokat arra, hogy tegyék meg a szükséges elővigyázatossági intézkedéseket az Unió pénzügyi érdekei védelmének biztosítására és/vagy annak biztosítása érdekében, hogy a kedvezményezett ország teljesítse kötelezettségeit; és
c) értesítést tett közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában arról, hogy megalapozott kétely merült fel a kedvezményes előírások alkalmazása és/vagy annak tekintetében, hogy a kedvezményezett ország teljesíti vonatkozó kötelezettségeit, és ez megkérdőjelezheti az adott ország jogát arra, hogy továbbra is részesüljön az e határozat által biztosított kedvezményekben.
c) értesítést tett közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában arról, hogy megalapozott kétely merült fel a kedvezményes előírások alkalmazása és/vagy annak tekintetében, hogy a kedvezményezett ország teljesíti vonatkozó kötelezettségeit, és ez megkérdőjelezheti az adott ország jogát arra, hogy továbbra is részesüljön az e határozat által biztosított kedvezményekben.
A Bizottság értesíti az érintett TOT-ot az e bekezdés értelmében hozott valamennyi határozatáról, még azok hatálybalépését megelőzően. A Bizottság értesíti a VIII. melléklet 10. cikkében említett bizottságot is.

A Bizottság értesíti az érintett TOT-ot az e bekezdés értelmében hozott valamennyi határozatáról, még azok hatálybalépését megelőzően.

Módosítás 103
Határozatra irányuló javaslat
VII melléklet – 2 cikk – 2 bekezdés
(2)  Az ideiglenes visszavonás időtartama nem haladhatja meg a hat hónapot. Ezen időtartam lejártával a Bizottság határoz arról, hogy – a VIII. melléklet 10. cikkében említett bizottság értesítését követően – megszünteti-e az ideiglenes visszavonást, vagy annak időtartamát az e cikk (1) bekezdésben említett eljárással összhangban meghosszabbítja.
(2)  Az ideiglenes visszavonás időtartama nem haladhatja meg a hat hónapot. Ezen időtartam lejártával a Bizottság határoz arról, hogy megszünteti-e az ideiglenes visszavonást, vagy annak időtartamát az e cikk (1) bekezdésben említett eljárással összhangban meghosszabbítja.
Módosítás 104
Határozatra irányuló javaslat
VII melléklet – 3 cikk
Bizottsági eljárás

törölve
(1) A 2. cikk végrehajtása céljából a Bizottságot a VIII. melléklet 10. cikkében említett bizottság segíti.
(2)  E bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.
Módosítás 105
Határozatra irányuló javaslat
VIII melléklet – 5 cikk – 2 bekezdés
(2)  Az előzetes felügyeleti intézkedéseket a Bizottság fogadja el az e melléklet 6. cikkében említett tanácsadó bizottsági eljárásnak megfelelően.
(2)  Az előzetes felügyeleti intézkedéseket a Bizottság fogadja el az e melléklet 6. cikkében említett eljárásnak megfelelően.
Módosítás 106
Határozatra irányuló javaslat
VIII melléklet – 6 cikk – 1 bekezdés
(1)  Az uniós termelők gazdasági és/vagy pénzügyi helyzetének nehezen helyrehozható romlását érintő kellően indokolt sürgős esetekben ideiglenes intézkedéseket lehet alkalmazni. Az átmeneti intézkedések legfeljebb 200 napig alkalmazhatók. Az átmeneti intézkedéseket a Bizottság fogadja el az e melléklet 10. cikkében említett tanácsadó bizottsági eljárásnak megfelelően. Rendkívül sürgős esetekben a Bizottság azonnal alkalmazandó ideiglenes védintézkedéseket fogad el az e melléklet 10. cikkében említett eljárással összhangban.
(1)  Az uniós termelők gazdasági és/vagy pénzügyi helyzetének nehezen helyrehozható romlását érintő kellően indokolt sürgős esetekben ideiglenes intézkedéseket lehet alkalmazni. Az átmeneti intézkedések legfeljebb 200 napig alkalmazhatók. Az átmeneti intézkedéseket a Bizottság fogadja el a 90. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktussal. Rendkívül sürgős esetekben a Bizottság a 90a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal azonnal alkalmazandó ideiglenes védintézkedéseket fogad el.
Módosítás 107
Határozatra irányuló javaslat
VIII melléklet – 7 cikk – 1 bekezdés
(1)  Ha a végleges tényállás azt mutatja, hogy az e melléklet 2. cikkében meghatározott feltételek nem teljesülnek, a Bizottság határozatot fogad el a vizsgálat befejezéséről és az eljárás lezárásáról az e melléklet 4. cikkében említett vizsgálati eljárásnak megfelelően. A Bizottság – kellő figyelemmel az e melléklet 9. cikke értelmében vett bizalmas információk védelmére – közzéteszi az összes vonatkozó tény és jogszabály alapján hozott megállapításait és megindokolt következtetéseit.
(1)  Ha a végleges tényállás azt mutatja, hogy az e melléklet 2. cikkében meghatározott feltételek nem teljesülnek, a Bizottság határozatot fogad el a vizsgálat befejezéséről. A Bizottság – kellő figyelemmel az e melléklet 9. cikke értelmében vett bizalmas információk védelmére – közzéteszi az összes vonatkozó tény és jogszabály alapján hozott megállapításait és megindokolt következtetéseit.
Módosítás 108
Határozatra irányuló javaslat
VIII melléklet – 7 cikk – 2 bekezdés
(2)  Amennyiben a végleges tényállás azt mutatja, hogy teljesülnek az e melléklet 2. cikkében meghatározott feltételek, az e melléklet 4. cikkében említett vizsgálati eljárás szerint a Bizottság határozatot fogad el végleges védintézkedések meghozataláról. A Bizottság – kellő figyelemmel az e melléklet 9. cikke értelmében vett bizalmas információk védelmére – a döntés szempontjából lényeges tények és megfontolások összefoglalását tartalmazó jelentést tesz közzé, valamint haladéktalanul értesíti a TOT-hatóságokat a szükséges védintézkedések meghozataláról szóló döntésről.
(2)  Amennyiben a végleges tényállás azt mutatja, hogy teljesülnek az e melléklet 2. cikkében meghatározott feltételek, a Bizottság a 90. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal határozatot fogad el végleges védintézkedések meghozataláról. A Bizottság – kellő figyelemmel az e melléklet 9. cikke értelmében vett bizalmas információk védelmére – a döntés szempontjából lényeges tények és megfontolások összefoglalását tartalmazó jelentést tesz közzé, valamint haladéktalanul értesíti a TOT-hatóságokat a szükséges védintézkedések meghozataláról szóló döntésről.
Módosítás 109
Határozatra irányuló javaslat
VIII melléklet – 10 cikk
Bizottsági eljárás

törölve
(1)  A Bizottságot a behozatalra vonatkozó közös szabályokról szóló, 2009. február 26-i 260/2009/EK tanácsi rendelet 4. cikkének (1) bekezdése alapján létrehozott bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottság.
(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 4. cikkét kell alkalmazni.
(3)  Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.
(4)  Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén a 182/2011/EU rendelet 4. cikkével összefüggésben értelmezett 8. cikkét kell alkalmazni.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat